TIS - Technická Inovácia Služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb

Miesto realizácie: Košice, celkové náklady: 2 202 752,24 €

Logo: Logo Regionálneho operačného programu  Vlajka EÚ

Slogan: EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA "Investícia do vašej budúcnosti"
Výška NFP:  2 092 614,63 €
Operačný program: Regionálny operačný program

Cieľ projektu:
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti sociálnej infraštruktúry prostredníctvom prístavby, nadstavby a stavebných úprav objektu zariadenia. Taktiež sa vytvorí prostredie pre poskytovanie sociálnych služieb v rámci špecializovaného zariadenia pre klientov s poruchami napr. Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, ktorých poskytovanie napriek záujmu v meste Košice absentuje.

Špecifický cieľ projektu

 • zvýšenie nepostačujúcej kapacity zariadenia
 • zníženie energetickej náročnosti formou zateplenia obvodového plášťa
 • skvalitniť nedostatočné rehabilitačné služby a priestory pre pohybové aktivity klientov
 • znížením energetickej náročnosti zariadenia znížiť prevádzkové náklady
 • zvýšenie zamestnanosti vytvorením 10 pracovných miest

Aktivity projektu:

 • rozšírenie ubytovacích priestorov, sociálnych zariadení, administratívnych miestností
 • vybudovanie výťahov a realizácia bezbariérových úprav
 • výmena starých poškodených a netesniacich okien a balkónových dverí
 • zateplenie obvodového plášťa budov
 • rozšírenie nepostačujúcej rehabilitačnej činnosti
 • obstaranie vnútorného vybavenia do rekonštruovaných priestorov vrátane obstarania IKT vybavenia a internetového pripojenia

Výstupy projektu:

 • zvýšenie kapacity zariadenia
 • zvýšenie plošného štandardu na jedného pobytového klienta
 • zníženie energetickej náročnosti zariadenia
 • debarierizované zariadenie
 • doplnkové služby: rehabilitačné priestory, priestory pre pohybové aktivity, priestory pre lekárske vyšetrenie
 • konkurencieschopnosť zariadenia v rámci regiónu a celého Slovenska
 • 10 nových  pracovných miest

Partneri projektu:

Termín začiatku projektu: júl 2010
Termín ukončenia projektu:
Typ projektu: Investičný
Fáza realizácie: v realizácii

Ďalšie informácie:

Prílohy:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.05.2014 13:01
Upravené: 14.05.2014 13:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka