Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Konferencia I. svetová vojna a Spiš

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Konferenciu zorganizoval Spišský dejepisný spolok. Viac ako sto účastníkov podujatia privítala na úvod riaditeľka múzea Magdaléne Bekessová. Konferenciu moderoval predseda Spišského dejepisného spolku Ivan Chalupecký. V jej úvode vystúpil s excelentnou prednáškou Veľká vojna a malí ľudia profesor Roman Holec z Historického ústavu SAV, ktorý prítomným priblížil dobu na prelome 19. a 20. storočia. Verilo sa vtedy, že pokrok vo vede a technike zabráni vojne. Nezabránil...

Rokovacia sála konferencieS ďalším referátom vystúpila Milica Majeriková Molitoris, ktorá svoju pozornosť upriamila na poľský záujem o Spiš v období I. svetovej vojny. O dopade vojny na život jednoduchých ľudí hovorila Agnesa Žifčáková zo Štátneho archívu Levoča. Po prvom bloku prednášok sa rozprúdila bohatá diskusia. Členovia spolku smerovali svoje otázky predovšetkým na profesora Romana Holeca.

Druhý blok referátov zahájil Peter Zmátlo z Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý podrobne priblížil obsah novín Karpathen-Post z rokov vojny. Noviny vychádzali v Kežmarku od roku 1879. Podčiarkol propagandistický charakter vojnového spravodajstva. Životné osudy maliara európskeho formátu – Ladislava Mednyanszkého, ktorého umelecká tvorba vyvrcholila v rokoch vojny, predstavila Mária Šelepová zo SNG v Strážkach. Záverečné vystúpenia patrilo Jurajovi Pavlisovi z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Zameral sa na osudy Spišiakov v I. svetovej vojne. Rovnomenná výstava bude záujemcom sprístupnená v Národopisnom múzeu v Smižanoch do 15. januára 2015.

Napriek tomu, že prvá svetová vojna výrazne zasiahla do osudov väčšiny spišských rodín, tejto problematike bola v posledných desaťročiach v našom regióne venovaná veľmi malá pozornosť. Uvedená skutočnosť zaznela vo viacerých vystúpeniach účastníkov konferencie. Zostáva veriť, že nastupujúca generácia historikov sa v oveľa väčšej miere zameria aj na výskum obdobia rokov 1914 – 1918. Na záver konferencie ocenil predseda spolku Ivan Chalupecký úroveň prednášok a poďakoval sa všetkým, ktorí si našli čas a pricestovali do Popradu.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.