Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Trináste Dvorné dialógy boli o benediktínoch

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Vysvetlil neopodstatnenosť mnohých náhľadov, ktoré sa tradujú o tomto kláštore najmä v spisbe populárneho charakteru. Nezaložili ho Máriássyovci a nezanikol vplyvom husitského vpádu. Na druhej strane prednášajúci vyzdvihol skriptorskú činnosť tamojších mníchov a upozornil na zaujímavé doklady o stredovekej knižnici v spomínanom kláštore na úpätí Tatier.

Prednášku dopĺňala obrázková prezentáciaJán Endrődi sa nevyhol ani problematike interpretácie základov objektov, ktoré pred desaťročiami odkryli archeológovia v polohe Pažica pri Spišskej Kapitule. Podporil náhľad tých historikov, ktorí sa opatrne vyslovujú o možnom súvise spomínanej polohy s existenciou kláštora. Upozornil na skutočnosť, že pojem monasterium mal viacero významov a nie vždy sa týkal kláštora. Z uvedeného dôvodu nemožno pokladať doklad z roku 1274 za dôkaz o existencii kláštora na území Spišskej Kapituly.

Prednáška obsahovala mnoho ďalších zaujímavých informácií z dejín Spiša. Jej účastníci ocenili najmä skutočnosť, že prednášajúci zrozumiteľne argumentoval na základe pramenného materiálu z obdobia stredoveku. Svojou účasťou podujatie poctil aj najlepší znalec dejín Spiša, predseda Spišského dejepisného spolku, Ivan Chalupecký.

Účastníci trinástych dvorných dialógovŠtrnáste Dvorné dialógy sa uskutočnia 23. júla. Ich hosťom bude vynikajúci slovenský archeológ Michal Slivka, ktorý sa zameria na predstavenie unikátnych nálezov z archeologických výskumov bývalého kartuziánskeho kláštora v Slovenskom raji (poloha Kláštorisko) a cistercitského opátstva v Spišskom Štiavniku.

Prednášky o kláštoroch prebiehajú vo výstavných priestoroch Múzea Spiša, kde je aktuálne inštalovaná výstava Život za kláštornými múrmi. Obsahuje jedinečnú zbierku gotických kachlíc z niekdajšieho kartuziánskeho kláštora na Skale útočišťa. Návštevníci Múzeu Spiši si ju budú môcť pozrieť do septembra.

Plagát

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.