DSS Ramirez - Domov sociálnych služieb Rakovec – miesto pre integráciu, rovnaké šance a lepší život pre mentálne postihnutých klientov v Košickom kraji

Miesto realizácie: Rakovec nad Ondavou, celkové náklady: 2 243 251,19 €

Logo: logo ROP vlajka EÚ

Slogan: EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA "Investícia do vašej budúcnosti"
Výška NFP: 2 131 088,63 €
Operačný program: Regionálny operačný program

Cieľ projektu: Zlepšenie kvality života klientov zariadenia a zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení DSS Rakovec nad Ondavou.

Špecifický cieľ projektu:

 • debarierizovať zariadenie výstavbou výťahu, vytvoriť priestory pre ergoterapiu
 • zlepšiť tepelnú pohodu v zariadení, skvalitniť poskytované sociálne služby, vytvoriť priestorové podmienky pre ergoterapiu
 • skvalitnením rehabilitačných služieb zosúladiť poskytované služby so zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
 • znížením energetickej náročnosti zariadenia znížiť prevádzkové náklady zariadenia

Aktivity projektu:

Rekonštrukcia a modernizácia:

 • kompletná rekonštrukcia kaštieľa
 • dobudovanie podkrovia objektu
 • inštalácia výťahov a spojovacej chodby medzi kaštieľom a ubytovacím zariadením
 • zateplenie izieb
 • vybudovanie kaplnky
 • vybudovanie priestorov na výkon ergoterapie ( výroba ozdobných predmetov, tkáčska dielna... )
 • zateplenie vonkajšieho obvodového plášťa
 • dobudovanie výťahu
 • nainštalovanie slnečných kolektorov

Obstaranie vnútorného vybavenia:

 • obstaranie IKT vybavenia
 • zriadenie internetovej miestnosti

Výstupy projektu: Klienti budú mať k dispozícií pracovné a voľnočasové priestory, priestory pre výkon ergoterapie a priestory pre podporované bývanie, zvýši sa plošný štandard pre pobytového klienta na 8 m2, internetová miestnosť s 5 osobnými počítačmi.

Partneri projektu:

Termín začiatku projektu: júl 2010
Termín ukončenia projektu:
Typ projektu: Investičný
Fáza realizácie: v realizácii

Ďalšie informácie:

Prílohy:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.05.2014 12:47
Upravené: 14.05.2014 12:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka