Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Malá Ida,Košický samosprávny kraj,30.11.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií , Priloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Eventové služby,Košický samosprávny kraj,23.11.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha c.1_ Podrobný opis predmetu zákazky , Priloha c.2_ Navrh na plnenie kriterii , Priloha c.3_ Navrh Ramcovej zmluvy", Služby,"Výroba audiovizuálnych diel, tvorba reklamných, propagačných a informačných filmov a videozáznamov",Košický samosprávny kraj,23.11.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha c.1_ Podrobny opis zakazky , Priloha c.2_ Navrh na plnenie kriterii , Priloha c.3_ Navrh Ramcovej zmluvy , Doplnenie informacii , Zmena lehoty predkladania ponuk , Zoznam sluzieb video foto aktualizovana", Služby,Produkcia TV magazínu Rozhýbaný kraj,Košický samosprávny kraj,23.11.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha c.1_ Podrobny_opis_predmetu , Priloha c.2_ Navrh na plnenie kriterii , Priloha c.3_ Navrh Ramcovej zmluvy , Priloha k Zmluve o spolupraci pri vyrobe magazinu", Služby,Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky č.5/2022,Košický samosprávny kraj,16.11.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Malá Ida,Košický samosprávny kraj,05.11.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií , Priloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Audit KSK na roky 2021 až 2023,Košický samosprávny kraj,22.09.2021,"Vyzva na predklozenie ponuky , Príloha č. 1_Návrh na plnenie kritérií , Príloha_2_opis_predmetu_zakazky , Príloha_3_Návrh zmluvných podmienok", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Letná okres Košice I,Košický samosprávny kraj,10.08.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: fotodokumentácia , Príloha č. 2: návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3: čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála): vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu,Košický samosprávny kraj,12.07.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha c.1_ Podrobny opis PZ_ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky , Priloha c.2_ Navrh na plnenie kriterii_ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky , Priloha c.3 - Navrh Zmluvy o dielo_ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky", Služby,Sťahovanie zbierkových predmetov VSM z Divíznej budovy,Košický samosprávny kraj,07.07.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 Návrh na plnenie kriterií , Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky pre ČASŤ 1. , Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky pre ČASŤ 2. , Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky pre ČASŤ 3. , Príloha č. 5 Súpis zbierkových predmetov pre ČASŤ 1. , Príloha č. 5 Súpis zbierkových predmetov pre ČASŤ 2. , Príloha č. 5 Súpis zbierkových predmetov pre ČASŤ 3. , Príloha č. 6 Zmluva", Služby,Sťahovanie zbierkových predmetov VSM z Divíznej budovy,Košický samosprávny kraj,15.06.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 Návrh na plnenie kriterií , Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky pre ČASŤ 1. , Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky pre ČASŤ 2. , Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky pre ČASŤ 3. , Príloha č. 5 Súpis zbierkových predmetov pre ČASŤ 1. , Príloha č. 5 Súpis zbierkových predmetov pre ČASŤ 2. , Príloha č. 5 Súpis zbierkových predmetov pre ČASŤ 3. , Príloha č. 6 Zmluva", Služby,Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála): vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu,Košický samosprávny kraj,18.05.2021,"Vyzva na predkladanie ponuk _ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky , Priloha c.1_ Podrobny opis PZ_ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky , Priloha c.2_ Navrh na plnenie kriterii_ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky , Priloha c.3 - Navrh Zmluvy o dielo_ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky", Služby,Platená reklama v systémoch sociálnych sietí,Košický samosprávny kraj,20.04.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: opis predmetu zákazky , Príloha č. 2: návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3: návrh zmluvy", Služby,VMware – inštalačné služby,Košický samosprávny kraj,07.04.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Opis predmetu zakazky", Služby,Vypracovanie technickej štúdie uskutočniteľnosti cyklotrasy Michalovce – Vyšné Nemecké,Košický samosprávny kraj,24.03.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: opis predmetu zákazky , Príloha č. 2: návrh na plnenie kritérií , Priloha č. 3: návrh zmluvy", Služby,"Časť A.1 - Eurovelo 11_ úsek v katastrálnom území Družstevná pri Hornáde v rozsahu stavebných objektov: SO 01 Cyklistická cestička, SO 02 Cyklistický most a SO 03 Galéria - vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach realizačného projektu (DRS)",Košický samosprávny kraj,23.03.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: podrobný opis predmetu zákazky , Príloha č. 2: návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3: návrh zmluvy", Služby,Noviny Rozhýbaný kraj,Košický samosprávny kraj,02.03.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2: zmluva o poskytnutí služieb", Služby,Pasportizácia cykloturistických trás v Košickom kraji,Košický samosprávny kraj,26.01.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: opis predmetu zákazky , Príloha č. 2: návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3: návrh zmluvy", Služby,"Zemplínska cyklomagistrála, cyklistická cestička v úseku Zalužice - Lúčky",Košický samosprávny kraj,26.11.2020,"Vyzva _ Zempl.cyklomagistrala , Priloha c.1_Opis PZ_ Zemplinska cyklomagistrala, cyklisticka cesticka v useku Zaluzice-Lucky , Priloha c.2_Navrh na plnenie kriterii_ Zempl.cyklomagistrala , Priloha c.3 _Návrh ZoD_ Cyklomagistrala def , Cyklocestička Zalužice - Lúčky - stanoviská dotknutých org. z r. 2019", Služby,"Inzercia v printových médiach, online inzercia a rozhlasové služby",Košický samosprávny kraj,23.11.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky_Inzercia v printovych mediach, online inzercia a rozhlas.sluzby , Priloha c.1_Podrobny_opis_predmetu_2_Inzercia , Priloha c.2_ Zoznam_medii_2_Inzercia , Priloha c.3_Navrh na plnenie kriterii_Inzercia v printovych mediach, online inzercia a rozhlas.sluzby , Priloha c. 4_Návrh zmluvy , Zmena_ Vyzva na predlozenie ponuky_Inzercia", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Slavec okres Rožňava,Košický samosprávny kraj,30.10.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,"Upgrade VMware –licencie, podpora 3 roky, implementačné práce",Košický samosprávny kraj,07.10.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky", Služby,Vyhotovenie geometrických plánov v katastrálnom území Kráľovský Chlmec okres Trebišov a v katastrálnom území Blatné Remety okres Sobrance,Košický samosprávny kraj,29.09.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Vypracovanie Auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie pre projekt z IROP s názvom ID R005 II/533 Gemerská Poloma-SNV-Harichovce-D1 (Jánovce Jablonov),Košický samosprávny kraj,18.09.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky , Zmena lehoty predkladania ponúk , Zmena lehoty na predkladanie ponúk II , Vysvetlenie_Doplnenie_1_Výzvy_na_PP , Zmena II.- Výzvy na predloženie ponuky s prílohami", Služby,Prenájom 26 kusov multifunkčných zariadení,Košický samosprávny kraj,14.09.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Príloha_2_Opis predmetu zakazky , Príloha_3_Návrh zmluvy , Vysvetlenie k výzve", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Dedinky okres Rožňava,Košický samosprávny kraj,19.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Vypracovanie PD pre stavbu „Rekonštrukcia budovy na Továrenskej ulici v Košiciach“ za účelom zmeny užívania stavby,Košický samosprávny kraj,17.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Gočovo okres Rožňava,Košický samosprávny kraj,30.06.2020,"VO_Vyzva_na predloženie ponuky _k u Gočovo , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Cestne vyhlasenie uchadzaca", Služby,Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu Implementácia chatbotu,Košický samosprávny kraj,26.06.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky , Príloha_1_návrh_na_plnenie_kritéria , Príloha_2_Opis predmetu zákazky , Príloha_3_Návrh zmluvných podmienok , OPRAVA_Vyzva na predlozenie ponuky", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Moldava nad Bodvou okres Košice-okolie,Košický samosprávny kraj,24.06.2020,"vo_vyzva_gp_k-u-moldava_nad_bodvou , priloha_1_navrh-na-plnenie-kriterii , priloha_2_cestne-vyhlasenie-uchadzaca", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Košický Klečenov,Košický samosprávny kraj,20.05.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 3 – Mapa areálu", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Vlachovo okres Rožňava,Košický samosprávny kraj,22.04.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Služby spojené s predĺžením vernostnej licencie antivírusovej ochrany koncových zariadení na 24 mesiacov ESET Secure Business pre 1 200 endpointov a ESET mail security pre 2 MS Exchange servre,Košický samosprávny kraj,15.04.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky", Služby,Analýza stavu bezpečnosti úradu KSK podľa ISO/IEC 27001,Košický samosprávny kraj,01.04.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - Návrh zmluvy", Služby,"Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Južné Mesto, okres Košice IV",Košický samosprávny kraj,25.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritérií , Príloha 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Pavlovce nad Uhom,Košický samosprávny kraj,23.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Vypracovanie zjednodušenej dokumentácie pre zlegalizovanie a vyznačenie cykloturistických trás v cieľovom území Zemplínska a šírava a okolie,Košický samosprávny kraj,10.