Štúdia realizovateľnosti vedecko-technologického parku pre Košický kraj

Miesto realizácie: Košický kraj, celkové náklady: 66 500 €

Logo: logo Regionálny operačný program   vlajka EU

Slogan:  EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA "Investícia do vašej budúcnosti"
Výška NFP:  63 175 €
Operačný program:
Regionálny operačný program

Cieľ projektu:

Cieľom je vytváranie podmienok pre  hospodársky rast v regióne KSK a posilnenie konkurencieschopnosti s podporou - lokalizovania technologických centier a centier strategických služieb zastrešených VTP KSK zameraných na priemyselný výskum, vývoj a inovácie technicky vyspelých výrobkov, technológií a výrobných procesov, vrátane tvorby a inovácie ich programového vybavenia (ďalej len "softvér"), za účelom použitia vo výrobe a zvýšenia pridanej hodnoty.


Špecifický cieľ projektu:

  • Podporiť vytváranie nových pracovných príležitostí s vyššími nárokmi na kvalifikáciu a opäť s dôrazom na menej rozvinuté regióny.
  • Podporiť hospodársky rozvoj Východného Slovenska formou podpory investičných projektov zameraných na progresívne technológie a aktivity s vysokou pridanou hodnotou a veľkým exportným potenciálom.
  • Zvýšiť konkurencieschopnosť SR v oblasti prílivu zahraničných investícií voči ekonomikám ďalších stredoeurópskych štátov.

Aktivity projektu:

  • Ustanovenie pracovnej skupiny zo zástupcov aktérov vedecko-technickej spolupráce na regionálnej úrovni, t.j. najmä univerzít , hospodárskeho sektora (zo zdrojov žiadateľa).
  • Realizácia verejného obstarávania na dodávateľa štúdie (zo zdrojov žiadateľa).
  • Spracovanie štúdie : Fáza I. socio-ekonomickú špecializácia a faktory konkurencieschopnosti priemyslu a služieb KSK, vymedzenie inštitucionálneho biznis modelu „ Vedecko technologického parku KSK“ Fáza II. Implementačná stratégia. Fáza III. Master plán a funkčný dizajn, časove projekt bude rozčlenený do fázy pred investičnej, investičnej a po-investičnej.
  • Tlač štúdie.

Výstupy projektu:

Podrobný priestorový, územno technický, inštitucionálny a biznis modelový scenár budúceho VTP KSK s technologickými centrami a centrami strategických služieb.

Partneri projektu: KSK- lead partner, Spoločné maďarské cesty Budapešť, obec Pácín.

Termín začiatku projektu: január 2013
Termín ukončenia projektu: máj 2015
Typ projektu:  Neinvestičný
Fáza realizácie: Schválený

Ďalšie informácie:

Prílohy:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.05.2014 16:47
Upravené: 18.05.2014 16:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...