Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Výročná správa KSK za rok 2012

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

 1. Časť – Správa o činnosti Košického samosprávneho kraja
 2. Časť – Účtovná závierka za rok 2012
 3. Časť – Vývoj finančnej situácie za roky 2009 – 2012
 4. Časť – Výsledok hospodárenia za rok 2012
 5. Časť – Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012
 6. Časť – Predpokladaný budúci vývoj Košického samosprávneho kraja
  - Dokument obsahujúci časti I. až VI.
  - Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy konsolidovaného celku s konsolidovanou účtovnou závierkou KSK 2012
  - Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou KSK 2012
 7. Časť – Prílohy:
  1. Individuálna účtovná závierka za rok 2012
   - súvaha
   - výkaz ziskov a strát
   - finančný výkaz FIN 1-04
   - finančný výkaz FIN 3-04
   - finančný výkaz FIN 4-01
   - finančný výkaz FIN 5-04
   - finančný výkaz FIN 6-01
   - finančný výkaz FIN 7-04
   - poznámky: textová časť
   - poznámky: tabuľková časť
   - správa audítora
  2. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012
   - súvaha
   - výkaz ziskov a strát
   - poznámky: textová časť
   - poznámky: tabuľková časť
   - správa audítora

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.