Cesty KSK 8 (Napojenie obcí na Trebišov a Sečovce)

Miesto realizácie: Košický kraj, celkové náklady: 4 350 902 €

Logo: logo Regionálny operačný program   vlajka EU

Slogan:  EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA "Investícia do vašej budúcnosti"
Výška NFP:  4 144 234 €
Operačný program:
Regionálny operačný program

Cieľ projektu:

Zlepšenie dopravnej dostupnosti obyvateľstva do pólov rastu.


Špecifický cieľ projektu:

Aktivity projektu:

  • A1 - Zemplínska Teplica - Zbehňov - Sečovce
  • A2 - Kravany - Parchovany - Sečovce
  • A3 - Veľké a Malé Trakany - Kráľovský Chlmec

Výstupy projektu:

Predmetom projektu je celkovo 30,652 km ciest II. a III. triedy. Dĺžka renovovaných ciest III. triedy je 30,652 km. Na ceste II. triedy je navrhnuté osadenie radarového merača rýchlosti.

Partneri projektu: KSK

Termín začiatku projektu: december 2013
Termín ukončenia projektu: december 2014
Typ projektu:  Investičný
Fáza realizácie:

Ďalšie informácie:

Prílohy:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.05.2014 16:43
Upravené: 18.05.2014 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...