Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Hlavný kontrolór

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Ing. Ľubomír Hudák

Kontakt

Košický samosprávny kraj
Útvar hlavného kontrolóra
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice 


Tel: +421 55 61 96 600
E-mail: lubomir.hudak@vucke.sk

Mob: + 421 918 766 500

Hlavní kontrolóri Košického samosprávneho kraja
 

CV  
Narodený: 23. apríla 1975, Prešov
Vzdelanie:
1998 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  Fakulta ekonomiky a manažmentu
  odbor ekonomika poľnohospodárstva, študijná špecializácia financie
 Doplňujúce vzdelanie: 
2007 osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou
  Kontrolná činnosť v samospráve – II. stupeň
  Regionálne vzdelávacie centrum Košice
2002 osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou
  Finančná kontrola
  Inštitút pre verejnú správu Bratislava
2001 certifikát 1. stupňa – Projekt certifikácie profesie účtovník v SR
  Slovenský zväz účtovníkov (nást.org. Slovenská komora certifikovaných účtovníkov)
 Pracovné pôsobenie: 
2014 hlavný kontrolór KSK
2006 – 2014 vedúci kontrolnej skupiny
  Košický samosprávny kraj, verejná správa – samospráva
2004 – 2006 kontrolór
  Košický samosprávny kraj, verejná správa – samospráva
2004 finančný kontrolór - odborný radca
  Správa finančnej kontroly Košice - organizácia Ministerstva financií SR, štátna správa
2002 – 2003 finančný kontrolór - samostatný radca
  Správa finančnej kontroly Košice - organizácia Ministerstva financií SR, štátna správa
1999 – 2002 vedúci odboru informačnej sústavy
  OZKN, a.s. Prešov, odevný priemysel
1998 -1999 ekonóm plánovania
  OZKN, a.s. Prešov, odevný priemysel
Profesijná organizácia:  
od 2008 Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
  člen, registračné číslo 00065

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.