Tovary,Notebooky a softvér,SPŠ elektrotechnická Košice,28.11.2022,Pokyny k plánovanému VO s prílohami, Služby,Vypracovanie koncepcie budovania cyklodestinácie Gemer,Košický samosprávny kraj,24.11.2022,zverejnenie_dokumentov k zakazke_ link, Tovary,Informácia k výzve na predkladanie ponúk - Nákup notebookov,SZŠ Košice Moyzesova 17,24.11.2022,Nákup notebookov, Tovary,Tonery 2022 - 2023,Hotelová akadémia Košice,24.11.2022,"Výzva - Tonery 2022 - 2023 , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 1 - špecifikácia tonerov", Tovary,Kancelárske potreby 2022 - 2023,Hotelová akadémia Košice,24.11.2022,"Výzva - Kancelárske potreby 2022 - 2023 , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , príloha č. 1 špecifikácia kancelárske potreby", Tovary,"Stolové počítače, notebooky a softvér",SPŠ elektrotechnická Košice,21.11.2022,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru",VO zrušené z dôvodu nedostupnosti špecifikovaných druhov tovarov na trhu. Služby,Projektová dokumentácia - Debarierizácia priestorov Hotelovej akadémie Košice,Hotelová akadémia Košice,21.11.2022,"Výzva - Debarierizácia priestorov Hotelovej akadémie Košice , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Informácia k Výzve na predkladanie ponúk - Laboratórny spotrebný materiál,SZŠ Košice Moyzesova 17,21.11.2022,Laboratórny spotrebný materiál, Tovary,Folklórna tanečná obuv,Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň,21.11.2022,Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Folklórna tanečná obuv, Služby,Lyžiarsky kurz,SPŠ elektrotechnická Košice,18.11.2022,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi , Priloha_2_Specifikacia_pozadovanej_sluzby", Tovary,Prezentačné materiály,Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň,18.11.2022,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Prezentačné materiály , Priloha1 , Priloha2", Služby,Vstupné - exkurzia 07 - Zážitková gastronómia,Hotelová akadémia Košice,14.11.2022,"Výzva - Vstupné - exkurzia 07 - Zážitková gastronómia , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Čestné prehlásenie (príloha č.3)", Služby,Vytvorenie novej web stránky,Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň,10.11.2022,Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Vytverenie novej web stránky, Stavebné práce,Oprava havarijného stavu stropu,Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň,09.11.2022,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Oprava havarijného stavu stropu , Priloha1 , Priloha2 , Priloha3", Služby,Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky č.5/2022,Košický samosprávny kraj,08.11.2022,zverejnenie_dokumentov k zakazke_ link, Tovary,Vybavenie IKT,SOŠ Pribeník,07.11.2022,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Služby,Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja – projekt č. 2 - štúdia,Košický samosprávny kraj,25.10.2022,zverejnenie_dokumentov-k-zakazke-štúdia, Tovary,Dodávka čistiacich prostriedkov a predmetov osobnej starostlivosti,IDEA Prakovce,24.10.2022,Dodávka čistiacich prostriedkov, Tovary,"Dodávka a montáž elektrických akumulačných kachlí v objektoch Baníckeho múzea v Rožňave, vrátane demontáže a odvozu pôvodných kachlí",Banícke múzeum v Rožňave,21.10.2022,"Dodávka a montáž elektrických akumulačných kachlí v objektoch Baníckeho múzea v Rožňave, vrátane demontáže a odvozu pôvodných kachlí , Príloha č. 1 - cenová ponuka , Fotografie súčasného stavu , Návrh kúpnej zmluvy", Služby,Lyžiarsky výcvikový kurz žiakov strednej školy - výzva na určenie PHZ,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,20.10.2022,"Výzva na určenie PHZ , Špecifikácia predmetu zákazky I. Turnus , Špecifikácia predmetu zákazky II. Turnus , Návrh na plnenie kritéria , Požiadavky na LVK v šk.roku 2022/2023", Tovary,Technické vybavenie,Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň,20.10.2022,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Technické vybavenie , priloha1 , priloha2", Služby,Šesť Oznámení o strategickom dokumente podľa § 5 Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre šesť strategických dokumentov,Košický samosprávny kraj,20.10.2022,zverejnenie_dokumentov-k-zakazke-oznamenia, Tovary,Zemiaky,SPŠ elektrotechnická Košice,18.10.2022,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru", Stavebné práce,Riešenie havarijného stavu oporného múra pri športovej hale Súkromnej spojenej školy EDURAM v Krompachoch,Košický samosprávny kraj,18.10.2022,Odkaz na dokumenty k zákazke, Služby,Informácia k Výzve na predkladanie ponúk - Dodávka elektrickej energie 2023,SZŠ Košice Moyzesova 17,18.10.2022,Informácia k výzve, Stavebné práce,"Revitalizácia športovísk Gymnázia Pavla Horova, Michalovce",Košický samosprávny kraj,18.10.2022,Zverejnenie_dokumentov k zakazke, Tovary,Pracovný odev a obuv pre žiakov a zamestnancov školy,SOŠ Pribeník,17.10.2022,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , Príloha č. 4 - Nákres skrine a komody", Služby,Súťaž návrhov na obstaranie architektonicko-krajinárskych služieb na obnovu bývalého areálu Turzovských kúpeľov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Gelnica,Košický samosprávny kraj,12.10.2022,INFORMACIA_predbezne oznamenie, Služby,Vypracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu školy,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,07.10.2022,výzva, Tovary,Zariadenia pre vybavenie dielne,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,06.10.2022,výzva, Tovary,Nákup učebníc - opakovaný prieskum trhu,Gymnázium Šrobárová KE,05.10.2022,Oznam o vyhlásení verejného obstarávania, Služby,Spracovanie projektovej dokumentácie “Debarierizácia / odstránenie architektonických bariér v budove HA,Hotelová akadémia Košice,26.09.2022,"Výzva - Spracovanie projektovej dokumentácie “Debarierizácia / odstránenie architektonických bariér v budove HA , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 1 - Manuál debarierizácie škôl a šk. zariadení", Tovary,Nákup spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu - kancelárske potreby,Gymnázium Šrobárová KE,26.09.2022,Oznam o vyhlásení verejného obstarávania, Stavebné práce,Oprava zatekajúcej strechy nad obslužným objektom,SUBSIDIUM Rožňava,22.09.2022,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Prílohy - formuláre oprava zatekajúcej strechy , Príloha - Stavebné práce", Tovary,Nákup učebníc,Gymnázium Šrobárová KE,22.09.2022,Oznam o vyhlásení verejného obstarávania, Tovary,Chlieb a pečivo,SPŠ elektrotechnická Košice,19.09.2022,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru", Stavebné práce,Oprava oporného múru III. etapa,SUBSIDIUM Rožňava,09.09.2022,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Prílohy oprava oporného múru III. etapa , Príloha Stavebné práce", Stavebné práce,Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie,SUBSIDIUM Rožňava,07.09.2022,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Prílohy , Výkaz výmer", Tovary,Mäso a mäsové výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,06.09.2022,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru","Plánované VO podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré bude realizované elektronickým prostriedkom EVO." Služby,Stravovanie žiakov EP,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,26.08.2022,"Podrobnejšie informácie , Príloha č. 1 k výzve", Služby,Interiérové vybavenie hotelových izieb,Hotelová akadémia Košice,25.08.2022,"Výzva - Interiérové vybavenie hotelových izieb , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,"Výzva na predkladanie ponúk Potraviny - 4.celok \"Mrazené ryby, hydina, zelenina a polotovary\"",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,23.08.2022,Oznam o zverejnení dokumentácie, Tovary,Maliarsky materiál 2022-2023,Hotelová akadémia Košice,17.08.2022,"Výzva - Maliarsky materiál 2022 - 2023 , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 1. špecifikácia maliarsky materiál 2022 - 2023", Služby,Dodávka a montáž nábytku do žiackych izieb,Školský internát Košice Medická 2,15.08.2022,Dodávka a montáž nábytku do žiackych izieb,Zmena lehoty na predkladanie cenových ponúk z dôvodu dotazovania uchádzačov/záujemcov !: Lehota na predloženie ponuky: 08.09.2022 23:59:00 Tovary,Potraviny – 5. celok : Pekársky tovar a chlieb,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,15.08.2022,Oznámenie na KSK o zverejnení výzvy_Pekársky tovar_a_chlieb, Stavebné práce,Oprava učebne č. 76,Gymnázium Šrobárová KE,12.08.2022,Oznam o vyhlásení verejného obstarávania, Služby,"Servis, oprava a údržba motorových vozidiel",Košický samosprávny kraj,11.08.2022,zverejnenie_dokumentov-k-zakazke-servis_oprava_urzba_vozidiel, Tovary,"Nákup kancelárskych telefónnych aparátov v počte 220 kusov, vrátane napájacích adaptérov",Košický samosprávny kraj,11.08.2022,zverejnenie_dokumentov k zakazke, Tovary,"Potraviny – 1. celok : Chladené mäso, mäsové výrobky a chladená hydina",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,10.08.2022,Oznámenie na KSK o zverejnení výzvy_Mäso_Mäsové výrobky, Tovary,"Potraviny – 2. celok : Ovocie, zelenina a zemiaky",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,10.08.2022,Oznámenie na KSK o zverejnení výzvy_OvocieZelenina, Tovary,Potraviny – 3. celok : Hrubý tovar,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,10.08.2022,Oznámenie na KSK o zverejnení výzvy_HrubýTovar, Tovary,Suché potraviny 2022 - 2023,Hotelová akadémia Košice,04.08.2022,"Výzva - Suché potraviny 2022 - 2023 , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 1. špecifikácia suché potraviny 2022 - 2023", Služby,Oprava vstupnej brány,Hotelová akadémia Košice,02.08.2022,"Výzva - Oprava vstupnej brány , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Stavebné práce,DSS – Košice Južná trieda 2 Rekonštrukcia prípojky tepla,Košický samosprávny kraj,02.08.2022,Zverejnenie_dokumentov k zakazke-Rekonštrukcia prípojky tepla, Tovary,Plynová sklápacia panvica,Hotelová akadémia Košice,28.07.2022,"Výzva - Plynová sklápacia panvica , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Stavebné práce,Oprava učebne č. 74,Gymnázium Šrobárová KE,26.07.2022,Oznam o vyhlásení verejného obstarávania, Tovary,Potraviny - ovocie a zelenina,Gymnázium Šrobárová KE,25.07.2022,Oznam o vyhlásení verejného obstarávania, Tovary,Potraviny - zemiaky,Gymnázium Šrobárová KE,25.07.2022,Oznam o vyhlásení verejného obstarávania, Služby,Služby architekta pre investičné zámery Košického samosprávneho kraja,Košický samosprávny kraj,14.07.2022,zverejnenie_dokumentov k zakazke_ link, Služby,Vypracovanie koncepcie budovania cyklodestinácií Tokaj a Medzibodrožie,Košický samosprávny kraj,12.07.2022,zverejnenie_dokumentov k zakazke_ link, Tovary,Dodávky čistiacich potrieb,SUBSIDIUM Rožňava,08.07.2022,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Sortiment čistiacich potrieb", Tovary,Kmeňová pásová píla,SOŠ drevárska SNV,07.07.2022,https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1346,Obchod zverejnený na: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1346 Služby,Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie: Modernizácia garáží Divíznej budovy Úradu KSK,Košický samosprávny kraj,30.06.2022,zverejnenie_dokumentov k zakazke_ link, Tovary,Robot univerzálny s príslušenstvom,SPŠ dopravná Košice,27.06.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , príloha č. 1 výzvy", Služby,Oprava kanalizácie,Hotelová akadémia Košice,24.06.2022,"Výzva - Oprava kanalizácie , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 1. špecifikácia oprava kanalizácie", Stavebné práce,Stavebné práce,Gymnázium Veľké Kapušany,24.06.2022,Rekonštrukcia laboratória chémie, Tovary,"Kovová 2-dverová šatňová skriňa s prepážkou, 1800/800/500 mm",Hotelová akadémia Košice,21.06.2022,"Výzva - Kovová 2-dverová šatňová skriňa s prepážkou, 1800/800/500 mm , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Elektrický varný kotol,Gymnázium Trebišov,14.06.2022,"Výzva 1/2022 , Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky , Príloha č. 3 Zmluva", Tovary,Kmeňová pásová píla,SOŠ drevárska SNV,10.06.2022,https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/442251,Obchod zverejnený na: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/442251 Stavebné práce,Búracie práce – Gelnica – Turzov – asanácia objektu “Praha”,Košický samosprávny kraj,08.06.2022,Odkaz na dokumenty k zákazke, Tovary,Ovocie zelenina,SPŠ elektrotechnická Košice,06.06.2022,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru","Plánované VO podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré bude realizované elektronickým prostriedkom EVO." Tovary,Slepačie vajcia,SPŠ elektrotechnická Košice,06.06.2022,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru","Plánované VO podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré bude realizované elektronickým prostriedkom EVO." Stavebné práce,Stavebné práce,Gymnázium Veľké Kapušany,06.06.2022,Výzva chemické laboratórium, Tovary,Hlbokozmrazené potraviny,SPŠ elektrotechnická Košice,03.06.2022,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru","Plánované VO podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré bude realizované elektronickým prostriedkom EVO." Tovary,Dodanie licencií k on-line službám Microsoft 365 (M365) na obdobie 6 mesiacov v rámci programu CSP (NCE),Košický samosprávny kraj,02.06.2022,zverejnenie_dokumentov k zakazke, Tovary,Rekonštrukcia laboratória chémie – interiérové vybavenie,Gymnázium Veľké Kapušany,01.06.2022,Výzva na predkladanie ponuky, Služby,Súťaž architektonických návrhov na stálu expozíciu VSG“,Východoslovenská galéria Košice,30.05.2022,VO- suťaž,https://vsg.sk/vychodoslovenska-galeria-vyhlasuje-projektovu-architektonicku-sutaz/ Tovary,Alkoholické nápoje 2022 - 2023,Hotelová akadémia Košice,25.05.2022,"Výzva - Alkoholické nápoje 2022 -2023 , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 1. špecifikácia alkoholické nápoje 2022 - 2023", Stavebné práce,Rekonštrukcia suterénnej miestnosti v DB KSK - Konferenčná miestnosť 1. PP,Košický samosprávny kraj,23.05.2022,Dokumentácia k verejnému obstarávaniu, Tovary,Školské lavice a stoličky,Gymnázium Šrobárová KE,23.05.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Špecifikácia a cenová ponuka , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie súťažných podkladov , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie", Tovary,Potraviny pre celiatikov,Gymnázium Šrobárová KE,20.05.2022,Oznam o vyhlásení verejného obstarávania, Tovary,Potraviny - mlieko a mliečne výrobky,Gymnázium Šrobárová KE,20.05.2022,Oznam o vyhlásení verejného obstarávania, Tovary,Potraviny - suchý tovar,Gymnázium Šrobárová KE,20.05.2022,Oznam o vyhlásení verejného obstarávania, Tovary,Potraviny - chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny,Gymnázium Šrobárová KE,20.05.2022,Oznam o vyhlásení verejného obstarávania, Tovary,Potraviny - mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Šrobárová KE,19.05.2022,Oznam o vyhlásení verejného obstarávania, Tovary,Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie 2022 - 2023,Hotelová akadémia Košice,19.05.2022,"Výzva - Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie 2022 - 2023 , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 1. špecifikácia čistiace prostriedky a potreby na upratovanie 2022 - 2023", Tovary,Mäso a mäsové výrobky,LÚČ Šemša,18.05.2022,Mäso a mäsové výrobky, Tovary,Interiérové vybavenie kabinetov,SPŠ elektrotechnická Košice,13.05.2022,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru","Plánované VO podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré bude realizované elektronickým prostriedkom EVO." Služby,Ozvučenie a osvetlenie podujatia "Klenoty kraja",Centrum kultúry Košického kraja,05.05.2022,1/2022, Služby,Záverečná konferencia v rámci iniciatívy „Catching up Regions“,Košický samosprávny kraj,04.05.2022,zverejnenie_dokumentov k zakazke, Tovary,"Opakovaná výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu k predmetu zákazky LIterárne pomôcky k projektu : Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu Sándora Máraiho",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,29.04.2022,"www.marai.edupage.org/obstaranie , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 Návrh Kúpnej zmluvy , Opakovaná výzva Literárne pomôcky Gymnázia","Lehota na predkladanie ponúk najneskôr do23.5.2022 vrátane, vyhodnotenie 24.5.2022" Tovary,Ovocie a zelenina 2022 - 2023,Hotelová akadémia Košice,27.04.2022,"Výzva - Ovocie a zelenina 2022 - 2023 , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 1. špecifikácia ovocie a zelenina 2022 - 2023", Tovary,"Čerstvé vajcia triedené „L“, trieda kvality „A“ 2022 - 2023",Hotelová akadémia Košice,22.04.2022,"Výzva - Čerstvé vajcia triedené „L“, trieda kvality „A“ 2022 - 2023 , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 1 - špecifikácia čerstvé vajcia triedené „L“, trieda kvality „A“ 2022 - 2023", Tovary,Elektrický varný kotol,HARMONIA Strážske,21.04.2022,VO kotol, Tovary,"Osivo kukurice vrátane sejby, plečkovania a prihnojovania kukurice",SOŠ Pribeník,21.04.2022,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Tovary,Potraviny - "Zákusky",LÚČ Šemša,20.04.2022,Potraviny - "Zákusky", Tovary,Darčekové-benefitné poukážky,Gymnázium Šrobárová KE,19.04.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 2 Cenová ponuka na predmet zákazky , Príloha č. 3 Návrh plnenia kritérii , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie", Tovary,Mrazené hydinové mäso 2022 - 2023,Hotelová akadémia Košice,11.04.2022,"Výzva - Mrazené hydinové mäso 2022 - 2023 , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 1 - špecifikácia mrazené hydinové mäso 2022 - 2023", Služby,Vypracovanie projektovej dokumentácie "Zníženie energetickej náročnosti budov školy",SOŠ technická Michalovce,08.04.2022,"Výzva na predloženie ponuky , Návrh na plnenie kritérií , Návrh zmluvy", Služby,Vypracovanie projektovej dokumentácie "Realizácia vodozádržných opatrení",SOŠ technická Michalovce,08.04.2022,"Výzva na predloženie ponuky , Návrh na plnenie kritérií , Návrh zmluvy", Tovary,Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov,IDEA Prakovce,08.04.2022,"Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov , návrh na plnenie kriterií , špecifikácia , Rámcová dohoda , vyhlásenie uchádzača",potraviny Služby,Podrobná pasportizácia porúch v celom objekte a následne projektová dokumentácia havarijného stavu strechy,Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň,05.04.2022,"Podrobná pasportizácia porúch v celom objekte a následne projektová dokumentácia havarijného stavu strechy , Priloha-c.1", Tovary,Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2022 - 2023,Hotelová akadémia Košice,31.03.2022,"Výzva - Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2022 - 2023 , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 1. špecifikácia - čerstvé mäso a mäsové výrobky 2022 - 2023", Tovary,"Dodávka tovaru - mrazené morské ryby, mrazená zelenina a hotové mrazené cestovinové jedla, mäso a jedlé droby z hydiny, vajcia.",LIDWINA Strážske,31.03.2022,V 5/2022, Tovary,Obalový materiál 2022 - 2023,Hotelová akadémia Košice,30.03.2022,"Výzva - Obalový materiál 2022-2023 , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Príloha č.1 špecifikácia - Obalový materiál 2022-2023", Tovary,"Čistiace, dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar na rok 2022",SOŠ Pribeník,29.03.2022,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií", Tovary,Dodávka ovocia a orechov,LIDWINA Strážske,29.03.2022,V 4/2022, Tovary,Dodávka čerstvej alebo chladenej zeleniny,LIDWINA Strážske,29.03.2022,V 3/2022, Tovary,"Čerstvé alebo chladené hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené bravčové mäso, mäsové výrobky vrátane hydinových, tepelne upravené alebo iná úprava mäsových výrobkov",LIDWINA Strážske,29.03.2022,V 2/2022, Tovary,Potraviny - mäso a mäsové výrobky,Školský internát Antona Garbana,28.03.2022,"Potraviny - mäso a mäsové výrobky , Výzva na predloženie ponuky - Opakovaná , Návrh ramcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača/záujemcu , Čestné vyhlásenie ,,Konflikt záujmov\"", Tovary,Prístroj na dekontamináciu odpadu,SUBSIDIUM Rožňava,25.03.2022,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Technická špecifikácia", Stavebné práce,Rekonštrukcia kuchyne ONDAVA - DSS,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,25.03.2022,kuchyna, Tovary,Špeciálne pekárenské suroviny 2022 - 2023,Hotelová akadémia Košice,24.03.2022,"Výzva - Špeciálne pekárenské suroviny 2022 - 2023 , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 1. špecifikácia špeciálne pekárenské suroviny 2022-2023", Tovary,Potraviny - chlieb a pečivo,LÚČ Šemša,24.03.2022,Potraviny - Chlieb a pečivo, Tovary,Tonery na rok 2022,SOŠ Pribeník,23.03.2022,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií", Stavebné práce,Rekonštrukcia suterénnej miestnosti v DB KSK - Konferenčná miestnosť 1.PP,Košický samosprávny kraj,23.03.2022,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 - Výkaz-výmer , Príloha č. 3 - Opis predmetu zákazky , Príloha č. 4-1 - Povolenia , Príloha č. 4-2 - Projektová dokumentácia , Príloha č. 5 - Návrh zmluvy o dielo", Služby,Obstaranie vzdelávacích aktivít pre odborných zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,Košický samosprávny kraj,22.03.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha_č_1_Návrh na plnenie kritérii , Príloha_č_2_ Opis predmetu zákazky-časť 1 , Príloha_č_2_ Opis predmetu zákazky-časť 2 , Príloha_č_2_ Opis predmetu zákazky-časť 3 , Príloha_č_3_Návrh zmluvy", Tovary,Mliečne výrobky 2022 - 2023,Hotelová akadémia Košice,22.03.2022,"Výzva - Mliečne potraviny 2022 - 2023 , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 1. špecifikácia mliečne výrobky 2022 - 2023", Tovary,"Kancelárske potreby, stroje a zariadenia",SOŠ technická Michalovce,21.03.2022,"Kancelárske potreby, stroje a zariadenia , Čestné vyhlásenie , Cenová ponuka , Návrh na plnenie kritérií , Vzor rámcovej zmluvy , Oznámenie o zrušení", Tovary,Hlbokozmrazené potraviny,IDEA Prakovce,21.03.2022,"Hlbokozmrazené potraviny , návrh plnenia kritérií , RD , vyhlásenie uchádzača , hlbokozmrazené potraviny",potraviny Tovary,Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny,IDEA Prakovce,21.03.2022,"Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny , návrh na plnenie kritérií , špecifikácia , RD , Vahlásenie uchádzača",potraviny Tovary,Potraviny - vajcia - opakovaný postup verejného obstarávania,Gymnázium Šrobárová KE,21.03.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 Návrh zmluvy", Tovary,"Potraviny - káva, čaj a príbuzné produkty",Gymnázium Šrobárová KE,21.03.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 Návrh zmluvy", Tovary,"Bravčové mäso, hovädzie mäso a kosti",HARMONIA Strážske,17.03.2022,VO mäso, Tovary,"Ovocie, zelenina a zemiaky",HARMONIA Strážske,17.03.2022,VO ovocie zelenina zemiaky, Tovary,Čerstvé mäsové výrobky vrátane hydinových,HARMONIA Strážske,17.03.2022,VO masove vyrobky, Tovary,"Predĺženie lehoty VO-Dodanie zariadení, vybavenia a didaktických pomôcok",SOŠ Strážske,17.03.2022,Projekt-predĺženie lehoty, Tovary,Kmeňová pásová píla,SOŠ drevárska SNV,17.03.2022,https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/321336,Obchod zverejnený na: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/321336 Tovary,"Opakovaná výzva na predkladanie ponúk -prieskum trhu Súbor učebných pomôcok k projektu Rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na základnej škole",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,17.03.2022,"https://marai.edupage.org/obstaravanie/ , Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 Návrh Kúpnej zmluvy",Lehota predkladania ponúk do 30.03.2022 Tovary,"Opakovaná výzva Súbor učebných pomôcok ku projektu Podpora čitat.,matem.,finan.,a prírod.gramotnosti na gymnáziu Sándora Máraiho",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,17.03.2022,"https://marai.edupage.org/obstaravanie/ , Opakovaná výzva na predkladanie ponúk-prieskum trhu , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 Návrh Kúpnej zmluvy",Lehota predkladania ponúk do 30.03.2022 Tovary,Nové osobné motorové vozidlo,DOMKO Košice,16.03.2022,Knižnice\Dokumenty, Stavebné práce,Oprava Štúdia SD,Spišské divadlo SNV,15.03.2022,"Výzva na predkladanie ponúk , Návrh uchádzača na plnenie kritérií , Návrh zmluvy o dielo , Čestné vyhlásenie uchádzača , Projektová dokumentácia , Súhlas so spracovaním osobných údajov , doplnenie k dokumentácii , Výkaz výmer , Oznámenie o predĺžení lehoty", Tovary,Potraviny - Chlieb a pečivo,LÚČ Šemša,14.03.2022,Potraviny - Chlieb a pečivo, Tovary,Drogéria a potreby na upratovanie,SOŠ technická Michalovce,14.03.2022,"Drogéria a potreby na upratovanie , Čestné vyhlásenie , Cenová ponuka , Návrh na plnenie kritérií , Vzor rámcovej zmluvy", Tovary,Mrazené ryby a mrazená zelenina,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,11.03.2022,"Výzva na predkladanie ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie - zákaz účasti , Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov , Návrh Rámcovej zmluvy", Stavebné práce,Oznámenie o zrušení,SZŠ Michalovce,10.03.2022,1/2022, Tovary,"Dodanie zariadení, vybavenia a didaktických pomôcok",SOŠ Strážske,09.03.2022,"Projekt , /files/zmluvy/27537_04-1-priloha-c-1-technicky-opis.pdf , , , , , , , ,", Tovary,"Mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené výrobky 2022 - 2023",Hotelová akadémia Košice,09.03.2022,"Výzva - Mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené výrobky 2022 - 2023 , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 1 - špecifikácia mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené výrobky 2022 - 2023", Tovary,Vodíkové bicykle pre Košický samosprávny kraj,Košický samosprávny kraj,08.03.2022,"Vyzva na predkladanie ponuk , Priloha c.1_ Podrobny opis predmetu zakazky , Priloha c.2_ Navrh na plnenie kriterii , Priloha c.3 - Navrh Kupnej zmluvy , Zmena lehoty predkladania ponuk", Tovary,Výzva na predkladanie ponúk-prieskum trhu Obstaranie interiéru základnej školy,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,07.03.2022,"https://marai.edupage.org/obstaravanie/ , Príloha č. 4 Výzvy , Príloha č. 5 , Skriňa p.č.1 aktualizovaný popis , Výzva na predloženie ponúk", Tovary,"spracúvané tekuté mlieko a smotana, mlieko a smotana s obsahom tuku presahujúcim 6 % hmotnosti, nezahustené, nesladené, maslo a mliečné nátierky, syry a tvaroh, ostatné mliečné výrobky, jogurt a ostatné druhy skvaseného a acidofilného mlieka alebo smotany",LIDWINA Strážske,07.03.2022,V 1/2022, Tovary,"Výzva na predloženie ponúk-Súbor učebných pomôcok k projektu Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti k projektu PISA GRamotnosti",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,07.03.2022,"https://marai.edupage.org/obstaravanie/ , Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu Súbor učebných pomôcok k projektu Gymnázia , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 Návrh Kúpnej zmluvy","Lehota predkladania ponúk do 14.03.2022 vrátane. Vyhodnotenie ponúk 15.03.2022" Tovary,"Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu, Súbor učebných pomôcok k projektu : Rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na základnej škole",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,04.03.2022,"https://marai.edupage.org/obstaravanie/ , Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 Návrh Kúpnej zmluvy , Výzva na predloženie ponúk , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií","Lehota na predkladanie ponúk predĺžená do 16.03.2022 vrátane, Vyhodnotenie ponúk : 17.03.2022" Tovary,Chlieb a pečivo 2022 - 2023,Hotelová akadémia Košice,04.03.2022,"Výzva - Chlieb a pečivo 2022 - 2023 , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 1. špecifikácia chlieb a pečivo 2022 - 2023", Tovary,Obstaranie interiéru základnej školy-Súťaž zrušená zo strany VO !!! v zmysle článku 16.4 Výzvy zmenili sa okolnosti za ktorých bola vyhlásená.,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,01.03.2022,"Výzva a príloha 1-3 , Príloha č. 4 , Príloha č. 5 - návrh zmluvy", Tovary,Čistiace výrobky,Školský internát Košice Medická 2,25.02.2022,Čistiace výrobky, Tovary,Materiálne zabezpečenie podujatia Krajská futbalová liga,Košický samosprávny kraj,24.02.2022,"Vyzva na predlozenie ponuky-Materiálne zabezpečenie podujatia KFL-final , Priloha č. 1-Opis a špecifikácia predmetu zákazky-Materiálne zabezpečenie podujatia KFL , Príloha č. 2-Kúpna zmluva-Materiálne zabezpečenie podujatia KFL , Priloha č. 3-Návrh na plnenie kriteria-Materiálne zabezpečenie podujatia KFL , Príloha č. 2-Kúpna zmluva-Materiálne zabezpečenie podujatia KFL_aktualizovaná , Vysvetlenie a doplnenie informácií k výzve_Materiálne zabezpečenie podujatia KFL_28 02 2022", Tovary,IKT zariadenie 2022,Gymnázium Poštová KE,23.02.2022,"VYZVA_IKT_2022 , 1_Navrh_uchadzaca_na_plnenie_kriterii_a_cenova_tabulka_IKT2022 , 2. Cestne_vyhlasenie_uchadzaca", Stavebné práce,Výmena vstupných dverí,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,22.02.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 k výzve Výkaz - výmer , Príloha č. 2 k výzve Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 3 k výzve Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 4 k výzve Čestné vyhlásenie uchádzača Konflikt záujmov , Príloha č. 5 k výzve Výkaz výplňových konštrukcií , Príloha č. 6 k výzve Informácie o subdodávateľoch , Príloha č. 7 k výzve Potvrdenie o vykonaní obhliadky objektu , Príloha č. 8 k výzve Návrh zmluvy o dielo", Služby,Zabezpečenie exteriérovej reklamy - Debondové reklamy,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,22.02.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 k výzve - Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 2 k výzve - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 3 k výzve Čestné vyhlásenie uchádzača Konflikt záujmov , Príloha č. 5 k výzve Náhľad umiestnenia debondových tabúl s grafickým návrhom , Príloha č. 4 k výzve Potvrdenie o uskutočnení obhliadky objektu", Tovary,FARMING - IT lab kreativity,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,21.02.2022,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , príloha 1- návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie", Tovary,Nealkoholické nápoje 2022 - 2023,Hotelová akadémia Košice,21.02.2022,"Výzva - Nealkoholické nápoje 2022 - 2023 , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 1 - Tender nealkoholické nápoje 2022 - 2023", Tovary,Dvojstĺpový el. zdvihák a vyzúvačka pneumatík,SOŠ technická Michalovce,21.02.2022,"Dvojstĺpový el. zdvihák a vyzúvačka pneumatík , Čestné vyhlásenie , Návrh na plnenie kritérií , Kúpna zmluva", Služby,Lyžiarsky výcvik,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,18.02.2022,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie", Služby,Denný lyžiarsky kurz 2022,Gymnázium SNV Javorová 16,18.02.2022,Denný lyžiarsky kurz 2022, Tovary,Semená na pestovanie zeleniny na rok 2022,SOŠ Pribeník,17.02.2022,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Veľký Folkmar,Košický samosprávny kraj,17.02.2022,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 - návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 - čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 3 - porealizačné zameranie , Príloha č. 4 - zoznam súradníc , Príloha č. 5 - vzorový priečny rez", Tovary,Základné potraviny a cestoviny,SPŠ elektrotechnická Košice,17.02.2022,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Hlbokozmrazené potraviny,SPŠ elektrotechnická Košice,17.02.2022,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Ryby a rybie výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,17.02.2022,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Služby,Dodávka elektrickej energie na rok 2022,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,16.02.2022,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , príloha 1- návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie", Tovary,"LCD monitory, mini PC, projektory, notebooky",Košický samosprávny kraj,16.02.2022,"Vyzva na predlozenie ponuky-SMART IKT , Príloha č. 1-Opis predmetu zákazky-SMART IKT , Priloha č. 2-Navrh na plnenie kritérií-SMART IKT", Služby,Lyžiarsky kurz 2022,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,16.02.2022,"Výzva na predkladanie ponúk , Špecifikácia predmetu zákazky , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie - zákaz účasti", Služby,Obstaranie lyžiarskeho kurzu pre gymnázium na rok 2022,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,16.02.2022,Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu, Tovary,Učebné pomôcky - IB projekt,Gymnázium Šrobárová KE,15.02.