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 3 – Návrh zmluvy", Služby,Aktualizácia priestorových informačných cykloturistických máp v Cykloregióne Spiš – južná časť,Košický samosprávny kraj,02.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Návrh zmluvy , Príloha č. 1 k zmluve", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Michaľany okres Trebišov,Košický samosprávny kraj,17.02.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Tlač občasníka KSK – Rozhýbaný kraj,Košický samosprávny kraj,14.02.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Zmluva o poskytnutí služieb , Príloha k zmluve o poskytnutí služieb", Služby,Obnova značenia cykloturistických trás Zemplínska šírava a okolie,Košický samosprávny kraj,03.12.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy - príloha 1 k zmluve , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy - príloha 2 k zmluve", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Odorín,Košický samosprávny kraj,26.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Vypracovanie Auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie pre 2 projekty s názvom “ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Abov“ a „ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Dolný Zemplín“,Košický samosprávny kraj,25.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky, časť Abov , Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky, časť Zemplín", Služby,Spracovanie Cost Benefit analýzy pre 2 projekty s názvom “ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Abov“ a „ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Dolný Zemplín“,Košický samosprávny kraj,25.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky, časť Zemplín , Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky, časť Abov", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Stredné Mesto v Košiciach,Košický samosprávny kraj,18.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Technicko – ekonomická štúdia pre Zemplínsku cyklomagistrálu v úseku Zalužice - Lúčky,Košický samosprávny kraj,27.09.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Popis územia , Príloha č. 3 - Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Návrh zmluvy o dielo , Príloha k Návrhu zmluvy o dielo", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Lipovník,Košický samosprávny kraj,27.09.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Slavec,Košický samosprávny kraj,18.09.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Blatné Revištia,Košický samosprávny kraj,16.09.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu,Košický samosprávny kraj,28.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Spracovanie koncepcie rozvoja cykloturistiky v destinácií Zemplínska šírava a okolie,Košický samosprávny kraj,27.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné vyhlásenie , Opis predmetu zákazky , Návrh zmluvy o dielo , Príloha č. 1 k Zmluve o dielo", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Spišské Vlachy,Košický samosprávny kraj,12.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,EPC projekty vybraných objektov v rámci KSK,Košický samosprávny kraj,12.08.2019,Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií, Služby,Spracovanie koncepcie rozvoja cykloturistiky v destinácií Zemplínska šírava a okolie,Košický samosprávny kraj,09.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy o dielo , Príloha k Návrhu zmluvy o dielo","Výzva bola zrušená, lebo ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti" Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Zemplínska Teplica,Košický samosprávny kraj,01.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Viničky,Košický samosprávny kraj,24.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Jasov okres Košice - okolie,Košický samosprávny kraj,22.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 3 - Grafické vyznačenie rozsahu vecného bremena", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu pre úsek cyklotrasy EuroVelo 11,Košický samosprávny kraj,26.06.2019,Výzva, Služby,Prenájom 26 kusov multifunkčných zariadení,Košický samosprávny kraj,,Vyzva na predlozenie ponuky, Stavebné práce,Riešenie havarijného stavu oporného múra pri športovej hale Súkromnej spojenej školy EDURAM v Krompachoch,Košický samosprávny kraj,11.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3 – Rozpis ceny diela , Príloha č. 4 – Zdôvodnenie nedeliteľnosti zákazky , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy o dielo", Tovary,NÁKUP SUPPORTU LICENCIÍ CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS,Košický samosprávny kraj,24.11.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_c_2_Opis predmetu zakazky", Tovary,Obnova vozového parku – elektromobily 2 ks,Košický samosprávny kraj,23.11.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky-Obnova vozového parku-Elektromobily , Priloha č. 1-Opis predmetu zakazky-Obnova vozového parku-Elektromobily , Príloha č. 2-návrh Kúpna zmluva_Obnova vozového parku-Elektromobily , Priloha č. 3-Návrh na plnenie kriteria-Obnova vozového parku-elektromobily", Tovary,Obnova vozového parku,Košický samosprávny kraj,24.08.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: opis predmetu zákazky , Príloha č. 2: návrh kúpnej zmluvy , Príloha č. 3: návrh na plnenie kritéria", Tovary,Obnova okenných výplní južnej uličnej fasády južného krídla Divíznej budovy,Košický samosprávny kraj,15.07.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: opis predmetu zákazky , Príloha č. 2: návrh cenovej ponuky , Príloha č. 3: návrh zmluvy o dielo , Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu", Tovary,Stropné zdvíhacie zariadenie pre imobilných príjmateľov sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,Košický samosprávny kraj,07.07.2021,"Vyzva na predloženie ponuky , Príloha_č_1_ Navrh cenovej ponuky , Príloha_c_2_Rozsah a specifikacia_predmetu_zakazky , Príloha_č._3_Opis_predmetu_zakazky_stropne_zdvihacie_zariadenie , Priloha_c_4_Navrh kupnej zmluvy", Tovary,Nákup dezinfekčného vybavenia pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,Košický samosprávny kraj,01.06.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 Návrh cenovej ponuky , Príloha č. 2 Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky - Germicidny žiarič , Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky - Elektrostat pištoľ , Príloha č. 5 Opis predmetu zákazky - Dezinfekcia , Príloha č. 6 Návrh Kúpnej zmluvy pre ČASŤ 1. , Príloha č. 6 Návrh Kúpnej zmluvy pre ČASŤ 2. , Príloha č. 6 Návrh Kúpnej zmluvy pre ČASŤ 3.", Tovary,Očkovacie kóje – hliníkové profily so stenami,Košický samosprávny kraj,24.05.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Príloha_1_návrh na plnenie kritéria , Príloha_2_opis predmetu zákazky , Príloha_3_návrh kúpnej zmluvy , Príloha_1_OPRAVA_návrh na plnenie kritéria", Tovary,Vitamíny a výživové doplnky s logom KSK,Košický samosprávny kraj,21.05.2021,"Význa na predloženie ponuky , Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kriterií , Príloha č. 3 - Návrh Rámcovej kúpnej zmluvy , Doplnenie informácií k vypracovaniu a predloženiu ponúk", Tovary,"Dodanie, montáž a kalibrácia 95 ks prechodových bezkontaktných teplomerov",Košický samosprávny kraj,19.05.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Opis predmetu zákazky , Priloha_3_Návrh_Kupnej_zmluvy", Tovary,Zdvíhacie zariadenie a pomôcky pre imobilných prijímateľov sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,Košický samosprávny kraj,13.05.2021,"Význa na predloženie ponuky , Príloha č. 1 - návrh cenovej ponuky , Príloha č. 2 - rozsah a špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - opis predmetu zákazky - časť 1 , Príloha č. 4 - opis predmetu zákazky - časť 2 , Príloha č. 5 - opis predmetu zákazky - časť 3 , Príloha č. 6 - návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Kancelárske potreby,Košický samosprávny kraj,05.05.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 - opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - Návrh rámcovej zmluvy", Tovary,Licencie MS SharePoint User CAL Standard 2019 -500 ks,Košický samosprávny kraj,07.04.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Opis predmetu zakazky", Tovary,Licencie MICROSOFT Office Standard 2019 -70 ks,Košický samosprávny kraj,07.04.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Opis predmetu zakazky", Tovary,Licencie – MS Exchange CAL 2019 per user – 260 ks,Košický samosprávny kraj,12.03.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_opis_predmetu_zakazky", Tovary,Video konferenčné riešenie a jeho technická a prevádzková podpora,Košický samosprávny kraj,12.02.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Prilha_2_Opis predmetu zákazky , Zrusenie_VO", Tovary,"Dodanie, montáž a kalibrácia 96 ks prechodových bezkontaktných teplomerov",Košický samosprávny kraj,18.11.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Opis predmetu zákazky , Priloha_3_Rámcová_kúpna_zmluva", Tovary,"Obnova okenných výplní južnej dvorovej fasády severného krídla, východnej dvorovej fasády západného krídla, západnej dvorovej fasády východného krídla a severnej uličnej fasády severného krídla Divíznej budovy",Košický samosprávny kraj,24.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Návrh zmluvy o dielo", Tovary,"Nákup softvéru Veritas – 20 ks licencií a upgrade prostredia backupu, podpora na 36 mesiacov",Košický samosprávny kraj,25.05.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky , Zmena / doplnenie , Príloha č. 2 – Doplnený opis predmetu zákazky", Tovary,Rozšírenie virtualizačného prostredia vrátane migrácie mail servera,Košický samosprávny kraj,24.10.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Návrh kúpnej zmluvy , Príloha č. 5 – Opis predmetu zákazky", Tovary,Marketingové predmety,Košický samosprávny kraj,24.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 – Rámcová kúpna zmluva (Návrh) , Príloha č. 5 – Opis predmetu zákazky","Predmet zákazky: dodanie súboru reklamných a propagačných predmetov s farebnou potlačou, resp. gravírovaním na zabezpečenie publicity KSK"