Tovary,"Nákup softvéru Veritas – 20 ks licencií a upgrade prostredia backupu, podpora na 36 mesiacov",Košický samosprávny kraj,25.05.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky , Zmena / doplnenie , Príloha č. 2 – Doplnený opis predmetu zákazky", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Košický Klečenov,Košický samosprávny kraj,20.05.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 3 – Mapa areálu", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Vlachovo okres Rožňava,Košický samosprávny kraj,22.04.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Služby spojené s predĺžením vernostnej licencie antivírusovej ochrany koncových zariadení na 24 mesiacov ESET Secure Business pre 1 200 endpointov a ESET mail security pre 2 MS Exchange servre,Košický samosprávny kraj,15.04.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky", Služby,Analýza stavu bezpečnosti úradu KSK podľa ISO/IEC 27001,Košický samosprávny kraj,01.04.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - Návrh zmluvy", Služby,"Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Južné Mesto, okres Košice IV",Košický samosprávny kraj,25.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritérií , Príloha 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Pavlovce nad Uhom,Košický samosprávny kraj,23.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Vypracovanie zjednodušenej dokumentácie pre zlegalizovanie a vyznačenie cykloturistických trás v cieľovom území Zemplínska a šírava a okolie,Košický samosprávny kraj,10.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 3 – Návrh zmluvy", Služby,Aktualizácia priestorových informačných cykloturistických máp v Cykloregióne Spiš – južná časť,Košický samosprávny kraj,02.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Návrh zmluvy , Príloha č. 1 k zmluve", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Michaľany okres Trebišov,Košický samosprávny kraj,17.02.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Tlač občasníka KSK – Rozhýbaný kraj,Košický samosprávny kraj,14.02.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Zmluva o poskytnutí služieb , Príloha k zmluve o poskytnutí služieb", Služby,Obnova značenia cykloturistických trás Zemplínska šírava a okolie,Košický samosprávny kraj,03.12.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy - príloha 1 k zmluve , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy - príloha 2 k zmluve", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Odorín,Košický samosprávny kraj,26.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Spracovanie Cost Benefit analýzy pre 2 projekty s názvom “ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Abov“ a „ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Dolný Zemplín“,Košický samosprávny kraj,25.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky, časť Zemplín , Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky, časť Abov", Služby,Vypracovanie Auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie pre 2 projekty s názvom “ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Abov“ a „ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Dolný Zemplín“,Košický samosprávny kraj,25.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky, časť Abov , Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky, časť Zemplín", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Malá Ida,Košický samosprávny kraj,30.11.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií , Priloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača", Tovary,NÁKUP SUPPORTU LICENCIÍ CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS,Košický samosprávny kraj,24.11.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_c_2_Opis predmetu zakazky", Služby,Produkcia TV magazínu Rozhýbaný kraj,Košický samosprávny kraj,23.11.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha c.1_ Podrobny_opis_predmetu , Priloha c.2_ Navrh na plnenie kriterii , Priloha c.3_ Navrh Ramcovej zmluvy , Priloha k Zmluve o spolupraci pri vyrobe magazinu", Služby,"Výroba audiovizuálnych diel, tvorba reklamných, propagačných a informačných filmov a videozáznamov",Košický samosprávny kraj,23.11.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha c.1_ Podrobny opis zakazky , Priloha c.2_ Navrh na plnenie kriterii , Priloha c.3_ Navrh Ramcovej zmluvy , Doplnenie informacii , Zmena lehoty predkladania ponuk , Zoznam sluzieb video foto aktualizovana", Služby,Eventové služby,Košický samosprávny kraj,23.11.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha c.1_ Podrobný opis predmetu zákazky , Priloha c.2_ Navrh na plnenie kriterii , Priloha c.3_ Navrh Ramcovej zmluvy", Tovary,Obnova vozového parku – elektromobily 2 ks,Košický samosprávny kraj,23.11.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky-Obnova vozového parku-Elektromobily , Priloha č. 1-Opis predmetu zakazky-Obnova vozového parku-Elektromobily , Príloha č. 2-návrh Kúpna zmluva_Obnova vozového parku-Elektromobily , Priloha č. 3-Návrh na plnenie kriteria-Obnova vozového parku-elektromobily", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Stredné Mesto v Košiciach,Košický samosprávny kraj,18.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky č.5/2022,Košický samosprávny kraj,16.11.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Malá Ida,Košický samosprávny kraj,05.11.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií , Priloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Audit KSK na roky 2021 až 2023,Košický samosprávny kraj,22.09.2021,"Vyzva na predklozenie ponuky , Príloha č. 1_Návrh na plnenie kritérií , Príloha_2_opis_predmetu_zakazky , Príloha_3_Návrh zmluvných podmienok", Tovary,Obnova vozového parku,Košický samosprávny kraj,24.08.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: opis predmetu zákazky , Príloha č. 2: návrh kúpnej zmluvy , Príloha č. 3: návrh na plnenie kritéria", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Letná okres Košice I,Košický samosprávny kraj,10.08.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: fotodokumentácia , Príloha č. 2: návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3: čestné vyhlásenie uchádzača", Tovary,Obnova okenných výplní južnej uličnej fasády južného krídla Divíznej budovy,Košický samosprávny kraj,15.07.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: opis predmetu zákazky , Príloha č. 2: návrh cenovej ponuky , Príloha č. 3: návrh zmluvy o dielo , Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu", Služby,Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála): vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu,Košický samosprávny kraj,12.07.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha c.1_ Podrobny opis PZ_ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky , Priloha c.2_ Navrh na plnenie kriterii_ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky , Priloha c.3 - Navrh Zmluvy o dielo_ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky", Služby,Sťahovanie zbierkových predmetov VSM z Divíznej budovy,Košický samosprávny kraj,07.07.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 Návrh na plnenie kriterií , Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky pre ČASŤ 1. , Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky pre ČASŤ 2. , Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky pre ČASŤ 3. , Príloha č. 5 Súpis zbierkových predmetov pre ČASŤ 1. , Príloha č. 5 Súpis zbierkových predmetov pre ČASŤ 2. , Príloha č. 5 Súpis zbierkových predmetov pre ČASŤ 3. , Príloha č. 6 Zmluva", Tovary,Stropné zdvíhacie zariadenie pre imobilných príjmateľov sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,Košický samosprávny kraj,07.07.2021,"Vyzva na predloženie ponuky , Príloha_č_1_ Navrh cenovej ponuky , Príloha_c_2_Rozsah a specifikacia_predmetu_zakazky , Príloha_č._3_Opis_predmetu_zakazky_stropne_zdvihacie_zariadenie , Priloha_c_4_Navrh kupnej zmluvy", Služby,Sťahovanie zbierkových predmetov VSM z Divíznej budovy,Košický samosprávny kraj,15.06.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 Návrh na plnenie kriterií , Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky pre ČASŤ 1. , Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky pre ČASŤ 2. , Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky pre ČASŤ 3. , Príloha č. 5 Súpis zbierkových predmetov pre ČASŤ 1. , Príloha č. 5 Súpis zbierkových predmetov pre ČASŤ 2. , Príloha č. 5 Súpis zbierkových predmetov pre ČASŤ 3. , Príloha č. 6 Zmluva", Tovary,Nákup dezinfekčného vybavenia pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,Košický samosprávny kraj,01.06.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 Návrh cenovej ponuky , Príloha č. 2 Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky - Germicidny žiarič , Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky - Elektrostat pištoľ , Príloha č. 5 Opis predmetu zákazky - Dezinfekcia , Príloha č. 6 Návrh Kúpnej zmluvy pre ČASŤ 1. , Príloha č. 6 Návrh Kúpnej zmluvy pre ČASŤ 2. , Príloha č. 6 Návrh Kúpnej zmluvy pre ČASŤ 3.", Tovary,Očkovacie kóje – hliníkové profily so stenami,Košický samosprávny kraj,24.05.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Príloha_1_návrh na plnenie kritéria , Príloha_2_opis predmetu zákazky , Príloha_3_návrh kúpnej zmluvy , Príloha_1_OPRAVA_návrh na plnenie kritéria", Tovary,Vitamíny a výživové doplnky s logom KSK,Košický samosprávny kraj,21.05.2021,"Význa na predloženie ponuky , Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kriterií , Príloha č. 3 - Návrh Rámcovej kúpnej zmluvy , Doplnenie informácií k vypracovaniu a predloženiu ponúk", Tovary,"Dodanie, montáž a kalibrácia 95 ks prechodových bezkontaktných teplomerov",Košický samosprávny kraj,19.05.