Odbor kultúry a cestovného ruchu

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
PhDr. Jana Kovácsová vedúci odboru 055 7268 271 236, Divízna jana.kovacsova@vucke.sk
Silvia Fortunová referent sekretariátu 055 7268 270 237, Divízna silvia.fortunova@vucke.sk
Ing. Adriana Šebešová vedúci referátu cestovného ruchu 055 7268 340 239, Divízna adriana.sebesova@vucke.sk
Alena Didyková referent cestovného ruchu 055 7268 340 239, Divízna alena.didykova@vucke.sk
Mgr. Tünde Dzurov Vargová referent cestovného ruchu 055 7268 340 239, Divízna tunde.vargova@vucke.sk
Mgr. Juraj Tarášek referent cestovného ruchu 055 7268 340 239, Divízna juraj.tarasek@vucke.sk
Mgr. Milan Biath referent kultúrneho dedičstva a fondových inštitúcií 055 7268 146 238, Divízna milan.biath@vucke.sk
PhDr. Gabriel Viszlay referent pre kultúru národnostných menšín, projekty 055 7268 272 235, Divízna gabriel.viszlay@vucke.sk
Ing. Gabriela Szabová referent kultúrnych aktivít 055 7268 146 238, Divízna gabriela.szabova@vucke.sk
JUDr. Tibor Železník referent kultúrnych aktivít 055 7268 270 237, Divízna tibor.zeleznik@vucke.sk
Ing. Eva Bružeňáková referent kultúrnych aktivít 055 7268 270 237, Divízna eva.bruzenakova@vucke.sk

 

Autor: Archív KSK
Zverejnil: Peter Kupčík
Dátum: 20.05.2014 14:07