Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Naši dedovia v cisársko-kráľovskej armáde

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Výstava pozostáva z dvoch častí. V prvej sa autorský kolektív zameral na prezentáciu memorabilií (spomienkových predmetov) účastníkov 1. svetovej vojny z regiónu východného Slovenska, nazbieraných od potomkov účastníkov vojny prostredníctvom mediálnej kampane. V tejto časti sú prezentované portréty a životné príbehy účastníkov a trojrozmerný materiál z ich pozostalosti.

Druhá časť výstavy je zameraná na predstavenie témy 1. svetovej vojny z vojensko-historického hľadiska, prostredníctvom zbierkového materiálu VSM, najmä z fondov militárií, faleristiky, grafiky, starej tlače a taktiež zápožičkami od súkromných zberateľov a klubov vojenskej histórie.

Autori sa sústredili na niekoľko tematických okruhov: vypuknutie prvej svetovej vojny a pôsobenie rakúsko-uhorskej c. a k. armády na srbskom, ruskom a talianskom fronte, výstroj a výzbroj c. a k. armády a jej protivníkov, Košice a východné Slovensko za vojny - najmä prienik ruských vojsk cez Karpaty a život v Košiciach za vojny. Chronologicky je výstava ukončená vznikom 1. Československej republiky.

Medzi najväčšie unikáty prezentované na výstave patria predmety z pozostalosti Viliama Bodenlósza z Medzeva, ktorý slúžil v c. a k. vojnovom námorníctve na krížniku Arpád, taktiež album Antona Brechera obsahujúci viac než 500 fotografií mapujúcich pôsobenie jeho jednotky na bojiskách 1. svetovej vojny.

Návštevníci na výstave môžu vidieť výstrojové a odevné súčiastky rakúsko-uhorskej a ruskej armády, napr. unikátnu ruskú oceľovú prilbu M 1917, repliku blúzy rakúsko-uhorského poručíka 34. pešieho košického pluku. Ďalej chladné a palné zbrane - spomeňme aspoň známu pištoľ P-08 Parabellum, pušky Mannlicher a Mosin Nagant a ruské i rakúsko-uhorské šable a bodáky.

Zaujímavou súčasťou výstavy sú aj nálezy z miest bojov na severovýchode Slovenska a nadšenci faleristiky (historickej vedy o radoch a vyznamenaniach) si taktiež prídu na svoje, keďže na výstave sú prezentované aj rakúsko-uhorské vyznamenania.

Na záver niekoľko štatistických údajov. Do kampane sa zapojilo celkovo 57 darcov, ktorí do výstavy poskytli predmety a portréty zachytávajúce 59 autentických príbehov účastníkov 1. svetovej vojny. Celkovo je na výstave prezentovaných 300 zbierkových predmetov.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.