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Opis predmetu zákazky , Priloha_3_Návrh_Kupnej_zmluvy", Služby,Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála): vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu,Košický samosprávny kraj,18.05.2021,"Vyzva na predkladanie ponuk _ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky , Priloha c.1_ Podrobny opis PZ_ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky , Priloha c.2_ Navrh na plnenie kriterii_ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky , Priloha c.3 - Navrh Zmluvy o dielo_ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky", Tovary,Zdvíhacie zariadenie a pomôcky pre imobilných prijímateľov sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,Košický samosprávny kraj,13.05.2021,"Význa na predloženie ponuky , Príloha č. 1 - návrh cenovej ponuky , Príloha č. 2 - rozsah a špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - opis predmetu zákazky - časť 1 , Príloha č. 4 - opis predmetu zákazky - časť 2 , Príloha č. 5 - opis predmetu zákazky - časť 3 , Príloha č. 6 - návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Kancelárske potreby,Košický samosprávny kraj,05.05.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 - opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - Návrh rámcovej zmluvy", Služby,Platená reklama v systémoch sociálnych sietí,Košický samosprávny kraj,20.04.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: opis predmetu zákazky , Príloha č. 2: návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3: návrh zmluvy", Tovary,Rozšírenie virtualizačného prostredia vrátane migrácie mail servera,Košický samosprávny kraj,24.10.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Návrh kúpnej zmluvy , Príloha č. 5 – Opis predmetu zákazky", Služby,VMware – inštalačné služby,Košický samosprávny kraj,07.04.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Opis predmetu zakazky", Tovary,Licencie MICROSOFT Office Standard 2019 -70 ks,Košický samosprávny kraj,07.04.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Opis predmetu zakazky", Tovary,Licencie MS SharePoint User CAL Standard 2019 -500 ks,Košický samosprávny kraj,07.04.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Opis predmetu zakazky", Služby,Vypracovanie technickej štúdie uskutočniteľnosti cyklotrasy Michalovce – Vyšné Nemecké,Košický samosprávny kraj,24.03.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: opis predmetu zákazky , Príloha č. 2: návrh na plnenie kritérií , Priloha č. 3: návrh zmluvy", Služby,"Časť A.1 - Eurovelo 11_ úsek v katastrálnom území Družstevná pri Hornáde v rozsahu stavebných objektov: SO 01 Cyklistická cestička, SO 02 Cyklistický most a SO 03 Galéria - vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach realizačného projektu (DRS)",Košický samosprávny kraj,23.03.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: podrobný opis predmetu zákazky , Príloha č. 2: návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3: návrh zmluvy", Tovary,Licencie – MS Exchange CAL 2019 per user – 260 ks,Košický samosprávny kraj,12.03.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_opis_predmetu_zakazky", Služby,Noviny Rozhýbaný kraj,Košický samosprávny kraj,02.03.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2: zmluva o poskytnutí služieb", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Lipovník,Košický samosprávny kraj,27.09.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Technicko – ekonomická štúdia pre Zemplínsku cyklomagistrálu v úseku Zalužice - Lúčky,Košický samosprávny kraj,27.09.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Popis územia , Príloha č. 3 - Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Návrh zmluvy o dielo , Príloha k Návrhu zmluvy o dielo", Tovary,Video konferenčné riešenie a jeho technická a prevádzková podpora,Košický samosprávny kraj,12.02.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Prilha_2_Opis predmetu zákazky , Zrusenie_VO", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Slavec,Košický samosprávny kraj,18.09.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Pasportizácia cykloturistických trás v Košickom kraji,Košický samosprávny kraj,26.01.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: opis predmetu zákazky , Príloha č. 2: návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3: návrh zmluvy", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Blatné Revištia,Košický samosprávny kraj,16.09.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu,Košický samosprávny kraj,28.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Spracovanie koncepcie rozvoja cykloturistiky v destinácií Zemplínska šírava a okolie,Košický samosprávny kraj,27.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné vyhlásenie , Opis predmetu zákazky , Návrh zmluvy o dielo , Príloha č. 1 k Zmluve o dielo", Služby,EPC projekty vybraných objektov v rámci KSK,Košický samosprávny kraj,12.08.2019,Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií, Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Spišské Vlachy,Košický samosprávny kraj,12.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Spracovanie koncepcie rozvoja cykloturistiky v destinácií Zemplínska šírava a okolie,Košický samosprávny kraj,09.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy o dielo , Príloha k Návrhu zmluvy o dielo","Výzva bola zrušená, lebo ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti" Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Zemplínska Teplica,Košický samosprávny kraj,01.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Viničky,Košický samosprávny kraj,24.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie", Tovary,Marketingové predmety,Košický samosprávny kraj,24.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 – Rámcová kúpna zmluva (Návrh) , Príloha č. 5 – Opis predmetu zákazky","Predmet zákazky: dodanie súboru reklamných a propagačných predmetov s farebnou potlačou, resp. gravírovaním na zabezpečenie publicity KSK" Služby,"Zemplínska cyklomagistrála, cyklistická cestička v úseku Zalužice - Lúčky",Košický samosprávny kraj,26.11.2020,"Vyzva _ Zempl.cyklomagistrala , Priloha c.1_Opis PZ_ Zemplinska cyklomagistrala, cyklisticka cesticka v useku Zaluzice-Lucky , Priloha c.2_Navrh na plnenie kriterii_ Zempl.cyklomagistrala , Priloha c.3 _Návrh ZoD_ Cyklomagistrala def , Cyklocestička Zalužice - Lúčky - stanoviská dotknutých org. z r. 2019", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Jasov okres Košice - okolie,Košický samosprávny kraj,22.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 3 - Grafické vyznačenie rozsahu vecného bremena", Služby,"Inzercia v printových médiach, online inzercia a rozhlasové služby",Košický samosprávny kraj,23.11.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky_Inzercia v printovych mediach, online inzercia a rozhlas.sluzby , Priloha c.1_Podrobny_opis_predmetu_2_Inzercia , Priloha c.2_ Zoznam_medii_2_Inzercia , Priloha c.3_Navrh na plnenie kriterii_Inzercia v printovych mediach, online inzercia a rozhlas.sluzby , Priloha c. 4_Návrh zmluvy , Zmena_ Vyzva na predlozenie ponuky_Inzercia", Tovary,"Dodanie, montáž a kalibrácia 96 ks prechodových bezkontaktných teplomerov",Košický samosprávny kraj,18.11.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Opis predmetu zákazky , Priloha_3_Rámcová_kúpna_zmluva", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu pre úsek cyklotrasy EuroVelo 11,Košický samosprávny kraj,26.06.2019,Výzva, Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Slavec okres Rožňava,Košický samosprávny kraj,30.10.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,"Upgrade VMware –licencie, podpora 3 roky, implementačné práce",Košický samosprávny kraj,07.10.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky", Služby,Vyhotovenie geometrických plánov v katastrálnom území Kráľovský Chlmec okres Trebišov a v katastrálnom území Blatné Remety okres Sobrance,Košický samosprávny kraj,29.09.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Vypracovanie Auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie pre projekt z IROP s názvom ID R005 II/533 Gemerská Poloma-SNV-Harichovce-D1 (Jánovce Jablonov),Košický samosprávny kraj,18.09.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky , Zmena lehoty predkladania ponúk , Zmena lehoty na predkladanie ponúk II , Vysvetlenie_Doplnenie_1_Výzvy_na_PP , Zmena II.- Výzvy na predloženie ponuky s prílohami", Služby,Prenájom 26 kusov multifunkčných zariadení,Košický samosprávny kraj,14.09.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Príloha_2_Opis predmetu zakazky , Príloha_3_Návrh zmluvy , Vysvetlenie k výzve", Služby,Prenájom 26 kusov multifunkčných zariadení,Košický samosprávny kraj,,Vyzva na predlozenie ponuky, Tovary,"Obnova okenných výplní južnej dvorovej fasády severného krídla, východnej dvorovej fasády západného krídla, západnej dvorovej fasády východného krídla a severnej uličnej fasády severného krídla Divíznej budovy",Košický samosprávny kraj,24.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Návrh zmluvy o dielo", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Dedinky okres Rožňava,Košický samosprávny kraj,19.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Vypracovanie PD pre stavbu „Rekonštrukcia budovy na Továrenskej ulici v Košiciach“ za účelom zmeny užívania stavby,Košický samosprávny kraj,17.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií", Stavebné práce,Riešenie havarijného stavu oporného múra pri športovej hale Súkromnej spojenej školy EDURAM v Krompachoch,Košický samosprávny kraj,11.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3 – Rozpis ceny diela , Príloha č. 4 – Zdôvodnenie nedeliteľnosti zákazky , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy o dielo", Služby,Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu Implementácia chatbotu,Košický samosprávny kraj,26.06.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky , Príloha_1_návrh_na_plnenie_kritéria , Príloha_2_Opis predmetu zákazky , Príloha_3_Návrh zmluvných podmienok , OPRAVA_Vyzva na predlozenie ponuky", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Gočovo okres Rožňava,Košický samosprávny kraj,30.06.2020,"VO_Vyzva_na predloženie ponuky _k u Gočovo , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Cestne vyhlasenie uchadzaca", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Moldava nad Bodvou okres Košice-okolie,Košický samosprávny kraj,24.06.2020,"vo_vyzva_gp_k-u-moldava_nad_bodvou , priloha_1_navrh-na-plnenie-kriterii , priloha_2_cestne-vyhlasenie-uchadzaca",