Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Do Nemecka pôjde v júli 25 študentov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Medzinárodnú súťaž „Spoločne v Európe“ zorganizoval Košický samosprávny kraj v spolupráci s Ministerstvom vnútra a Ministerstvom kultúry, mládeže a športu spolkovej krajiny Bádensko – Württembersko. Študentov ocenia aj na tamojšom ministerstve vnútra.

Výherkyne študujú plán výletuCieľom súťaže bolo zviditeľniť obe krajiny a ich regióny, sprostredkovať informácie o nich, prebudiť záujem mladých ľudí o partnerskú krajinu a podnietiť chuť vzájomne spoznávať mladých spolužiakov. Súťaž sa skladala z troch kategórií: hľadanie a nachádzanie, vlastná tvorba a umelecká práca. Mohli sa na nej zúčastniť jednotlivci aj kolektívy, preukázať vedomosti, ale aj prejaviť fantáziu a kreativitu. S náročnejšími úlohami

Odborná porota zložená zo zástupcov Centra voľného času – Regionálneho centra mládeže, pedagógov stredných škôl a odboru školstva Úradu KSK vyhodnotila takmer 700 príspevkov zo všetkých kategórií. V jednotlivých kategóriách hodnotila príspevky podľa kritérií, ktorými boli vedomosti, všeobecné znalosti, kreativita, fantázia, originálnosť, nápaditosť, praktická a umelecká hodnota, forma a technické prevedenie prác.

Odovzdávanie ceny„Získavanie nových poznatkov a vedomostí je najmúdrejší krok k lepšej budúcnosti. Naším spoločným cieľom je, aby škola bola hrou, aby štúdium bolo späté nielen so získavaním vedomostí, ale aj s potešením z nich. Aj keď dnešná doba je veľmi hektická, je dôležité, aby sme sa obohacovali myšlienkami, aby sme spoznávali navzájom rôzne kultúry, aby sme ťažili zo svojich tradícií a dokázali ich porovnávať s tradíciami európskych krajín,“ povedal pri vyhodnotení vedúci odboru školstva Úradu KSK Štefan Kandráč.

Do súťažnej kategórie „Hľadanie a nachádzanie“ prišlo spolu 417 odpoveďových hárkov od jednotlivcov aj kolektívov. Spolu sa zapojilo 1050 žiakov, 359 jednotlivcov a 58 kolektívov. Do kategórie „Písanie a tvorba - vlastná tvorba“ sa zapojilo spolu 181 žiakov a do kategórie „Umelecká tvorba – tvorivá práca“ 101 žiakov z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Rožňavy, Michaloviec, Prievidze, Krompách, Starej Turej, Sečoviec, Veľkých Kapušian, Novák, Prešova, Pruského, Zvolena, Dobšinej, Partizánskeho, Bánoviec nad Bebravou, Bratislavy, Spišskej Novej Vsi, Kráľovského Chlmca, Prakoviec, Zvolena, Moldavy nad Bodvou, Dobšinej a Košíc.

Súťažiaci

Do Nemecka pocestujú:

Tomáš Szanyi, Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava
Martina Grančáková, Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava
Radoslava Klokočková, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
Júlia Tauberová, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
Andrea Dutková, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
Mário Tököly, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
Filip Schlosser, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
Mária Posypanková, Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Miriam Šalatová, Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Eugen Špakovský, Gymnázium, Poštová 9, Košice
Jozef Müller, Gymnázium, Poštová 9, Košice
Viktor Chrenko, Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Simona Mavrérová, SOŠ OaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Monika Páleschová, SOŠ OaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Katarína Országová, SOŠ OaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Dominika Húdoková, Gymnázium, Komenského 2, Partizánske
Lenka Čermanová, Gymnázium, Komenského 2, Partizánske
Linda Pokorná, Gymnázium, Komenského 2, Partizánske
Martina Beňová, SOŠ, Piešťanská 2262/80, Nové mesto nad Váhom
Lucia Lacková, SOŠ, Piešťanská 2262/80, Nové mesto nad Váhom
Ján Nemec, SUŠ, Staničná 8, Trenčín
Barbora Palatínusová, SUŠ, Staničná 8, Trenčín
Veronika Šľachtová, SUŠ, Staničná 8, Trenčín
Marek Beňovič, SUŠ, Staničná 8, Trenčín
Paulína Kruteková, SUŠ, Staničná 8, Trenčín

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.