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Špecifikácia a cenová ponuka , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie súťažných podkladov , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Návrh zmluvy", Služby,Odvoz a spracovanie kuchynského odpadu,HARMONIA Strážske,14.02.2022,VO kuchynsky odpad, Tovary,mrazená zelenina a mrazené polotovary,HARMONIA Strážske,14.02.2022,VO mrazená zelenina, Tovary,Hydina a mäso z hydiny,HARMONIA Strážske,14.02.2022,VO hydina, Tovary,Potraviny,HARMONIA Strážske,14.02.2022,VO potraviny, Tovary,Chlieb a pekárenské výrobky,HARMONIA Strážske,14.02.2022,VO chlieb, Tovary,Ryby a mäso z rýb,HARMONIA Strážske,14.02.2022,VO ryby, Tovary,Školské lavice a stoličky,Hotelová akadémia Košice,11.02.2022,"Výzva - Školské lavice a stoličky , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Stavebné práce,Výmena podlahových krytín v 6 učebniach školy,SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,11.02.2022,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria , Príloha č.2 - Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č.3 - Návrh Zmluvy o dielo s prílohami , Príloha č.4 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.5 - Čestné vyhlásenie - Konflikt záujmov", Stavebné práce,Hygienický náter priestorov školy na Bocatiovej 1 a na pracoviskách odborného výcviku GASTRO a Kpt. Nálepku 19 Košice,SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,11.02.2022,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria , Príloha č.2 - Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č.3 - Návrh Zmluvy o dielo s prílohami , Príloha č.4 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.5 - Čestné vyhlásenie - Konflikt záujmov", Tovary,IKT zariadenie 2022,Gymnázium Poštová KE,11.02.2022,"Vyzva_IKT_2022 , 1_Navrh_uchadzaca_na_plnenie_kriterii_a_cenova_tabulka_IKT2022_ , 2. Cestne_vyhlasenie_uchadzaca", Tovary,Potraviny - "Suchý tovar",LÚČ Šemša,10.02.2022,Potraviny - "Suchý tovar", Stavebné práce,Oplotenie školského hospodárstva,SOŠ Pribeník,10.02.2022,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Tovary,Nábytok na mieru,SOŠ Pribeník,09.02.2022,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , Príloha č. 4 - Nákres skrine a komody , Príloha č. 5 - Nákres písacích stolov", Tovary,Dodanie elektrickej energie - zákazka realizovaná prostredníctvom EKS pod číslom Z2022955 - zákazka v EKS nebola vyhlásená,Školský internát Košice Považská 7,08.02.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky - dodanie elektrickej energie - zákazka s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov realizovanú prostredníctvom EKS v zmysle ustanovenia § 109 zákona o VO,"Zákazka nebola vyhlásená z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie malo vyhlásiť (§ 57 ods. 2 zákona o VO)" Služby,Pranie a chemické čistenie bielizne,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,08.02.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie uchádzača Konflikt záujmov , Príloha č. 5 Návrh rámcovej dohody", Stavebné práce,Výmena podlahy v školskej kuchyni,SOŠ technická Michalovce,08.02.2022,"Výzva - Výmena podlahy v školskej kuchyni , Čestné vyhlásenie , Návrh na plnenie kritérií , Cenová ponuka , Zmluva o dielo", Služby,Digitalizácia zbierkových predmetov,Košický samosprávny kraj,08.02.2022,"Vyzva na predlozenie ponuky-Digitalizácia zbierkových predmetov , Príloha č. 1-Opis predmetu zákazky-digitalizacia_final 08 02 2022 , Príloha č. 2-návrh Zmluvy o poskytovaní služieb-Digitalizacia zbierkovych predmetov , Priloha č. 3-Navrh na plnenie kritérií-Digitalizacia zbierkovych predmetov", Tovary,Dodávka elektrickej energie 2022-2023,Verejná knižnica Jána Bocatia Košice,07.02.2022,Dodávka elektrickej energie 2022-2023, Tovary,Nákup kníh - IB projekt,Gymnázium Šrobárová KE,04.02.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Špecifikácia a cenová ponuka , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie súťažných podkladov , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Návrh zmluvy", Služby,Obstaranie denného lyžiarskeho kurzu pre ZŠ,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,04.02.2022,Výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,HARMONIA Strážske,03.02.2022,VO mlieko, Služby,Zabezpečenie procesu verejného obstarávania,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,03.02.2022,zabezpečenie VO, Služby,Zváračský kurz 2022,SPŠ strojnícka Košice,31.01.2022,"Výzva - zváračský kurz 2022 , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie , Čestné vyhlásenie konflikt záujmov , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Kancelárske potreby na rok 2022,SOŠ Pribeník,27.01.2022,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií", Tovary,Výzva na predkladanie ponúk na určenie PHZ: Školské lavice a stoličky,SOŠ Pribeník,27.01.2022,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Tovary,Nákup IKT - projekt FARMING,Gymnázium Šrobárová KE,27.01.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Špecifikácia a cenová ponuka , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie súťažných podkladov , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Návrh zmluvy", Tovary,Elektrický kávovar,Hotelová akadémia Košice,26.01.2022,"Výzva - Elektrický kávovar , Čestné vyhlásenie , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Kŕmne zmesi na výživu hospodárskych zvierat na rok 2022,SOŠ Pribeník,25.01.2022,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Služby,Lyžiarsky výcvik 2022,Gymnázium Šrobárová KE,24.01.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie súťažných podkladov , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Návrh zmluvy", Tovary,Spracované potraviny - opakovaný postup verejného obstarávania,Gymnázium Šrobárová KE,24.01.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 Návrh kúpnej zmluvy", Služby,Stravné poukážky pre zamestnancov,Hotelová akadémia Košice,24.01.2022,"Výzva - Stravné poukážky pre zamestnancov , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Služby,Denný lyžiarsky kurz 2022,Hotelová akadémia Košice,24.01.2022,"Výzva - Denný lyžiarsky kurz 2022 , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Výzva na predloženie ponuky na stravné poukážky,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,21.01.2022,http://marai.edupage.org/zmluvy/?akcia=zaznam&id=3617, Služby,Kompletné spracovanie mzdovej a personálnej agendy,SZŠ Košice Moyzesova 17,21.01.2022,Kompletné spracovanie mzdovej a personálnej agendy, Tovary,"Opakovaná výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu na predmet zákazky Literárne pomôcky k projektu Podpora čitateľskej,matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu Sándora Máraiho.",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,21.01.2022,"http://marai.edupage.org/zmluvy/?akcia=zaznam&id=3618 , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 Návrh Kúpnej zmluvy , Výzva na predloženie ponúk",lehota na predloženie ponúk do 7.2.2022 Služby,Pranie a žehlenie prádla,Hotelová akadémia Košice,21.01.2022,"Výzva - Pranie a žehlenie prádla , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,19.01.2022,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Microsoft SQL Server Enterprise 2016 Core 2Lic,Košický samosprávny kraj,19.01.2022,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_c_2_Opis predmetu zakazky", Stavebné práce,Oprava oplotenia areálu školy - 2. časť,SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,19.01.2022,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie súťažných kritérií , Príloha č.2a - Krycí list Výkazu - výmeru , Príloha č.2b - Výkaz - výmer , Príloha č.3 - Návrh zmluvy o dielo , Príloha č.4 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.5 - Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov", Tovary,"Potraviny - káva, čaj a príbuzné produkty - opakovaný postup verejného obstarávania",Gymnázium Šrobárová KE,19.01.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Potraviny - potraviny pre celiatikov - opakovaný postup verejného obstarávania,Gymnázium Šrobárová KE,19.01.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Potraviny - chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny - opakovaný postup verejného obstarávania,Gymnázium Šrobárová KE,19.01.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Potraviny - suchý tovar - opakovaný postup verejného obstarávania,Gymnázium Šrobárová KE,19.01.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,predmetom obstáravania je dodanie tovaru - čistiace potreby,LIDWINA Strážske,18.01.2022,V 1/2022, Tovary,Kancelárske potreby na rok 2022,SOŠ Pribeník,18.01.2022,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , Návrh uchádzača na plnenie kritérií", Služby,Lyžiarsky kurz 2022,SPŠ strojnícka Košice,18.01.2022,výzva, Tovary,Čistiace potreby,HARMONIA Strážske,17.01.2022,VO cistiace potreby, Tovary,"Chlieb, pečivo",SOŠ technická Michalovce,17.01.2022,"Chlieb, pečivo , Čestné vyhlásenie , Chlieb , Návrh na plnenie kritérií , Vzor rámcovej zmluvy", Služby,"Gymnázium - stravné lístky",Gymnázium SNV Javorová 16,17.01.2022,"Gymnázium - stravné lístky", Tovary,Chlieb a pečivo,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Zemiaky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami, Tovary,Ovocie a zelenina,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami, Tovary,Mrazené výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami, Tovary,Mäso a mäsové výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami, Tovary,Rôzne potravinárske výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami, Tovary,Potraviny - hrubý tovar,Školský internát Antona Garbana,17.01.2022,"Potraviny - Hrubý tovar , Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača/záujemcu , Čestné vyhlásenie,,Konflikt záujmov\"", Tovary,Potraviny - čerstva zelenina a ovocie,Školský internát Antona Garbana,17.01.2022,"Potraviny - čerstva zelenina a ovocie , Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača/záujemcu , Čestné vyhlásenie,,Konflikt záujmov\"", Tovary,Potraviny - zemiaky,Školský internát Antona Garbana,17.01.2022,"Potraviny - zemiaky , Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača/záujemcu , Čestné vyhlásenie,,Konflikt záujmov\"", Tovary,"Potraviny - pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky",Školský internát Antona Garbana,17.01.2022,"Potraviny - pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky , Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača/záujemcu , Čestné vyhlásenie,,Konflikt záujmov\"", Tovary,"Potraviny - sterilizovaná zelenina, kompóty a iné pochutiny",Školský internát Antona Garbana,17.01.2022,"Potraviny - Sterilizovaná zelenina, kompóty a iné pochutiny , Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača/záujemcu , Čestné vyhlásenie,,Konflikt záujmov\"", Tovary,"Potraviny - Mrazená hydina, ryby, zelenina a šaláty",Školský internát Antona Garbana,17.01.2022,"Potraviny - mrazená hydina, ryby, zelenina a šaláty , Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača/záujemcu , Čestné vyhlásenie,,Konflikt záujmov\"", Tovary,Potraviny - Mäso a mäsové výrobky,Školský internát Antona Garbana,17.01.2022,"Potraviny - mäso a mäsové výrobky , Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača/záujemcu , Čestné vyhlásenie,,Konflikt záujmov\"", Tovary,Potraviny - Mlieko a mliečne výrobky,Školský internát Antona Garbana,17.01.2022,"Potraviny - mlieko a mliečne výrobky , Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača/záujemcu , Čestné vyhlásenie,,Konflikt záujmov\"", Tovary,Potraviny - Vajcia,Školský internát Antona Garbana,17.01.2022,"Potraviny - vajcia , Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača/záujemcu , Čestné vyhlásenie,,Konflikt záujmov\"", Tovary,"Potraviny - mlieko mliečne výrobky",LÚČ Šemša,14.01.2022,"Potraviny - mlieko mliečne výrobky", Služby,Lyžiarsky kurz 2022,Gymnázium Poštová KE,14.01.2022,"Lyžiarsky kurz 2022 , Výzva Lyžiarsky kurz 2022 , 1. Návrh uchádzača na plnenie kriterií a cenová tabuľka , 2. Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Zabezpečenie zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,13.01.2022,VO zber kuch. odpadu, Tovary,"„Potraviny- Ovocie, zelenina a zemiaky“",LÚČ Šemša,12.01.2022,6/2022, Stavebné práce,Výmena okien na západnej a južnej fasáde hlavného pavilónu objektu SOŠ Šaca,SOŠ Košice - Učňovská 5,12.01.2022,"Výzva , Výkaz výmer , Projektová dokumentácia , Zmluva o dielo , Identifikačné údaje", Tovary,Výzva na predkladanie ponúk "Suchý tovar a Cestoviny",Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,12.01.2022,"Výzva na predkladanie ponúk \"Suchý tovar a Cestoviny\" , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie - zákaz účasti , Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov , Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Výzva na predkladanie ponúk "Spracované potraviny",Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,12.01.2022,"Výzva na predkladanie ponúk - Spracované potraviny , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie - zákaz účasti , Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov , Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Nákup potravín - chlieb a pečivo - opakovaný postup verejného obstarávania,Gymnázium Šrobárová KE,12.01.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Nákup potravín - vajcia - opakovaný postup verejného obstarávania,Gymnázium Šrobárová KE,12.01.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky- opakovaný postup verejného obstarávania,Gymnázium Šrobárová KE,12.01.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 Návrh kúpnej zmluvy", Služby,Pranie a chemické čistenie,Školský internát Košice Medická 2,11.01.2022,Pranie a chemické čistenie, Služby,Spracovanie komplexnej účtovnej agendy RO,Školský internát Košice Považská 7,11.01.2022,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - spracovanie komplexnej účtovnej agendy v RO , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy", Tovary,Výzva na predloženie cenovej ponuky "Vajcia",Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,11.01.2022,"Výzva na predkladanie ponúk - Vajcia , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie - zákaz účasti , Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov , Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Výzva na predloženie cenovej ponuky "Mlieko a mliečne výrobky",Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,11.01.2022,"Výzva na predkladanie ponúk - mlieko a mliečne výrobky , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie - zákaz účasti , Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov , Návrh Rámcovej zmluvy", Služby,Vyznačenie cykloturistických trás v súlade s prijatou koncepciou rozvoja cykloturistiky v cyklodestinácii Zemplínska šírava,Košický samosprávny kraj,11.01.2022,"Vyzva na predkladanie ponuk , Priloha c.1_ Podrobny opis predmetu zákazky , Priloha c.2_ Navrh na plnenie kriterii , Priloha c.3_ Navrh zmluvy o poskytnuti sluzby", Tovary,Pekársky tovar,Školský internát Košice Považská 7,07.01.2022,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - Pekársky tovar , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazky", Tovary,Mliečne výrobky,Školský internát Košice Považská 7,07.01.2022,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - mliečne výrobky , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazky", Tovary,Ovocie a zelenina,Školský internát Košice Považská 7,07.01.2022,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - ovocie a zelenina , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazky", Tovary,Potravinársky tovar,Školský internát Košice Považská 7,07.01.2022,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - Potravinársky tovar , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazky", Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Školský internát Košice Považská 7,05.01.2022,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - mäso a mäsové výrobky , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazky", Služby,Pranie a žehlenie bielizne,Školský internát Košice Považská 7,03.01.2022,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - pranie a žehlenie bielizne , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazky", Služby,"Podnikateľský koncept obnovy a rozvoja kúpeľného areálu Turzov, podnikateľský zámer, investičný a prevádzkový finančný plán, vizualizácie stavebných objektov v orientácii pohľadu na vodnú plochu",Košický samosprávny kraj,03.01.2022,"Vyzva na predkladanie ponuk , Kapacita_povodnych_budov_Turzovske_kupele_ Podnikatelsky koncept obnovy a rozvoja , Priloha c.1_ Podrobny opis zakazky_Turzovske kupele_podnikatelsky_plan , Priloha c.2_ Navrh na plnenie kriterii , Priloha c.3_ Navrh Zmluvy o dielo", Tovary,Interaktívne tabule,SZŠ Košice Moyzesova 17,31.12.2021,Interaktívne tabule, Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,27.12.2021,"Výzva na predkladanie ponúk - Mäso a mäsové výrobky , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Rámcová dohoda", Tovary,Ovocie a zelenina,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,27.12.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov , Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Nákup univerzálneho kuchynského robota,IDEA Prakovce,22.12.2021,"nákup univerzálneho kuchynského robota , návrh na plnenie kriterií , špecifikácia , vyhlásenie uchádzača",tovary a služby Tovary,"Dodávka cukru, soli, korenín, cukroviniek, čajov, ryže, múky, strukovín, konzervovanej zeleniny a ovocia, minerálnych vôd, konzervovaných rýb a paštét",IDEA Prakovce,22.12.2021,"odávka cukru, soli, korenín, cukroviniek, čajov, ryže, múky, strukovín, konzervovanej zeleniny a ovocia, minerálnych vôd, konzervovaných rýb a paštét , návrh na plnenie kriterií , špecifikácia , rámcová dohoda , vyhlásenie uchádzača",potraviny Služby,"Výmena parketovej podlahy, osvetlenia a maľovanie v aule",SOŠ veterinárna Košice - Barca,22.12.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 - výkaz, výmer , Príloha č. 2 - vzor cenovej ponuky", Tovary,"Antigénové samotesty, germicídne žiariče a dezinfekčné prostriedky.",Gymnázium Pavla Horova Michalovce,21.12.2021,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , príloha 1- návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie", Tovary,Informačno-komunikačná technológia,Hotelová akadémia Košice,20.12.2021,"Výzva - Informačno-komunikačná technológia , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov , Návrh na plnenie súťažných krtiérii", Tovary,Elektrický kávovar,Hotelová akadémia Košice,20.12.2021,"Výzva -Elektrický kávovar , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov , Návrh na plnenie súťažných krtiérii", Tovary,Zariadenie a vybavenie k projektu „Farming“,Gymnázium P.J.Šafárika Rožňava,17.12.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Návrh na plnenie kritérií", Služby,Revízia elektroinštalácie,Hotelová akadémia Košice,17.12.2021,"Výzva - Revízia elektroinštalácie , Čestné vyhlásenie uchádzača „ Konflikt záujmov “ , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných krtiérii", Tovary,Školský nábytok,Gymnázium Poštová KE,17.12.2021,"Vyzva_skolsky_nabytok , 1.Navrh_uchadzaca_na_plnenie_kriterii_a_cenova_tabulka , 2. Cestne_vyhlasenie_uchadzaca", Služby,Poistenie majetku a strojných zariadení,Košický samosprávny kraj,17.12.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky-Poistenie majetku a stroj_zariadeni , Príloha č. 1 - Opis predmetu zakazky , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie krirérií , Príloha č. 3 - návrh Rámcová dohoda , Vysvetlenie a doplnenie informácií", Tovary,"Potraviny - káva, čaj a príbuzné produkty",Gymnázium Šrobárová KE,16.12.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Potraviny pre celiatikov,Gymnázium Šrobárová KE,16.12.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 - Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Potraviny - suchý tovar,Gymnázium Šrobárová KE,16.12.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 - Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Potraviny - spracované potraviny,Gymnázium Šrobárová KE,16.12.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 - Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Potraviny - Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny,Gymnázium Šrobárová KE,16.12.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 - Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Farming - IT lab kreativity - IKT,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,16.12.2021,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , príloha 1- návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie", Tovary,Wifi prístupové body plus napájacie adaptéry,SZŠ Michalovce,16.12.2021,"Výzva , Návrh na plnenie kritérií , Špecifikácia požadovaného tovaru , čestné vyhlásenie", Tovary,Nákup počítačových zostáv,SZŠ Košice Kukučínova 40,16.12.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Technická špecifikácia", Tovary,Výzva na predkladanie ponúk-prieskum trhu na IKT pomôcky a kancelársky elektronický tovar,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,16.12.2021,"http://marai.edupage.org/zmluvy/?akcia=zaznam&id=3449 , Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie", Tovary,Varný kotol a kuchynský robot,DOMKO Košice,15.12.2021,"Knižnice\Dokumenty , Výzva", Tovary,Potraviny - cestoviny,Gymnázium Šrobárová KE,15.12.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 - Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Potraviny- vajcia,Gymnázium Šrobárová KE,15.12.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 - Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Potraviny - mlieko a mliečne výrobky,Gymnázium Šrobárová KE,15.12.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 - Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Dodávky elektrickej energie,SUBSIDIUM Rožňava,15.12.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Špecifikcia dodávka elektrickej energie", Stavebné práce,"Výmena okien na budove školy, dielní a kancelárskych priestoroch",SOŠ Veľké Kapušany,15.12.2021,www.sosvkjkrala.edupage.org, Tovary,"Dodávka čerstvého chleba, rožkov a pečiva",IDEA Prakovce,14.12.2021,"Dodávka čerstvého chleba, rožkov a pečiva , návrh na plnenie kriterií , špecifiácia , rámcová dohoda , vyhlásenie uchádzača",potraviny Tovary,"Dodávka čerstvého hovädzieho mäsa, bravčového mäsa a mäsových výrobkov",IDEA Prakovce,14.12.2021,"Dodávka čerstvého hovädzieho mäsa, bravčového mäsa a mäsových výrobkov , návrh na plnenie kriterií , špecifikácia , rámcová dohoda , vyhlásenie uchádzača",potraviny Tovary,"Dodávky čistiacich, pracích prostriedkov a bezplatný prenájom dávkovacích systémov",SUBSIDIUM Rožňava,14.12.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Čistiace prostriedky do umývačiek riadu , Pracie prostriedky do práčiek", Tovary,Dochádzkový systém,Košický samosprávny kraj,14.12.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_c_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_c_2_Opis predmetu zakazky , Priloha_c_3_Navrh zmluvy", Stavebné práce,Otvorové konštrukcie a bleskozvod na budove B,SPŠ dopravná Košice,14.12.2021,"Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku \"Otvorové konštrukcie a bleskozvod na budove B\" , prílohy výzvy", Tovary,Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku,Košický samosprávny kraj,14.12.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky-Dodávka a montáž nábytku , Priloha č. 1-Opis a špecifikácia predmetu zákazky-Dodávka a montáž nábytku , Priloha č. 2-Návrh Zmluva o dielo-Dodávka a montáž nábytku , Priloha č. 3-Návrh na plnenie kriteria-Dodávka a montáž nábytku", Tovary,FARMING-IT lab kreativity - nábytok,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,13.12.2021,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , príloha 1- návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , nákres nábytku", Tovary,Potraviny - zemiaky,Gymnázium Šrobárová KE,13.12.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 - Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Potraviny - ovocie a zelenina,Gymnázium Šrobárová KE,13.12.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 - Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Potraviny - mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Šrobárová KE,13.12.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 - Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Potraviny - chlieb a pečivo,Gymnázium Šrobárová KE,13.12.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 - Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Výživové doplnky,VIA LUX Košice-Barca,13.12.2021,Výživové doplnky, Tovary,Chlieb,SOŠ technická Michalovce,10.12.2021,"Chlieb , Čestné vyhlásenie , Cenová ponuka , Návrh na plnenie kritérií , Vzor rámcovej zmluvy , Oznámenie o zrušení", Tovary,"Materiálno-technické vybavenie miestnosti /nábytok: skrine, stoly, nočné stolíky, poličky",HARMONIA Strážske,10.12.2021,vyzva interierove vybavenie, Tovary,nákup materiálno-technické vybavenie miestnosti / nábytok: skrine a komody podľa opisu predmetu obstarávania,LIDWINA Strážske,10.12.2021,10.12.2021, Tovary,Antigénový test na COVID-19 – 14 400 ks,Košický samosprávny kraj,10.12.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Príloha_1_návrh na plnenie kritéria , Príloha_2_opis predmetu zákazky_AGT , Príloha_3_Kupna_zmluva_navrh", Služby,Vykonanie testovania na ochorenie COVID-19,Košický samosprávny kraj,10.12.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriteria , Priloha_2_Opis predmetu zakazky.docx , Priloha_3_Vyhlaska_183_2020 , Priloha_4_Návrh zmluvy , Oprava výzvy na predloženie ponuky , Oprava výzvy na predloženie ponuky č. 2", Tovary,Základné potraviny pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2022,SOŠ Pribeník,09.12.2021,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=312475 , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=312475", Tovary,Výživové doplnky,ARCUS Košice,09.12.2021,objednávka, Tovary,GPH - nákup výpočtovej techniky,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,09.12.2021,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , návrh zmluvy", Služby,Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - PD,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,09.12.2021,"Výzva na predloženie ponúk , Príloha č. 3 - Zmluva o dielo , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov , Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 2 - Podklad OPZ", Tovary,Rekonštrukcia technologickej časti laboratória fyziky,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,09.12.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie - zákaz účasti , Špecifikácia", Tovary,Čalúnené chodbové lavice,SZŠ Košice Kukučínova 40,09.12.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 , Oznam o zrušení verejného obstarávania", Tovary,Kuchynské linky,VIA LUX Košice-Barca,08.12.2021,Kuchynské linky, Tovary,"Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu za účelom určenia PHZ , s možnosťou využitia cenovej ponuky v ostrej výzve",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,08.12.2021,"http://marai.edupage.org/zmluvy/?akcia=zaznam&id=3447 , Výzva na predkladanie CP - prieskum trhu za účelom určenia PHZ , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie", Tovary,"Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky",SOŠ technická Michalovce,08.12.2021,"Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky , Čestné vyhlásenie , Cenová ponuka , Návrh na plnenie kritérií , Vzor rámcovej zmluvy", Tovary,Mliečne výrobky,SOŠ technická Michalovce,08.12.2021,"Mliečne výrobky , Čestné vyhlásenie , Cenová ponuka , Návrh na plnenie kritérií , Vzor rámcovej zmluvy", Tovary,"Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy",SOŠ technická Michalovce,08.12.2021,"Obilniny, zemiaky, zelenina,ovocie a orechy , Čestné vyhlásenie , Cenová ponuka , Návrh na plnenie kritérií , Vzor rámcovej zmluvy", Tovary,Výzva na predkladanie ponúk - Mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Kráľovský Chlmec,08.12.2021,"Výzva na predloženie cenových ponúk , Príloha č.1 - Špecifikácia tovaru", Tovary,Výzva na predkladanie ponúk - Zelenina a ovocie,Gymnázium Kráľovský Chlmec,08.12.2021,"Výzva na predloženie cenových ponúk , Príloha č.1 - Špecifikácia tovaru", Tovary,Rôzne potravinárske výrobky,SOŠ technická Michalovce,08.12.2021,"Rôzne potravinárske výrobky , Čestné vyhlásenie , Cenová ponuka , Návrh na plnenie kritérií , Vzor rámcovej zmluvy , Výzva rôzne potraviny - oprava , Rôzne potraviny - príloha č. 2 - oprava", Tovary,"Výzva na predkladanie ponúk - Potravinové výrobky, Mlieko a mliečne výrobky",Gymnázium Kráľovský Chlmec,08.12.2021,"Výzva na predloženie cenových ponúk , Príloha č.1 - Špecifikácia tovaru", Tovary,"Výzva na predkladanie ponúk - Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky",Gymnázium Kráľovský Chlmec,08.12.2021,"Výzva na predloženie cenových ponúk , Príloha č.1 - Špecifikácia tovaru", Tovary,"Výzva na predkladanie ponúk - Mrazená hydina a Ryba, Mrazená zelenina a mrazené výrobky",Gymnázium Kráľovský Chlmec,08.12.2021,"Výzva na predloženie cenových ponúk , Príloha č.1 - Špecifikácia tovaru", Tovary,Výzva na predkladanie ponúk - Cestoviny,Gymnázium Kráľovský Chlmec,08.12.2021,"Výzva na predloženie cenových ponúk , Príloha č.1 - Špecifikácia tovaru", Stavebné práce,Oprava podlahy a osvetlenia v šj,SPŠ dopravná Košice,08.12.2021,"Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku \"Oprava podlahy a osvetlenia v šj\" , príloha č. 1 výzvy", Tovary,Notebooky a tašky na notebooky,SZŠ Košice Kukučínova 40,07.12.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1", Tovary,Šatňové skrinky,SPŠ dopravná Košice,07.12.2021,"Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku \"šatňové skrinky\" , príloha č. 1 výzvy", Tovary,Mrazená hydina a ryby pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2022,SOŠ Pribeník,07.12.2021,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=310895&pId=17299&action=zmaz", Tovary,"Mlieko, mliečne výrobky a syry pre SOŠAaGs Pribeník na rok 2022",SOŠ Pribeník,07.12.2021,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=310915 , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=310915", Tovary,Mrazená zelenina a polotovary pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2022,SOŠ Pribeník,07.12.2021,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=310935 , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=310935", Tovary,"Čerstvá zelenia, zemiaky a ovocie pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2022",SOŠ Pribeník,07.12.2021,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=310963 , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=310963 , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=310963", Tovary,"Chladené mäso bravčové, hovädzie a teľacie, mäsové výrobky a vnútornosti pre SOŠAaGS Pribeník",SOŠ Pribeník,07.12.2021,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=310967 , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=310967", Tovary,Dodávka elektrickej energie na rok 2022,Gymnázium Poštová KE,07.12.2021,"Vyzva , 1_Navrh_uchadzaca_na_plnenie_kriterii_a_cenova_tabulka , 2. Cestne_vyhlasenie_uchadzaca", Tovary,Výpočtová technika,VIA LUX Košice-Barca,07.12.2021,Výpočtová technika, Služby,"Tlač publikácie, grafická a tlačová príprava, tlač kalendára a výstavných panelov",Centrum kultúry Košického kraja,07.12.2021,2/2021, Tovary,"Čistiace a dezinfekčné prostriedky, doplnkový tovar",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,06.12.2021,"Podrobnejšie informácie , Príloha č. 1 k výzve", Tovary,Cestoviny pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2022,SOŠ Pribeník,06.12.2021,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=309723&pId=17191&action=zmaz", Tovary,"Chlieb, pečivo a droždie pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2022",SOŠ Pribeník,06.12.2021,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , 309727", Tovary,Prístroj na dekontamináciu nebezpečného zdravotníckeho odpadu,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,06.12.2021,VO dekontaminačný prístroj, Služby,Office 2021,SZŠ Košice Moyzesova 17,03.12.2021,Office 2021, Stavebné práce,Výzva na predloženie ponúk odstránenie hav.stavu zatekajúcej strechy divadla.,Divadlo Thália Színház,03.12.2021,"Výzva na predloženie ponúk odstránenie hav.stavu zatekajúcej strechy divadla. , /files/zmluvy/17172_prilohy-c-12-a-3-k-vyzve-odstranenie-hav.stavu-zatek.strechy-na-budove-divadla.docx ,", Tovary,Projektory,SZŠ Košice Moyzesova 17,03.12.2021,Projektory, Tovary,Nákup AiO počítačov,SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,02.12.2021,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Príloha č.1 - Cenová ponuka , Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov , Príloha č.4 - Návrh kúpnej zmluvy", Služby,Dodávka elektrickej energie na rok 2022,SZŠ Košice Moyzesova 17,01.12.2021,"Dodávka elektrickej energie 2022 , Príloha k výzve - elektrická energia 2022", Tovary,Športové potreby,SOŠ Pribeník,30.11.2021,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Malá Ida,Košický samosprávny kraj,30.11.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií , Priloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača", Tovary,Posteľná bielizeň,Školský internát Košice Medická 2,30.11.2021,Posteľná bielizeň, Tovary,"Pekárenské výrobky-chlieb, čerstvé pečivo a koláče",LIDWINA Strážske,29.11.2021,VO 473/2021, Tovary,Nákup výživových doplnkov,SUBSIDIUM Rožňava,29.11.2021,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Tovary,Nákup údržbárskeho a vodárenského materiálu,SUBSIDIUM Rožňava,29.11.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Sortimernt údržvárskeho a vodárenského materiálu", Tovary,"„Oprava elektrického zabezpečovacieho systému a KS v objekte VKJB Hlavná ul. 48, Košice“",Verejná knižnica Jána Bocatia Košice,26.11.2021,"„Dodanie elektrického zabezpečovacieho systému v objekte VKJB Hlavná ul. 48, Košice“ , príloha č.2 Identifikačné údaje , príloha č.3 Čestné vyhlásenie , príloha č.4 Rozhodnutie KPUKE zo dňa 19.07.2021 , PD technická správa , PD príloha č.1 , PD príloha č.2 , PD príloha č.3 , PD príloha č.4 , PD príloha č.5 , Výkaz výmer", Tovary,Čistiace a dezinfekčné prostriedky,VIA LUX Košice-Barca,26.11.2021,Čistiace a dezinfekčné prostriedky, Tovary,Upratovacie pomôcky,VIA LUX Košice-Barca,26.11.2021,Upratovacie pomôcky, Tovary,"Literárne pomôcky k projektu - Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu - Gimnáziu, Veľké Kapušany",Gymnázium Veľké Kapušany,25.11.2021,"Literárne pomôcky k projektu , Návrh na plnenie kritérií , Vzor zmluvy , Čestné vyhlásenie",Literárne pomôcky k projektu Služby,Lyžiarsky kuru,SPŠ elektrotechnická Košice,24.11.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovanej_sluzby", Tovary,NÁKUP SUPPORTU LICENCIÍ CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS,Košický samosprávny kraj,24.11.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_c_2_Opis predmetu zakazky", Tovary,Výzva na predloženie cenových ponúk - Študentský stôl 2 miestny a študentská stolička,Gymnázium Kráľovský Chlmec,23.11.2021,"Výzva na predloženie cenových ponúk , Príloha č.1 - Špecifikácia tovaru , Príloha č. 2 -Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie", Tovary,Obnova vozového parku – elektromobily 2 ks,Košický samosprávny kraj,23.11.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky-Obnova vozového parku-Elektromobily , Priloha č. 1-Opis predmetu zakazky-Obnova vozového parku-Elektromobily , Príloha č. 2-návrh Kúpna zmluva_Obnova vozového parku-Elektromobily , Priloha č. 3-Návrh na plnenie kriteria-Obnova vozového parku-elektromobily", Služby,Eventové služby,Košický samosprávny kraj,23.11.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha c.1_ Podrobný opis predmetu zákazky , Priloha c.2_ Navrh na plnenie kriterii , Priloha c.3_ Navrh Ramcovej zmluvy", Služby,"Výroba audiovizuálnych diel, tvorba reklamných, propagačných a informačných filmov a videozáznamov",Košický samosprávny kraj,23.11.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha c.1_ Podrobny opis zakazky , Priloha c.2_ Navrh na plnenie kriterii , Priloha c.3_ Navrh Ramcovej zmluvy , Doplnenie informacii , Zmena lehoty predkladania ponuk , Zoznam sluzieb video foto aktualizovana", Služby,Produkcia TV magazínu Rozhýbaný kraj,Košický samosprávny kraj,23.11.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha c.1_ Podrobny_opis_predmetu , Priloha c.2_ Navrh na plnenie kriterii , Priloha c.3_ Navrh Ramcovej zmluvy , Priloha k Zmluve o spolupraci pri vyrobe magazinu", Služby,Pranie a žehlenie prádla,SPŠ elektrotechnická Košice,22.11.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovanej_sluzby , Priloha_3_ Návrh rámcovej zmluvy", Tovary,Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zariadenie na rozšírenie dosahu WIFI siete,Školský internát Košice Medická 2,22.11.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zariadenie na rozšírenie dosahu WIFI siete, Tovary,Laboratórny spotrebný materiál,SZŠ Košice Moyzesova 17,19.11.2021,"Laboratórny spotrebný materiál , Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií", Tovary,"Opakovaná výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu Literárne pomôcky k projektu: Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu Sándora Máraiho",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,19.11.2021,"http://marai.edupage.org/zmluvy/?akcia=zaznam&id=3445 , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérii , Príloha č. 2 Cěstné vyhlásenie , Prílohe č. 3 Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Farmaceutické suroviny,SZŠ Košice Moyzesova 17,19.11.2021,"Farmaceutické suroviny 2021 , Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií", Tovary,Nábytok zdravotnícky a kancelársky,ARCUS Košice,19.11.2021,Výzva, Tovary,Chemikálie,SZŠ Košice Moyzesova 17,19.11.2021,"Chemikálie 2021 , Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií - Chemikálie 2021", Tovary,Zubolekársky spotrebný materiál,SZŠ Košice Moyzesova 17,19.11.2021,"Zubolekársky spotrebný materiál , Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií", Tovary,Kancelársky materiál,Obchodná akadémia Trebišov,19.11.2021,"výzva , Návrh na plnenie kritéria , Navrhovaná špecifikácia predmetu zákazky , Výpočet zmluvnej ceny , Čestné vyhlásenie", Tovary,Rekonštrukcia práčovne vrátane zakúpenia strojného vybavenia - Strojné vybavenie,VIA LUX Košice-Barca,19.11.2021,Rekonštrukcia práčovne vrátane zakúpenia strojného vybavenia - Strojné vybavenie, Tovary,Oznam o zmene v špecifikácii predmetu zákazky „Výroba a dodanie kancelárskeho nábytku na mieru“ a o posunutí lehoty na predloženie cenovej ponuky,Školský internát Košice Považská 7,16.11.2021,Oznam o zmene v špecifikácii predmetu zákazky „Výroba a dodanie kancelárskeho nábytku na mieru“ a o posunutí lehoty na predloženie cenovej ponuky, Služby,Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky č.5/2022,Košický samosprávny kraj,16.11.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo", Stavebné práce,Oprava elektrorozvodov - pracovisko Štítnik,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,16.11.2021,"výzva , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Návrh ZoD , Protokol tabuľka , Protokol , Technická správa , Výkresy", Služby,"Úprava projektovej dokumentácie Rekonštrukcia oplotenia areálu kaštieľa v Trebišove",Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove,16.11.2021,výzva na predkladanie cenových ponúk, Tovary,Nákup počítačov a monitorov,SZŠ Košice Moyzesova 17,16.11.2021,"Nákup počítačov a monitorov , Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií , Návrh Kúpna zmluva", Tovary,Modernizácia priestorov Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne v Michalovciach,Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň,16.11.2021,"Výzva - Modernizácia priestorov Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne v Michalovciach , Príloha č. 2 , Príloha č. 3 , Príloha č. 4 , Príloha č.1", Tovary,Šatníkové skrine do žiackych izieb,Školský internát Košice Považská 7,16.11.2021,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - šatníkové skrine do žiackych izieb , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Špecifikácia predmetu zákazky , Cenová ponuka , Návrh zmluvy", Služby,Upratovacie a dezinfekčné služby,SUBSIDIUM Rožňava,15.11.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Špecifikácia upratovacie a dezinfekčné služby", Tovary,Nákup nového nábytku III.,SUBSIDIUM Rožňava,15.11.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Technická špecifikácia , Obrazová špecifiácia", Tovary,"Posteľ s elektrickým zdvihom a polohovaním 8 ks, Zdravotné matrace jednodielne s poťahom 8 ks, Antidekubitný matrac bublinový s kompresorom 9+ ks",SUBSIDIUM Rožňava,15.11.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , technická špecifikácia", Tovary,Dodávka elektrickej energie,SUBSIDIUM Rožňava,15.11.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Špecifikácia dodávka elektrickej energie", Tovary,Dodávka zemného plynu,SUBSIDIUM Rožňava,15.11.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Špecifikácia Zemný plyn", Služby,"Deratizácia, dezinfekcia, a dezinsekcia",SUBSIDIUM Rožňava,12.11.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Podklady deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia", Tovary,Nákup posteľnej bielizne,SUBSIDIUM Rožňava,12.11.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Podklady Nákup postelnej bielizne", Tovary,Nákup IKT pomôcok,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,12.11.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nákup IKT pomôcok , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie - zákaz účasti", Tovary,"Potraviny- ´´Hydina, ryby, vajcia a mrazené výrobky",LÚČ Šemša,11.11.2021,"Potraviny- Hydina, ryby, vajcia a mrazené výrobky", Tovary,Nákup KNIHOBOXu pre bezkontaktný výdaj kníh so vstavaným biblioboxom 1ks a BIBLIOBOXu samostatne stojaci samoobslužný box na vrátenie kníh 1ks,Verejná knižnica Jána Bocatia Košice,11.11.2021,"Výzva knihobox, bibliobox , Príloha č.3 Kritéria a špecifikácia , Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie , Príloha č.1 Identifikačné údaje","Výzva knihobox, bibliobox" Stavebné práce,"Modernizácia sociálnych zariadení v budovách VKJB Hlavná 48, Košice, Hviezdoslavova 5, Košice.",Verejná knižnica Jána Bocatia Košice,11.11.2021,"Modernizácia sociálnych zariadení v budovách VKJB Hlavná 48, Košice, Hviezdoslavova 5, Košice. , príloha č.2 Identifikačné údaje , Príloha č. 1 Pôdorysy , príloha č.4 Návrh: Obchodné podmienky , Výkaz výmer , Čestné vyhlásenie", Tovary,Výzva na predloženie cenových ponúk - Čistiace prostriedky,Gymnázium Kráľovský Chlmec,10.11.2021,"Výzva na predloženie cenových ponúk , Príloha č.1 - Špecifikácia tovaru , Príloha č.2 - Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie", Stavebné práce,Opravy stien a maľby,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,10.11.2021,"výzva na predkladanie ponúk , výzva na predkladanie ponúk , výkaz-výmer , čestné vyhlásenie", Tovary,Dodávky kancelárskych potrieb,SUBSIDIUM Rožňava,10.11.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Sortiment kancelárskych potrieb", Tovary,Nákup nábytku,IDEA Prakovce,10.11.2021,"Nákup nábytku , špecifikácia , čestné prehlásenie",tovary Stavebné práce,Oprava bezbariérovej kúpeľne,SUBSIDIUM Rožňava,09.11.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Špecifikácia bezbariérovej kúpeľne", Služby,Rekonštrukcia budovy školského internátu - PD,Školský internát Košice Považská 7,08.11.2021,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - Rekonštrukcia budovy školského internátu - PD , Opis predmetu zákazky , Návrh na plnenie kritérií , Návrh zmluvy", Tovary,Výroba a dodanie kancelárskeho nábytku na mieru,Školský internát Košice Považská 7,08.11.2021,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - výroba a dodanie kancelárskeho nábytku na mieru , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Špecifikácia predmetu zákazky - kancelária č. 1 , Špecifikácia predmetu zákazky - kancelária č. 2", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Malá Ida,Košický samosprávny kraj,05.11.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií , Priloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača", Tovary,Nákup šatňových skriniek,SZŠ Košice Moyzesova 17,05.11.2021,"Nákup šatňových skriniek , Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3 - Špecifikácia predmetu zákakzy , Výzva na predkladanie ponuk_Satnove skrinky_doplnok",Na základe aktuálnych pandemických podmienok a problémov s dostupnosťou materiálov predlžujeme termín realizácie predmetu zákazky najneskôr do 28.02.2022. Služby,Zhotovenie scenára výstavy,Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove,04.11.2021,výzva na predloženie cenovej ponuky,výzva na predloženie cenovej ponuky Tovary,"Dodanie 5 ks nástenných klimatizačných jednotiek minimálny výkon 3,5 kw + montáž. Kompletne namontovanie klimatizačnej jednotky do určených izieb, vrátane materiálu, prívodu el. prúdu v lište od zásuvky v miestnosti z akéhokoľvek miesta. Spustenie, vyskúšanie a zaučenie na obsluhu.",LIDWINA Strážske,04.11.2021,, Stavebné práce,Rekonštrukcia telocvične,SOŠ Košice - Učňovská 5,03.11.2021,"Výzva , Výkaz výmer , Zmluva", Služby,„Modernizácia regionálneho oddelenia a riešenie interiéru Knižnice I. Chalupeckého – vypracovanie interiérovej štúdie a projektovej dokumentácie“,Verejná knižnica Jána Bocatia Košice,29.10.2021,"Výzva Knižnica Chalupecký , príloha1_cestne vyhlasenie , Návrh zmluvy , Pôdorys , Návrh na plnenie kritérií", Tovary,Zemiaky,SPŠ elektrotechnická Košice,28.10.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Osobný automobil,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,27.10.2021,"Podrobnejšie informácie , Príloha č. 1 - návrh na plnenie kritérií", Tovary,Nákup respirátorov FFP2,SZŠ Košice Kukučínova 40,26.10.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Zrušenie výzvy “Rekonštrukcia športového areálu — atletický bežecký ovál-PD“.,Gymnázium Trebišov,26.10.2021,"Zrušenie výzvy , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", Služby,"Rekonštrukcia športového areálu-atletický bežecký ovál-PD",Gymnázium Trebišov,26.10.2021,Výzva "Rekonštrukcia športového areálu-atletický bežecký ovál-PD", Stavebné práce,Oprava havarijného stavu strechy Haly „A“ v objekte SOŠ Šaca,SOŠ Košice - Učňovská 5,25.10.2021,"Výzva , Výkaz výmer , Projektová dokumentácia , Zmluva o dielo , Identifikačné údaje , vysvetlenie", Tovary,Regály na mieru - knižnica,SZŠ Košice Moyzesova 17,25.10.2021,"Prieskum trhu - regály na mieru , Predkladanie ponuky Regaly Kniznica doplnok , Príloha č. 2","03.11.2021 - Úprava podmienok predkladania ponúk - predĺženie lehoty do 08.11.2021, doplnenie špecifikácie predmetu zákazky" Tovary,"Mrazené výrobky, ryby a hydina",Školský internát Košice Považská 7,25.10.2021,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - mrazené výrobky, ryby a hydina , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazky", Tovary,Učebnice pre žiakov,SOŠ Pribeník,22.10.2021,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií_Učebnice pre žiakov", Tovary,Hlboko zmrazené potraviny,IDEA Prakovce,22.10.2021,"Hlboko zmrazené potraviny , návrh na plnenie kriterií , špecifikácia , rámcová dohoda , vyhlásenie uchádzača",potraviny Stavebné práce,Rekonštrukcia práčovne vrátane zakúpenia strojného vybavenia - Stavebná časť,VIA LUX Košice-Barca,22.10.2021,Rekonštrukcia práčovne - Stavebná časť, Tovary,Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny,IDEA Prakovce,21.10.2021,"Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny , Rámcová dohoda , vyhlásenie , špecifikácia",potraviny Tovary,Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov,IDEA Prakovce,21.10.2021,"Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov , návrh na plnenie kritérií , špecifikácia , rámcová dohoda , vyhlásenie uchádzača",potraviny Tovary,Servírovacie stolíky,ARCUS Košice,21.10.2021,Výzva, Tovary,"Školiaci materiál a potreby I.",Gymnázium Trebišov,21.10.2021,"\"Školiaci materiál a potreby I.\" , /files/zmluvy/15345_priloha-c-1-skoliaci-material-a-potreby-i.xlsx , /files/zmluvy/15346_priloha-c-2_zmluva_gymnazium-komenskeho-32-075-01-trebisov.docx ,", Stavebné práce,"Oprava poškodenej podlahy v LÚČ DSS, Šemša 139, objekt kaštieľ",LÚČ Šemša,20.10.2021,"Oprava poškodenej podlahy v LÚČ DSS , Prílohy k výzve ZIP", Tovary,Manuálny - ručný brus,SZŠ Košice Moyzesova 17,20.10.2021,Manuálny - ručný brus,Prístroj na brúsenie plastových a minerálnych okuliarových šošoviek. Služby,„ Služby stavebného dozoru na stavbe s názvom „ Obnova národnej kultúrnej pamiatky Komenského 2 v Košiciach evidovanej v ústrednom zozname pamiatkového fondu ako „Škola pamätná“-ELI,SPŠ strojnícka Košice,18.10.2021,"Výzva , Identifikačné údaje uchádzača , Návrh na plnenie kritérií na hodnotení ponúk , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača\"Konflikt záujmov\" , Informácie o subdodávateľoch , Mandátna zmluva - návrh", Tovary,Zhotovenie klimatizácie do jedálne,SUBSIDIUM Rožňava,15.10.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Špecifikácia preddmetu zákazky", Tovary,Debarierizácia objektov LÚČ DSS Šemša- dodávka stoličkových výťahov,LÚČ Šemša,15.10.2021,"Výzva debarierizácia objektov LÚČ DSS Šemša- dodávka stoličkových výťahov , Prílohy ZIP", Tovary,Vozíky,VIA LUX Košice-Barca,15.10.2021,Vozíky, Tovary,Nákup učebníc a kníh,SZŠ Košice Moyzesova 17,14.10.2021,"Nákup učebníc a kníh , Príloha č.1 - zoznam učebníc", Tovary,Nákup tabletov,SZŠ Košice Moyzesova 17,14.10.2021,"Nákup tabletov , Príloha č.1",Požadovaný operačný systém Android s plnou podporou GooglePlay. Služby,Zabezpečovacie zariadenie,SOŠ Pribeník,14.10.2021,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=282255", Tovary,Stravné poukážky,Školský internát Antona Garbana,14.10.2021,"Stravné poukážky , Výzva na predloženie ponuky , Opis a špecifikácia PZ , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie ,,Konflikt záujmov\"", Tovary,2 ks Profesionálne chladničky,SUBSIDIUM Rožňava,13.10.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , špecifikácia predmtu zákazky", Tovary,Plynový varný kotol a pracovné kuchynské stoly,SOŠ technická Michalovce,13.10.2021,"Plynový varný kotol a pracovné kuchynské stoly , Čestné vyhlásenie , Návrh na plnenie kritérií , Kúpna zmluva", Služby,"Zhotovenie interiérového a grafického návrhu výstavy",Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove,13.10.2021,"výzva na predkladanie cenových ponúk , predĺženie lehoty termínu na predkladanie ponúk", Služby,"Zhotovenie scenára výstavy",Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove,13.10.2021,"výzva na predkladanie cenových ponúk , predĺženie lehoty termínu na predkladanie ponúk", Služby,"Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavbu Rekonštrukcia skladových ( nebytových) priestorov zmena účelu využitia budovy na výchovno-vzdelávací proces -VÝZVA OPAKOVANÁ",Gymnázium Šrobárová KE,12.10.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie súťažných podkladov , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Návrh zmluvy", Tovary,Nákup nového nábytku do ošetrovní,SUBSIDIUM Rožňava,11.10.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Obrazová špecifikácia , Technická špecifikácia", Stavebné práce,"Dodávka a osadenie prvkov na fitnes park - workoutové ihrisko na SOŠ automobilovej v Košiciach",SOŠ automobilová Košice,08.10.2021,Vyzva, Služby,Výroba školského nábytku na mieru,SOŠ Prakovce,08.10.2021,Výzva na predkladanie ponúk - Výroba školského nábytku na mieru, Tovary,Nábytok do izieb klientov,ARCUS Košice,08.10.2021,Výzva,predlženie termínu predloženia CP Tovary,žací stroj s príslušenstvom,Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove,08.10.2021,výzva na predkladanie cenových ponúk, Tovary,Vinylová podlaha do žiackych izieb,Školský internát Košice Považská 7,08.10.2021,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - Vinylová podlaha do žiackych izieb , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Cenová ponuka", Tovary,Stravné poukážky,Školský internát Košice Medická 2,08.10.2021,Stravné poukážky, Tovary,"Dodanie 5 ks nástenných klimatizačných jednotiek minimálny výkon 3,5 kw + montáž. Kompletne namontovanie klimatizačnej jednotky do určených izieb, vrátane materiálu, prívodu el. prúdu v lište od zásuvky v miestnosti z akéhokoľvek miesta. Spustenie, vyskúšanie a zaučenie na obsluhu.",LIDWINA Strážske,08.10.2021,08/10/2021, Tovary,Zákazka na dodanie tovaru,SPŠ strojnícka Košice,08.10.2021,"výzvy , Návrh na plnenie kritérii", Tovary,Sprchovacia hygienická stolička,VIA LUX Košice-Barca,08.10.2021,Sprchovacia hygienická stolička, Tovary,Chlieb a pečivo,SPŠ elektrotechnická Košice,07.10.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Stavebné práce,"Oprava fasády a výmena klampiarskych častí na budovách D,E,G",SPŠ elektrotechnická Košice,07.10.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_stavebnej_práce , Priloha_3_ Informácie o subdodávateľoch , Priloha_4_Návrh zmluvy o dielo , Priloha_5_Referencia dodávateľa", Služby,Záhradný altánok,Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava,06.10.2021,"Výzva na zhotovenie altánku , príloha č.1 , príloha č. 2 , príloha č. 3", Tovary,Nákup učebníc,Gymnázium Šrobárová KE,06.10.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie", Tovary,Plynové kotly,Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava,05.10.2021,"Výzva na dodávku kotlov , príloha č.1 , príloha č. 2 , príloha č. 3", Tovary,Zákazka na dodanie tovaru: Piesok 410 t,SOŠ Pribeník,04.10.2021,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Tovary,Veľkokapacitná práčka,LÚČ Šemša,04.10.2021,Výzva na predloženie ponuky na zákazku Veľkokapacitná práčka, Tovary,Postele s príslušenstvom,LÚČ Šemša,01.10.2021,Výzva na predloženie ponuky na zákazku Postele s príslušenstvom, Služby,"Rekonštrukcia športového areálu-atletický bežecký ovál-PD",Gymnázium Trebišov,01.10.2021,"Výzva 1/PD/2021 , Príloha č.1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", Služby,"Rekonštrukcia športového areálu-multifunkčné ihrisko-PD",Gymnázium Trebišov,01.10.2021,"Výzva 2/PD/2021 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", Služby,"Rekonštrukcia športového areálu-tenisové ihrisko-PD",Gymnázium Trebišov,01.10.2021,"Výzva 3/PD/2021 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", Služby,"Rekonštrukcia športového areálu-futbalové ihrisko s umelou trávou-PD",Gymnázium Trebišov,01.10.2021,"Výzva 4/PD/2021 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", Služby,Audit účtovnej uzávierky za rok 2019,Hotelová akadémia Košice,30.09.2021,"Výzva - Audit účtovnej uzávierky za rok 2019 , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Stavebné práce,"Oprava kanalizácie na pracovisku Kpt. Nálepku 19, Košice",SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,30.09.2021,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 2a,b - Krycí list Výkazu - výmeru, Výkaz - výmer , Príloha č.3 - Zmluva o dielo - návrh , Príloha č.4 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.5 - Čestné vyhlásenie - Konflikt záujmov", Tovary,„Nákup IKT pre VKJB“,Verejná knižnica Jána Bocatia Košice,29.09.2021,"Nákup IKT pre VKJB , príloha č.1 Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií", Tovary,Nákup nového nábytku do ošetrovní,SUBSIDIUM Rožňava,29.09.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Technická špecifikácia , Obrazová špecifikácia", Tovary,Ochranné odevy a pracovné pomôcky,SUBSIDIUM Rožňava,27.09.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Podklady OOPP", Tovary,"Interaktívna podlaha pre osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva, v rámci projektu \"Nič o nás bez nás\" podporeného MK SR",Zemplínska knižnica Trebišov,27.09.2021,2021/02, Tovary,Tonery 2021 - 2022,Hotelová akadémia Košice,24.09.2021,"Výzva - Tonery 2021 - 2022 , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Tender - Tonery 2021 - 2022", Tovary,Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - Nákup učebníc,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,24.09.2021,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie", Služby,Audit KSK na roky 2021 až 2023,Košický samosprávny kraj,22.09.2021,"Vyzva na predklozenie ponuky , Príloha č. 1_Návrh na plnenie kritérií , Príloha_2_opis_predmetu_zakazky , Príloha_3_Návrh zmluvných podmienok", Tovary,"Obnova okenných výplní a 1 ks balkónových dverí na budove Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 042 61 Košice – na 1. poschodí uličnej východnej fasády",Verejná knižnica Jána Bocatia Košice,22.09.2021,https://vkjb.sk/verejne-obstaravanie/, Služby,Audit účtovnej uzávierky za rok 2019,Hotelová akadémia Košice,20.09.2021,"Výzva - Audit účtovnej uzávierky za rok 2019 , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Elektrický polohovacie postele s príslušenstvom,ARCUS Košice,20.09.2021,EKS /elektronický kontrakčný systém, Tovary,Nákup učebníc,SZŠ Košice Moyzesova 17,16.09.2021,"Nákup učebníc , Zoznam učebníc", Služby,Stravné poukážky,Školský internát Košice Považská 7,16.09.2021,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - stravné poukážky , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Špecifikácia predmetu zákazky , Cenová ponuka , Návrh zmluvy", Služby,Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Verejná súťaž pre nadlimitnú zákazku -potraviny,ARCUS Košice,14.09.2021,Výzva, Tovary,Vakový zdvihák,ARCUS Košice,14.09.2021,Výzva, Stavebné práce,Oprava havarijnej časti strechy,Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň,14.09.2021,"Oprava havarijnej časti strechy , Navrh na plnenie kriterii , Zmluva , Vyhlasenie , Rozpočet", Stavebné práce,"Výmena okien - SOŠT, Partizánska a Kapušianska ulica Michalovce",SOŠ technická Michalovce,13.09.2021,"Výzva výmena okien a dverí , Príloha č. 1 špecifikácia okien , príloha č. 2 čestné vyhlásenie , príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií , príloha č. 4 vzor zmluvy", Tovary,Pracovné odevy,ARCUS Košice,13.09.2021,Výzva, Tovary,Kresla s polohovacím operadlom,ARCUS Košice,13.09.2021,Výzva, Služby,Pranie a žehlenie prádla,Hotelová akadémia Košice,10.09.2021,"Výzva - Pranie a žehlenie prádla , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,PLYNOVÉ KOTLY,Spišské kultúrne centrum a knižnica,10.09.2021,"01/2021 , Výzva na zverejnenie VO , Opis predmetu zákazky , Návrh zmluvy , Návrh na plnenie kritérií", Tovary,Kompaktná výkonová stmievacia jednotka pre montáž na stenu v prevedení technológie „DIM-SWITCH“,Spišské divadlo SNV,10.09.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Návrh kúpnej zmluvy , Návrh uchádzača na plnenie kritéria , Čestné vyhlásenie uchádzač", Služby,"Gymnázium - stravné lístky 2021",Gymnázium SNV Javorová 16,10.09.2021,"Gymnázium - stravné lístky 2021", Tovary,Ryba a rybie výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,10.09.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Obstaranie knižnično-informačného systému DAWINCI,Zemplínska knižnica Trebišov,08.09.2021,2021/01, Služby,"Prepracovanie projektovej dokumentácie \"Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice\"",Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,08.09.2021,"Výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu , Návrh na plnenie kritérií", Tovary,Vstavané skrine,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,07.09.2021,VO skrine, Tovary,Učebnice,Gymnázium Kráľovský Chlmec,07.09.2021,"Výzva na predloženie cenových ponúk , Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru , Príloha č. 2 -Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie", Stavebné práce,"Rekonštrukcia priestorov školských dielní pre potreby centra odborného vzdelávania",SOŠ obchodu a služieb Sobrance,07.09.2021,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy , Návrh ZoD učebne dielne , Krycí list , VV", Tovary,Mäsové výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,06.09.2021,mäsové výrobky, Tovary,Mäso,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,06.09.2021,Mäso, Tovary,"Mrazené rybie filé, mrazený polotovar a šaláty",ONDAVA Rakovec nad Ondavou,06.09.2021,ryby, Tovary,Ovocie a zelenina,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,06.09.2021,ovocie, Služby,"Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavbu Rekonštrukcia skladových ( nebytových) priestorov zmena účelu využitia budovy na výchovno-vzdelávací proces",Gymnázium Šrobárová KE,05.09.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie súťažných podkladov , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Návrh zmluvy", Tovary,Kancelársky nábytok s príslušenstvom - Modernejšia škola,SOŠ technická Michalovce,03.09.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Čestné vyhlásenie , Návrh na plnenie kritérií , Kúpna zmluva", Tovary,Modernejšia škola - Multifunkčný hrací stôl,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,02.09.2021,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , príloha 1- návrh na plnenie kritérií , príloha 2 - čestné vyhlásenie", Tovary,Modernejšia škola - Grafické polepy,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,02.09.2021,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , príloha 1- návrh na plnenie kritérií , príloha 2 - čestné vyhlásenie", Tovary,Modernejšia škola - Nábytok s príslušenstvom,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,02.09.2021,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , príloha 1- návrh na plnenie kritérií , príloha 2 - čestné vyhlásenie", Tovary,"Zariadenie a vybavenie k projektu ,,Modernejšia škola\"",Gymnázium P.J.Šafárika Rožňava,31.08.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Špecifikácia zákazky",Povinné prílohy tvoria súčasť výzvy na predloženie ponuky Služby,Pokračovanie v budovaní národopisnej expozície,Zemplínske múzeum Michalovce,31.08.2021,https://www.zemplinskemuzeum.sk/informacie/verejne-obstaravanie,https://www.zemplinskemuzeum.sk/informacie/verejne-obstaravanie/category/178-vyzvy-2021 Služby,Odstránenie nebezpečného odpadu v budovách školy,SPŠ dopravná Košice,27.08.2021,Odstránenie nebezpečného odpadu v budovách školy, Tovary,Elektrický konvektomat - výzva,ARCUS Košice,26.08.2021,Kúpna zmluva, Tovary,Priebežná umývačka riadu -výzva,ARCUS Košice,26.08.2021,objednávka, Tovary,"Výzva na predkladanie ponúk - Potraviny 1.celok Chladené mäso, mäsové výrobky a chladená hydina.",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,25.08.2021,"Výzva na predkladanie ponúk - Potraviny 1.celok , Výzva na predkladanie ponúk- Potraviny 1.celok , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 Návrh Kúpnej zmluvy", Tovary,Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu za účelom určenia PHZ Potraviny 3.celok Hrubý tovar,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,25.08.2021,"Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu za účelom určenia PHZ Potraviny 3.celok Hrubý tovar , Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu 3.celok Hrubý tovar , Príloha č. 1A cenová ponuka , Príloha č. 1B cenová ponuka , Príloha č. 3 Návrh Kúpnej zmluvy , Príloha č. 4", Tovary,Obnova vozového parku,Košický samosprávny kraj,24.08.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: opis predmetu zákazky , Príloha č. 2: návrh kúpnej zmluvy , Príloha č. 3: návrh na plnenie kritéria", Stavebné práce,Oprava pieskovcových sôch,SPŠ elektrotechnická Košice,23.08.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_stavebnej_práce , Priloha_3_ Návrh zmluvy o dielo", Tovary,Dezinfekčná brána,SUBSIDIUM Rožňava,23.08.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , špecifikácia predmetu zákazky dezinfekčná brána", Tovary,Pracovné odevy a obuv,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,18.08.2021,VO OOPP, Stavebné práce,Oprava kúpeľne na 3. poschodí,SUBSIDIUM Rožňava,17.08.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , špecifikácia oprava kúpeľne na 3 poschodí", Tovary,Výzva- Dodávka mäsa a mäsových výrobkov-2021,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,16.08.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Opis predmetu zákazky", Tovary,Výzva- Zelenina a ovocie 2021,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,16.08.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Opis predmetu zákazky", Tovary,"Výzva-Dodávka chlieb,pečivo-2021",SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,16.08.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Opis predmetu zákazky", Tovary,Výzva-Mlieko a mliečné výrobky-2021,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,16.08.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Opis predmetu zákazky", Tovary,Výzva-Mraz hydina a ryby - 2021,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,16.08.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Opis predmetu zákazky , Opis predmetu zákazky2", Tovary,Výzva-Základné potraviny 2021,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,16.08.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Opis predmetu zákazky , Opis predmetu zákazky , Opis predmetu zákazky , Opis predmetu zákazky , Opis predmetu zákazky , Opis predmetu zákazky", Stavebné práce,Rekonštrukcia elektroinštalácie - 3. pavilón,Gymnázium Košice Trebišovská 12,16.08.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky_prieskum trhu_Rekonštrukcia elektroinštalácie_ZsNH_G12_ , 13615_prilohy-c-1-12", Tovary,Gymnázium Pavla Horova Michalovce - Nákup výpočtovej techniky,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,13.08.2021,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie", Tovary,Elektrický konvektomat s nástrekovou alebo bojlerovou technológiou tvorby pary a podstavcom,Hotelová akadémia Košice,13.08.2021,"Výzva - Elektrický konvektomat s nástrekovou alebo bojlerovou technológiou tvorby pary a podstavcom , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Služby,Stravovanie žiakov EP,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,11.08.2021,"Podrobnejšie informácie , Príloha č. 1 - formulár pre CP", Stavebné práce,Oprava učebne č. 26,Gymnázium Šrobárová KE,11.08.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Výkaz-výmer , Príloha č. 1 Krycí list rozpočtu , Príloha č. 2 Návrh plnenia kritérii , Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 Návrh Zmluvy o dielo", Tovary,Učebnice,SPŠ dopravná Košice,10.08.2021,"výzva na predloženie cenovej ponuky , príloha č. 1 , príloha č. 2", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Letná okres Košice I,Košický samosprávny kraj,10.08.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: fotodokumentácia , Príloha č. 2: návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3: čestné vyhlásenie uchádzača", Tovary,Notebook - 5 ks,SOŠ Pribeník,10.08.2021,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Tovary,"Výzva na predloženie ponuky za účelom určenia PHZ: Potraviny : 2.celok Ovocie , zelenina a zemiaky",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,09.08.2021,"http://marai.edupage.org/zmluvy/?akcia=zaznam&id=3353 , Výzva na predkladanie CP - prieskum trhu za účelom určenia PHZ , Príloha č. 1A cenová ponuka , Príloha č. 1B cenová ponuka , Príloha č. 4 Návrh Kúpnej zmluvy , Príloha č. 2","Výzva na predloženie ponuky za účelom určenia PHZ: Potraviny : 2.celok Ovocie , zelenina a zemiaky" Tovary,Rôzne potravinárske výrobky,SOŠ technická Michalovce,09.08.2021,"Rôzne potravinárske výrobky , čestné vyhlásenie , cenová ponuka , návrh na plnenie kritérií , vzor zmluvy", Tovary,"obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy",SOŠ technická Michalovce,09.08.2021,"obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy , čestné vyhlásenie , cenová ponuka , návrh na plnenie kritérií , vzor rámcovej zmluvy", Služby,Audit účtovnej uzávierky za rok 2019,Hotelová akadémia Košice,09.08.2021,"Výzva - Audit účtovnej uzávierky za rok 2019 , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Stavebné práce,Oprava bleskozvodu,Školský internát Antona Garbana,07.08.2021,"Oprava bleskozvodu , Výzva na predloženie ponuky , Opis a špecifikácia PZ , Návrh zmluvy o dielo , Čestné vyhlásenie , Rozpočet - zoznam položiek , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie ,,Konflikt záujmov\" , Súhlas so spracovaním osobných údajov , Schematický náčrt", Tovary,Edukačné pomôcky,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,06.08.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Opis predmetu zákazky , Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky", Tovary,"Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu za účelom určenia PHZ podľa §6 zákona č. 343/2015 , POTRAVINY: 1.celok Chladené mäso, mäsové výrobky a chladená hydina.",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,06.08.2021,"http://marai.edupage.org/zmluvy/?akcia=zaznam&id=3352 , Výzva na predkladanie CP - prieskum trhu za účeklom určenia PHZ , Príloha č. 1 cenová ponuka , Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 Návrh Kúpnej zmluvy", Služby,preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy,SPŠ dopravná Košice,04.08.2021,"výzva na predloženie cenovej ponuky , príloha k výzve", Tovary,"Čerstvé bravčové mäso, čerstvé hovädzie mäso, mäsové výrobky",Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.08.2021,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , príloha , Čestné vyhlásenie", Tovary,Ovocie a zelenina,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.08.2021,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , príloha 1 , príloha 2 , Čestné vyhlásenie", Tovary,Hrubý tovar,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.08.2021,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , príloha , Čestné vyhlásenie", Tovary,Hydina a ryby,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.08.2021,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , príloha , Čestné vyhlásenie", Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.08.2021,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , príloha , Čestné vyhlásenie", Tovary,nákup učebníc,Gymnázium P.J.Šafárika Rožňava,02.08.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Kúpna zmluva - vzor , Príloha zoznam učebníc", Tovary,"Rekonštrukcia Elektrických zabezpečovacích systémov v objekte VKJB Hlavná ul. 48, Košice",Verejná knižnica Jána Bocatia Košice,02.08.2021,"Výzva_EZS , príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií , príloha č.2 Identifikačné údaje , príloha č.3 Čestné vyhlásenie , príloha č.4 Rozhodnutie KPUKE zo dňa 19.07.2021",Zrušená dňa 18.08.2021 Tovary,"Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu Literárne pomôcky k projektu Podpora čitateľskej , matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu Sándora Máraiho",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,30.07.2021,"Výzva na predloženie CP - prieskum trhu Literárne pomôcky k projektu gymnázia , Výzva na predkladanie CP - prieskum trhu za účelom určenia PHZ , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 Návrh Kúpnej zmluvy",Lehota na predkladanie ponúk: do 13.8.2021 do 12:00 hod. Služby,Pranie a chemické čistenie,Školský internát Košice Medická 2,29.07.2021,Pranie a chemické čistenie, Služby,Deratizácia,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,27.07.2021,VO deratizácia, Tovary,Potraviny,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,27.07.2021,Školská jedáleň, Tovary,Mäso a mäsové výrobky,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,27.07.2021,Školská jedáleň, Tovary,Ovocie a zelenina,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,27.07.2021,Školská jedáleň, Tovary,Hydina a ryby,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,27.07.2021,Školská jedáleň, Tovary,Chlieb a pečivo,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,27.07.2021,Školská jedáleň, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,27.07.2021,Školská jedáleň, Tovary,Vajcia,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,27.07.2021,Školská jedáleň, Tovary,Mrazené výrobky,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,27.07.2021,Školská jedáleň, Tovary,Konzervárenské výrobky,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,27.07.2021,Školská jedáleň, Tovary,Špeciálne potraviny,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,27.07.2021,Školská jedáleň, Tovary,Nákup zariadení IKT,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,26.07.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Opis predmetu zákazky , Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky , Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov", Tovary,Nákup krabicového softvéru,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,26.07.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov , Predllženie lehoty na predkladanie ponúk", Tovary,Hygienické potreby,VIA LUX Košice-Barca,26.07.2021,Hygienické potreby, Tovary,Mliečne potraviny 2021 - 2022,Hotelová akadémia Košice,22.07.2021,"Výzva - Mliečne potraviny 2021 - 2022 , Tender - Mliečne potraviny 2021 - 2022 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Nákup technického zariadenia pre TV štúdio,Spišské divadlo SNV,20.07.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Návrh kúpnej zmluvy , Návrh uchádzača na plnenie kritéria , Oprava_Výzva na predloženie ponúk , Oprava_Návrh kúpnej zmluvy , Oprava_Návrh uchádzača na plnenie kritérií", Tovary,Nákup IKT pre projekt,Škola umeleckého priemyslu Košice,20.07.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha 1 - Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha 2 - Návrh na plnenie kritéria", Služby,Pracovná zdravotná služba,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,16.07.2021,VO PZS, Tovary,Obnova okenných výplní južnej uličnej fasády južného krídla Divíznej budovy,Košický samosprávny kraj,15.07.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: opis predmetu zákazky , Príloha č. 2: návrh cenovej ponuky , Príloha č. 3: návrh zmluvy o dielo , Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu", Tovary,Klimatizácia,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,14.07.2021,VO klimatizácia, Tovary,Modernizácia osvetlenia vo výstavných priestoroch,"Galéria umelcov Spiša, SNV",14.07.2021,"GUS_VYZVA_VO_Modernizacia osvetlenia , oprava a doplnenie vyzvy", Tovary,Nákup učebníc,SZŠ Košice Kukučínova 40,13.07.2021,"učebnice 2021 , učebnice-príloha", Služby,Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála): vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu,Košický samosprávny kraj,12.07.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha c.1_ Podrobny opis PZ_ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky , Priloha c.2_ Navrh na plnenie kriterii_ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky , Priloha c.3 - Navrh Zmluvy o dielo_ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky", Tovary,Nákup počítačových zostáv,SZŠ Košice Kukučínova 40,09.07.2021,"Nákup PC2021 , Technické požiadavky", Tovary,Nákup školských setov,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,09.07.2021,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Kúpna zmluva", Tovary,"Nákup nového nábytku II.",SUBSIDIUM Rožňava,09.07.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Technická špecifikácia , Obrazová špecifikácia", Tovary,Veľkokapacitná práčka,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,07.07.2021,VO pracka, Tovary,Stropné zdvíhacie zariadenie pre imobilných príjmateľov sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,Košický samosprávny kraj,07.07.2021,"Vyzva na predloženie ponuky , Príloha_č_1_ Navrh cenovej ponuky , Príloha_c_2_Rozsah a specifikacia_predmetu_zakazky , Príloha_č._3_Opis_predmetu_zakazky_stropne_zdvihacie_zariadenie , Priloha_c_4_Navrh kupnej zmluvy", Služby,Externý manažment projektu,Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove,07.07.2021,Externý manažment projektu, Tovary,"Posteľ s elektrickým zdvihom a polohovaním 12 ks, Zdravotné matrace jednodielne s poťahom 12 ks",SUBSIDIUM Rožňava,07.07.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Technická špecifikácia", Tovary,Dodávky čistiacich potrieb,SUBSIDIUM Rožňava,07.07.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Sortiment čistiace prostriedky", Služby,Sťahovanie zbierkových predmetov VSM z Divíznej budovy,Košický samosprávny kraj,07.07.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 Návrh na plnenie kriterií , Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky pre ČASŤ 1. , Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky pre ČASŤ 2. , Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky pre ČASŤ 3. , Príloha č. 5 Súpis zbierkových predmetov pre ČASŤ 1. , Príloha č. 5 Súpis zbierkových predmetov pre ČASŤ 2. , Príloha č. 5 Súpis zbierkových predmetov pre ČASŤ 3. , Príloha č. 6 Zmluva", Tovary,Strojové vybavenie školskej jedálne,Školský internát Košice Považská 7,06.07.2021,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - strojové vybavenie školskej jedálne , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie", Stavebné práce,Oprava podláh v žiackych izbách,Školský internát Košice Považská 7,01.07.2021,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - oprava podláh v žiackych izbách , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Špecifikácia predmetu zákazky - rozpočet", Tovary,Oznámenie o zrušení verejného obstarávania na predmet zákazky: Strojové vybavenie školskej jedálne,Školský internát Košice Považská 7,01.07.2021,Oznámenie o zrušení verejného obstarávania - Strojové vybavenie školskej jedálne, Tovary,Dezinfekčné prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,30.06.2021,VO dezinf., Stavebné práce,Oprava časti stropu a steny kuchyne,SUBSIDIUM Rožňava,29.06.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Technická špecifikácia , pôdorys", Tovary,Šatníkové skrine do žiackych izieb,Školský internát Košice Považská 7,29.06.2021,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - šatníkové skrine do žiackych izieb , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Cenová ponuka , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazky", Tovary,Maliarsky materiál 2021 2022,Hotelová akadémia Košice,29.06.2021,"Výzva - Maliarsky materiál 2021 - 2022 , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Tender - Maliarsky materiál 2021 - 2022", Tovary,SOŠ drevárska - elektrický konvektomat,SOŠ drevárska SNV,23.06.2021,"2021/2 , Špecifikácia , čestné vyhlásenie , čestné vyhlásenie - konflikt záujmov", Stavebné práce,výmena svietidiel v školskej telocvični,SOŠ Strážske,23.06.2021,"https://edit.vucke.sk/admin/ , ZADANIE , ZMLUVA O DIELO , ČESTNÉ VYHLÁSENIE , ROZVÁDZAČ R3 , VYSVETLENIE PODKLADOV I., II.",POZOR ZMENA VO VYSVETLENÍ PODKLADOV! Služby,Odvoz a likvidácia odpadu,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,22.06.2021,VO odpad, Stavebné práce,Oprava podláh telocviční na Partizánskej ulici,SOŠ technická Michalovce,22.06.2021,"Oprava podláh telocviční , príloha č. 1 výkaz výmer , príloha č. 2 vávrh na plnenie kritérií , príloha č. 3 čestné vyhlásenie , príloha č. 4 vzor zmluvy", Stavebné práce,Maliarske práce,ARCUS Košice,21.06.2021,objednávka, Tovary,Čistiace prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,18.06.2021,VO cistiace, Tovary,Univerzálne dezinfekčné prostriedky,ARCUS Košice,18.06.2021,Kúpna zmluva, Tovary,"Dodanie hrubého tovaru - ovocie a zelenina spracované a konzervované, ovocné a zeleninové šťavy, zelenina sušená, zaváraniny, lekvár, ostatné konzervované ovocie, ostatné nealkoholické nápoje, minerálne vody, rafinované tuky a oleje, prírodný med, spracované a konzervované ryby a rybie výrobky, rybacie konzervy, tepelné spracovanie - iná úprava mäsových výrobkov - paštéty, múka, mučné výrobky, strukoviny, cestoviny, ryža, koreniny, pochutiny, cukrovinky.",LIDWINA Strážske,18.06.2021,284/2021, Tovary,Interiérové vybavenie,VIA LUX Košice-Barca,18.06.2021,Interiérové vybavenie, Tovary,Kancelárske potreby a originálne tonery,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,17.06.2021,VO kanc. a tonery, Tovary,Pracie prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,17.06.2021,VO pracie, Tovary,Hygienický materiál,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,17.06.2021,VO hygiena, Tovary,Strojové vybavenie školskej jedálne,Školský internát Košice Považská 7,17.06.2021,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - strojové vybavenie školskej jedálne , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie", Stavebné práce,Oprava fasády a výmena klampiarskych častí budova "A",SPŠ elektrotechnická Košice,16.06.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_stavebnej_práce_výkaz_výmer , Priloha_3_ Informácie o subdodávateľoch , Priloha_4_Návrh zmluvy o dielo , Priloha_5_Referencia dodávateľa", Služby,Sťahovanie zbierkových predmetov VSM z Divíznej budovy,Košický samosprávny kraj,15.06.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 Návrh na plnenie kriterií , Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky pre ČASŤ 1. , Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky pre ČASŤ 2. , Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky pre ČASŤ 3. , Príloha č. 5 Súpis zbierkových predmetov pre ČASŤ 1. , Príloha č. 5 Súpis zbierkových predmetov pre ČASŤ 2. , Príloha č. 5 Súpis zbierkových predmetov pre ČASŤ 3. , Príloha č. 6 Zmluva", Služby,Exkurzno-vzdelávací zájazd na Liptov,Školský internát Košice Medická 2,15.06.2021,Exkurzno-vzdelávací zájazd na Liptov, Tovary,"Dodávka čerstvécho chleba, rožkov a raňajkového pečiva",IDEA Prakovce,14.06.2021,"Dodávka čerstvécho chleba, rožkov a raňajkového pečiva",potraviny Tovary,Malá mechanizácia,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,11.06.2021,Projekt, Tovary,Ovocie a zelenina,SPŠ elektrotechnická Košice,09.06.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Suché potraviny 2021 - 2022,Hotelová akadémia Košice,09.06.2021,"Výzva - Suché potraviny 2021 -2022 , Tender - Suché potraviny 2021 - 2022 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Hlbokozmrazené potraviny,SPŠ elektrotechnická Košice,09.06.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Mäsové výrobky,HARMONIA Strážske,08.06.2021,"VO masove vyrobky , /files/zmluvy/12351_masove-vyrobky-2021.xlsx , /files/zmluvy/12352_cestne-vyhlasenie-uchadzaca-2021.docx", Tovary,"Dodávka čerstvého hovädzieho mäsa, bravčového mäsa a mäsových výrobkov",IDEA Prakovce,08.06.2021,"Dodávka čerstvého hovädzieho mäsa, bravčového mäsa a mäsových výrobkov",potraviny Tovary,Gastro vybavenie,VIA LUX Košice-Barca,08.06.2021,Gastro vybavenie, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,07.06.2021,Mlieko 2021, Tovary,Chlieb a pečivo,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,07.06.2021,chlieb a pečivo, Tovary,Cukor a cukrovinky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,07.06.2021,cukor 2021, Tovary,Hrubý potravinový tovar I.,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,07.06.2021,HPT I, Tovary,Hrubý potravinový tovar II.,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,07.06.2021,HPT II, Stavebné práce,"Výmena okenných konštrukcií v SPŠ strojníckej, Komenského 2, Košice",SPŠ strojnícka Košice,07.06.2021,"Verejné obstarávanie , Neocenený výkaz výmer , Návrh na plnenie kritérii , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača \" Konflikt záujmov\" , Náčrt otvorovej konštrukcie , Informácie o subdodávateľoch , Zmluva o dielo - návrh", Tovary,Dodávka a inštalácia laserového gravírovacieho a rezacieho stroja,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,04.06.2021,Dodávka a inštalácia laserového gravírovacieho a rezacieho stroja, Tovary,Edukatívny priemyselný robot,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,04.06.2021,Edukatívny priemyselný robot, Tovary,Nákup nového nábytku,SUBSIDIUM Rožňava,04.06.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Technická špecifikácia nábytok , Obrazová špecifikácia", Tovary,Slepačie vajcia,SPŠ elektrotechnická Košice,03.06.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Počítačové zariadenia a spotrebný materiál,SOŠ technická Michalovce,03.06.2021,"Výzva počítačové zariadenia a spotrebný materiál , Návrh na plnenie kritérií , špecifikácia prí. č. 2", Tovary,Rukavice jednorázové,ARCUS Košice,03.06.2021,Kúpna zmluva, Tovary,Pracovné odevy a obuv,VIA LUX Košice-Barca,03.06.2021,Pracovné odevy a obuv, Tovary,Mäso a mäsové výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,02.06.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru_mäso , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Dodávky originálnych tonerov,SUBSIDIUM Rožňava,02.06.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , priloha - zoznam originálnych tonerov", Tovary,Nákup dezinfekčného vybavenia pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,Košický samosprávny kraj,01.06.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 Návrh cenovej ponuky , Príloha č. 2 Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky - Germicidny žiarič , Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky - Elektrostat pištoľ , Príloha č. 5 Opis predmetu zákazky - Dezinfekcia , Príloha č. 6 Návrh Kúpnej zmluvy pre ČASŤ 1. , Príloha č. 6 Návrh Kúpnej zmluvy pre ČASŤ 2. , Príloha č. 6 Návrh Kúpnej zmluvy pre ČASŤ 3.", Tovary,Malá mechanizácia.,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,27.05.2021,Výzva na predloženie ponuky Malá mechanizácia, Tovary,Gymnázium Pavla Horova - nákup školských setov,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,26.05.2021,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , návrh zmluvy", Tovary,Súbor učebných pomôcok,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,26.05.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritérií , Príloha 2 - Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača , Príloha 3 - Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní , Príloha 4 - Kúpna zmluva", Služby,Pracovná zdravotná služba,VIA LUX Košice-Barca,26.05.2021,Pracovná zdravotná služba, Tovary,Podlahový umývací stroj,ARCUS Košice,25.05.2021,objednávka, Tovary,Šokový schladzovač/zmrazovač Tecnodom ATT10 alebo ekvivalent,SUBSIDIUM Rožňava,25.05.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Technická špecifikácia šokový schladzovač zmrazovač", Tovary,Nerezové pracovné stoly,Hotelová akadémia Košice,25.05.2021,"Výzva - Nerezové pracovné stoly , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Nábytok,Hotelová akadémia Košice,24.05.2021,"Výzva - Nábytok , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Čestné vyhlásenie", Tovary,Očkovacie kóje – hliníkové profily so stenami,Košický samosprávny kraj,24.05.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Príloha_1_návrh na plnenie kritéria , Príloha_2_opis predmetu zákazky , Príloha_3_návrh kúpnej zmluvy , Príloha_1_OPRAVA_návrh na plnenie kritéria", Tovary,Vitamíny a výživové doplnky s logom KSK,Košický samosprávny kraj,21.05.2021,"Význa na predloženie ponuky , Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kriterií , Príloha č. 3 - Návrh Rámcovej kúpnej zmluvy , Doplnenie informácií k vypracovaniu a predloženiu ponúk", Služby,Blumiáda- medzinárodné letné pohybovo-zábavné hry ľudí so zdravotným znevýhodnením,DOMKO Košice,20.05.2021,Knižnice\Dokumenty, Tovary,"Dodanie, montáž a kalibrácia 95 ks prechodových bezkontaktných teplomerov",Košický samosprávny kraj,19.05.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Opis predmetu zákazky , Priloha_3_Návrh_Kupnej_zmluvy", Tovary,Nové zdravotné matrace a poťahy,SUBSIDIUM Rožňava,18.05.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Technická špecifikácia nové zdravotné matrace a poťahy", Služby,Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála): vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu,Košický samosprávny kraj,18.05.2021,"Vyzva na predkladanie ponuk _ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky , Priloha c.1_ Podrobny opis PZ_ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky , Priloha c.2_ Navrh na plnenie kriterii_ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky , Priloha c.3 - Navrh Zmluvy o dielo_ Cyklisticka cesticka Zaluzica - Lucky", Tovary,Zdvíhacie zariadenie a pomôcky pre imobilných prijímateľov sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,Košický samosprávny kraj,13.05.2021,"Význa na predloženie ponuky , Príloha č. 1 - návrh cenovej ponuky , Príloha č. 2 - rozsah a špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - opis predmetu zákazky - časť 1 , Príloha č. 4 - opis predmetu zákazky - časť 2 , Príloha č. 5 - opis predmetu zákazky - časť 3 , Príloha č. 6 - návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Oznam o oprave textov výzvy,Obchodná akadémia Trebišov,12.05.2021,externý, Tovary,Stravné poukážky,IDEA Prakovce,12.05.2021,Stravné poukážky,tovary a služby Tovary,Nákup ďalekohľadu s príslušenstvom,Centrum kultúry Košického kraja,12.05.2021,1/2021, Služby,Komplexná rekonštrukcia Miklušovej väznice - Projektová dokumentácia,Východoslovenské múzeum Košice,11.05.2021,"Výzva: Komplexná rekonštrukcia Miklušovej väznice - Projektová dokumentácia , Príloha č. 1) – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2a) - Návrh na plnenie kritéria, Príloha č. 2b) – Návrh honoráru za architektonické služby , Príloha č. 3) – Čestné vyhlásenie podľa § 32 , Príloha č. 4) – Návrh Zmluvy o dielo , Príloha č. 4a) – Príloha č. 3 ZoD - Zoznam subdodávateľov , Príloha č. 5) – Rozhodnutie KPU", Tovary,"Ovocie, zelenina a zemiaky",HARMONIA Strážske,10.05.2021,VO ovocie zelenina zemiaky, Tovary,"Bravčové mäso, hovädzie mäso a kosti špikové",HARMONIA Strážske,10.05.2021,VO bravcove a hovadzie maso, Tovary,Obstaranie a dovoz 16ks obojstranných knižničných regálov s medzistenou,Verejná knižnica Jána Bocatia Košice,07.05.2021,"Výzva_obojstranné regály , príloha1_cestne vyhlasenie", Tovary,Mrazená hydina a čerstvé vajcia,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,06.05.2021,hydina VO 2021, Tovary,Nákup vybavenia IKT,Obchodná akadémia Trebišov,06.05.2021,"externý , Návrh na plnenie kritéria , Výpočet ceny tech.špecifikácia , Čestné vyhlásenie IKT", Tovary,Kancelárske potreby,Košický samosprávny kraj,05.05.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 - opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - Návrh rámcovej zmluvy", Tovary,Pracie a čistiace prostriedky,ARCUS Košice,04.05.2021,Kúpna zmluva, Stavebné práce,"Výmena otvorových konštrukcií internátu pri SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,30.04.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Výkaz - výmer , Návrh na plnenie kritéria , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača Konflikt záujmov , Náčrt otvorovej konštrukcie , Informácie o subdodávateľoch , Návrh zmluvy o dielo", Tovary,Dodanie tonerov pre IDEA-DSS Prakovcde,IDEA Prakovce,29.04.2021,Dodanie tonerov pre IDEA DSS Prakovce,tovary a služby Tovary,Tonerové náplne,Školský internát Košice Medická 2,27.04.2021,Tonerové náplne, Tovary,Mäso a mäsové výrobky,LÚČ Šemša,27.04.2021,"vyzva_maso_masove_vyrobky , KZ_MASO_A_MASOVE_VYROBKY , priloha_1", Tovary,Gastro zariadenie s príslušenstvom,Hotelová akadémia Košice,26.04.2021,"Výzva - Gastro zariadenie s príslušenstvom , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Nábytok,Hotelová akadémia Košice,26.04.2021,"Výzva - Nábytok , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou,Obchodná akadémia Michalovce,26.04.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: návrh na plnenie kritérií", Tovary,"WC misy, batérie a rôzne sanitárne výrobky",VIA LUX Košice-Barca,26.04.2021,"WC misy, batérie a rôzne sanitárne výrobky", Tovary,IKT k projektu ZONA v IT,Gymnázium Kráľovský Chlmec,23.04.2021,"Výzva na predkladanie ponúk - IKT k projektu ZONA v IT , Príloha č. 1 - Cenová ponuka + špecifikácia , Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 - Konflikt záujmov", Tovary,Kamerový a EZ systém na elokovanom pracovisku Medzev,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,23.04.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1_výkaz výmer_kamerový systém , Príloha č. 2_výkaz výmer_EZS , Príloha č. 3_schematický plán rozloženia kamier , Príloha č. 4_návrh na plnenie kritérií", Služby,"\"Zhotovenie dobových kostýmov v rámci projektu Dedičstvo bez hraníc“ (Projekt Rákoczi, č. žiadosti: FMP-E/1901/4.1/029)",Východoslovenské múzeum Košice,23.04.2021,"\"Zhotovenie dobových kostýmov v rámci projektu Dedičstvo bez hraníc“ , Príloha č. 1a) - Opis predmetu zákazky , Príloha č. 1b) - Obrázky k Opisu predmetu zákazky , Príloha č. 2a) a 2b) - Návrh na plnenie kritéria / Položkovitá kalkulácia , Príloha č. 3) - ČV §32 ods. 1 písm. f) , Príloha č. 4) Návrh Zmluvy o dielo", Stavebné práce,"Oprava strechy priľahlých priestorov telocvične (šatní, sociálnych zariadení)",SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,22.04.2021,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 2a - Krycí list Výkazu - výmeru , Príloha č.2b - Výkaz - výmer , Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.4 - Čestné vyhlásenie - Konflikt záujmov , Príloha č.5 . Zmluva o dielo - návrh", Tovary,Čistiace potreby,Gymnázium Šrobárová KE,22.04.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Špecifikácia a cenová ponuka , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie súťažných podkladov , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Návrh zmluvy", Služby,Spracovanie mzdovej agendy rozpočtovej organizácie,Školský internát Košice Medická 2,20.04.2021,Spracovanie mzdovej agendy rozpočtovej organizácie, Služby,Platená reklama v systémoch sociálnych sietí,Košický samosprávny kraj,20.04.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: opis predmetu zákazky , Príloha č. 2: návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3: návrh zmluvy", Tovary,Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie 2021 - 2022,Hotelová akadémia Košice,19.04.2021,"Výzva - Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie 2021 - 2022 , Tender - Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie 2021 - 2022 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Služby,Stavebný dozor - prieskum trhu,SPŠ strojnícka Košice,16.04.2021,"Verejné obstarávanie , Špecifikácia , Návrh plnenia kritérii , Čestné vyhlásenie", Tovary,Mrazené hydinové mäso 2021 - 2022,Hotelová akadémia Košice,16.04.2021,"Výzva - Mrazené hydinové mäso 2021 - 2022 , Tender - Výzva - Mrazené hydinové mäso 2021 - 2022 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Trenažér dopspelého KPR+D pre nácvik KPR so 4 EKG bodmi+OMNI2,SZŠ Košice Kukučínova 40,16.04.2021,Výzva na predloženie ponuky, Tovary,Novorodenecké vyhrievané lôžko,SZŠ Košice Kukučínova 40,15.04.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,"\"Osivo kukurice vrátane sejby, plečkovania a prihnojovania kukurice.\"",SOŠ Pribeník,14.04.2021,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Služby,"„Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v roku 2021“.",SOŠ Pribeník,13.04.2021,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , , , , ,", Tovary,Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2021 - 2022,Hotelová akadémia Košice,13.04.2021,"Výzva - Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2021 - 2022 , Tender - Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2021 - 2022 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,"Čerstvé vajcia triedené „L“, trieda kvality „A“ 2021 - 2022",Hotelová akadémia Košice,12.04.2021,"Čerstvé vajcia triedené „L“, trieda kvality „A“ 2021 - 2022 , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Tender - Čerstvé vajcia triedené „L“, trieda kvality „A“ 2021 - 2022", Tovary,Zákusky,LÚČ Šemša,09.04.2021,vyzva_zakusky, Tovary,Licencie MS SharePoint User CAL Standard 2019 -500 ks,Košický samosprávny kraj,07.04.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Opis predmetu zakazky", Tovary,Licencie MICROSOFT Office Standard 2019 -70 ks,Košický samosprávny kraj,07.04.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Opis predmetu zakazky", Služby,VMware – inštalačné služby,Košický samosprávny kraj,07.04.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Opis predmetu zakazky", Tovary,"Literárne pomôcky k projektu \"Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Stredná športová škola,31.03.2021,"Výzva_Literárne pomôcky k projektu \"Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\" , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - Čestné vyhlásenie , Príloha 3 - Návrh Kúpnej zmluvy", Tovary,Ovocie a zelenina 2021 - 2022,Hotelová akadémia Košice,25.03.2021,"Výzva - Ovocie a zelenina 2021 - 2022 , Tender - Ovocie a zelenina 2021 - 2022 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Služby,Vypracovanie technickej štúdie uskutočniteľnosti cyklotrasy Michalovce – Vyšné Nemecké,Košický samosprávny kraj,24.03.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: opis predmetu zákazky , Príloha č. 2: návrh na plnenie kritérií , Priloha č. 3: návrh zmluvy", Služby,Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov na rok 2021,Gymnázium Poštová KE,23.03.2021,"Výzva , Opis predmetu zákazky , Čestné vyhlásenie , Návrh na plnenie kritérií", Služby,"Časť A.1 - Eurovelo 11_ úsek v katastrálnom území Družstevná pri Hornáde v rozsahu stavebných objektov: SO 01 Cyklistická cestička, SO 02 Cyklistický most a SO 03 Galéria - vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach realizačného projektu (DRS)",Košický samosprávny kraj,23.03.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: podrobný opis predmetu zákazky , Príloha č. 2: návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3: návrh zmluvy", Stavebné práce,Oznámenie o zrušení verejného obstarávania,SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,22.03.2021,Oznámenie o zrušení verejného obstarávania, Tovary,Nákup IKT pre projekt,Škola umeleckého priemyslu Košice,22.03.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha 1 Špecifikácia , Príloha 2 Návrh na plnenie kritéria , Oznámenie o zrušení výzvy",Výzva zrušená 29.03.2021 Tovary,Vybavenie počítačovej učebne,SOŠ veterinárna Košice - Barca,19.03.2021,Text výzvy a prílohy, Služby,Nová tematická expozícia Zaži Baroko - Vypracovanie projektovej dokumentácie,Východoslovenské múzeum Košice,19.03.2021,"Nová tematická expozícia Zaži Baroko - Vypracovanie projektovej dokumentácie , Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 3 - ČV § 32 ods. 1 písm. f) , Príloha č. 4 - Vyhlásenie , Príloha č. 5 - Návrh ZoD", Tovary,Podlahové krytiny,SOŠ technická Michalovce,18.03.2021,"Výzva podlahové krytiny , Návrh na plnenie kritérií príl. č. 1 , špecifikácia príl č. 2 , čestné vyhlásenie príl č. 3", Služby,Látkové rolety s montážou,SPŠ dopravná Košice,18.03.2021,56/2021, Tovary,Chlieb a pečivo 2021- 2022,Hotelová akadémia Košice,18.03.2021,"Výzva - Chlieb a pečivo 2021 - 2022 , Tender - Chlieb a pečivo 2021 - 2022 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu za účelom určenia PHZ : Pomôcky IKT k dištančnému vzdelávaniu,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,18.03.2021,"Výzva na predkladanie ponúk Pomôcky IKT k dištančnému vzdelávaniu , Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 Návrh Kúpnej zmluvy , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérii", Služby,Servis a oprava gastro zariadenia,ARCUS Košice,17.03.2021,Zmluva o dielo, Tovary,Dodanie tonerov pre IDEA DSS Prakovce,IDEA Prakovce,16.03.2021,Dodanie tonerov pre IDEA Prakovce,Dodanie tonerov pre IDEA - DSS Prakovce - zákazka zrušená. S tým istým názvom bude opätovne vyhlásená. Stavebné práce,"Oprava strechy priľahlých priestorov telocvične ( šatní, sociálnych zariadení)",SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,16.03.2021,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie súťažných kritérií , Príloha č.2a - Krycí list Výkazu - výmeru , Príloha č.2b - Výkaz - výmer , Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.4 - Čestné vyhlásenie - Konflikt záujmov , Príloha č.5 - Zmluva o dielo - návrh", Služby,"Služby v oblasti BOZP, PO a GDPR",VIA LUX Košice-Barca,15.03.2021,"Služby v oblasti BOZP, PO a GDPR", Tovary,Licencie – MS Exchange CAL 2019 per user – 260 ks,Košický samosprávny kraj,12.03.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_opis_predmetu_zakazky", Tovary,Školské lavice a stoličky,Hotelová akadémia Košice,12.03.2021,"Výzva - Školské lavice a stoličky , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Nákup IKT pre projekt,Škola umeleckého priemyslu Košice,11.03.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha 1 Špecifikácia , Príloha 2 Návrh na plnenie kritéria , Oznámenie o zrušení výzvy",Výzva zrušená 17.03.2021 Tovary,"Literárne pomôcky k projektu - Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu - Gimnáziu, Veľké Kapušany",Gymnázium Veľké Kapušany,11.03.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Vzor zmluvy , Čestné vyhlásenie",Literárne pomôcky k projektu Tovary,"Dodanie tovarov: mrazené morské ryby, mrazená zelenina a hotové mrazené cestovinové jedla, mäso a jedlé droby z hydiny, vajcia.",LIDWINA Strážske,11.03.2021,207/2021, Tovary,Dodanie tonerov pre IDEA DSS Prakovce,IDEA Prakovce,11.03.2021,Dodanie tonerov pre IDEA DSS Prakovce,tovary a služby Stavebné práce,Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,11.03.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,Oprava chodníka pred vchodom do budovy školy,SOŠ automobilová Košice,10.03.2021,"Výzva na predkladanie cenových ponúk SOŠA 2021/16 , Príloha č.1 , Príloha č.2 , Príloha č.3 , Príloha č.4", Tovary,Stavebný materiál,Hotelová akadémia Košice,10.03.2021,"Výzva - Stavebný materiál , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Tender - Stavebný materiál", Služby,Spracovanie komplexnej účtovnej agendy rozpočtovej organizácie,Školský internát Košice Medická 2,10.03.2021,Spracovanie komplexnej účtovnej agendy rozpočtovej organizácie, Tovary,chlieb,HARMONIA Strážske,09.03.2021,"VO chlieb , chlieb", Tovary,Potraviny,HARMONIA Strážske,09.03.2021,"VO potraviny , potraviny", Tovary,Potraviny - "Chlieb a pečivo",LÚČ Šemša,05.03.2021,vyzva_chlie.pdf, Tovary,"Potraviny - \"Hydina, ryby, vajcia a mrazené výrobky\"",LÚČ Šemša,05.03.2021,vyzva_mrazene, Tovary,"Nákup notebookov, počítačov a projektorov",SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,05.03.2021,"Výzva na predkladanie ponuky , Príloha č.1 - Cenová ponuka , Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov , Príloha č.4 - Návrh zmluvy", Služby,Servis PC a správa počítačovej siete,VIA LUX Košice-Barca,05.03.2021,Správa PC a správa počítačovej siete, Tovary,Nábytok na mieru,SOŠ Pribeník,04.03.2021,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , , , , ,", Tovary,Suché polotovary,HARMONIA Strážske,04.03.2021,"VO suche polotovary , suche polotovary", Tovary,Hydina,HARMONIA Strážske,04.03.2021,"VO hydina , hydina", Tovary,Mrazená zelenina a polotovary,HARMONIA Strážske,04.03.2021,"VO mrazená zelenina , mrazene polotovary", Tovary,Ryba,HARMONIA Strážske,04.03.2021,"VO ryby , ryby", Stavebné práce,vysvetlenia k Výzve – Oprava podláh učební - SPŠD Košice,SPŠ dopravná Košice,04.03.2021,"príloha stavebných prác , vysvetlenie výzvy", Tovary,Respirátor FFP2 - KN95 bez výdychového ventilu,SUBSIDIUM Rožňava,03.03.2021,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Služby,Noviny Rozhýbaný kraj,Košický samosprávny kraj,02.03.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2: zmluva o poskytnutí služieb", Tovary,Mrazené potraviny 2021 -2022,Hotelová akadémia Košice,01.03.2021,"Výzva - Mrazené potraviny 2021 -20211 , Tender - Mrazené potraviny 2021-2022 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Stavebné práce,Oprava podláh učební - SPŠD Košice,SPŠ dopravná Košice,25.02.2021,"Oprava podláh učební - SPŠD Košice , príloha č. 1 , príloha č. 2 , príloha č. 3 , príloha č. 4 , príloha č. 5 , príloha č. 6 , príloha č. 8 , príloha č. 9 , priloha č. 7", Služby,Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre získanie územného rozhodnutia na - výstavbu telocvične pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach,SPŠ elektrotechnická Košice,24.02.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_c_1_Navrh na plnenie kritériá , Priloha_c_2_ Opis predmetu zákazky , Priloha_c_2_Podrobná sprievodná správa , Priloha_c_2_Sprievodna sprava , Priloha_c_3_Návrh ZoD", Tovary,Obalový materiál 2021-2022,Hotelová akadémia Košice,23.02.2021,"Výzva - Obalový materiál 2021-2022 , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Tender - Obalový materiál", Tovary,Špeciálne pekárenské suroviny 2021-2022,Hotelová akadémia Košice,23.02.2021,"Výzva - Špeciálne pekárenské suroviny , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Tender - Špeciálne pekárenské suroviny 2021 - 2022", Tovary,Notebooky a IKT technika,SPŠ dopravná Košice,23.02.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , príloha č. 1 , príloha č. 2", Tovary,"Súbor učebných pomôcok k projektu „Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou“",Gymnázium Moldava nad Bodvou,22.02.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky - Súbor učebných pomôcok k projektu „Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou“", Tovary,Kancelárske potreby,Školský internát Košice Medická 2,19.02.2021,Kancelárske potreby, Tovary,Nealkoholické nápoje 2021 -2022,Hotelová akadémia Košice,19.02.2021,"Výzva - Nealkoholické nápoje 2021-2022 , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií , Tender - Nealkoholické nápoje", Tovary,Posteľná bielizeň,SUBSIDIUM Rožňava,18.02.2021,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Podklady k výzve na podanie cenovej ponuky posteľná bielizeň", Tovary,Sprchovacia hygienická stolička 2ks,ARCUS Košice,17.02.2021,Výzva, Tovary,Pracie prostriedky,VIA LUX Košice-Barca,16.02.2021,Pracie prostriedky, Služby,Hĺbková polymerová dezinfekcia priestorov,SUBSIDIUM Rožňava,15.02.2021,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Tovary,Video konferenčné riešenie a jeho technická a prevádzková podpora,Košický samosprávny kraj,12.02.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Prilha_2_Opis predmetu zákazky , Zrusenie_VO", Služby,SOŠ drevárska - stravné lístky 2021,SOŠ drevárska SNV,11.02.2021,"SOŠ drevárska - stravné lístky 2021 , Cenová ponuka - tlačivo , Čestné vyhlásenie - zákaz účasti , Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov", Stavebné práce,Oprava sociálnych zariadení na EP v Medzeve,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,10.02.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1_rozpočet_soc. zariadenia kancelárie , Príoha č. 2_rozpočet_soc. zariadenia , Príloha č. 3_návrh na plnenie kritérií", Tovary,Potraviny - suchý tovar,LÚČ Šemša,09.02.2021,Výzva na predkladanie ponúk potraviny, Stavebné práce,Výmena okien na severovýchodnom krídle objektu SOŠ Šaca,SOŠ Košice - Učňovská 5,08.02.2021,"Výzva , rozpočet , Zmluva , Identifikačné údaje , výmena okien", Tovary,Kancelárske potreby,VIA LUX Košice-Barca,08.02.2021,Kancelárske potreby, Služby,Pranie a chemické čistenie bielizne,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,08.02.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,"Podlahové krytiny, dlaždice a stavebný materiál",SOŠ technická Michalovce,03.02.2021,"Podlahové krytiny,dlaždice a st. materiál , Návrh na plnenie kritérií príl. č. 1 , špecifikácia príl č. 2 , čestné vyhlásenie príl. č.3", Tovary,Počítačové zariadenia a spotrebný materiál,SOŠ technická Michalovce,02.02.2021,"výzva , Návrh na plnenie kritérií , špecifikácia , čestné vyhlásenie", Tovary,"spracúvané tekuté mlieko a smotana, mlieko a smotana s obsahom tuku presahujúcim 6 % hmotnosti, nezahustené, nesladené, maslo a mliečné nátierky, syry a tvaroh, ostatné mliečné výrobky, jogurt a ostatné druhy skvaseného a acidofilného mlieka alebo smotany",LIDWINA Strážske,01.02.2021,177/2021, Služby,"Stavebný dozor –Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia, vrátane všetkých atikových štítov nad korunnou rímsou a drevených konštrukcií výplní – I.ETAPA",Gymnázium Šrobárová KE,31.01.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Špecifikácia a cenová ponuka , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie súťažných podkladov , Príloha č. 3 - Návrh zmluvy , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie", Tovary,mlieko a mliečne výrobky,HARMONIA Strážske,29.01.2021,Vyzva mlieko, Tovary,"\"Dodávka mrazeného mäsa, mrazenej zeleniny a ostatných mrazených výrobkov do školskej jedálne\"",Gymnázium Trebišov,28.01.2021,"Výzva 1/2021 , Príloha č,1A , Príloha č. 1B , Rámcová dohoda", Služby,Zváračský kurz 2021,SPŠ strojnícka Košice,27.01.2021,"Verejné obstarávanie , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie , Čestné vyhlásenie -konflikt záujmov , Návrh na plnenie súťažných podkladov", Služby,Pasportizácia cykloturistických trás v Košickom kraji,Košický samosprávny kraj,26.01.2021,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1: opis predmetu zákazky , Príloha č. 2: návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3: návrh zmluvy", Služby,„Dezinfekcia priestorov školy“,SOŠ Veľké Kapušany,26.01.2021,"Dezinfekcia priestorov školy , Čestné vyhlásenie , Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky , VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA , Návrh na plnenie kritérií , Rámcová dohoda o", Tovary,Prenosné počítače - notebooky,SPŠ elektrotechnická Košice,25.01.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Navrh kupnej zmluvy", Služby,Dezinfekcia priestorov v objekte školy,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,25.01.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 2 - Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky", Tovary,Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu za účelom určenia PHZ - Učebné pomôcky IKT k projektu ZŠ,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,25.01.2021,"https://marai.edupage.org/obstaravanie/ , Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií pomôcky IKT ZŠ , Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie - učebné pomôcky IKT k projektu ZŠ , Príloha č. 3- Návrh kupnej zmluvy IKT", Tovary,Výzva na predloženie ponuky - ZsNH §117 - Stravné poukážky,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,25.01.2021,"Výzva na predloženie ponuky-Stravné poukážky , Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 2 Cenová ponuka , Príloha č. 3 , Príloha č. 4 Návrh Kúpna zmluva", Tovary,"Dodanie tovaru s názvom - Čerstvé bravčové mäso, čerstvé hovädzie mäso, mäsové výrobky",Gymnázium Kráľovský Chlmec,25.01.2021,"Dodanie tovaru s názvom - Čerstvé bravčové mäso, čerstvé hovädzie mäso, mäsové výrobky , Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru , Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 4 - Kúpna zmluva", Služby,Dezinfekcia priestorov školy a školských dielni,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,22.01.2021,2021/1, Služby,Blumiáda- medzinárodné zimné pohybovo-zábavné hry ľudí so zdravotným zvýhodnením,DOMKO Košice,21.01.2021,Knižnice\Dokumenty, Tovary,Antibakteriálny gél na ruky,SUBSIDIUM Rožňava,21.01.2021,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Tovary,"Pracovné odevy a obuv pre strážnu službu a ošetrovateľov HZ na rok 2021",SOŠ Pribeník,21.01.2021,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp ,", Tovary,Základné potraviny a cestoviny,SPŠ elektrotechnická Košice,20.01.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru_potraviny , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,20.01.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru_mlieko , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,Tonery na rok 2021 a Notebook - 4 ks,SOŠ Pribeník,20.01.2021,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp ,", Služby,Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy,SZŠ Košice Moyzesova 17,20.01.2021,Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy,"Prílohy: Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača" Tovary,"Semená na pestovanie zeleniny na rok 2021",SOŠ Pribeník,20.01.2021,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , /files/zmluvy/9939_navrh-na-plnenie-kriteria_osiva-a-semena-na-pestovanie-zeleniny-na-rok-2021.pdf , /files/zmluvy/9940_navrh-na-plnenie-kriteria_osiva-a-semena-na-pestovanie-zeleniny-na-rok-2021.docx", Stavebné práce,Oznámenie o zrušení VO,SOŠ Strážske,18.01.2021,oznamenie, Služby,Stravné poukážky,Gymnázium Šrobárová KE,18.01.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Špecifikácia a cenová ponuka , Príloha č. 2 Cenová ponuka , Príloha č. 3 - Návrh plnenia súťažných kritérií , Príloha č. 4 - Návrh Rámcovej zmluvy , Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie", Stavebné práce,Výmena okien v sociálnych zariadeniach,Gymnázium SNV Školská 7,18.01.2021,"Výmena okien v sociálnych zariadeniach , výkaz výmer , návrh plnenia kritéria , vyhlásenie uchádzača , čestné vyhlásenie , technická špecifíkácia", Tovary,"Ovocie, zelenina a zemiaky",LÚČ Šemša,15.01.2021,"vyzva , 9716_ovocie_zelenina_zemiaky", Služby,Dezinfekcia priestorov školy,SOŠ technická Michalovce,15.01.2021,"Dezinfekcia priestorov školy , Návrh na plnenie kritérií , rozsah a špecifikácia , rámcova zmluva", Služby,Dezinfekcia priestorov školy,Gymnázium Veľké Kapušany,15.01.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh na plnenie kritérií , Špecifikácia , Rámcova zmluva , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie", Tovary,Potraviny - vajcia,Školský internát Antona Garbana,15.01.2021,"Potraviny - vajcia , Výzva na predloženie ponuky , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača/záujemcu , Čestné vyhlásenie \"Konflikt záujmov\"", Tovary,Potraviny - zemiaky,Školský internát Antona Garbana,15.01.2021,"Potraviny - zemiaky , Výzva na predloženie ponuky , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača/záujemcu , Čestné vyhlásenie \"Konflikt záujmov\"", Tovary,Potraviny - mlieko a mliečne výrobky,Školský internát Antona Garbana,15.01.2021,"Potraviny - mlieko a mliečne výrobky , Výzva na predloženie ponuky , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača/záujemcu , Čestné vyhlásenie \"Konflikt záujmov\"", Tovary,Nákup materiálno-technického zabezpečenia,SOŠ automobilová Košice,14.01.2021,"SOSA2021/2 , Príloha č.1 , Príloha č.2 , Príloha č.3 , Príloha č.4", Služby,Spracovanie komplexnej účtovnej agendy v RO,Školský internát Košice Považská 7,14.01.2021,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - spracovanie komplexnej účtovnej agendy v RO , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy", Služby,Výzva na predkladanie ponúk - Dezinfekcia priestorov školy,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,14.01.2021,Výzva na predkladanie ponúk Dezinfekcia priestorov školy,Výzva je vrátane dvoch povinných príloh a Návrhu Rámcovej zmluvy Tovary,Zelenina a ovocie,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,13.01.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh zmluvy", Tovary,Zemiaky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,13.01.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Revízia a kontrola elektrických spotrebičov počas ich používania,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,13.01.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Dezinfekcia školy,SOŠ automobilová Košice,13.01.2021,"SOSA2021/1 , Príloha č.1 , Príloha č.2 , Príloha č.3 , Príloha č.4", Tovary,„Kŕmne zmesi na výživu hospodárskych zvierat na rok 2021“,SOŠ Pribeník,13.01.2021,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Služby,Výzva na dezinfekciu priestorov školy,SOŠ Strážske,13.01.2021,výzva, Tovary,Potraviny - " Mlieko a mliečne výrobky",LÚČ Šemša,12.01.2021,"VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 7 , ovocie_zelenina_zemiaky", Služby,Dezinfekcia priestorov školy,Gymnázium Šrobárová KE,12.01.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Špecifikácia a cenová ponuka , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie súťažných podkladov , Príloha č. 3 - Návrh zmluvy , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie", Stavebné práce,Doplnenie súťažných podkladov č. 2,SOŠ Strážske,12.01.2021,výzva, Služby,"Oprava strechy-informatika",Gymnázium Trebišov,11.01.2021,"Výzva opravva strechy , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 - Zmluva", Tovary,Potraviny-Mlieko a mliečne výrobky,LÚČ Šemša,11.01.2021,Výzva mlieko, Tovary,"Chlieb, pekárenské výrobky a pečivo",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,11.01.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Mäso a mäsové výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,11.01.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,11.01.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Mrazené výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,11.01.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Rôzne potravinárske výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,11.01.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh zmluvy", Stavebné práce,VO- doplnenie súťažných podkladov,SOŠ Strážske,10.01.2021,výzva Výmena svietidiel v školskej telocvični, Stavebné práce,Výmena svietidiel v školskej telocvični,SOŠ Strážske,05.01.2021,výzva, Tovary,"Súbor učebných pomôcok k projektu \"Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou\"",Gymnázium Moldava nad Bodvou,30.12.2020,"Výzva súbor učebných pomôcok , , ,", Stavebné práce,"Výmena otvorových konštrukcií internátu pri SOŠ IT Ostrovského 1, Košice",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,22.12.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,Oprava stropu a stien v telocvični,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,22.12.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Zariadenie a vybavenie k projektu ZONA v IT,Gymnázium Kráľovský Chlmec,21.12.2020,"Výzva na predkladanie ponúk - Zariadenie a vybavenie k projektu ZONA v IT , Príloha č. 1 - Cenová ponuka + špecifikácia , Príloha č. 2 - Kúpna zmluva , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Konflikt záujmov", Služby,Dezinfekcia priestorov v objekte Školského internátu Antona Garbana,Školský internát Antona Garbana,19.12.2020,"Dezinfekcia , Výzva na predloženie cenovej ponuky , Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky , Návrh na plnenie kritéria , Návrh rámcovej dohody , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie \"Konflikt záujmov\"", Služby,"Dezinfekcia priestorov školy",Gymnázium Trebišov,18.12.2020,"Výzva dezinfekcia priestorov , Návrh na plnenia kritéria , Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky , Rámcová dohoda", Tovary,"Elektrický polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a pasívnym antidekubitným matracom",ARCUS Košice,18.12.2020,Elektronické trhovisko, Služby,Dezinfekcia priestorov školy,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,18.12.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Špecifikácia predmetu zákazky , Čestné vyhlásenie , Zmluva", Služby,Dezinfekcia priestorov školy,Obchodná akadémia Michalovce,18.12.2020,"Výzva na predkladanie cenových ponúk , Čestné vyhlásenie , Rámcová zmluva", Tovary,Potravinársky tovar,Školský internát Košice Považská 7,17.12.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - Potravinársky tovar , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazzky", Tovary,Pekársky tovar,Školský internát Košice Považská 7,17.12.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - Pekársky tovar , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazzky", Tovary,Mliečne výrobky,Školský internát Košice Považská 7,17.12.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - mliečne výrobky , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazzky", Tovary,Mrazené výrobky,Školský internát Košice Považská 7,17.12.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - mrazené výrobky , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazzky", Tovary,Ovocie a zelenina,Školský internát Košice Považská 7,17.12.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - ovocie a zelenina , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazzky", Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Školský internát Košice Považská 7,17.12.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - mäso a mäsové výrobky , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazky", Služby,Dezinfekcia priestorov školy,SOŠ Košice Gemerská 1,17.12.2020,"výzva 2020 , Príloha č. 1-Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2-Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3-Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4-Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Nákup zariadení IKT a didaktických pomôcok,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,16.12.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky IKT , Príloha č.1 Opis predmetu zákazky , príloha č.6 Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky", Tovary,Výživový doplnok vitamín C,ARCUS Košice,16.12.2020,objednávka, Služby,Dezinfekcia priestorov školy,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,16.12.2020,"výzva , Príloha - rámcová zmluva", Služby,"Činnosť technika PO, BOZP",SPŠ strojnícka Košice,15.12.2020,Výzva, Služby,Nová tematická expozícia Zaži Barok - Vypracovanie projektovej dokumentácie,Východoslovenské múzeum Košice,15.12.2020,"Výzva PD Zaži Barok , Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 3 - ČV §32 ods. 1f) , Príloha č. 4 - Vyhlásenie , Príloha č. 5 - Návrh ZoD", Tovary,Výživové doplnky,VIA LUX Košice-Barca,15.12.2020,Výživové doplnky, Tovary,Dodanie a montáž vybavenia odbornej učebne,SPŠ strojnícka Košice,15.12.2020,Verejné obstarávanie, Služby,Dezinfekcia priestorov školy,SPŠ dopravná Košice,15.12.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , príloha č. 1 , príloha č. 2 , príloha č. 3", Tovary,Ovocie a zelenina,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,15.12.2020,"Výzva na predkladanie ponúk - Ovocie a zelenina , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie - zákaz účasti , Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov , Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,15.12.2020,"Výzva na predkladanie ponúk - mlieko a mliečne výrobky , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie - zákaz účasti , Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov , Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Spracované potraviny,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,15.12.2020,"Výzva na predkladanie ponúk - Spracované potraviny , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie - zákaz účasti , Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov , Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Suchý tovar a cestoviny,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,15.12.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie - zákaz účasti , Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov , Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Vajcia,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,15.12.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie - zákaz účasti , Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov , Návrh Rámcovej zmluvy", Služby,Dezinfekcia priestorov školy,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,14.12.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Stolový počítač s príslušenstvom,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,14.12.2020,Podrobnejšie informácie, Služby,Dezinfekcia priestorov Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika,Gymnázium P.J.Šafárika Rožňava,14.12.2020,Výzva na predloženie ponuky, Tovary,Automobil.,Divadlo Thália Színház,11.12.2020,Automobil., Tovary,Nákup výživových doplnkov,SUBSIDIUM Rožňava,11.12.2020,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Služby,Dodávka elektrickej energie 2021,SZŠ Košice Moyzesova 17,11.12.2020,"Dodávka elektrickej energie 2021 , Príloha č.1",Oprava v Prílohe č.1 - vypúšťa sa vyznačený text Tovary,Nákup materiálno-technického zabezpečenia,SOŠ automobilová Košice,11.12.2020,"SOŠA 2020/87 , Príloha č.1 , Príloha č.2 , Príloha č.3 , Príloha č.4", Stavebné práce,"„Nový elektronický zabezpečovací systém v objekte na Hrnčiarskej 7 v expozícii Rodošto, Kazematy, lektorňa\"",Východoslovenské múzeum Košice,11.12.2020,"Výzva , Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 3 - ČV §32 ods. 1 písm. f) , Príloha č. 4 - Návrh ZoD", Tovary,Reklamné predmety - prieskum trhu,SZŠ Košice Moyzesova 17,11.12.2020,"Reklamné predmety , Príloha č.1", Služby,Dezinfekcia priestorov školského internátu,Školský internát Košice Považská 7,11.12.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - Dezinfekcia priestorov školského internátu , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Špecifikácia predmetu zákazky , Cenová ponuka , Návrh zmluvy", Služby,Dezinfekcia priestorov,SPŠ stavebná a geodetická Košice,10.12.2020,Výzva na predkladanie ponúk, Služby,Aplikácia dezinfekčného roztoku v budove školy a školského internátu,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,10.12.2020,"Význa na predloženie ponuky , Rámcová zmluva", Služby,Servis počítačovej siete a koncových zariadení,ARCUS Košice,10.12.2020,Zmluva o dielo, Služby,Oprava a servis zariadení v práčovni,ARCUS Košice,10.12.2020,Zmluva o dielo, Služby,"Výroba, tlač a montáž bannerov",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,10.12.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Dodávka elektrickej energie,SUBSIDIUM Rožňava,09.12.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html ,", Tovary,Výmena osvetlenia v triedach - I.etapa,Stredná športová škola,09.12.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č.1-Návrh uchádzača na plnenie kritéria , Príloha 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha č.3-Potvrdenie o obhliadke", Služby,Vypracovanie Projektovej dokumentácie - Kompletná obnova Miklušovej väznice,Východoslovenské múzeum Košice,09.12.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_c_1_Navrh na plnenie kritériá , Priloha_c._2_ Opis predmetu zákazky , Priloha_c_3_Návrh ZoD , Priloha-c_4_Rozhodnutie_KPU , ZMENA_DOPLNENIE_Vyzvy na predlozenie ponuky", Tovary,Dodávka potravín s predĺženou dobou spotreby,Gymnázium SNV Javorová 16,09.12.2020,Dodávka potravín s predĺženou dobou spotreby, Tovary,Posilňovacie zariadenia a činky,Hotelová akadémia Košice,09.12.2020,"Výzva - Posilňovacie zariadenia a činky , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,"Osobné motorové vozidlo do 3,5 tony",Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria,09.12.2020,7/2020, Tovary,Set - vankúš a deka s personalizovanou plnofarebnou celoplošnou potlačou,IDEA Prakovce,07.12.2020,Set - vankúš a deka s personalizovanou plnofarebnou celoplošnou potlačou, Služby,Dezinfekcia priestorov,Škola umeleckého priemyslu Košice,07.12.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh na plnenie kritéria , Špecifikácia predmetu zákazky", Tovary,Vinylová podlaha do žiackych izieb,Školský internát Košice Považská 7,04.12.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - Vinylová podlaha do žiackych izieb , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Cenová ponuka , Špecifikácia predmetu zákazzky", Stavebné práce,Oprava sociálneho zariadenia,Školský internát Antona Garbana,03.12.2020,"Vyžiadanie ponuky , Výzva na predloženie cenovej ponuky , Opis a špecifikácia PZ , Návrh zmluvy o dielo , Čestné vyhlásenie , Výkaz výmer - zoznam položiek , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie ,,Konflikt záujmov\"", Tovary,Kancelárske stoly s kontajnermi,Školský internát Košice Považská 7,03.12.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - Kancelárske stoly s kontajnermi , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Cenová ponuka , Špecifikácia predmetu zákazzky", Služby,Katalogizácia a archivácia knižničného fondu,Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria,03.12.2020,6/2020, Služby,"Grafické spracovanie a tlač publikácií k projektu ,,Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce\"",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,02.12.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky "Čerstvá zelenina a ovocie",SOŠ obchodu a služieb Rožňava,02.12.2020,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky Čerstvá zelenina a ovocie, Tovary,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky "Cukrársky tovar",SOŠ obchodu a služieb Rožňava,02.12.2020,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky Cukrársky tovar, Tovary,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky "Chlieb a pečivo",SOŠ obchodu a služieb Rožňava,02.12.2020,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky Chlieb a pečivo, Tovary,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky "Mäso a mäsové výrobky",SOŠ obchodu a služieb Rožňava,02.12.2020,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky Mäso a mäsové výrobky, Tovary,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky "Mlieko a mliečne výrobky",SOŠ obchodu a služieb Rožňava,02.12.2020,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky Mlieko a mliečne výrobky, Tovary,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky "Mrazená hydina a ryby",SOŠ obchodu a služieb Rožňava,02.12.2020,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky Mrazená hydina a ryby, Tovary,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky "Mrazená zelenina",SOŠ obchodu a služieb Rožňava,02.12.2020,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky Mrazená zelenina, Tovary,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky "Suchý tovar",SOŠ obchodu a služieb Rožňava,02.12.2020,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky Suchý tovar, Tovary,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky "Vajcia slepačie",SOŠ obchodu a služieb Rožňava,02.12.2020,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky Vajcia slepačie, Tovary,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky "Čistiace a dezinfekčné potreby",SOŠ obchodu a služieb Rožňava,02.12.2020,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky Čistiace a dezinfekčné potreby, Tovary,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky "Kancelárske potreby",SOŠ obchodu a služieb Rožňava,02.12.2020,Žiadosť o predloženie cenovej ponuky Kancelárske potreby, Služby,Dezinfekcia priestorov v objekte Strednej priemyselnej školy strojníckej,SPŠ strojnícka Košice,02.12.2020,"Výzva , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Čestné vyhlásenie , Vyhlásenie uchádzača", Tovary,Automobil.,Divadlo Thália Színház,02.12.2020,"Automobil. , Prílohy k výzve.", Tovary,"Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky",Stredná športová škola,02.12.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č.1-Návrh uchádzača na plnenie kritéria , Príloha 2 - špecifikácia zákazky-mäso a mäsové výrobky , Príloha 3 - čestné vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 4 - čestné vyhlásenie uchádzača §23 , Príloha 5 - rámcová dohoda na dodanie mäsa, mäsových výrobkov", Tovary,"„Chladené mäso bravčové, hovädzie a teľacie, mäsové výrobky a vnútornosti pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2021“",SOŠ Pribeník,02.12.2020,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=160511 , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=160511", Tovary,"„Čerstvá zelenina, zemiaky a ovocie pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2021“",SOŠ Pribeník,02.12.2020,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=160514 , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=160514 , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=160514", Tovary,„Základné potraviny pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2021“,SOŠ Pribeník,02.12.2020,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=160523 , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=160523", Tovary,"„Mlieko, mliečne výrobky a syry pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2021“",SOŠ Pribeník,02.12.2020,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=160526 , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=160526", Tovary,„Mrazená hydina a ryby pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2021“,SOŠ Pribeník,02.12.2020,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=160529", Tovary,„Mrazená zelenina a polotovary pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2021“,SOŠ Pribeník,02.12.2020,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=160532 , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=160532", Tovary,„Cestoviny pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2021“,SOŠ Pribeník,02.12.2020,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=160538", Tovary,"Chlieb, pečivo a droždie pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2021“",SOŠ Pribeník,02.12.2020,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=160547", Tovary,Tablety a klávesnice,SZŠ Michalovce,01.12.2020,"Výzva na určenie PHZ a na predkladanie ponuky , Opis predmetu zákazky", Tovary,Laboratórny nábytok 2020,SZŠ Košice Moyzesova 17,01.12.2020,"Laboratórny nábytok 2020 , Príloha č.1", Tovary,Notebooky a tašky na notebooky,SZŠ Košice Kukučínova 40,30.11.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha: špecifikácia predmetu zákazky", Tovary,"Notebook a multifunkčné zariadenie",SOŠ Pribeník,30.11.2020,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Tovary,Nábytok (Časť 1: Otočná stolička“ alebo Časť 2: Klubové dvojkreslo),SPŠ elektrotechnická Košice,30.11.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Návrh_na_plnenie_časť_1 , Priloha_1_Návrh_na_plnenie_časť_2 , Príloha_2_specifikacia_tovaru_časť_1 , Príloha_2_specifikacia_tovaru_časť_2", Tovary,Klimatizačné jednotky – divadelná sála Alžbetina ulica,Bábkové divadlo,30.11.2020,21/2019, Služby,"Prenájom veľkoobjemových kontajnerov, odvoz a zneškodnenie odpadu",VIA LUX Košice-Barca,30.11.2020,"Prenájom veľkoobjemových kontajnerov, odvoz a zneškodnenie odpadu", Tovary,Výmena osvetlenia v triedach - I. etapa,Stredná športová škola,30.11.2020,"Výzva na predloženie ponuky-určenie PHZ , Príloha 1 - návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača_§32", Tovary,Školský nábytok,Gymnázium Šrobárová KE,30.11.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Špecifikácia a cenová ponuka , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie súťažných podkladov , Príloha č. 3 - Návrh kúpnej zmluvy , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie", Služby,"Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie-NN, elektrických spotrebičov a ručného elektr.náradia",Stredná športová škola,27.11.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č.1-Návrh uchádzača na plnenie kritéria , Príloha 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača_§32", Tovary,Dodávka elektrickej energie,SUBSIDIUM Rožňava,27.11.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , špecifikácia", Tovary,Nákup počítačov a projektorov,SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,27.11.2020,"Výzva na predkladanie ponuky , Príloha č.1 - Cenová ponuka , Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov , Príloha č.4 - Návrh zmluvy", Tovary,Rukavice jednorazové nitrilové,ARCUS Košice,27.11.2020,objednávka, Tovary,IKT,Gymnázium Kráľovský Chlmec,27.11.2020,"IKT , Príloha č. 1 - Cenová ponuka + špecifikácia IKT , Príloha č. 2 - Kúpna zmluva , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Konflikt záujmov", Tovary,Nábytok na mieru 2020 - prieskum trhu,SZŠ Košice Moyzesova 17,27.11.2020,Nábytok 2020, Tovary,Nábytok do elektrotechnického laboratória - projekt "Renovate & Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,27.11.2020,Podrobnejšie informácie, Tovary,Školská tabuľa keramická - trojkrídlová na pylónoch,Gymnázium Kráľovský Chlmec,27.11.2020,"Školská tabuľa keramická - trojkrídlová na pylónoch , Príloha č. 1 - Cenová ponuka + špecifikácia , Príloha č. 2- Kúpna zmluva , Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4- Konflikt záujmov", Tovary,Nábytok do školskej jedálne,Gymnázium Šrobárová KE,26.11.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Špecifikácia a cenová ponuka , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie súťažných podkladov , Príloha č. 3 - Návrh kúpnej zmluvy , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 - Fotodokumentácia", Tovary,IT technika,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,26.11.2020,Výzva na predloženie ponuky, Tovary,Ovocie - zelenina,Gymnázium Sobrance,26.11.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Rámcová dohoda ovocie-zelenina , súťažné podklady ovocie - zelenina , Vyhlásenie uchádzáča", Tovary,Mäso - mäsové výrobky,Gymnázium Sobrance,26.11.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Rámcová dohoda mäso - mäsové výrobky , súťažné podklady mäso - výrobky , Vyhlásenie uchádzáča", Tovary,Základné potraviny,Gymnázium Sobrance,26.11.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Rámcová dohoda - základné potraviny , Súťažné podklady - základné potraviny , Vyhlásenie uchádzača", Služby,"Zemplínska cyklomagistrála, cyklistická cestička v úseku Zalužice - Lúčky",Košický samosprávny kraj,26.11.2020,"Vyzva _ Zempl.cyklomagistrala , Priloha c.1_Opis PZ_ Zemplinska cyklomagistrala, cyklisticka cesticka v useku Zaluzice-Lucky , Priloha c.2_Navrh na plnenie kriterii_ Zempl.cyklomagistrala , Priloha c.3 _Návrh ZoD_ Cyklomagistrala def , Cyklocestička Zalužice - Lúčky - stanoviská dotknutých org. z r. 2019", Tovary,Dodávky maliarskych potrieb,SUBSIDIUM Rožňava,25.11.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Sortiment maliarských potrieb", Tovary,Dodávky elektroinštalačného materiálu,SUBSIDIUM Rožňava,25.11.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Sortiment maliarskýc potrieb", Tovary,Monitor vitálnych funkcií a EKG,SZŠ Košice Kukučínova 40,25.11.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha: špecifikácia predmetu zákazky", Služby,PD pre projekt vegetačnej strechy,SOŠ technická Michalovce,25.11.2020,"PD pre projekt vegetačnej strechy , vzor zmluvy , situácia , fotodokumentácia , statický posudok telocvičňa , statický posudok škola", Tovary,Elektrická výklopná panvica nerezová 90 l,ARCUS Košice,25.11.2020,objednávka, Služby,Grafický návrh a tlač propagačných predmetov,Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria,25.11.2020,5/2020, Tovary,ochranná celotelová kombinéza,LÚČ Šemša,24.11.2020,CCF24112020, Stavebné práce,Výstavba altánku,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,24.11.2020,VO altánok, Tovary,Univerzálny kuchynský robot s príslušenstvom,Gymnázium Kráľovský Chlmec,24.11.2020,"Univerzálny kuchynský robot s príslušenstvom , Príloha č. 1 - Cenová ponuka + špecifikácia , Príloha č. 2 - Zmluva , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Konflikt záujmov", Stavebné práce,"„Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia, vrátane všetkých atikových štítov, nad korunnou rímsou a drevených konštrukcií výplní – I.ETAPA“",Gymnázium Šrobárová KE,24.11.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Notebooky a stolové PC,Škola umeleckého priemyslu Košice,24.11.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Špecifikácia predmetu zákazky", Tovary,Laboratórny spotrebný materiál - prieskum trhu,SZŠ Košice Moyzesova 17,23.11.2020,"Laboratórny spotrebný materiál , Príloha č.1", Služby,"Inzercia v printových médiach, online inzercia a rozhlasové služby",Košický samosprávny kraj,23.11.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky_Inzercia v printovych mediach, online inzercia a rozhlas.sluzby , Priloha c.1_Podrobny_opis_predmetu_2_Inzercia , Priloha c.2_ Zoznam_medii_2_Inzercia , Priloha c.3_Navrh na plnenie kriterii_Inzercia v printovych mediach, online inzercia a rozhlas.sluzby , Priloha c. 4_Návrh zmluvy , Zmena_ Vyzva na predlozenie ponuky_Inzercia", Tovary,Gastro zariadenie s príslušenstvom,Hotelová akadémia Košice,23.11.2020,"Výzva - Gastro zariadenie s príslušenstvom , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Informačno - komunikačná technológia s príslušenstvom,Hotelová akadémia Košice,23.11.2020,"Výzva - Informačno-komunikačná technológia s príslušenstvom , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Nábytok,Hotelová akadémia Košice,23.11.2020,"Výzva - Nábytok , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Nákup výpočtovej techniky k projektu č. 312011AGX4,SOŠ automobilová Košice,20.11.2020,"2020/83 , Príloha č.1 , Príloha č.2 , Príloha č.3 , Príloha č.4", Tovary,Dodávky vodárenského a údržbárskeho materiálu,SUBSIDIUM Rožňava,20.11.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html ,", Tovary,Farebné multifunkčné zariadenie,Stredná športová škola,20.11.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - Vyhlásenie uchádzača_§32", Tovary,Jedálenské sety do školskej jedálne,Školský internát Košice Medická 2,20.11.2020,Jedálenské sety do školskej jedálne, Služby,Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie nízkeho napätia,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,19.11.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,potraviny: mlieko a mliečne výrobky,SOŠ technická Michalovce,19.11.2020,"potraviny: mlieko a mliečne výrobky , čestné vyhlásenie , cenová ponuka , vzor zmluvy", Tovary,"potraviny: olej na varenie, mlynské výrobky",SOŠ technická Michalovce,19.11.2020,"potraviny: olej na varenie, mlynské výrobky , /files/zmluvy/8461_cestne-vyhlasenie-priloha-c.1.docx , /files/zmluvy/8462_cenova-ponuka-olej-muka-priloha-c.2.docx ,", Tovary,potraviny: slepačie vajcia,SOŠ technická Michalovce,19.11.2020,"potraviny: slepačie vajcia , čestné vyhlásenie , cenová ponuka , vzor zmluvy", Tovary,"potraviny: mäso, mäsové výrobky a mrazené ryby",SOŠ technická Michalovce,19.11.2020,"potraviny: mäso, mäsové výrobky a mrazené ryby , čestné vyhlásenie , cenová ponuka , vzor zmluvy", Tovary,Notebook,SZŠ Košice Moyzesova 17,19.11.2020,"Notebook , Príloha č.2", Tovary,"Tabletový počítač pre dištančné vzdelávanie",Gymnázium Trebišov,19.11.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 cenová ponuka , Príloha č. 2 Zmluva , Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 Konflikt záujmov", Tovary,potraviny: cestoviny,SOŠ technická Michalovce,19.11.2020,"poraviny: cestoviny , četsné vyhlásenie , cenová ponuka , vzor zmluvy", Služby,Dodávka a montáž nábytku do žiackych izieb,Školský internát Košice Medická 2,19.11.2020,"Dodávka a montáž nábytku do žiackych izieb , Výzva na predloženie cenovej ponuky", Tovary,Automobil,Divadlo Thália Színház,19.11.2020,Automobil, Služby,"Grafické spracovanie a tlač publikácií k projektu ,,Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce\"",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,19.11.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,"Dodávky čistiacich, pracích prostriedkov a bezplatný prenájom dávkovacích systémov",SUBSIDIUM Rožňava,18.11.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Príloha č. 1. Čistiace prostriedky do umývačiek riadu , Príloha č. 2 pracie prostriedky do práčiek", Tovary,Nákup dopravného prostriedku - osobné motorové vozidlo,SUBSIDIUM Rožňava,18.11.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html ,", Stavebné práce,"Oprava strechy školských dielní pri SOŠ IT Ostrovského 1, Košice",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,18.11.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,"Dodanie, montáž a kalibrácia 96 ks prechodových bezkontaktných teplomerov",Košický samosprávny kraj,18.11.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Opis predmetu zákazky , Priloha_3_Rámcová_kúpna_zmluva", Stavebné práce,Oprava časti stropu kuchyne,SUBSIDIUM Rožňava,16.11.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Podklady k oprave časti stropu kuchyne", Služby,Office 2019,SZŠ Košice Moyzesova 17,16.11.2020,Office 2019, Služby,Grafická príprava a tlač publikácie s prekladom do slovenčiny a nemčiny,Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria,16.11.2020,4/2020, Tovary,Dodávka na prepravu osôb.,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,12.11.2020,ITMS2014+: 302021J565 IROP,Projekt: Vzdelávanie študentov SOŠ OaS Sobrance pre potreby technicky moderných poľnohospodárskych podnikov regiónu. Tovary,Informačno-komunikačná technológia s príslušenstvom,Hotelová akadémia Košice,12.11.2020,"Výzva - Informačno-komunikačná technológia s príslušenstvom , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Nábytok,Hotelová akadémia Košice,12.11.2020,"Výzva - Nábytok , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Gastro zariadenie s príslušenstvom,Hotelová akadémia Košice,12.11.2020,"Výzva - Gastro zariadenie s príslušenstvom , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Dodávky zemného plynu,SUBSIDIUM Rožňava,11.11.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , špecifikácia zemný plyn", Tovary,Dodávky elektrickej energie,SUBSIDIUM Rožňava,11.11.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Špecifikácia dodávky elektrickej energie", Tovary,Programovateľné roboty a doplnkové súpravy,SPŠ elektrotechnická Košice,11.11.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č.1 Návrh , Príloha č. 2 Špecifikácia", Tovary,Plynový kotol 150 L,Hotelová akadémia Košice,11.11.2020,"Výzva - Plynový kotol 150 L , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov , Čestné vyhlásenie uchádzača , Identifikačné údaje uchádzača", Tovary,Šatníkové skrine do žiackych izieb,Školský internát Košice Považská 7,11.11.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - šatníkové skrine do žiackych izieb , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Špecifikácia predmetu zákazky , Cenová ponuka , Návrh zmluvy", Tovary,"Výroba, dodávka a montáž nábytku",Zemplínska knižnica G. Zvonického Michalovce,10.11.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku Výroba, dodávka a montáž nábytku , Príloha 1 k výzve (doplnenie technickej špecifikácie a nákresy)", Služby,Pranie a žehlenie prádla,SPŠ elektrotechnická Košice,10.11.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č.1 Návrh , Príloha č. 2 Špecifikácia , Príloha č. 3 Návrh RZ", Tovary,Študentský stôl 2 miestny a študentská stolička,Gymnázium Kráľovský Chlmec,10.11.2020,"Študentský stôl 2 miestny a študentská stolička , Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie", Tovary,Elektrická fritéza,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,06.11.2020,Význa na predloženie ponuky, Stavebné práce,Oprava balkónov na budove v Matilda Hute,IDEA Prakovce,05.11.2020,stavebné práce,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Oprava balkónov na budove v Matilda Hute bola zrušená. Tovary,Zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov,SZŠ Košice Kukučínova 40,04.11.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1", Tovary,Dodávky elektroinštalačného materiálu,SUBSIDIUM Rožňava,04.11.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Sortiment elektroinštalačného materiálu", Tovary,Dodávky vodárenského a údržbárskeho materiálu,SUBSIDIUM Rožňava,04.11.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , sortiment vodárenského a údržbárskeho materiálu", Tovary,IKT zariadenie pre dištančné vzdelávanie,Gymnázium Poštová KE,02.11.2020,"Výzva IKT , Specifikacia_cenova_ponuka , Navrh_plnenia_kriterii , Cestne_vyhlasenie", Tovary,Veľkokapacitná práčka,VIA LUX Košice-Barca,02.11.2020,Veľkokapacitná práčka, Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Slavec okres Rožňava,Košický samosprávny kraj,30.10.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Tovary,Nový izbový nábytok,SUBSIDIUM Rožňava,30.10.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Technická špecifikácia , Obrazová špecifikácia", Služby,Upratovacie a dezinfekčné služby,SUBSIDIUM Rožňava,28.10.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Špecifikácia upratovacie a dezinfekčné služby", Tovary,Výpočtová technika,Stredná športová škola,28.10.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č.1-Návrh uchádzača na plnenie kritéria , Príloha 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača_§32", Stavebné práce,Oprava interiéru učební 1. a 2. poschodie,SPŠ elektrotechnická Košice,28.10.2020,"Výzva , Príloha č.1 Návrh , Príloha č. 2 Špecifikácia , Príloha č.3 Informácia o subdoádvateľoch , Príloha č.4 Návrh zmluvy o dielo", Tovary,Dodávky kancelárskych potrieb,SUBSIDIUM Rožňava,26.10.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Sortiment kancelárske potreby", Tovary,Dodávka stolov a stoličiek do školskej jedálne,Školský internát Košice Považská 7,26.10.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - stoly a stoličky do školskej jedálne , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Cenová ponuka , Špecifikácia predmetu zákazzky", Tovary,Nákup výpočtovej techniky k projektu č. 312011AGX4,SOŠ automobilová Košice,26.10.2020,"2020/83 , Príloha č.1 , Príloha č.2 , Príloha č.3 , Príloha č.4", Tovary,Zemiaky,SPŠ elektrotechnická Košice,26.10.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č.1 Návrh , Príloha č. 2 Špecifikácia , Príloha č. 3 Návrh RKZ", Tovary,Notebooky a príslušenstvo,SZŠ Košice Moyzesova 17,26.10.2020,"Notebooky , Príloha č.2 kvýzve", Tovary,Nákup notebookov,SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,23.10.2020,"Výzva na predkladanie ponuky , Príloha č.1 - Cenová ponuka , Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov", Stavebné práce,"„rekonštrukcia fasády, vstupných schodísk, dverí a okien“.",Zemplínske múzeum Michalovce,23.10.2020,https://www.zemplinskemuzeum.sk/informacie/verejne-obstaravanie,Všetky dokumenty a prílohy k Výzve sú k dispozícií na stránke múzea Tovary,Mikroskopy 2020 a príslušenstvo,SZŠ Košice Moyzesova 17,23.10.2020,Mikroskopy 2020, Stavebné práce,Likvidácia budovy starého skladu,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,22.10.2020,likvidácia budovy, Tovary,Nákup dopravného prostriedku,Zemplínska knižnica G. Zvonického Michalovce,22.10.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku Nákup dopravného prostriedku na zákazku, Stavebné práce,Oprava balkónov v Matilda Hute,IDEA Prakovce,21.10.2020,Oprava balkónov v Matilda Hute,stavebné práce a tovary Stavebné práce,Rozšírenie zariadenia EZS na škole a nové zariadenie EZS na školskom internáte,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,20.10.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,"Literárne pomôcky k projektu - Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu - Gimnáziu, Veľké Kapušany",Gymnázium Veľké Kapušany,19.10.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Vzor zmluvy , Čestné vyhlásenie",Literárne pomôcky k projektu Tovary,Nákup IKT,SOŠ obchodu a služieb Rožňava,19.10.2020,VÝZVA na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar,SOŠ Pribeník,19.10.2020,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=144612&pId=8064&action=zmaz", Tovary,Oznámenie o zrušení VO "Školiaci materiál a potreby I.",Gymnázium Trebišov,15.10.2020,Oznámenie o zrušeni VO, Stavebné práce,Oprava oporného múru príjazdovej cesty,SUBSIDIUM Rožňava,15.10.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Podklady k oprave oporného múru", Stavebné práce,Oprava dvoch kúpeľní,SUBSIDIUM Rožňava,15.10.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Podklady k oprave dvoch kúpeľní", Služby,Obnova vstupných dverí v počte 4ks,Gymnázium P.J.Šafárika Rožňava,14.10.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Rozhodnutie Krajský pamiatkový úrad Košice , Identifikačné údaje uchádzača , Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) , Vyhlásenie uchádzača", Tovary,Výmena kotlov a bojlera.,Divadlo Thália Színház,14.10.2020,"Výmena kotlov a bojlera. , Prílohy k výzve.", Služby,"Odborné prehliadky, skúšky a servis plynových zariadení",SUBSIDIUM Rožňava,14.10.2020,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Tovary,"Notebook 10ks",SOŠ Pribeník,14.10.2020,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Tovary,Vysokozdvižný vozík,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,13.10.2020,10/2020, Tovary,"IKT pomôcky k projektu ,,Rozvoj zručností v čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti",Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,13.10.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Priloha_1_Navrh_plnenia_kriterii , Priloha_2_Cestne_vyhlasenie_uchadzaca_o_nepritomnosti_konfliktu_zaujmov , Priloha_3_Cestne_vyhlasenie_o_zakaze_ucasti_vo_VO , Priloha_4_Navrh_kupnej_zmluvy", Tovary,Čistiace a dezinfekčné prostriedky,VIA LUX Košice-Barca,12.10.2020,Čistiace a dezinfekčné prostriedky, Tovary,"Školské lavice a stoličky",SOŠ Pribeník,08.10.2020,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,HARMONIA Strážske,07.10.2020,Vyzva mlieko, Stavebné práce,Výmena okien vo výstavných priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave,Banícke múzeum v Rožňave,07.10.2020,"Výzva na predkladanie ponúk - výmena okien vo výstavných miestnostiach Galérie BM , Výkaz - nákres , Vzor rozpočtu - cenovej ponuky , Zápisnica z konzultácie KPU , Návrh zmluvy o dielo", Služby,"Upgrade VMware –licencie, podpora 3 roky, implementačné práce",Košický samosprávny kraj,07.10.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky", Služby,Výzva na predkladanie CP - prieskum trhu na Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,06.10.2020,Výzva na predkladanie CP -prieskum trhu PAM, Tovary,"Dezinfekčné prostriedky, prístroje a ochranné prostriedky",Gymnázium P.J.Šafárika Rožňava,06.10.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 2 – identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria", Tovary,Dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov,SPŠ strojnícka Košice,06.10.2020,"Výzva , Špecifikácia", Tovary,Traktor na údržbu plochy ihriska s príslušenstvom,Stredná športová škola,06.10.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č.1-Návrh na plnenie kritérií , Príloha 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača_§32", Tovary,Čistiace a dezinfekčné prostiredky COVID-19,SPŠ elektrotechnická Košice,05.10.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia pozadovaneho tovaru , Príloha č. 3 Návrh KZ", Tovary,"Dezinfekčné prostriedky a prístroje, ochranné prostriedky",SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,05.10.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 2 cenová ponuka", Tovary,Výmena kotlov a bojlera.,Divadlo Thália Színház,05.10.2020,"Výmena kotlov a bojlera. , Prílohy k výzve.", Stavebné práce,Oprava školskej jedálne,SOŠ Michalovce Školská 4,05.10.2020,oprava šk.jedálne, Tovary,Upratovacie pomôcky,VIA LUX Košice-Barca,05.10.2020,Upratovacie pomôcky, Tovary,Dodanie pracovných dielenských stolov,SPŠ strojnícka Košice,02.10.2020,"Výzva , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie , Čestné vyhlásenie , Návrh na plnenie súťažných kritérii", Tovary,Výdavky priamo súvisiace s pandémiou – ochranné rúška,Hotelová akadémia Košice,01.10.2020,"Výzva - Výdavky priamo súvisiace s pandémiou – ochranné rúška , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Stavebné práce,"Odstránenie havarijného stavu pretekajúcej strechy na objekte Gymnázia, Masarykova 1 v Michalovciach",Gymnázium Pavla Horova Michalovce,30.09.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Výkaz - výmer , Čestné vyhlásenie , Návrh zmluvy o dielo , Technická správa , Pôdorys strechy , Pohľady , Detail strechy", Stavebné práce,Výmena okien na Galérii Baníckeho múzea v Rožňave,Banícke múzeum v Rožňave,29.09.2020,"Výzva na predkladanie CP - Určenie predpokladanej hodnoty zákazky - výmena okien na Galérii Baníckeho múzea v Rožňave , Výkaz , Zápisnica z prerokovania návrhu Krajským pamiatkovým úradom", Tovary,Vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky "Vysokozdvižný vozík",SOŠ obchodu a služieb Sobrance,29.09.2020,VO "Vysokozdvižný vozík" súťažné podklady, Stavebné práce,Stavebné práce - prekrytie pod svetlíkom - pojekt "Renovate & Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,29.09.2020,"Podrobnejšie informácie , Technická správa , Prekrytie pod svetlíkom - nákres , Krycí list, rozpočet, prehľad", Služby,Vyhotovenie geometrických plánov v katastrálnom území Kráľovský Chlmec okres Trebišov a v katastrálnom území Blatné Remety okres Sobrance,Košický samosprávny kraj,29.09.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Tovary,VO "Školiaci materiál a potreby - I.",Gymnázium Trebišov,25.09.2020,"VO \"Školiaci materiál a potreby - I.\" , Príloha č. 1A , Príloha č. 1B , Príloha č. 1C , Príloha č. 1D , Príloha č. 1E , Prílha č. 1F , Príloha č. 2-zmluva , Príloha č. 3 čestné vyhlásenie , Príloha -konflikt záujmov", Tovary,Chlieb a pečivo,SPŠ elektrotechnická Košice,24.09.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia pozadovaneho tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Stavebné práce,"„Výstavba multifunkčného ihriska pre Gymnázium – Gimnázium, Veľké Kapušany“",Gymnázium Veľké Kapušany,24.09.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Návrh ZoD , Návrh plnenia kritérií , Formulár A , Krycí list , Technická správa , Technické správa - základy, mantinely, oplotenie , Žiadosť o vysvetlenie + odpoveď", Tovary,Dodanie pracovných dielenských stolov s kontajnerom a s nadstavbou,SPŠ strojnícka Košice,24.09.2020,"Výzva , , Čestné vyhlásenie , Čestné vyhlásenie , Návrh na plnenie súťažných kritérii", Tovary,Vysokozdvižný vozík,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,24.09.2020,343/2015, Tovary,Notebooky s príslušenstvom - projekt "Renovate & Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,24.09.2020,Podrobnejšie informácie, Služby,Výzva na predkladanie cenovej ponuky na dodanie služieb " Agromost posúdenie zhody",SPŠ strojnícka Košice,23.09.2020,Výzva, Tovary,Traktor na údržbu plochy ihriska s príslušenstvom,Stredná športová škola,23.09.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č.1-Návrh uchádzača na plnenie kritéria , Príloha č.2-Čestné prehlásenie uchádzača_§32", Stavebné práce,Revitalizácia Depozitára VSM v Košiciach – Šaci – II. etapa,Východoslovenské múzeum Košice,22.09.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Vykaz_vymer , Priloha_3_Zmluva_o_dielo , Priloha_4_PD", Tovary,"Skriňa na šanóny",SOŠ Pribeník,21.09.2020,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Tovary,Kreslá s polohovateľným operadlom,ARCUS Košice,21.09.2020,Kúpna zmluva, Služby,Vypracovanie Auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie pre projekt z IROP s názvom ID R005 II/533 Gemerská Poloma-SNV-Harichovce-D1 (Jánovce Jablonov),Košický samosprávny kraj,18.09.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky , Zmena lehoty predkladania ponúk , Zmena lehoty na predkladanie ponúk II , Vysvetlenie_Doplnenie_1_Výzvy_na_PP , Zmena II.- Výzvy na predloženie ponuky s prílohami", Tovary,Dodanie počítačovej zostavy s príslušenstvom,SPŠ strojnícka Košice,18.09.2020,"Výzva , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie , Čestné vyhlásenie konflikt záujmov , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Nový stolový počítač a príslušenstvo,SUBSIDIUM Rožňava,17.09.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Technická špecifikácia a požadované množstvo", Stavebné práce,Oprava školského oplotenia,Gymnázium Krompachy,17.09.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 - Neocenený výkaz výmer , Príloha č. 2 - Formulár - identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 - Formulár - návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 - Navrh zmluvy o dielo", Tovary,Ochranné odevy a pracovné pomôcky,SUBSIDIUM Rožňava,16.09.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Podklady k OOPP", Tovary,"Posteľ s elektrickým zdvihom a polohovaním 20 ks Zdravotné matrace jednodielne s poťahom 20 ks",SUBSIDIUM Rožňava,16.09.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Technická špecifikácia", Služby,Finančné a projektové poradenstvo - projekt "Renovate & Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,16.09.2020,Podrobnejšie informácie, Tovary,Elektrický polohovateľné postele,ARCUS Košice,16.09.2020,Kúpna zmluva,Elektronický kontrakčný systém Tovary,Výzva na predkladanie ponúk - čistiace prostriedky,Gymnázium Kráľovský Chlmec,14.09.2020,"Výzva na predkladanie ponúk - čistiace prostriedky , Príloha č. 1 - podrobná špecifikácia tovaru", Služby,Prenájom 26 kusov multifunkčných zariadení,Košický samosprávny kraj,14.09.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Príloha_2_Opis predmetu zakazky , Príloha_3_Návrh zmluvy , Vysvetlenie k výzve", Stavebné práce,Riešenie odvlhčenia suterénu letohrádku Dardanely Markušovce,Múzeum Spiša SNV,14.09.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky , , , , Priloha_4_Projektova dokumentacia", Tovary,Pomôcky a materiály na čistenie a reštaurovanie kníh,Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria,14.09.2020,3/2020, Stavebné práce,Riešenie havarijného stavu vodovodného potrubia v Trakte A,VIA LUX Košice-Barca,11.09.2020,Riešenie havarijného stavu vodovodného potrubia v Trakte A,Príloha č.2 na vyžiadanie Tovary,Určenie PHZ na dodanie počítačovej zostavy s príslušenstvom,SPŠ strojnícka Košice,10.09.2020,Verejné obstarávanie, Tovary,Kancelárske potreby 2020 -2022,Hotelová akadémia Košice,10.09.2020,"Výzva - Kancelárske potreby 2020 -2022 , Tender - kancelárske potreby 2020 -2022 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov , Identifikačné údaje uchádzača", Služby,„Ochrana predmetov národopisnej zbierky v expozícii ZM“,Zemplínske múzeum Michalovce,09.09.2020,https://www.zemplinskemuzeum.sk/informacie/verejne-obstaravanie,https://www.zemplinskemuzeum.sk/informacie/verejne-obstaravanie Služby,Oznam o možnosti prenájmu športového zariadenia,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,09.09.2020,Nájom športových zariadení, Tovary,Stravné poukážky,Školský internát Košice Medická 2,09.09.2020,Stravné poukážky, Služby,preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy,SPŠ dopravná Košice,08.09.2020,"preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy , príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria", Tovary,Mäsové výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.09.2020,mäsové výrobky, Tovary,Mäso,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.09.2020,Mäso, Tovary,"Mrazené ryby, mrazený polotovar a šaláty",ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.09.2020,Mrazený polotovar, Tovary,Ovocie a zelenina,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.09.2020,Ovocie a zelenina, Stavebné práce,Bleskozvod - Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí,Banícke múzeum v Rožňave,07.09.2020,"Výzva na predkladanie cenových ponúk - bleskozvod Andrássyho obrazáreň , Projekt AO - bleskozvod , Krycí list", Stavebné práce,Bleskozvod - budova Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí,Banícke múzeum v Rožňave,07.09.2020,"Výzva na predkladanie ponúk - bleskozvod príroda , projekt EP , Krycí list EP", Tovary,"Dodávka na prevoz potravín - zeleniny",SOŠ Pribeník,04.09.2020,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Stavebné práce,"Oprava telocvične ul. Špitálska č.8, Michalovce",SOŠ Michalovce Školská 4,04.09.2020,"oprava telocvične , Titulná strana cenovej ponuky , Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie CP , Výkaz - výmer stavby , Návrh Zmluvy o dielo , Čestné vyhlásenie o skutočnostiach , Generálne čestné vyhlásenie o splnení všetkých podmienok , Zoznam uskutočnených stavebných práce , Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy , Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok , Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača", Stavebné práce,"Oprava telocvične na ul. Špitálska č. 8, Michalovce - pokračovanie",SOŠ Michalovce Školská 4,04.09.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky-pokračovanie , Príloha č. 11- súhlas so spracovaním osobných údaojv , príloha č. 3a - Výkaz - výmer stavby",príloha č. 11 a príloha č. 3a Tovary,"Čistiace potreby 2020",Gymnázium Trebišov,04.09.2020,"Výzva 7/2020 , Príloha č. 1a , Príloha č. 1b , Príloha č. 1c , Rámcová dohoda 1 str. , Rámcová dohoda 2-7 strana", Tovary,"Notebook - 4 ks",SOŠ Pribeník,04.09.2020,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Služby,Modernizácia riadiaceho PC s operačným systémom a softvérom pre CNC drevoobrábaciu frézu HOMAG BHC VENTURE 08M,SOŠ drevárska SNV,04.09.2020,https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/280951,obchod zverejnený na: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/280951 Tovary,Ryby a rybie výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,03.09.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia pozadovaneho tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Služby,Likvidácia a spracovanie kuchynského odpadu,Školský internát Košice Medická 2,03.09.2020,Likvidácia a spracovanie kuchynského odpadu,Likvidácia a spracovanie kuchynského odpadu Tovary,Nákup osobného automobilu,Spišské divadlo SNV,31.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Opis predmetu zákazky , Návrh kúpnej zmluvy , Návrh uchádzača na plnenie kritérií", Stavebné práce,Rekonštrukcia výťahu v školskom internáte,Školský internát Košice Považská 7,28.08.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - Rekonštrukcia výťahu v školskom internáte , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Špecifikácia predmetu zákazky , Krycí list rozpočtu", Tovary,Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu opakovaná,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,27.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu opakovaná , Príloha č. 1 Návhr plnenia kritérii Literárne pomôcky k projektu ZŠ PISA Sándora Máraiho , Priloha-c-2-cestne-vyhlasenie-literarne-pomocky-1 , Priloha-c.3-navrh-kupnej-zmluvy-literarne-pomocky-1", Tovary,„Učebné pomôcky pre projekt GYMPOS - učením k sebarealizácii “,Gymnázium Poštová KE,27.08.2020,"Výzva , Návrh plnenia kritérií , Čestné vyhlásenie , Návrh zmluvy", Tovary,"Potraviny 5.celok : Chlieb, pekársky tovar",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,27.08.2020,"Výzva na predkl.CP 5.celok Chlieb,pekarský tovar , Sprievodný list Chlieb, pekársky tovar , špecifikácia chlieb– 10 % DPH , špecifikácia pekarsky_tovar - 20% DPH", Tovary,"Potraviny 4. celok : Mrazené ryby, hydina, zelenina a polotovary zverejniť!!",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,27.08.2020,"Výzva na predkl.CP 4.celok Mrazené ryby, hyd.,zelen.,polotovary , Návrh Zmluvy na potraviny 04_2020_ŠJ , Sprievodný list Mrazené ryby, hydina, zelenina a polotovary , špecifikácia mrazené ryby,hydina, zelenina a polotovary- 20% DPH", Tovary,"Dodanie tovaru - úžitkové vozidlo dodávka s nákladným priestorom do 3,5 ton",Východoslovenská galéria Košice,25.08.2020,"VO 2020/2 , príloha", Tovary,Rukavice nitrilové s odolnosťou proti mikroorganizmom,ARCUS Košice,25.08.2020,objednávka, Stavebné práce,Oprava palubovky v telocvični,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,24.08.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,"Obnova okenných výplní južnej dvorovej fasády severného krídla, východnej dvorovej fasády západného krídla, západnej dvorovej fasády východného krídla a severnej uličnej fasády severného krídla Divíznej budovy",Košický samosprávny kraj,24.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Návrh zmluvy o dielo", Stavebné práce,Rekonštrukcia telocvične SOŠ Šaca,SOŠ Košice - Učňovská 5,24.08.2020,"Rekonštrukcia telocvične SOŠ Šaca , výmer , ZoD , príloha", Stavebné práce,Obnova kopilitovej steny plavárne SOŠ Šaca,SOŠ Košice - Učňovská 5,24.08.2020,"Obnova kopilitovej steny plavárne SOŠ Šaca , ZoD , príloha", Stavebné práce,Bezbariérová oprava kúpelní v počte 10 ks.,HARMONIA Strážske,20.08.2020,"VO Bezbariérová oprava kúpelní v počte 10 ks , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Čestné vyhlásenie uchádzača , Výkres 1 - starý stav , Výkres 2 - starý stav , Výkres 3 - starý stav , Výkres 4 - starý stav , Výkres 5 - starý stav , Výkres 6 - starý stav , Súhrnná technická správa , Zadanie - rekonštrukcia kúpelní", Tovary,Gymnázium Pavla Horova Michalovce - Školský nábytok,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,20.08.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 - opis predmetu zákazky , Čestné vyhlásenie , Návrh kúpnej zmluvy", Služby,Stravovanie žiakov EP v školskom roku 2020/2021,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,20.08.2020,Podrobnejšie informácie, Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Dedinky okres Rožňava,Košický samosprávny kraj,19.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Tovary,Šatňové skrine,Obchodná akadémia Michalovce,19.08.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie , Návrh zmluvy", Tovary,IKT – tablety s nabíjacími stanicami,Gymnázium Poštová KE,18.08.2020,"Výzva , Špecifikácia - cenová ponuka , Návrh na plnenie kritérii , Čestné vyhlásenie", Služby,Stravovanie zamestnancov v školskom roku 2020/2021,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,18.08.2020,Podrobnejšie informácie, Služby,Vypracovanie PD pre stavbu „Rekonštrukcia budovy na Továrenskej ulici v Košiciach“ za účelom zmeny užívania stavby,Košický samosprávny kraj,17.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií", Tovary,Dodávka zeleniny a ovocia,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,17.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Tabuľka", Tovary,Dodávka chleba a pečiva,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,17.08.2020,Výzva na predloženie ponuky, Tovary,Dodávka mäsa a mäsových výrobkov,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,17.08.2020,Dodávka mäsa a mäsových výrobkov, Tovary,Dodávka-Základné potraviny,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,17.08.2020,Dodávka Základné potraviny, Stavebné práce,"Dodanie, montáž a čiarovanie odpruženého športového perforovaného univerzálneho viacúčelového povrchu na multifunkčné ihrisko",SPŠ strojnícka Košice,13.08.2020,"Výzva , Projektová dokumentácia , Fotodokumentácia , Vyhlásenie uchádzača , čestné vyhlásenie , čestné vyhlásenie , návrh na plnenie súťažných podkladov , Návrh zmluvy o dielo", Tovary,"Obnova okenných výplní na budove Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 042 61 Košice – východná fasáda",Verejná knižnica Jána Bocatia Košice,13.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie", Stavebné práce,Oznámenie o zrušení verejného obstarávania,SPŠ strojnícka Košice,12.08.2020,Verejné obstarávanie, Stavebné práce,Oprava kupoly Hvezdárne Medzev,Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria,12.08.2020,2/2020, Stavebné práce,Riešenie havarijného stavu oporného múra pri športovej hale Súkromnej spojenej školy EDURAM v Krompachoch,Košický samosprávny kraj,11.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3 – Rozpis ceny diela , Príloha č. 4 – Zdôvodnenie nedeliteľnosti zákazky , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy o dielo", Stavebné práce,Andrássyho obrazáreň - kanalizačná prípojka a rekonštrukcia zdravotechniky – projektová dokumentácia,Banícke múzeum v Rožňave,10.08.2020,"Výzva na predkladanie ponúk - proj. dokumentácia pre kanalizačnú prípojku Andrássyho obrazáreň , Cenová ponuka , Návrh zmluvy o dielo , situácia - náčrt", Tovary,Klimatizačné jednotky - Alžbetina ulica,Bábkové divadlo,10.08.2020,BDK 21/2019, Služby,Sťahovanie nábytku v priestoroch školského internátu,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,10.08.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Hygienické potreby,VIA LUX Košice-Barca,10.08.2020,Hygienické potreby, Tovary,Čistiace potreby,HARMONIA Strážske,05.08.2020,VO cistiace potreby, Tovary,Hrubý tovar - potraviny pre ŠJ,Stredná športová škola,05.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky - Hrubý tovar , Príloha 1 - návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - špecifikácia zákazky-hrubý tovar , Príloha 3 - čestné vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 4 - čestné vyhlásenie uchádzača §23 , Príloha 5 - rámcová dohoda - hrubý tovar", Stavebné práce,"Dodanie, montáž a čiarovanie športového perforovaného univerzálneho povrchu na multifunkčné ihrisko",SPŠ strojnícka Košice,04.08.2020,"Výzva , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie , Čestné vyhlásenie , Návrh na plnenie súťažných podkladov , Projektová dokumentácia , Zmluva o dielo", Tovary,"Potraviny - obilniny,zemiaky, zelenina, ovocie a orechy",SOŠ technická Michalovce,03.08.2020,"Potraviny - obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy , čestné vyhlásenie , návrh na plnenie kritérií , rámcová zmluva , cenová ponuka", Služby,Oprava učebne na 1. NP,Gymnázium Šrobárová KE,03.08.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 - výkaz - výmer a krycí list rozpočtu , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie súťažných podkladov , Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie", Tovary,Ovocie a zelenina,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.08.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Špecifikácia tovaru , Špecifikácia tovaru , Čestné vyhlásenie", Tovary,Hydina a ryby,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.08.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Špecifikácia tovaru , Čestné vyhlásenie", Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.08.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Špecifikácia tovaru , Čestné vyhlásenie", Tovary,Cestoviny,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.08.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Špecifikácia tovaru , Čestné vyhlásenie", Tovary,Hrubý tovar,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.08.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Špecifikácia tovaru , Čestné vyhlásenie", Tovary,Chlieb,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.08.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Špecifikácia tovaru , Čestné vyhlásenie", Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.08.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Špecifikácia tovaru , Čestné vyhlásenie", Služby,Prenájom lode - splav rieky Bodrog "Veľké vodné dobrodružstvo" pre účastníkov medzinárodného projektu "Príroda nepozná hranice" z Fondu malých projektov pre východnú programovú oblasť,Zemplínska knižnica Trebišov,03.08.2020,2020, Tovary,Zemiaky,Stredná športová škola,03.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky - zemiaky , Príloha č.1-Návrh na plnenie kritérií , Príloha 2 - špecifikácia zákazky-zemiaky , Príloha 3 - čestné vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 4 - čestné vyhlásenie uchádzača §23 , Príloha 5 - Rámcová dohoda - zemiaky", Tovary,Hydina - potraviny pre ŠJ,Stredná športová škola,03.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky - hydina , Príloha 1 - návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - špecifikácia zákazky-hydina , Príloha 3 - čestné vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 4 - čestné vyhlásenie uchádzača §23 , Príloha 5 - rámcová dohoda_hydina", Tovary,Ryby a mrazený tovar,Stredná športová škola,03.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky - ryby a mrazený tovar , Príloha 1 - návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - špecifikácia zákazky-ryby a mrazený tovar , Príloha 3 - čestné vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 4 - čestné vyhlásenie uchádzača §23 , Príloha 5 - rámcová dohoda-ryby a mrazený tovar", Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,Stredná športová škola,03.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky - mlieko a mliečne výrobky , Príloha 1 - návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - špecifikácia zákazky-mlieko a mliečne výrobky , Príloha 3 - čestné vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 4 - čestné vyhlásenie uchádzača §23 , Príloha 5 - rámcová dohoda - mlieko a mliečne výrobky", Tovary,Vajcia,Stredná športová škola,03.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky - vajcia , Príloha 1 - návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - špecifikácia zákazky-vajcia , Príloha 3 - čestné vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 4 - čestné vyhlásenie uchádzača §23 , Príloha 5 - rámcová dohoda - vajcia", Tovary,Stoličky a kreslá,VIA LUX Košice-Barca,31.07.2020,Stoličky a kreslá, Tovary,Potraviny - mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Šrobárová KE,30.07.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Stavebné práce,Oprava fasády školy,Hotelová akadémia SNV,30.07.2020,"Oprava fasády školy , výkaz výmer", Tovary,Dodávka a montáž stoličkového výťahu,Zemplínska knižnica G. Zvonického Michalovce,29.07.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku Stoličkový výťah, Stavebné práce,"Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru, vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok el .zariadení a bleskozvodov",SOŠ technická Michalovce,28.07.2020,"Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru, vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok el .zariadení a bleskozvodov , projektová dokumentácia , Výkaz výmer , Krycí list , Návrh zmluvy , špecifikácia 1.B a kalkuláciaa ceny , Zmluva o dielo 2.B , Návrh na plnenie kritériíí - sumár , Čestné vyhlásenie", Tovary,"Dodanie tovaru s názvom - Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky",Gymnázium Kráľovský Chlmec,28.07.2020,"Dodanie tovaru s názvom - Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky , Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru", Tovary,Dodanie tovaru s názvom - Cestoviny,Gymnázium Kráľovský Chlmec,28.07.2020,"Dodanie tovaru s názvom - Cestoviny , Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru", Tovary,Dodanie tovaru s názvom - Mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Kráľovský Chlmec,28.07.2020,"Dodanie tovaru s názvom - Mäso a mäsové výrobky , Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru", Tovary,"Dodanie tovaru s názvom - Mrazená hydina, Mrazená zelenina, Ryby",Gymnázium Kráľovský Chlmec,28.07.2020,"Dodanie tovaru s názvom - Mrazená hydina, Mrazená zelenina, Ryby , Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru", Tovary,Dodanie tovaru s názvom - Zelenina a ovocie,Gymnázium Kráľovský Chlmec,28.07.2020,"Dodanie tovaru s názvom - Zelenina a ovocie , Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru", Tovary,"Dodanie tovaru s názvom - Potravinové výrobky, Mlieko a mliečne výrobky",Gymnázium Kráľovský Chlmec,28.07.2020,"Dodanie tovaru s názvom - Potravinové výrobky, Mlieko a mliečne výrobky , Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru", Stavebné práce,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky \"Dodanie , montáž a čiarovanie športového perforovaného univerzálneho povrchu na multifunkčné ihrisko",SPŠ strojnícka Košice,27.07.2020,"Výzva , Projektová dokumentácia , Návrh na plnenie kritérii", Tovary,Výzva na predkladanie CP na prieskum trhu: literárne pomôcky k projektu,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,27.07.2020,"https://marai.edupage.org/obstaravanie/?fto=&ftt=v&ftr=2020&ftm=&ftv=&zac=0 , Výzva na predkladanie CP - prieskum trhu , Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérii , Príloha č. 2 čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 Návrh KZ", Služby,Výzva na predkladanie cenových ponúk - prieskum trhu Publicita k projektu,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,27.07.2020,"https://marai.edupage.org/obstaravanie/ , Výzva na predkladanie CP - prieskum trhu , Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérii , Príloha č. 2 čestné vyhlásenie", Tovary,Nástenný odsávač pár s príslušenstvom,SOŠ drevárska SNV,27.07.2020,https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/276537,obchod zverejnený na: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/276537 Tovary,"Posteľ s elektrickým zdvihom a polohovaním 5 ks, Zdravotné matrace jednodielne s poťahom 5 ks.",SUBSIDIUM Rožňava,24.07.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html", Tovary,Potraviny 3. Celok: „ Hrubý tovar“ 2020,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,24.07.2020,"Výzvy na hrubý tovar 2020 , Návrh Zmluvy na potraviny 03_2020_ŠJ , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Sprievodný list Hrubý tovar , špecifikácia hrubý_tovar – 10 % DPH-1 , špecifikácia hrubý_tovar - 20% DPH", Tovary,Ovocie a zelenina,Stredná športová škola,24.07.2020,"Výzva na predloženie ponuky - ovocie a zelenina , Príloha č.1-Návrh na plnenie kritérií , Príloha 2 - špecifikácia ovocie a zelenina , Príloha 3 - čestné vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 4 - čestné vyhlásenie uchádzača §23 , Príloha 5 - návrh Rámcová dohoda", Stavebné práce,Oprava fasády a zvodov na budove školy.,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,23.07.2020,"výzva , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Krycí list_výkaz výmer , Návrh - Zmluva o dielo , Čestné vyhlásenie , Dokumentácia - výkresy, technická správa, fotodokumentácia", Služby,zabezpečenie ubytovania účastníkov medzinárodného projektu "Príroda nepozná hranice" - Envirofest Viničky,Zemplínska knižnica Trebišov,23.07.2020,2020, Služby,Vypracovanie projektovej dokumentácie "Komplexná rekonštrukcia budovy školy,Gymnázium Sobrance,22.07.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie \" Konflikt záujmov\" , Návrh uchádzača na plnenie kritérii", Tovary,Chlieb a pečivo,Stredná športová škola,22.07.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - Ponuka - chlieb a pečivo , Príloha 2 - vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha 4 - návrh_Rámcová dohoda", Tovary,Nákup úžitkového motorového vozidla,SOŠ SNV Markušovská cesta 4,20.07.2020,"422/2020 , Čestné vyhlásenie", Tovary,Nákup zváracích automatov,SOŠ SNV Markušovská cesta 4,20.07.2020,"423/2020 , /files/zmluvy/6099_priloha-c-1-cestne-vyhlasenie-uchadzaca-nakup-zvaracich-automatov.docx", Tovary,elektroinštalačný materiál na opravu hlavnej brány,SUBSIDIUM Rožňava,16.07.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , sortiment tovaru", Stavebné práce,"„Umelecko-remeselná obnova vstupného vestibulu a schodiska národnej kultúrnej pamiatky GYMNÁZIUM A PAM. TAB., číslo ÚZPF 3568/1 - II. etapa“",Gymnázium Poštová KE,15.07.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Špecifikácia , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh plnenia kritérií", Tovary,Regálové systémy a stolové vitríny,Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria,15.07.2020,1/2020, Tovary,Potraviny - Ovocie a zelenina,Gymnázium Šrobárová KE,14.07.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Potraviny - Suchý tovar,Gymnázium Šrobárová KE,14.07.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Dodávka softvérovej aplikácie,Východoslovenská galéria Košice,14.07.2020,2020-VO, Služby,"Preprava účastníkov medzinárodného projektu \"Príroda nepozná hranice\" Prenájom autobusu na prepravu 100 účastníkov - 1.aktivita Prenájom autobusu na prepravu 500 účastníkov - 5.aktivita /viď príloha č.1-rozpis trás/",Zemplínska knižnica Trebišov,14.07.2020,2020, Stavebné práce,"Oprava strechy na budove školy, garáže a dielne odborného výcviku",SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,13.07.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 a 2 Titulná strana, Návrh na plnenie , Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o dielo , Príloha č. 4 Projektová dokumentácia , Príloha č. 6 Čestné vyhlásenie , Príloha č. 7 Generálne čestné vyhlásenie , Príloha č. 8 Zoznam stavebných prác referencie , Príloha č. 9 Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy , Príloha č. 10 Zoznam subdodávateľov , Prílha č. 11 Čestné vyhlásenie , Príloha č. 12 Súhlas so spracovaním osobných údajov", Tovary,Multifunkčná tlačiareň A3,Bábkové divadlo,13.07.2020,Žiadosť a technická špecifikácia, Služby,vypracovanie projektovej dokumentácie - Múzeum Trebišov - rekonštrukcia Čeľadníka,Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove,10.07.2020,"výzva na predkladanie cenových ponúk , doplnenie výzvy", Stavebné práce,Rekonštrukcia vodovodného potrubia v areáli školy,Gymnázium Kráľovský Chlmec,09.07.2020,"Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stabených prác , Návrh uchádzača na plnenie súťažných kritérií , Kricí list Výkazu-výmeru+Výkaz - výmer , Súhrnná technická správa , Zmluva o dielo - návrh , Čestné vyhlásenie uchádzača , Konflikt záujmov", Stavebné práce,Oprava odbornej učebne - vizáž,SOŠ Košice Gemerská 1,08.07.2020,Výzva, Služby,"Vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a umelecko remeselný dohľad nad stavbou : Rekonštrukcia budovy školy",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,08.07.2020,"https://marai.edupage.org/obstaravanie/ , Výzva na predkladanie CP - prieskum trhu , Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérii , Príloha č. 2 Návrh zmluvy , Príloha č. 3čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 špecifikácia a) , Príloha č. 4 špecifikácia b) , Príloha č. 4 špecifikácia c) , Rozhodnutie KPU KE 2020 , Rozhodnutie KPU KE 2019", Tovary,Potraviny - chlieb a pečivo,Gymnázium Šrobárová KE,07.07.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Služby,Projektová dokumentácia k projektu: Rekonštrukcia a modernizácia budovy pre účely zriadenia podporovaného bývania v stredisku Matilda Huta.,IDEA Prakovce,07.07.2020,Projektová dokumentácia k projektu: Rekonštrukcia a modernizácia budovy pre účely zriadenia podporovaného bývania v stredisku Matilda Huta., Tovary,Laboratórny nábytok 2020,SZŠ Košice Moyzesova 17,07.07.2020,"Výzva - Laboratórny nábytok 2020 , Príloha č. 1 Laboratórny nábytok2020", Tovary,"„ Dodávka mrazeného mäsa - hydina, teľacie, králik a ryby“.",Gymnázium Trebišov,06.07.2020,"Výzva , Príloha č.1-Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2-rámcová dohoda 1.strana , Príloha č. 2-rámcová dohoda str.2-7 , Čestné vyhlásenie , Čestné vyhlásenie -Konflikt záujmov", Stavebné práce,Oprava svietidiel v telocvični,Hotelová akadémia SNV,06.07.2020,výzva na predloženie ponúk, Stavebné práce,Oprava ihriska,SZŠ Michalovce,06.07.2020,"Prieskum trhu,Výzva , /files/zmluvy/5841_priloha-k-vyzve_opis-predmetu-zakazky-1.docx , /files/zmluvy/5842_priloha-k-vyzve_cenova_ponuka-1.docx , /files/zmluvy/5843_kopia-priloha-k-vyzve_specifikacia-ceny_1_cast-predmetu-zakazky.xlsx , /files/zmluvy/5844_kopia-priloha-k-vyzve_specifikacia-ceny_2_cast-predmetu-zakazky-2.xlsx , /files/zmluvy/5845_kopia-priloha-k-vyzve-specifikacia-ceny_3_cast-predmetu-zakazky-2.xlsx , /files/zmluvy/5846_priloha_k-vyzve-zoznam-ekvivalentov.rtf", Služby,Pranie a chemické čistenie,Školský internát Košice Medická 2,06.07.2020,Pranie a chemické čistenie, Stavebné práce,Oprava vonkajšieho schodiska,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,03.07.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Zámer na prenájom telocvične - č. 305/2020,Gymnázium Kráľovský Chlmec,03.07.2020,"Zámer na prenájom telocvične , Príloha č. 1", Stavebné práce,Rekonštrukcia časti budovy,Škola umeleckého priemyslu Košice,03.07.2020,"Výzva na predloženie CP_Rekonštrukcia časti budovy , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - Výkaz výmer , Príloha 3 - Návrh Zmluvy o dielo", Tovary,Konvektomat s príslušenstvom,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,01.07.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Čestné vyhlásenie , Návrh kúpnej zmluvy", Stavebné práce,Oprava podláh v priestoroch školy,SOŠ automobilová Košice,01.07.2020,"Výzva na predkladanie cenových ponúk , Príloha č.1 , Príloha č.2 , Príloha č.3 , Príloha č.4", Tovary,Dodávky čistiacich potrieb,SUBSIDIUM Rožňava,01.07.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Sortiment čistiacich potrieb", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Gočovo okres Rožňava,Košický samosprávny kraj,30.06.2020,"VO_Vyzva_na predloženie ponuky _k u Gočovo , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Cestne vyhlasenie uchadzaca", Tovary,Traktorová kosačka s príslušenstvom,Hotelová akadémia Košice,30.06.2020,"Výzva - Traktorová kosačka s príslušenstvom , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny,Gymnázium Šrobárová KE,29.06.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Dezinfekčné prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.06.2020,VO dezinfekčné prostriedky, Tovary,Čistiace prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.06.2020,VO čistiace prostriedky, Tovary,Mliečne potraviny 2020 -2021,Hotelová akadémia Košice,26.06.2020,"Výzva - Mliečne potraviny 2020 - 2021 , Tender - Mliečne potraviny 2020 -2021 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov , Identifikačné údaje uchádzača", Služby,Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu Implementácia chatbotu,Košický samosprávny kraj,26.06.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky , Príloha_1_návrh_na_plnenie_kritéria , Príloha_2_Opis predmetu zákazky , Príloha_3_Návrh zmluvných podmienok , OPRAVA_Vyzva na predlozenie ponuky", Tovary,Suché potraviny 2020 -2021,Hotelová akadémia Košice,26.06.2020,"Výzva - Suché potraviny 2020 -2021 , Tender - Suché potraviny 2020 -2021 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov , Identifikačné údaje uchádzača", Tovary,Kancelárske potreby,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,25.06.2020,VO kancelárske potreby, Tovary,Originálne tonery,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,25.06.2020,VO tonery, Stavebné práce,"Zateplenie východnej časti budovy školy na Bocatiovej č.1, Košice",SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,24.06.2020,"Výzva na predkladanie ponuky , Príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií , Príloha č.2a - Krycí list Výkazu - výmeru , Príloha č.2b - Výkaz - výmer , Príloha č.3 - Potvrdenie o obhliadke , Príloha č.4 - Zmluva o dielo - návrh , Príloha č.5 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.6 - Konflikt záujmov", Tovary,Obstaranie osobného automobilu pre potreby Spišského osvetového strediska.,Spišské osvetové stredisko SNV,24.06.2020,Výzva_VO_auto_01, Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Moldava nad Bodvou okres Košice-okolie,Košický samosprávny kraj,24.06.2020,"vo_vyzva_gp_k-u-moldava_nad_bodvou , priloha_1_navrh-na-plnenie-kriterii , priloha_2_cestne-vyhlasenie-uchadzaca", Tovary,Čistiace výrobky,Školský internát Košice Medická 2,24.06.2020,Čistiace výrobky, Stavebné práce,Oprava školskej kuchyne,SOŠ Michalovce Školská 4,23.06.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,"Dodanie hrubého tovaru - ovocie a zelenina spracované a konzervované, ovocné a zeleninové šťavy, zelenina sušená, zaváraniny, lekvár, ostatné konzervované ovocie, ostatné nealkoholické nápoje, minerálne vody, rafinované tuky a oleje, prírodný med, spracované a konzervované ryby a rybie výrobky, rybacie konzervy, tepelné spracovanie - iná úprava mäsových výrobkov - paštéty, múka, mučné výrobky, strukoviny, cestoviny, ryža, koreniny, pochutiny, cukrovinky.",LIDWINA Strážske,23.06.2020,307/2020,307/2020 Tovary,Pracie prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,23.06.2020,VO pracie prostriedky, Tovary,Hygienický materiál,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,23.06.2020,VO hygienický materiál, Služby,Výzva - stravné lístky,Gymnázium SNV Školská 7,22.06.2020,"01/01/2020 , Návrh na plnenie kritéria , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie", Služby,Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou jedálnych kupónov,SOŠ ekonomická SNV,19.06.2020,"Stravné , Výzva na predloženie ponuky , Prílohy 1,2,3", Stavebné práce,Oprava podláh a elektroinštalácie v budove školy,Gymnázium SNV Javorová 16,19.06.2020,Oprava podláh a elektroinštalácie v budove školy, Tovary,Elektrická sprchovacia hygienická stolička,SUBSIDIUM Rožňava,17.06.2020,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Služby,PD pre projekt vegetačnej strechy,SOŠ technická Michalovce,15.06.2020,"PD pre projekt vegetačnej strechy , Vzor zmluvy , Situácia , Fotodokumentácia , Statický posudok - telocvičňa , Statický posudok - škola", Služby,Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania,SPŠ strojnícka Košice,12.06.2020,"Výzva , Príloha č. 1 , Príloha č.2 , Príloha č. 3 , Návrh mandátnej zmluvy", Stavebné práce,"Oprava sociálnych zariadení 3., 2., 1. poschodie",SPŠ elektrotechnická Košice,12.06.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_3_4_Specifikacia_pozadovanej_stavebnej_prace , Priloha_5_ Informácie o subdodávateľoch , Priloha_6_Navrh zmluvy o dielo", Tovary,"Potraviny: 2.celok: Ovocie, zelenina a zemiaky",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,12.06.2020,"https://marai.edupage.org/obstaravanie/ , Výzva na predloženie CP , Špecifikácia predmetu zákazky , Návrh zmluvy 02/2020/ŠJ", Tovary,"IKT pomôcky k projektu \"Rozvoj zručností v čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,11.06.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača , Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní , Kúpna zmluva", Tovary,Školské lavice a stoličky,Hotelová akadémia Košice,10.06.2020,"Výzva - Školské lavice a stoličky , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,"Potraviny: 1.celok Chladené mäso, mäsové výrobky a chladená hydina",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,10.06.2020,"Výzva na predkladanie CP potraviny 1.celok , Výzva na predkladanie CP , Špecifikácia predmetu zákazky , Návrh zmluvy 01/2020/ŠJ , Opisný formulár", Tovary,mäsové výrobky vrátane hydinových,HARMONIA Strážske,09.06.2020,VO mäsové výrobky, Tovary,Hrubý potravinový tovar I.,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.06.2020,HPT I., Tovary,Hrubý potravinový tovar II.,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.06.2020,HPT II., Tovary,Cukor a cukrovinky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.06.2020,cukor, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.06.2020,mlieko, Tovary,Chlieb a pečivo,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.06.2020,chlieb, Tovary,"Potraviny - Káva, čaj a príbuzné produkty",Gymnázium Šrobárová KE,04.06.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Dodávky čistiacich potrieb,SUBSIDIUM Rožňava,03.06.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Príloha čistiace prostriedky", Tovary,"Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti pre projekt: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti s kódom ITMS2014+: 302021J634, financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu",SOŠ drevárska SNV,03.06.2020,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/451620,https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253331-2020:TEXT:SK:HTML&src=0 Tovary,Učebné pomôcky k projektu: GPH - Reserata pro Futuro,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.06.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Potraviny - spracované potraviny,Gymnázium Šrobárová KE,03.06.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Maliarsky materiál,Hotelová akadémia Košice,03.06.2020,"Výzva - Maliarsky materiál , Tender - Maliarsky materiál , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Stavebné práce,Rekonštrukcia elektroinštalácie,Gymnázium Košice Trebišovská 12,02.06.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 3 , Príloha č.4 Výkaz výmer , Príloha č. 5 PD a sprievodné dokumenty , Príloha č. 6 Ďalšie dokumenty", Tovary,„Informačno-komunikačné zariadenie pre projekt GYMPOS - učením k sebarealizácii “,Gymnázium Poštová KE,02.06.2020,"Vyzva_informacno_komunikacne_zariadenie , Navrh_plnenia_kriterii , Cestne_vyhlasenie , Navrh_zmluvy", Tovary,"Učebné pomôcky k projektu \"Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Stredná športová škola,28.05.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritérií , Príloha 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 3 - Návrh Kúpnej zmluvy", Tovary,"IKT pomôcky k projektu „ Rozvoj zručnosti v čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti",Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,27.05.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu , Navrh_na_plnenie_kriterii , Cestne_vyhlasenie_o_nepritomnosti_konfliktu_zaujmov_uchadzaca , Cestne_vyhlasenie_o_zakaze_ucasti_vo_verejnom_obstaravani , Kupna_zmluva", Tovary,Alkoholické nápoje 2020 -2021,Hotelová akadémia Košice,26.05.2020,"Výzva - Alkoholické nápoje 2020 -2021 , Tender - Alkoholické nápoje 2020 - 2021 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,Potraviny - cestoviny,Gymnázium Šrobárová KE,25.05.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Stavebné práce,„Realizácia prívodu elektrickej energie do dreveného kostolíka“,Východoslovenské múzeum Košice,25.05.2020,"Výzva „Realizácia prívodu elektrickej energie do dreveného kostolíka“ , Príloha č. 1 - Neocenený rozpočet , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 3 - ČV podľa § 32 písm. f) , Príloha č. 4 - Návrh ZoD", Tovary,"Nákup softvéru Veritas – 20 ks licencií a upgrade prostredia backupu, podpora na 36 mesiacov",Košický samosprávny kraj,25.05.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky , Zmena / doplnenie , Príloha č. 2 – Doplnený opis predmetu zákazky", Stavebné práce,Výmena okien a dverí na budove školy a telocvične,SOŠ ekonomická SNV,22.05.2020,"Výzva , Výzva na predloženie ponuky , Výkaz výmer , Príloha č.2,4,5 , Vysvetlenie k výzve č.1 , Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk , Príloha č.6 Mreže - technický výkres , Príloha č.7 Nákresy okien a dverí , Príloha č.8 Technická špecifikácia okien a dverí , Vysvetlenie k výzve č.2 , Oznámenie o výsledku - zrušenie", Služby,Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania,SPŠ strojnícka Košice,20.05.2020,VO, Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Košický Klečenov,Košický samosprávny kraj,20.05.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 3 – Mapa areálu", Stavebné práce,Oprava vonkajšieho schodiska,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,19.05.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,výmena okien a dverí,SOŠ technická Michalovce,13.05.2020,Výmena okien a dverí, Stavebné práce,"Oprava fasády na Rodošte, Hrnčiarska 7",Východoslovenské múzeum Košice,11.05.2020,"Výzva \"Oprava fasády na Rodošte, Hrnčiarska 7\" , Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2a) - Krycí list , Príloha č. 2b) - Výkaz výmer , Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 - Návrh Zmluvy o dielo , Príloha č. 6 - Rozhodnutie KPÚ , Príloha č. 7 - Návrh technologického postupu... , Príloha č. 8 - Fotodokumentácia objektu", Stavebné práce,Rekonštrukcia izieb v zmysle vyhlášky MZ SR,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,11.05.2020,VO rekonštrukcia izieb, Tovary,"CP-prieskum trhu:Predmet zákazky: DP– Technické vybavenie _ \"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"",Gymnázium SNV Javorová 16,11.05.2020,"CP-prieskum trhu:Predmet zákazky: DP– Technické vybavenie _ \"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"", Tovary,Pracie a čistiace prostriedky,ARCUS Košice,11.05.2020,Kúpna zmluva, Tovary,Stravné poukážky,Škola umeleckého priemyslu Košice,11.05.