Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Plán kontrolnej činnosti

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Hlavný kontrolór predkladá Zastupiteľstvu KSK raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli umiestnenej v sídle KSK a na webovom sídle KSK.

 

1. polrok 2020 2. polrok 2020
  • Plán
  • Uznesenie
  • Návrh
1. polrok 2019 2. polrok 2019
1. polrok 2018 2. polrok 2018
1. polrok 2017 2. polrok 2017
1. polrok 2016 2. polrok 2016
1. polrok 2015 2. polrok 2015

1. polrok 2014

2. polrok 2014
1. polrok 2013 2. polrok 2013
1. polrok 2012 2. polrok 2012
1. polrok 2011 2. polrok 2011
1. polrok 2010 2. polrok 2010
1. polrok 2009 2. polrok 2009
1. polrok 2008 2. polrok 2008
1. polrok 2007 2. polrok 2007

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.