Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Regionálny rozvoj

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

je súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi jednotlivými oblasťami (z. č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov).

Regionálna politika

Košického samosprávneho kraja je koordinovaný súbor činností a postupov, ktoré prispievajú k hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju regiónu.

Hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja

je v zmysle Zákona o podpore regionálneho rozvoja najmä odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja území a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov, zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť území a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v území pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.

Rada partnerstva 2021 – 2027

Rada partnerstva sa vytvára s cieľom zabezpečiť  integrovaný územný rozvoj Košického kraja, ktorý bude založený najmä na princípoch partnerstva a efektívnej vzájomnej spolupráci, ktorý bude zohľadňovať požiadavky subregionálnych teritórií i územných partnerov na rôznych úrovniach a pôsobiacich v rozmanitých oblastiach hospodárskej praxe.

Rada partnerstva sa spolupodieľa na príprave, schvaľovaní a implementácii Integrovanej územnej stratégií Košického kraja.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.