Regionálne multifunkčné centrum

Košický samosprávny kraj pripravuje projekt revitalizácie brownfieldu, časti priemyselného areálu (bývalej tabakovej továrne, postavenej v polovici 19. storočia) na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach, na ktorý plánuje žiadať nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Zámerom je vybudovať Regionálne multifunkčné centrum (RMC) – kvalitné prevádzkové priestory, atraktívne zázemie podnikateľských subjektov, zaoberajúcich sa vývojom progresívnych technológií a poskytovaním služieb s vyššou pridanou hodnotou, zameraných napríklad na oblasť informačno-komunikačných technológií, kreatívnej ekonomiky a zelenej ekonomiky. Vybudovaním Regionálneho multifunkčného centra Košický samosprávny kraj chce podporiť rozvoj inovácií, zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti v Košickom kraji.

Regionálne multifunkčné centrum je situované v prestížnej lokalite severnej časti centra mesta Košice. Umožní optimálnu dostupnosť k univerzitám a centrám excelentnosti, hotelom a bankám; s bezproblémovým napojením na nadradený dopravný systém, vrátane diaľnice a prístupu na medzinárodné letisko, na mestskú hromadnú dopravu a plánovanú trasu električkovej rýchlodráhy. Regionálne multifunkčné centrum ponúkne kvalitné pracovné prostredie v energeticky šetrnej budove s nízkymi prevádzkovými nákladmi.

Propagačná brožúra

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.12.2012 15:40
Upravené: 15.02.2013 08:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine