Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti v ZpS a DSS Trebišov

Miesto realizácie: Trebišov, celkové náklady: 3 236 824,35 €

Logo: Logo Regionálneho operačného programu  Vlajka EÚ

Slogan: EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA "Investícia do vašej budúcnosti"
Výška NFP:  3 074 983,13 €
Operačný program: Regionálny operačný program

Cieľ projektu:
Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regióne, skvalitnenie infraštruktúry sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Podpora konkurencieschopnosti zariadenia v rámci regiónu a celého Slovenska.

Špecifický cieľ projektu

 • zvýšenie kvality nevyhovujúcich ubytovacích podmienok klientov
 • zníženie energetickej náročnosti
 • vytvorenie univerzálnej dátovej siete

Aktivity projektu:

 • zvýšenie kvality ubytovacích priestorov, sociálnych zariadení
 • vybudovanie výťahov a realizácia bezbariérových úprav
 • výmena starých poškodených a netesniacich okien a balkónových dverí
 • inštalácia solárnych panelov
 • úprava striech
 • rozšírenie nepostačujúcej rehabilitačnej činnosti
 • vytvorenie univerzálnej dátovej siete
 • obstaranie vnútorného vybavenia do rekonštruovaných priestorov vrátane obstarania nových polohovateľných postelí pre klientov zariadenia

Výstupy projektu:

 • každá izba alebo bunka so samostatným sociálnym zariadením, pohyb po zariadení bude bezbariérový
 • rehabilitačné priestory (klasické, masáže a odborná rehabilitácia podľa odporučenia lekára – cvičenie)
 • priestory pre voľno časové aktivity (priestory na výkon ergo terapie – maľovanie, výroba ozdobných predmetov)
 • prístup k internetu, možnosť sledovania digitálnej televízie, zavedenie bezpečnostného a sledovacieho kamerového systému, možnosť sprístupnenia telekomunikačných služieb

Partneri projektu:

Termín začiatku projektu: november 2011
Termín ukončenia projektu:
Typ projektu: Investičný
Fáza realizácie: v realizácii

Ďalšie informácie:

Prílohy:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.05.2014 12:51
Upravené: 14.05.2014 12:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka