Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Ďalšie dotácie do energetickej efektívnosti podnikov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na zvýšenie úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb, za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to:

  1. zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov
  2. rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov,
  3. rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia (týka sa výlučne vnútroareálového osvetlenia, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia nie je premetom tejto výzvy).

Výzva je určená pre žiadateľov zo súkromného sektora – mikro-, malé a stredné podniky, ktorí budú projekt realizovať na oprávnenom území (všetky samosprávne kraje, s výnimkou Bratislavského kraja). Pomoc bude poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku pričom maximálna intenzita pomoci závisí od veľkosti podniku a miesta realizácie projektu:

Stredné Slovensko a Východné Slovensko:

Západné Slovensko (okrem Bratislavského kraja):

Minimálna výška pomoci na projekt je 5 000 EUR, maximálna výška pomoci na projekt je 200 000 EUR (v prípade, že žiadateľ neprijal v priebehu aktuálneho a predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov žiadnu pomoc de minimis).

Plánovaný termín vyhlásenia výzvy je 24. – 25. kalendárny týždeň. Bližšie informácie budú zverejnené priamo na webovom sídle Slovenskej inovačnej a energetickej agentúryMinisterstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.