Tovary,Robot univerzálny s príslušenstvom,SPŠ dopravná Košice,27.06.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , príloha č. 1 výzvy", Stavebné práce,Otvorové konštrukcie a bleskozvod na budove B,SPŠ dopravná Košice,14.12.2021,"Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku \"Otvorové konštrukcie a bleskozvod na budove B\" , prílohy výzvy", Stavebné práce,Oprava podlahy a osvetlenia v šj,SPŠ dopravná Košice,08.12.2021,"Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku \"Oprava podlahy a osvetlenia v šj\" , príloha č. 1 výzvy", Tovary,Šatňové skrinky,SPŠ dopravná Košice,07.12.2021,"Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku \"šatňové skrinky\" , príloha č. 1 výzvy", Služby,Odstránenie nebezpečného odpadu v budovách školy,SPŠ dopravná Košice,27.08.2021,Odstránenie nebezpečného odpadu v budovách školy, Tovary,Učebnice,SPŠ dopravná Košice,10.08.2021,"výzva na predloženie cenovej ponuky , príloha č. 1 , príloha č. 2", Služby,preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy,SPŠ dopravná Košice,04.08.2021,"výzva na predloženie cenovej ponuky , príloha k výzve", Služby,Látkové rolety s montážou,SPŠ dopravná Košice,18.03.2021,56/2021, Stavebné práce,vysvetlenia k Výzve – Oprava podláh učební - SPŠD Košice,SPŠ dopravná Košice,04.03.2021,"príloha stavebných prác , vysvetlenie výzvy", Stavebné práce,Oprava podláh učební - SPŠD Košice,SPŠ dopravná Košice,25.02.2021,"Oprava podláh učební - SPŠD Košice , príloha č. 1 , príloha č. 2 , príloha č. 3 , príloha č. 4 , príloha č. 5 , príloha č. 6 , príloha č. 8 , príloha č. 9 , priloha č. 7", Tovary,Notebooky a IKT technika,SPŠ dopravná Košice,23.02.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , príloha č. 1 , príloha č. 2", Služby,Dezinfekcia priestorov školy,SPŠ dopravná Košice,15.12.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , príloha č. 1 , príloha č. 2 , príloha č. 3", Služby,preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy,SPŠ dopravná Košice,08.09.2020,"preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy , príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria", Stavebné práce,Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku Oprava bleskozvodu,SPŠ dopravná Košice,21.04.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku Oprava bleskozvodu , príloha č. 1 , príloha č. 2 , príloha č. 4 , príloha č. 5 , prílola č. 6 , príloha č. 7 , príloha č. 8 , príloha č. 9 , príloha č. 3 , návrh zmluvy , návrh zmluvy , návrh zmluvy , návrh zmluvy , návrh zmluvy", Služby,Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre "rekonštrukciu budovy školy vrátane odstránenia statických porúch" v rozsahu pre stavebné povolenie a tendrovú dokumentáciu,SPŠ dopravná Košice,11.03.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , príloha č. 1 , príloha č. 1.1 , príloha č. 2 , príloha č. 3 , príloha č. 4 , príloha č. 5 , príloha č. 6 , príloha č. 7 , príloha č. 8 , príloha č. 9", Služby,Lyžiarsky kurz,SPŠ dopravná Košice,12.12.2019,Lyžiarsky kurz vo februári 2020, Stavebné práce,Rekonštrukcia strechy telocvične,SPŠ dopravná Košice,12.11.2019,"Rekonštrukcia strechy telocvične - výzva , Rekonštrukcia strechy telocvične - prílohy", Tovary,Osobný automobil pre potreby vyučovania autoškoly,SPŠ dopravná Košice,16.09.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy,SPŠ dopravná Košice,24.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky na prepravu žiakov na hodiny telesnej výchovy, Stavebné práce,vysvetlenia k Výzve – Oprava podláh učební - SPŠD Košice,SPŠ dopravná Košice,,príloha stavebných prác,