Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Gymnázium Krompachy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Adresa: Lorencova 46, Krompachy, 05342
Tel: 053 4472 315
E-mail: gymkromp@gmail.com
web: https://gymkromp.edupage.org/ 

Verejné obstarávania
Ostatné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia rady školy:

 1. Mgr. Marcela Hojstričová, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. Adela Cukerová - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Libuša Pavliková - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Mgr. Slavomír Holotňák - zástupca rodičov
 5. Karin Pustayová - zástupca rodičov
 6. Mgr. Moniak Nehrerová - zástupca rodičov
 7. Jakub Uličný - zástupca študentov
 8. MUDr. Marián Hojstrič - delegovaný poslanec
 9. Ing. Emília Szilagyiová - delegovaný zástupca zriaďovateľa
 10. Mgr. Janka Filipová - delegovaný zástupca organizácie spolupracujúcej so školou
 11. Ing. Henrieta Kubová - delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.