Obnova ciest k hraničnému prechodu SR-MR Veľký Kamenec- Pácin

Miesto realizácie: Košický kraj, celkové náklady: 1 227 039,42 €

Logo: logo Regionálny operačný program   vlajka EU

Slogan:  EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA "Investícia do vašej budúcnosti"
Výška NFP:  977 349 €
Operačný program:
Regionálny operačný program

Cieľ projektu:

Zvýšenie kvality života obyvateľov prihraničných oblastí v Medzibodroží.


Špecifický cieľ projektu:

  • Zlepšenie regionálnej a miestnej dostupnosti.
  • Zlepšenie úrovne služieb a podmienok cezhraničnej spolupráce.

Aktivity projektu:

  • Prípravná fáza projektu
  • Rekonštrukcia spojovacej cesty Veľký Kamenec - štátna hranica
  • Rekonštrukcia spojovacej cesty Pácin - štátna hranica
  • Rekonštrukcia vozovky na uliciach Árpád, Esze Tamás a Ságvár v Pácine
  • Manažment projektu
  • Publicita projektu

Výstupy projektu:

Predmetom projektu je celkovo 10,005 km ciest II. triedy.

Partneri projektu: KSK- lead partner, Spoločné maďarské cesty Budapešť, obec Pácín.

Termín začiatku projektu: jún 2014
Termín ukončenia projektu: december 2014
Typ projektu:  Investičný
Fáza realizácie:

Ďalšie informácie:

Prílohy:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.05.2014 16:46
Upravené: 18.05.2014 16:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...