Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Jozef Majkut - maliar Slovenského raja

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Zámerom usporiadania výstavy bolo pripomenutie umelcovej tvorby a vytvorenie celistvej predstavy o vývoji jeho maliarstva. Majkutova komorná maliarska tvorba sa rozvíjala od počiatku štyridsiatych rokov. Niekoľko jej ukážok predstavujú jeho ranné maliarske alebo kresliarske diela. V tejto etape svojej tvorby sa maliar venoval drobnej žánrovej maľbe a predovšetkým pracovným témam s motívmi prostej roľníckej práce s charakteristickými sprievodnými sociálnymi a emocionálnymi kontextami. Typickým znakom skorej tvorby sa stal motív koníka, ku ktorému sa opätovne navrátil aj vo svojej poslednej tvorbe.

Najvýznamnejší žáner Majkutovho maliarstva predstavuje krajinomaľba, ktorá vnukla umelcovej tvorbe jej základný charakter. Majkutovu krajinomaľbu reprezentuje výrazná vášeň a hlboká láska k prírode Spiša a predovšetkým ku krajine a prostrediu Slovenského raja, ktorý určil najpodstatnejšiu a najtypickejšiu podobu Majkutovej maliarskej tvorby. Ťažisko vystaveného súboru budú predstavovať predovšetkým diela z druhej polovice päťdesiatich rokov a zo začiatku šesťdesiatych rokov, kedy umelcova tvorba získavala nový umelecký potenciál, podmieneného jeho veľkou snahou po svojom emocionálnom oslobodení a silnej túžbe sústredene sa venovať maliarstvu.

Výstava v širokom výbere približne sto diel prezentuje umelcovu tvorbu, sústredenú v zbierkach slovenských galérií (Východoslovenská galéria v Košiciach, Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Slovenská národná galéria v Bratislave, Tatranská galéria v Poprade, Šarišská galéria v Prešove) a vo viacerých súkromných zbierkach.

Polstoročie, ktoré nás delí od úmrtia autora, vytvára dôvody pre pripomenutie i zhodnotenie jeho tvorby aj prostredníctvom širšej výstavnej prezentácie. Výstava chce pripomenúť nielen umelcovu maliarsku tvorbu, ale tiež komplexnejší charakter jeho osobnosti. Pripomenutie umelcovej tvorby upozorňuje aj na jeho možno už menej známe široké pedagogické aj početné organizačné a spolkové aktivity Jozefa Majkuta, ktoré v období rokov 1945-1963 významným spôsobom napomáhali rozvoju východoslovenskej výtvarnej kultúry. Jozef Majkut patril medzi iniciátorov založenia Krajskej galérie v Košiciach (od roku 1960 Východoslovenská galéria) ako prvej slovenskej regionálnej galérie, ktorej sa stal aj prvým riaditeľom (1952-1959). Podstatnú časť svojho života prežil umelec v Košiciach. Výstava v reprezentatívnom výbere ponúka prierez Majkutovej maliarskej tvorby.

Výstava pripomína jeho vklad do rozvíjania tradície východoslovenského maliarstva druhej polovice dvadsiateho storočia. Pripomína tiež Majkutove zásadné organizačné aktivity, jeho významnú zásluhu na vytvorení profesionálnej inštitucionálnej bázy v Košiciach a na východnom Slovensku, vzdáva úctu jeho organizačnej práci a pripomína o vklad do rozvoja východoslovenskej výtvarnej kultúry a výtvarnej pedagogiky.

Jozef Majkut sa narodil sa 30. januára 1909 v Betlanovciach (Spišská Nová Ves), študoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a na reálnom gymnáziu v Košiciach. V roku 1940 začal študovať zemepis na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave, súčasne začal študovať na Oddelení kreslenia a maľovania Vysokej školy technickej v Bratislave (pedagogické vedenie a stretnutie s významnými výtvarnými umelcami akými boli Martin Benka, Gustáv Mallý, Ján Mudroch, Dezider Milly, Max Schurmann). Pôsobil ako profesor kreslenia na II. štátnom gymnáziu v Košiciach, vyučoval výtvarnú výchovu v košickej pobočke Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Venoval sa prezentácii a propagácii výtvarného umenia, kultúrno-osvetovej, organizačnej a spolkovej funkcionárskej práci na spolkovej a inštitucionálnej úrovni. Jozef Majkut bol iniciátorom, zakladateľom a v rokoch 1952-1959 bol prvým riaditeľom Krajskej (od roku 1960 Východoslovenskej) galérie v Košiciach. Približne od roku 1952 sa začal programovo zaujímať o krajinu Slovenského raja. Po odchode z Krajskej galérie viedol Katedru výtvarnej výchovy na novovytvorenom Pedagogickom inštitúte v Košiciach. Maliar Jozef Majkut zomrel 16. septembra 1963 v Košiciach po dlhej a ťažkej chorobe; bol pochovaný v rodných Betlanovciach.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.