Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Adresa: Kuzmányho 6, Košice, 04174
Tel: 055 6221 954
E-mail: skola@maraigimi.sk
web: http://www.maraigimi.sk/

Verejné obstarávania
Iné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia rady školy:

 1. Mgr. Edit Lejko - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. István Miko - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Terézia Hajasová, predseda - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. MUDr. Andrea Pallas - zástupca rodičov
 5. Albert Tankó - zástupca rodičov
 6. Ing. Zsuzsa Eötvös - zástupca rodičov
 7. Ladislav Gőrőg - zástupca študentov
 8. Juraj Nagy - delegovaný poslanec
 9. Roland Szabó - delegovaný poslanec
 10. Ing. Angelika Hanesz - delegovaný zástupca organizácie, ktorá spolupracuje so školou
 11. Ing. Valéria Rácz - delegovaný zástupca zriaďovateľa

   

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.