Aktuálne výzvy

Zoznam odkazov na aktuálne výzvy k jednotlivým operačným programom a finančným mechanizmom.

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Operačný program Ľudské zdroje (OPĽZ)

Operačný program Kvalita životného prostredia (OPKŽP)

Operačný program Výskum a inovácie (OPVaI)

Operačný program Efektívna verejná správa (OPEVS)

Operačný program Rybné hospodárstvo (OPRH)

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII)

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

INTERREG Slovenská republika - Maďarsko (INTERREG SK-HU)

Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020 (ENI)

Dunajský nadnárodný program (INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME)

Granty EHP a Nórska

​Švajčiarsky finančný mechanizmus

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 13.03.2012 12:50
Upravené: 20.01.2022 09:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine