Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Stredná priemyselná škola technická

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Adresa: Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves, 05201
Tel: 053 4466 249
E-mail: skola@strojsnv.sk
web: https://strojsnv.edupage.org/

Verejné obstarávania
Ostatné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia Rady školy:

 1. RNDr. Jana Kresťanková, predseda – zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Ing. Janka Žiaranová – zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Mária Záremčanová – zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Júlia Harčárová – zástupca rodičov
 5. JUDr. Ján Gabonay – zástupca rodičov
 6. PhDr. Renáta Zimnikovalová –zástupca rodičov
 7. Zuzana Dudžaková – zástupca žiakov
 8. Mgr. Rastislav Javorský – delegovaný poslanec
 9. Ing. Peter Kutrucz  – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 10. Ing. Peter Ťapák – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 11. PaedDr. Ján Pavelčák – delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.