Odbor kultúry a cestovného ruchu

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
PhDr. Jana
Kovácsová
vedúci odboru 055 7268 271 234, Divízna jana.kovacsovavucke.sk
Silvia
Fortunová
referent sekretariátu 055 7268 270 235, Divízna silvia.fortunovavucke.sk
Ing. Adriana
Šebešová
vedúci referátu
cestovného ruchu
055 7268 340 233, Divízna adriana.sebesovavucke.sk
Alena
Didyková
referent cestovného ruchu 055 7268 340 233, Divízna alena.didykovavucke.sk
Mgr. Tünde
Dzurov Vargová
referent cestovného ruchu 055 7268 340 233, Divízna tunde.vargovavucke.sk
Mgr. Milan
Biath
referent kultúrneho dedičstva
a fondových inštitúcií
055 7268 146 237, Divízna milan.biathvucke.sk
PhDr. Gabriel
Viszlay
referent pre kultúru
národnostných menšín, projekty
055 7268 272 236, Divízna gabriel.viszlayvucke.sk
Ing. Gabriela
Szabová
referent kultúrnych aktivít 055 7268 146 237, Divízna gabriela.szabovavucke.sk
JUDr. Tibor
Železník
referent kultúrnych aktivít 055 7268 272 236, Divízna tibor.zeleznikvucke.sk
Ing. Eva
Bružeňáková
referent kultúrnych aktivít 055 7268 272 236, Divízna eva.bruzenakovavucke.sk
Mgr. Juraj
Tarášek
referent kultúrnych aktivít 055 7268 340 233, Divízna juraj.tarasekvucke.sk

 

Autor: Archív KSK
Zverejnil: Viktor Klik
Dátum: 06.02.2015 12:03