Správy

21.01.2021

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“

       

Rozsah hodnotenia určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

 
05.10.2020

Oznámenie o strategickom dokumente

       

Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“.

 
13.06.2014

Ďalšie dotácie do energetickej efektívnosti podnikov

       

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pripravuje v súčasnosti...

 
29.05.2014

Slovenské start-upy si prerozdelia 50 miliónov z iniciatívy JEREMIE

       

Európsky investičný fond (EIF) podporí prostredníctvom Slovenského záručného a rozvojového fondu malé a stredné podniky (MSP), ako aj start-upy s...

 
16.05.2014

Aj zvyšné operačné programy sú už na ceste do Bruselu

       

Vláda už schválila všetky hlavné operačné programy. Z celkovej predpokladanej sumy okolo 14 miliárd eur, ktorá k nám pritečie z eurofondov, by malo...

 
Strana: [1]  [2] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.05.2014 12:54
Upravené: 13.06.2014 09:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine