Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Doprava

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

KSK je od 1.1.2004 vlastníkom ciest II. a III. triedy na svojom území okrem prejazdných úsekov cez mesto Košice a cez colné priestory. Spolu to predstavuje 573 km ciest II. triedy a 1382,29 km ciest III. triedy, ako aj 658 mostných objektov. KSK zabezpečuje plánovanie, prípravu a modernizáciu cestnej siete. Za účelom správy ciest, ich bežnej a zimnej údržby bola zriadená príspevková organizácia Správa ciest KSK.

V oblasti cestnej dopravy je KSK dopravným správnym orgánom pre pravidelnú autobusovú dopravu (udeľuje dopravné licencie, schvaľuje cestovné poriadky, vykonáva odborný dozor). Zároveň objednáva a financuje služby prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy, t.j. poskytuje dopravcom príspevok, ktorý je rozdielom medzi nákladmi dopravcov a tržbami od cestujúcich.

Medzi kompetencie v oblasti dráh a dopravy na dráhach spadajú regionálne vlaky a mestské dráhy. Regionálne vlaky sú vlaky, ktorých východisková aj konečná stanica je v jednom samosprávnom kraji. KSK sa vyjadruje k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií. Aktuálne je regionálna doprava prevádzkovaná na piatich z ôsmich železničných regionálnych tratí.

KSK ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva hlavne pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh, plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľom mestských dráh. Vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach, vydáva a ruší povolenie na prevádzkovanie mestských dráh, vydáva a odníma preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy, rozhoduje o zrušení mestskej dráhy. Taktiež vykonáva pôsobnosť licenčného orgánu a bezpečnostného orgánu pre mestskú dopravu a štátny odborný dozor v mestskej doprave.

Činnosť Košického samosprávneho kraja v oblasti dopravy je zameraná na oblasti:

  1. Kompetencie v oblasti pozemných komunikácií (cesty II. a III. triedy)
  2. Kompetencie v oblasti cestnej dopravy (pravidelná prímestská autobusová doprava)
  3. Kompetencie v oblasti dráh (mestské - električkové a trolejbusové, železničná regionálna doprava)

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.