District of Sobrance

Baškovce Blatné Remety Hlivištia Inovce
Beňatina Blatné Revištia Horňa Jasenov
Bežovce Bunkovce Husák Jenkovce
Blatná Polianka Fekišovce Choňkovce Kolibabovce
Koňuš Koromľa Krčava Kristy
Lekárovce Nižná Rybnica Nižné Nemecké Orechová
Ostrov Petrovce Pinkovce Podhoroď
Porostov Porúbka Priekopa Remetské Hámre

Ruská Bystrá

Ruskovce Ruský Hrabovec Sejkov
Sobrance Svätuš Tašuľa Tibava
Úbrež Veľké Revištia Vojnatina Vyšná Rybnica
Vyšné Nemecké Vyšné Remety Záhor

 

 

 

 

 

 

 

Author/source: Archív KSK
Published: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Created: 23.05.2016 11:49
Modified: 08.06.2016 13:44