Vzdelávanie na vidieku

Projekt realizovaný v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL a spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Jeho cieľom bolo zníženie počtu nezamestnaných na vidieku v košickom kraji a podpora vytvorenia nových pracovných miest.

Partneri projektu:

Nadnárodní:

 • Španielsko: Úrad zamestnanosti región Extramadura – Španielsko (Mérida)
 • Francúzsko: Poľnokomora regiónu Rhône – Alpes so sídlom v Lyone
 • Taliansko: Rozvojová agentúra z regiónu Calabria – Taliansko (Cosenza)

Národní:

 • RRA Rožňava,
 • RRA Moldava nad Bodvou,
 • RRA Kráľovský Chlmec,
 • Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Košiciach,
 • Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Trebišove,
 • Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi,
 • Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Michalovciach

Ciele projektu:
Hlavným cieľom projektu bolo zníženie počtu nezamestnaných na vidieku v košickom kraji a podpora vytvorenia nových pracovných miest.

Špecifické ciele:

 • Overí inovatívny postup vzdelávania, ktorý je najbližší potrebám cieľovej skupiny
 • Realizovať vzdelávanie za partnerskej spolupráce odborníkov a pracovníkov z rôznych sektorov
 • Naučiť ľudí ako maximálne využiť pôdno-klimatické a prírodné možnosti v piatich špecifických oblastiach hraničiacich s chránenými územiami
 • Šíriť prostredníctvom účastníkov nové technologické postupy ekologického poľnohospodárstva v komunite
 • Zvýšiť informovanosť obyvateľstva o finančných dotáciách pre poľnohospodárov
 • Zvýši prepojenie na spracovateľské a odbytové firmy
 • Odovzdať skúsenosti z realizácie projektu propagáciou a publikovaním výsledkov vymieňať si skúsenosti so zahraničným partnerom

Finančný a časový rámec:

 • celkový rozpočet projektu: 10 000 000,– Sk
 • výška spolufinancovania KSK: 5 % z rozpotu, výška o predstavuje sumu 500 tis. Sk
 • trvanie projektu: marec 2005 – marec 2008

Výstupy projektu:

 1. Publikácia projektu „Vzdelávanie na vidieku“ – podrobne popisuje priebeh projektu, nadnárodnú spoluprácu, vzdelávací proces a spoločenské prostredie zúčastnených stredných poľnohospodárskych škôl a navrhované odporúčania pre rozvoj dotknutých regiónov, kraja a Slovenska.
 2. Vzdelávacia príručka: „Rozvoj vidieckeho turizmu“
 3. Vzdelávacia príručka: „Obnovitené zdroje energie“
 4. Akreditácie modulárneho systému ďalšieho vzdelávania: „Agropodnikanie“ pre stredné školy v KSK“
 5. Výmena skúseností s nadnárodnými partnermi a ich aplikácia pri realizácii projektu, spoločný bulletin, pracovné stretnutia, semináre, web stránka, atď.

Výsledky projektu:

 1. 19 účastníkov projektu bolo vyradených z úradu práce a získali zamestnanie resp. samozamestnanie (podnikateľ)
 2. Vypracovanie 36 projektových zámerov z 5 mikroregióv KSK

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.12.2012 08:26
Upravené: 15.02.2013 09:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine