Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Stredná zdravotnícka škola Kukučínova, Košice

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Adresa: Kukučínova 40, Košice, 04137
Tel: 055 6221 216, 055 6234 418
E-mail: szskosice@kukucinka.sk
web: http://www.kukucinka.sk/

Verejné obstarávania
Archív zmlúv z rokov 2011-2013
Ostatné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia Rady školy:

 1. Ing. Martina Lazarovská Poláčková, predseda - zástupca nepedagogických zamestnancov
 2. PhDr. Alena Moudrá - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. PhDr. Mária Pituchová - zástupca pedagogických zamestnancov
 4. Marta Adamčová - zástupca rodičov
 5. Marianna Kovalčinová - zástupca rodičov
 6. Lenka Pachingerová - zástupca rodičov
 7. Sebastián Marek - zástupca žiakov
 8. MUDr. Ján Sekáč - delegovaný poslanec
 9. MUDr. Renáta Lenártová, PhD. - delegovaný poslanec
 10. PhDr. Alena Kellnerová, MPH., Univerzitná nemocnica L. Pasteura, KE - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou) 
 11. Bc. Ivana Bohušová - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.