Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Expertná skupina OECD rokovala so zástupcami samosprávy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Rokovanie expertov Projekt „Podpora regionálneho rozvoja a konkurencieschopnosti východoslovenského regiónu“ je prvou prípadovou analýzou OECD, ktorej výsledkom budú odporúčania pre Slovenskú republiku v oblasti zlepšenia politiky verejných investícií pre zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu, lepšej koordinácie a vyššej participácie regionálnej samosprávy na smerovaní a financovaní verejných investícii, ako aj financovania verejných investícii nástrojmi verejného a súkromného partnerstva.

 

Rokovanie expertovAko pozitívny príklad regionálneho rozvoja bola prezentovaná obec Kechnec v Košickom kraji. Priemyselný park znamenal prudký rozvoj obce a prínos nielen z miestneho, ale dokonca z regionálneho hľadiska. Podľa starostu obce a poslanca KSK Jozefa Konkolyho je kľúčom k úspechu v prvom rade iniciatíva zdola, od starostov, ktorí sa musia sami snažiť riešiť problémy ich samospráv. Zároveň je potrebné zreformovať školský systém na Slovensku, aby vzdelával pre potreby trhu práce, nakoľko Slovensko stráca výhodu odborne kvalifikovanej pracovnej sily. Kľúčom k ďalšiemu rozvoju Slovenska je kvalitné vzdelanie pre všetky skupiny obyvateľov, hlbšia spolupráca so súkromným sektorom a odpolitizovanie regionálneho rozvoja, aby samosprávy boli menej závislé od vrcholovej politiky a mohli samostatne realizovať regionálnu rozvojovú politiku.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.