Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V Bruseli opäť Týždeň regiónov a miest Open Days

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Počas štyroch dní sa viac ako šesťtisíc zástupcov z miest a regiónov Európy stretne v Bruseli a zapojí sa do diskusie o tom, ako zreformovaná regionálna politika bude vplývať na ekonomický rast a rast zamestnanosti. Za Košický samosprávny kraj sa podujatia zúčastní podpredseda KSK Istvan Zachariaš. Reforma prispela k vytvoreniu modernej, na výsledky orientovanej ekonomiky, s  investíciami zameranými do kľúčových oblastí ako sú inovácie, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, informačné a telekomunikačné technológie a posun k nízkouhlíkovej ekonomike.

Vďaka organizátorom podujatia - Výboru regiónov a Generálnemu riaditeľstvo pre mestskú a regionálnu politiku, vznikla platforma na diskusiu o tom, ako investičné stratégie členských štátov a európskych fondov dosiahnu ciele Európy 2020 a zabezpečia opätovný rast regiónov. Pod sloganom „Rastieme spolu - inteligentné investície pre  ľudí“ budú sa môcť stretnúť zástupcovia regiónov a experti zo súkromného a verejného sektora. Jednou z hlavných tém bude posilnenie inštitucionálnej kapacity v jednotlivých krajinách, pretože dobré riadenie zabezpečí efektívne využitie verejných prostriedkov.

 

Viac informácií je možné získať na oficiálnej stránke Open Days, kde je možné sledovať aj viaceré podujatia on-line.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.