Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Čerstvé vajcia triedené „L“, trieda kvality „A“ 2022 - 2023 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 22.04.2022
Tovary Elektrický varný kotol HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 21.04.2022
Tovary Osivo kukurice vrátane sejby, plečkovania a prihnojovania kukurice SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 21.04.2022
Tovary Potraviny - "Zákusky" LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 20.04.2022
Tovary Darčekové-benefitné poukážky Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 19.04.2022
Tovary Mrazené hydinové mäso 2022 - 2023 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 11.04.2022
Služby Vypracovanie projektovej dokumentácie "Zníženie energetickej náročnosti budov školy" SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 08.04.2022
Služby Vypracovanie projektovej dokumentácie "Realizácia vodozádržných opatrení" SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 08.04.2022
Tovary Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov IDEA Prakovce podrobnejšie informácie 08.04.2022
Služby Podrobná pasportizácia porúch v celom objekte a následne projektová dokumentácia havarijného stavu strechy Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň podrobnejšie informácie 05.04.2022
Tovary Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2022 - 2023 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 31.03.2022
Tovary Dodávka tovaru - mrazené morské ryby, mrazená zelenina a hotové mrazené cestovinové jedla, mäso a jedlé droby z hydiny, vajcia. LIDWINA Strážske podrobnejšie informácie 31.03.2022
Tovary Obalový materiál 2022 - 2023 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 30.03.2022
Tovary Čistiace, dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar na rok 2022 SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 29.03.2022
Tovary Dodávka ovocia a orechov LIDWINA Strážske podrobnejšie informácie 29.03.2022
Tovary Dodávka čerstvej alebo chladenej zeleniny LIDWINA Strážske podrobnejšie informácie 29.03.2022
Tovary Čerstvé alebo chladené hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené bravčové mäso, mäsové výrobky vrátane hydinových, tepelne upravené alebo iná úprava mäsových výrobkov LIDWINA Strážske podrobnejšie informácie 29.03.2022
Tovary Potraviny - mäso a mäsové výrobky Školský internát Antona Garbana podrobnejšie informácie 28.03.2022
Tovary Prístroj na dekontamináciu odpadu SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 25.03.2022
Stavebné práce Rekonštrukcia kuchyne ONDAVA - DSS ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 25.03.2022
Tovary Špeciálne pekárenské suroviny 2022 - 2023 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 24.03.2022
Tovary Potraviny - chlieb a pečivo LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 24.03.2022
Tovary Tonery na rok 2022 SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 23.03.2022
Stavebné práce Rekonštrukcia suterénnej miestnosti v DB KSK - Konferenčná miestnosť 1.PP Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 23.03.2022
Služby Obstaranie vzdelávacích aktivít pre odborných zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 22.03.2022
Nájdených 1 745 záznamov, zobrazujem 51 až 75.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42