Prieskum managmentu a kategorizácia prírodných a chránených území - Medzibodrožie

Cieľom projektu bolo vytvorenie základov využívania krajiny, ktoré zohľadňujú jednotné prírodné podmienky, možnosti v oblasti ľudských zdrojov a hospodárenia a tradíciu využívania územia historického Medzibodrožia.

Historické Medzibodrožie sa rozkladá na slovenskom i maďarskom území a takto boli rozdelené i prieskumno–hodnotiace práce. Za slovenskú stranu bola verejným obstrarávaním za riešiteľa určená Prešovská univerzita. Hlavným riešiteľom na maďarskom území bola Miškovecká univerzita.

Obidva riešiteľské tímy vykonávali prieskum jestvujúcich údajov i aktuálny terénny prieskum v rámci nasledujúcich odborných kategórií:  geológia, vodstvo – kvalita povrchových a podzemných vôd, pôda, fauna, flóra, chránené územia, demografia, socioekonomická situácia, infraštruktúra, architektúra, etnografia.

Výsledkom prieskumno–hodnotiacich prác je vedecká monografia v slovenskom i maďarskom jazyku, ktorá obsahuje všetky zistené údaje  podľa vyššie uvedených skúmaných kategórií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.12.2012 09:21
Upravené: 15.02.2013 09:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine