Cesty KSK 6 (Košice okolie - napojenie obcí na Košice)

Miesto realizácie: Košický kraj, celkové náklady: 3 529 772 €

Logo: logo Regionálny operačný program   vlajka EU

Slogan:  EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA "Investícia do vašej budúcnosti"
Výška NFP:  3 362 108 €
Operačný program:
Regionálny operačný program

Cieľ projektu:

Zlepšenie dopravnej dostupnosti obyvateľstva do pólov rastu.


Špecifický cieľ projektu:

Aktivity projektu:

  • A1 - Herľany - Bidovce - Košice
  • A2 - Nižný a Vyšný Čaj - Geča - Košice
  • A3 - Malá Lodina - Kysak – Košice
  • A4- Zlatá Idka- Košice

Výstupy projektu:

Predmetom projektu je úprava celkovo 24,082 km ciest II. a III. triedy. Renovovaných bude 23,977 km ciest III. triedy, a 0,105 km ciest II. triedy. Obnovené budú 2 mostné objekty.

Partneri projektu: KSK

Termín začiatku projektu: december 2013
Termín ukončenia projektu: december 2014
Typ projektu:  Investičný
Fáza realizácie:

Ďalšie informácie:

Prílohy:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.05.2014 16:42
Upravené: 18.05.2014 16:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...