Odbor kultúry a cestovného ruchu

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
PhDr. Jana
Kovácsová
vedúci odboru 055 7268 271 234, Divízna jana.kovacsova@vucke.sk
Silvia
Fortunová
referent sekretariátu 055 7268 270 235, Divízna silvia.fortunova@vucke.sk
Ing. Adriana
Šebešová
vedúci referátu
cestovného ruchu
055 7268 340 233, Divízna adriana.sebesova@vucke.sk
Alena
Didyková
referent cestovného ruchu 055 7268 340 233, Divízna alena.didykova@vucke.sk
Mgr. Tünde
Dzurov Vargová
referent cestovného ruchu 055 7268 340 233, Divízna tunde.vargova@vucke.sk
Mgr. Milan
Biath
referent kultúrneho dedičstva
a fondových inštitúcií
055 7268 146 237, Divízna milan.biath@vucke.sk
PhDr. Gabriel
Viszlay
referent pre kultúru
národnostných menšín, projekty
055 7268 272 236, Divízna gabriel.viszlay@vucke.sk
Ing. Gabriela
Szabová
referent kultúrnych aktivít 055 7268 146 237, Divízna gabriela.szabova@vucke.sk
Ing. Eva
Bružeňáková
referent kultúrnych aktivít 055 7268 272 236, Divízna eva.bruzenakova@vucke.sk

 

Autor: Archív KSK
Zverejnil: Peter Kupčík
Dátum: 30.09.2015 09:07