Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Gymnázium - Gimnázium Veľké Kapušany

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Adresa: Fábryho 1, Veľké Kapušany, 07901
Tel: 056 6286 251, 056 6382 886
E-mail: skola@gymkap.svcmi.sk
web: http://www.gvk.sk/

Verejné obstarávania
Ostatné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia rady školy:

 1. Mgr. Igor Beňo - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. Beáta Tokár - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Erika Ráczová - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Gejza Brandič - zástupca rodičov
 5. PaedDr. Silvia Pappová, predseda - zástupca rodičov
 6. Ing. Magdaléna Vincová - zástupca rodičov
 7. Viktória Pappová - zástupca žiakov
 8. Viliam Zahorčák - delegovaný poslanec
 9. Csaba Furik - delegovaný poslanec
 10. Ing. Zuzana Janičáková - delegovaný zástupca organizácie, ktorá spolupracuje so školou
 11. Ing. Mária Kokardová - delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.