Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

O spolupráci medzi verejným a súkromným sektorom bude stretnutie s odborníkmi z OECD

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Odborníci z Košického a Prešovského samosprávneho kraja budú so zástupcami súkromného sektora v regióne diskutovať na tému zlepšenia a zefektívnenia verejných investícií. Porovnanie investičných priorít Košického a Prešovského kraja, koordinácia investícií, tvorba stratégií regionálneho rozvoja a posilnenie kapacít pre verejné investície a fondy EÚ sú len niektoré z tém, ktoré budú misiu OECD zaujímať. Výstupom projektu bude prípadová štúdia OECD definujúca politiky a nástroje smerujúce k zníženiu nezamestnanosti a podpore regionálneho rozvoja na východnom Slovensku. 

 

OECD je skratka pre anglické pomenovanie inštitúcie Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj). Zastrešuje 30 najrozvinutejších štátov so silnou ekonomikou, ktoré uznávajú hodnoty a princípy demokracie a trhovej ekonomiky, sídli v Paríži.

Predchodcom OECD bola Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu, ktorú pôvodne založili v roku 1948 ako administratívny aparát Marshallovho plánu, ktorý iniciovali USA s Kanadou a mal pomôcť Európe dostať sa z hospodárskej krízy spôsobenej svetovými vojnami. OECD ako taká vznikla v roku 1961 v Paríži po podpísaní zakladajúceho dokumentu 14. decembra 1960. Úlohou OECD je pomôcť budovať silné ekonomiky svojim členským štátom, zvýšiť ich efektivitu ako aj rozširovať liberalizáciu medzinárodného obchodu. OECD má tiež pomôcť udržiavať stabilitu a rozvíjať národné ekonomiky a prispievať k znižovaniu nezamestnanosti. Zakladajúce štáty: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Írsko, Island, Taliansko, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Rakúsko, Grécko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, USA, Veľká Británia. Ďalšie štáty: Japonsko (1964), Austrália (1971), Fínsko (1968), Nový Zéland (1973), Mexiko (1994), Česko (1995), Kórejská republika (1996), Poľsko (1996), Maďarsko (1996), Slovensko (2000).

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.