Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Múzeum a galéria si vyžadujú viac času

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

„V historickej účelovej budove Východoslovenského múzea sú nevyhnutné rozsiahle štukatérske a sanačné práce, pri ktorých treba dodržať technologický postup a ten vyžaduje určitý čas," vysvetlil riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát. „Najzložitejší je projekt v galérii. Dôvodom oneskorenia je stále prebiehajúci archeologický výskum na nádvorí, ktorý odkryl gotickú zástavbu mesta. Je to veľmi rozsiahle archeologické nálezisko, ktoré sa dá prirovnať k Bratislavskému hradu. Musíme ho zdokumentovať a so stanoviskami Krajského pamiatkového úradu priebežne prispôsobovať realizačný projekt. Tieto dve veľké stavby by mali byť dokončené na jar budúceho roku.“

Na všetkých sedem investičných projektov bolo vyčlenených spolu vyše 9,6 milióna eur. Projekt Ostrov kultúry Otvorených zón je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z rozpočtu KSK.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.