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky \"Stravné poukážky\" , Špecifikácia predmetu zákazky , Identifikačné údaje úchadzača a Cenová ponuka , Čestné vyhlásenie , Návrh Rámcovej zmluvy , Súhlas so spracovaním osobných údajov", Stavebné práce,Oznámenie o zrušení verejného obstarávania,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,07.05.2020,., Tovary,Posteľná bielizeň,SUBSIDIUM Rožňava,07.05.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Podklady k CP postelná bielizeň", Tovary,Slepačie vajcia,SPŠ elektrotechnická Košice,07.05.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,"Didaktické pomôcky k projektu „Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“. (Opis predmetu zákazky: Súbor učebných pomôcok – Fyzika)",Gymnázium SNV Javorová 16,07.05.2020,"Didaktické pomôcky k projektu „Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“. (Opis predmetu zákazky: Súbor učebných pomôcok – Fyzika)", Tovary,"Didaktické pomôcky k projektu „Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“. (Opis predmetu zákazky: Súbor učebných pomôcok – Biologia)",Gymnázium SNV Javorová 16,07.05.2020,"Didaktické pomôcky k projektu „Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“. (Opis predmetu zákazky: Súbor učebných pomôcok – Biologia)", Tovary,"Didaktické pomôcky k projektu „Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“. (Opis predmetu zákazky: Súbor učebných pomôcok – Finacna gramotnost)",Gymnázium SNV Javorová 16,07.05.2020,"Didaktické pomôcky k projektu „Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“. (Opis predmetu zákazky: Súbor učebných pomôcok – Finacna)", Tovary,Gymnázium Pavla Horova Michalovce - Školský nábytok,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,06.05.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Príloha č. 1- položkový rozpočet , Návrh kúpnej zmluvy , Čestné vyhlásenie", Tovary,"Ovocie, zelenina a zemiaky",HARMONIA Strážske,06.05.2020,výzva ovocie, Tovary,"bravčové mäso, hovädzie mäso a kosti",HARMONIA Strážske,06.05.2020,výzva mäso, Tovary,Učebné pomôcky k projektu: GPH - Reserata pro Futuro,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,05.05.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Návrh Kúpnej zmluvy", Tovary,Oznámenie o zrušení VO"Školiaci materiál a potreby I.",Gymnázium Trebišov,04.05.2020,Výzva 6/2020, Stavebné práce,Zriadenie izolačnej miestnosti,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,04.05.2020,Vo izolačná miestnosť, Tovary,Potraviny - mlieko a mliečne výrobky,Gymnázium Šrobárová KE,04.05.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,"WC misy, umývadla, batérie a rôzne sanitárne výrobky",VIA LUX Košice-Barca,04.05.2020,"WC misy, umývadla,batérie a rôzne sanitárne výrobky", Služby,PD pre projekt vegetačnej strechy,SOŠ technická Michalovce,30.04.2020,PD pre projekt vegetačnej strechy, Služby,SOŠ drevárska - stravné lístky,SOŠ drevárska SNV,30.04.2020,"Výzva - stravné lístky , Cenová ponuka - tlačivo , Čestné vyhlásenie - zákaz účasti , Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov", Tovary,"Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska 16337 - WYT Vestník č. 90/2020 - 29.04.2020",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,29.04.2020,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446705,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446705 Služby,Zabezpečenie sťahovacích služieb na školskom internáte,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,29.04.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Mrazená hydina a čerstvé vajcia,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,28.04.2020,VO hydina, Tovary,"Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska 16220 - WYT Vestník č. 89/2020 - 28.04.2020",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,28.04.2020,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446582,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446582 Tovary,"Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska 16221 - WYT Vestník č. 89/2020 - 28.04.2020",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,28.04.2020,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446583,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446583 Tovary,Potraviny - Zákusky,LÚČ Šemša,27.04.2020,Výzva zákusky B 2020, Tovary,"Dodávka mrazenej hydiny, zeleniny, ovocia a polotovarov - potraviny",IDEA Prakovce,24.04.2020,"Dodávka mrazenej hydiny, zeleniny, ovocia a polotovarov - potraviny", Tovary,"Dodávka cukru, soli, korenín, cukroviniek, čajov, kávovinových náhrad, ryže, múky, strukovín, minerálnych vôd, konzervovanej zeleniny, ovocia , džemov, marmelád,olejov a konzervovaných rýb (ďalej len suchý tovar)",IDEA Prakovce,24.04.2020,"Dodávka cukru, soli, korenín, cukroviniek, čajov, kávovinových náhrad, ryže, múky, strukovín, minerálnych vôd, konzervovanej zeleniny, ovocia , džemov, marmelád,olejov a konzervovaných rýb (ďalej len suchý tovar)", Tovary,Dodávka čistiacich a pracích prostriedkov,IDEA Prakovce,24.04.2020,Dodávka čistiacich a pracích prostriedkov, Tovary,Dodávka predmetov osobnej starostlivosti,IDEA Prakovce,24.04.2020,Dodávka predmetov osobnej starostlivosti, Stavebné práce,Výzva na predkladanie cenových ponúk Rekonštrukcia havarijného stavu oplotenia,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,24.04.2020,"Výzva na predkladanie CP Rekonštrukcia HS oplotenia , Výzva na predkladanie CP , VV - rozpočet , Návrh zmluvy o dielo i.č.4/2020", Tovary,Výpočtová technika,VIA LUX Košice-Barca,24.04.2020,Výpočtová technika, Tovary,Potraviny - " Mäso a mäsové výrobky",LÚČ Šemša,23.04.2020,výzva mäso 2020, Tovary,"Predmet zákazky: Didakticke pomocky - Fyzika \"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"",Gymnázium SNV Javorová 16,23.04.2020,"Predmet zákazky: Didakticke pomocky - Fyzika \"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\" , navrh , cestne , konflikt", Tovary,"Predmet zákazky: Didakticke pomocky - Biologia\"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"",Gymnázium SNV Javorová 16,23.04.2020,"Predmet zákazky: Didakticke pomocky - Biologia\"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"", Tovary,"Predmet zákazky: Didakticke pomocky - Financna gramotnost\"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"",Gymnázium SNV Javorová 16,23.04.2020,"Predmet zákazky: Didakticke pomocky - Financna gramotnost\"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"", Tovary,"Predmet zákazky: Technické vybavenie k projektu \"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"",Gymnázium SNV Javorová 16,23.04.2020,"Predmet zákazky: Technické vybavenie k projektu \"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"", Tovary,"Pomôcky IKT k projektu \"Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu, Alejová 1, Košice\"",Gymnázium Košice Alejová 1,23.04.2020,"Výzva na predloženie CP , priloha-c.1-navrh-na-plnenie-kriterii-ikt-pomocky-alejova.xlsx , priloha-c-2-navrh-zmluvy.docx , priloha-c.3-cestne-vyhlasenie.docx , priloha-c.4-cestne-vyhlasenie-konflikt-zaujmov.docx", Tovary,"Zariadenie k projektu \"Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu, Alejová 1, Košice\"",Gymnázium Košice Alejová 1,23.04.2020,"Výzva na predloženie CP , priloha-c.1-navrh-na-plnenie-kriterii-zariadenie.xlsx , priloha-c.2-cestne-vyhlasenie.docx , priloha-c.3-cestne-vyhlasenie-konflikt-zaujmov.docx", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Vlachovo okres Rožňava,Košický samosprávny kraj,22.04.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Stavebné práce,Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku Oprava bleskozvodu,SPŠ dopravná Košice,21.04.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku Oprava bleskozvodu , príloha č. 1 , príloha č. 2 , príloha č. 4 , príloha č. 5 , prílola č. 6 , príloha č. 7 , príloha č. 8 , príloha č. 9 , príloha č. 3 , návrh zmluvy , návrh zmluvy , návrh zmluvy , návrh zmluvy , návrh zmluvy", Tovary,Mrazené hydinové mäso 2020 -2021,Hotelová akadémia Košice,21.04.2020,"Výzva - Mrazené hydinové mäso 2020 -2021 , Tender - Mrazené hydinové mäso 2020 -2021 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2020 - 2021,Hotelová akadémia Košice,21.04.2020,"Výzva - Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2020 - 2021 , Tender - Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2020 - 2021 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Služby,"Poskytovanie služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,21.04.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Potraviny pre celiatikov,Gymnázium Šrobárová KE,20.04.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Dodávky originálnych tonerov,SUBSIDIUM Rožňava,20.04.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Zoznam originálnych tonerov", Tovary,"Čerstvé vajcia triedené \"L\" , trieda kvality \"A\"",Hotelová akadémia Košice,20.04.2020,"Výzva - Čerstvé vajcia triedené \"L\" , trieda kvality \"A\" , Tender - Čerstvé vajcia triedené \"L\" , trieda kvality \"A\" , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,Nákup laboratórneho nábytku pre projekt - GPH - Reserata pro Futuro,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,17.04.2020,"Nákup laboratórneho nábytku , Výzva na predkladanie cenových ponúk , technické požiadavky , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Kúpna zmluva", Tovary,Gymnázium Pavla Horova Michalovce - Školský nábytok,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,16.04.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Príloha č. 1 , Čestné vyhlásenie , Kúpna zmluva", Tovary,Zriadenie priestorov výdajne jedál,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,15.04.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky - zariadenia , Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky - stavebné práce , Príloha č. 3 - Cenová ponuka", Tovary,Oznámenie o zrušení,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,15.04.2020,Oznámenie o zrušení, Stavebné práce,"Oprava strechy na budove školy, garáže a dielne odborného výcviku",SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,15.04.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Krycí list rozpočtu , Príloha č. 2 Návrh ZoD , Príloha č. 3 Cenová ponuka", Tovary,"Literárne pomôcky k projektu \"Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Gymnázium Šrobárová KE,15.04.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky - Literárne pomôcky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 - Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,"Pomôcky IKT k projektu \"Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Stredná športová škola,15.04.2020,"Výzva na predloženie ponuky- pomôcky IKT k projektu , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Návrh Kúpnej zmluvy", Služby,Služby spojené s predĺžením vernostnej licencie antivírusovej ochrany koncových zariadení na 24 mesiacov ESET Secure Business pre 1 200 endpointov a ESET mail security pre 2 MS Exchange servre,Košický samosprávny kraj,15.04.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky", Tovary,Priemyselná sušička,HARMONIA Strážske,14.04.2020,VO priemyselna susicka, Služby,"Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby s názvom: Michalovce-Stredná zdravotnícka škola- Spojenie hlavnej a vedľajšej budovy",SZŠ Michalovce,14.04.2020,"Výzva na predkladanie ponuky , Opis predmetu zákazky , Návrh na plnenie kritéria , Návrh zmluva o dielo , vyhlásenie zodpovedného projektanta", Tovary,Technické vybavenie pre odborný výcvik,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,08.04.2020,Podrobnejšie informácie, Tovary,Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov - potraviny,IDEA Prakovce,07.04.2020,Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov - potraviny,Zákazka s nízkou hodnotou bola zrušená. S tým istým názvom bude opätovne vyhlásená Tovary,Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov - potraviny,IDEA Prakovce,07.04.2020,Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov - potraviny, Tovary,Motorové vozidlo s hydraulickou plošinou,JASANIMA Rožňava,07.04.2020,Jasanima, Služby,Stravné poukážky,Gymnázium Šrobárová KE,07.04.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky - stravné poukážky , Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 2 Cenová ponuka , Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 4 - Návrh Rámcovej zmluvy , Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie", Služby,Odborné skúšky a odborné prehliadky el.spotrebičov a ručného el.náradia,VIA LUX Košice-Barca,07.04.2020,Revízia elektrických spotrebičov, Tovary,Zrušenie verejného obstarávania zákazy Zriadenie výdajne jedál,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,06.04.2020,zrušenie VO, Tovary,Veľká mechanizácia - dodávka poľnohospodárskej techniky,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,03.04.2020,Výzva na verejné obstarávanie, Tovary,Zriadenie priestorov výdajne jedál,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,02.04.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Upovedomenie - nevyhodnotenie prieskumu trhu,SZŠ Michalovce,02.04.2020,Upovedomenie - nevyhodnotenie prieskumu trhu, Tovary,"mrazené morské ryby, mrazená zelenina a hotové mrazené cestovinové jedlá, mäso a jedlé droby z hydiny, vajcia",LIDWINA Strážske,01.04.2020,245/2020,245/2020 Služby,Analýza stavu bezpečnosti úradu KSK podľa ISO/IEC 27001,Košický samosprávny kraj,01.04.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - Návrh zmluvy", Služby,Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov 2020,Gymnázium Poštová KE,31.03.2020,"Výzva , Opis predmetu zákazky , Návrh plnenia kritérií , Čestné vyhlásenie", Tovary,Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov - potraviny,IDEA Prakovce,30.03.2020,Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov - potraviny,potraviny Tovary,"Pomôcky IKT k projektu \"Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Stredná športová škola,27.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky - pomôcky IKT k projektu , Príloha č.1-Návrh na plnenie kritérií , Príloha č.2-čestné vyhlásenie , Príloha č.3-Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie,Hotelová akadémia Košice,27.03.2020,"Výzva - ˇistiace prostriedky a potreby na upratovanie , Tender - Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov", Tovary,Ovocie a zelenina,SPŠ elektrotechnická Košice,27.03.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru_ovocie , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Služby,"Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Južné Mesto, okres Košice IV",Košický samosprávny kraj,25.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritérií , Príloha 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača", Tovary,"Výroba a osadenie mreží na celom nadzemnom podlaží kaštieľa v Trebišove z dôvodu zaistenia objektu a vzácnych zbierkových predmetov",Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove,25.03.2020,"výzva na predloženie ponuky , Výkaz výmer , vizualizácia odsúhlasené KPÚ",dodanie tovaru a poskytnutie služby Tovary,Projekt Gramotnosti - publicita,Gymnázium Michalovce Ľ. Štúra 26,24.03.2020,"01/2020/312011W363 , publicita - návrh na plnenie kritérií , publicita - čestné vyhlásenie", Tovary,projekt Gramotnosti - IKT,Gymnázium Michalovce Ľ. Štúra 26,24.03.2020,"02/2020/312011W363 , IKT - návrh na plnenie kritérií , IKT - čestné vyhlásenie , IKT - návrh zmluvy", Tovary,projekt Gramotnosti - pomôcky,Gymnázium Michalovce Ľ. Štúra 26,24.03.2020,"03/2020/312011W363 , pomôcky - návrh na plnenie kritérií , pomôcky - čestné vyhlásenie , pomôcky - návrh zmluvy", Tovary,VO "Školiaci materiál a potreby I.",Gymnázium Trebišov,24.03.2020,"Výzva 6/2020 , Príloha č.1-Návrh na plnenie kritérií , Príloha č.2 - Zmluva , Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie", Stavebné práce,Rekonštrukcia strechy vrátane odstránenia statickej poruchy budovy Letohrádku Dardanely v Markušovciach,Múzeum Spiša SNV,23.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - Výkaz-výmer , Príloha 3 - Návrh zmluvy , Príloha 4 - Projektová dokumentácia", Služby,Michalovce - Stredná zdravotnícka škola - Spojenie hlavnej a vedľajšej budovy,SZŠ Michalovce,23.03.2020,"Výzva na určenie PHZ a na predkladanie ponuky , Opis predmetu zákazky , cenová ponuka , Návrh zmluva , Zrušenie", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Pavlovce nad Uhom,Košický samosprávny kraj,23.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,"Zabezpečenie ubytovania účastníkov medzinárodného projektu „Príroda nepozná hranice“ z Fondu malých projektov pre východnú programovú oblasť",Zemplínska knižnica Trebišov,20.03.2020,1/2020, Tovary,Hlbokozmrazené potraviny,SPŠ elektrotechnická Košice,20.03.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,Mäso a mäsové výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,17.03.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru_mäso , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,Nákup učebných pomôcok IKT pre projekt GPH - Reserata pro Futuro,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,16.03.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 - opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - návrh na plnenie kritérií IKT , Čestné vyhlásenie , Kúpna zmluva", Tovary,Nákup IKT,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,13.03.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Posteľná bielizeň,SUBSIDIUM Rožňava,12.03.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html ,", Tovary,"dodávka mäsa bravčového, hovädzieho a mäsových výrobkov",ARCUS Košice,12.03.2020,Vestník č.58/2020-12.3.2020,Verejná súťaž - nadlimitná zákazka Služby,Servis a oprava gastro zariadenia,ARCUS Košice,12.03.2020,Výzva, Tovary,Stravné poukážky,Školský internát Antona Garbana,12.03.2020,"Oznámenie o zadávaná zákazky , Výzva na predloženie ponuky , Opis a špecifikácia PZ , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie ,,Konflikt záujmov\"", Tovary,Nákup laboratórneho nábytku pre projekt : GPH - Reserata pro Futuro,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,12.03.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Technické požiadavky , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Kúpna zmluva", Služby,Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre "rekonštrukciu budovy školy vrátane odstránenia statických porúch" v rozsahu pre stavebné povolenie a tendrovú dokumentáciu,SPŠ dopravná Košice,11.03.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , príloha č. 1 , príloha č. 1.1 , príloha č. 2 , príloha č. 3 , príloha č. 4 , príloha č. 5 , príloha č. 6 , príloha č. 7 , príloha č. 8 , príloha č. 9", Služby,Vypracovanie zjednodušenej dokumentácie pre zlegalizovanie a vyznačenie cykloturistických trás v cieľovom území Zemplínska a šírava a okolie,Košický samosprávny kraj,10.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 3 – Návrh zmluvy", Tovary,Potraviny - "Zemiaky",Gymnázium Šrobárová KE,09.03.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Potraviny - "Vajcia",Gymnázium Šrobárová KE,09.03.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,"Potraviny-\" mrazené výrobky, hydina a vajcia\"",LÚČ Šemša,04.03.2020,Výzva mrazené 2020, Tovary,"Zariadenie, vybavenie a didaktické prostriedky k projektu ,,Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce\"",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,04.03.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,potraviny,HARMONIA Strážske,03.03.2020,vyzva potraviny, Tovary,hydina,HARMONIA Strážske,03.03.2020,vyzva hydina, Tovary,Mrazená zelenina a polotovary,HARMONIA Strážske,03.03.2020,vyzva mrazena zelenina a polotovary, Tovary,Ryby,HARMONIA Strážske,03.03.2020,vyzva ryby, Tovary,Suché polotovary,HARMONIA Strážske,03.03.2020,vyzva suche polotovary, Tovary,Chlieb,HARMONIA Strážske,03.03.2020,vyzva chlieb, Služby,Aktualizácia priestorových informačných cykloturistických máp v Cykloregióne Spiš – južná časť,Košický samosprávny kraj,02.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Návrh zmluvy , Príloha č. 1 k zmluve", Tovary,"Literárne pomôcky k projektu ,,Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Gymnázium Šrobárová KE,29.02.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 - Návrh kúpnej zmluvy", Stavebné práce,Oprava fasády 2,SOŠ Prakovce,28.02.2020,Výzva na predloženie ponuky - Oprava fasády 2, Tovary,"Čerstvé alebo chladené hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené bravčové mäso, mäsové výrobky vrátane hydinových, tepelne upravené alebo iná úprava mäsových výrobkov",LIDWINA Strážske,28.02.2020,VO 203/2020,VO 203/2020 Tovary,Dodávka ovocia a orechov,LIDWINA Strážske,28.02.2020,VO 204/2020,VO 204/2020 Tovary,Dodávka čerstvej alebo chladenej zeleniny,LIDWINA Strážske,28.02.2020,VO 205/2020,VO 205/2020 Tovary,Dodávka čestvého ovocia a zeleniny,IDEA Prakovce,28.02.2020,Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny,Potraviny Tovary,Oznámenie o zrušení výzvy - Nákup laboratórneho nábytku,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,28.02.2020,Oznámenie o zrušení, Služby,Spoločenská akcia - Deň učiteľov,Školský internát Košice Medická 2,28.02.2020,Spoločenská akcia - Deň učiteľov,Spoločenská akcia - Deň učiteľov Stavebné práce,Stavebné práce - elektrolaboratórum - cezhraničný projekt "Renovate & Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,28.02.2020,"podrobnejšie informácie , Príloha č. 1_Výkaz-výmer , Príloha č. 2_Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3_Návrh zmluvy , formulár_prevzatie staneviska , formulár_ukončenie prác", Tovary,"Pomôcky IKT k projektu \"Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou\"",Gymnázium Moldava nad Bodvou,27.02.2020,"Výzva IKT , Návrh na plnenie kritérií , Návrh kupnej zmluvy , Čestné vyhlásenei", Tovary,"Literárne pomôcky k projektu \"Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou\"",Gymnázium Moldava nad Bodvou,27.02.2020,Výzva, Stavebné práce,Oprava podlahy na 3. poschodí,SUBSIDIUM Rožňava,26.02.2020,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Tovary,Nákup multifunkčného farebného zariadenia,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,26.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Chlieb a pečivo 2020 -2021,Hotelová akadémia Košice,25.02.2020,"Výzva - Chlieb a pečivo 2020 -2021 , Tender - Chlieb a pečivo 2020 - 2021 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,Mrazené potraviny 2020 - 2021,Hotelová akadémia Košice,25.02.2020,"Výzva - Mrazené potraviny 2020 -2021 , Tender - Mrazené potraviny 2020 - 2021 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,Nealkoholické nápoje 2020 - 2021,Hotelová akadémia Košice,25.02.2020,"Výzva - Nealkoholické nápoje 2020 -2021 , Tender - Nealkoholické nápoje 2020 -2021 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Stavebné práce,Oprava strechy a štítovej steny Meštianskeho domu na Hrnčiarskej 6 v Košiciach,Východoslovenské múzeum Košice,25.02.2020,"Výzva , Neocenený výkaz výmer , Návrh na plnenie kritéria , Čestné vyhlásenie § 32 ... , Návrh Zmluvy o dielo , Rozhodnutie pamiatkového úradu", Tovary,Ovocie a zelenina 2020 - 2021,Hotelová akadémia Košice,25.02.2020,"Výzva - Ovocie a zelenina 2020 -2021 , Tender - Ovocie a zelenina 2020 -2021 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,VO "Laboratórne prístroje - Chémia",Gymnázium Trebišov,25.02.2020,"Výzva 5/2020 , Príloha č.1-Návrh na plnenie kritérií , Príloha č.2 - Zmluva , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie", Tovary,Potraviny-"chlieb a pečivo",LÚČ Šemša,25.02.2020,Vyzva chlieb 2020, Tovary,"vybavenie učebne",SOŠ obchodu a služieb Sobrance,25.02.2020,"2020 , Návrh uchádzača , Čestné vyhlásenie , Zmluva , Cenový návrh , Špecifikácia", Tovary,"Obstaranie školského lavíc a školských stoličiek pre študentov a katedier a stoličiek pre pedagógov,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,25.02.2020,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Nákup laboratórneho nábytku,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,24.02.2020,"Výzva na predkladanie ponúk - Nákup laboratórneho nábytku , technické požiadavky , čestné vyhlásenie", Tovary,Vybavenie elektrolaboratória modulovým systémom - cezhraničný projekt "Renovate& Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,20.02.2020,"Podrobnejšie informácie , Príloha č. 1_Technická špecifikácia modulov , Príloha č. 2_Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3_Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,VO "Učebné pomôcky a zariadenia pre prírodovedné predmety,Gymnázium Trebišov,19.02.2020,"VO \"Učebné pomôcky a zariadenia pre prírodovedné predmety , Príloha č.1A - Didaktické pomôcky pre Biológiu , Príloha č. 1B - Biológia - Optické príslušenstvo , Príloha č.1C1 - Chemikálie , Príloha č. 1C2 - Spotrebný materiál , Príloha č. 1D - Didaktické pomôcky pre Fyziku , Príloha č. 1E - Biela magnetická keramická tabuľa triptych , Príloha č. 2 - Zmluva OPĽZ č.04/2020 , Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie", Služby,Kompletný servis výťahov,VIA LUX Košice-Barca,19.02.2020,Kompletný servis výťahov, Služby,Poskytnutie služieb v oblasti verejného obstarávania,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,19.02.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh na plnenie kritérií , Vyhlásenia uchádzača", Tovary,Materiál na upratovanie a čistiace prostriedky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach s demontážou pódia,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Michaľany okres Trebišov,Košický samosprávny kraj,17.02.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Tovary,"Dodávka čerstvého hovädzieho, bravčového mäsa a mäsových výrobkov -potraviny",IDEA Prakovce,17.02.2020,"Dodávka čerstvého hovädzieho, bravčového mäsa a masových výrobkov", Tovary,Mrazená zelenina a ryby,VIA LUX Košice-Barca,17.02.2020,Mrazená zelenina a ryby, Tovary,"Súbor učebných pomôcok IKT k projektu \"Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Gymnázium Šrobárová KE,17.02.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 - Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,"Čistiace a dezinfekčné prostriedky, doplnkový tovar",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,14.02.2020,Podrobnejšie informácie, Služby,Tlač občasníka KSK – Rozhýbaný kraj,Košický samosprávny kraj,14.02.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Zmluva o poskytnutí služieb , Príloha k zmluve o poskytnutí služieb", Služby,"Výroba a oprava horizontálnych žalúzií ISO systém ( celotieniace prevedenie, ovládanie retiazka)",Hotelová akadémia Košice,14.02.2020,"Výzva - Výroba a oprava horizontálnych žalúzií ISO systém ( celotieniace prevedenie, ovládanie retiazka) , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Kancelárske potreby,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,13.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,"Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu - Gimnáziu, Veľké Kapušany",Gymnázium Veľké Kapušany,13.02.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Vzor zmluvy", Stavebné práce,Oprava podlahy dielne školy,SOŠ Prakovce,12.02.2020,Výzva na opravu osvetlenia dielne školy, Tovary,"Kŕmna pšenica",SOŠ Pribeník,12.02.2020,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Služby,Upratovacie služby v Galérii umelcov Spiša,"Galéria umelcov Spiša, SNV",12.02.2020,2020_GUS_VO_CPT_upratovacie_sluzby, Tovary,VO "Didaktická pomôcka pre Chémiu",Gymnázium Trebišov,12.02.2020,"Výzva 3/2020 , Príloha č.1-Návrh na plnenie kritérií , Príloha č.2-Zmluva OPĽZ č.03/2020 , Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie", Tovary,"Súbor učebných pomôcok k projektu ,,Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej,matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Gymnázium Šrobárová KE,12.02.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 - Návrh kúpnej zmluvy", Služby,"Publicita projektu \"Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Stredná športová škola,11.02.2020,"Výzva na predloženie ponuky Publicita projektu , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie", Tovary,VO "Geológia-Meteostanica",Gymnázium Trebišov,11.02.2020,"Výzva 2/2020 , Príloha č.1-Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2-Zmluva OPĽZ č.02/2020 , Príloha č.3-Čestné vyhlásenie", Tovary,Obalový materiál,Hotelová akadémia Košice,10.02.2020,"Výzva - Obalový materiál , Tender - Obalový materiál , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača -konflikt záujmov", Tovary,Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení (originály a renovácie),SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,10.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky-Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení (originály a renovácie), Služby,Komplexné služby PO a BOZP,ARCUS Košice,10.02.2020,Výzva, Tovary,"Pomôcky IKT k projektu \"Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Gymnázia, Trebišovská 12, Košice",Gymnázium Košice Trebišovská 12,07.02.2020,"Výzva pomôcky IKT , Návrh na plnenie kritérii , Príloha č. 2 , Príloha č. 3 , Príloha č.4", Tovary,Potraviny,LÚČ Šemša,06.02.2020,Výzva potraviny 2020, Služby,Autobusová doprava,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,06.02.2020,výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Pranie a chemické čistenie,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,05.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Pranie a chemické čistenie, Stavebné práce,Oprava kúpelne pre prijímateľov na 1. a 2. poschodí,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,05.02.2020,VO kúpelne, Tovary,VO "IKT ZARIADENIA",Gymnázium Trebišov,04.02.2020,"Výzva 01/2020 , Príloha č.1A -IKT technika , Príloha č.1B- Informatika-internet v praxi , Príloha č.1C - Ploter , Príloha č.2 - Zmluva , Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie", Tovary,"Nový stolový počítač 3 ks, klávesnica 3 ks, myš 3 ks",SUBSIDIUM Rožňava,04.02.2020,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Tovary,Kancelárske potreby,VIA LUX Košice-Barca,31.01.2020,Kancelárske potreby, Stavebné práce,Oprava elektroinštalácie v učebni č. 316,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,30.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Oprava elektroinštalácie v učebni č.316, Stavebné práce,Montáž vyvýšenej podlahy v učebni,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,30.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Montáž vyvýšenej podlahy v učebni, Tovary,Osivá a semená na pestovanie zeleniny.,SOŠ Pribeník,29.01.2020,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=64194", Tovary,"Žiacky laboratórny stôl a učiteľský demonštračný stôl",Gymnázium Kráľovský Chlmec,28.01.2020,"\"Žiacky laboratórny stôl a učiteľský demonštračný stôl , Opis predmetu zákazky , Návrh uchádzača na plnenie kritérií , Kúpna zmluva", Tovary,Športové lyžiarske potreby,Spojená škola Sečovce,28.01.2020,https://gdusecovce.edupage.org/zmluvy/, Tovary,Špeciálne cukrárske suroviny,Hotelová akadémia Košice,27.01.2020,"Výzva - Špeciálne cukrárske suroviny , Tender - špeciálne cukrárske suroviny , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Služby,"Revízie elektrických zariadení v budovách Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce",Spojená škola Sečovce,27.01.2020,https://gdusecovce.edupage.org/zmluvy/, Služby,Obnova vstupných dverí objektu Verejnej knižnice Jána Bocatia-Hviezdoslavova 5,Verejná knižnica Jána Bocatia Košice,24.01.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Rozhodnutie pamiatkového úradu , tabuľka pre stanovenie CP", Tovary,Špeciálne pekárenské suroviny,Hotelová akadémia Košice,24.01.2020,"Výzva - Špeciálne pekárenské suroviny , Tender - špeciálne pekárenské suroviny , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,Šijacie stroje,Spojená škola Sečovce,24.01.2020,https://gdusecovce.edupage.org/zmluvy/, Služby,Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy,SZŠ Košice Moyzesova 17,24.01.2020,Výzva - komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy, Stavebné práce,"Oprava strechy školského internátu pri SOŠ Ostrovského 1, Košice",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,23.01.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Oprava strechy školského internátu pri SOŠ Ostrovského 1, Košice", Tovary,Osivá a semená na pestovanie zeleniny.,SOŠ Pribeník,22.01.2020,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=60102",Zrušený prieskum - nebola predložená žiadna ponuka. Tovary,Kŕmne zmesi na výživu hospodárskych zvierat na rok 2020,SOŠ Pribeník,22.01.2020,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Tovary,Potraviny pre potreby odborného výcviku,Spojená škola Sečovce,21.01.2020,https://gdusecovce.edupage.org/zmluvy/, Tovary,Literárne pomôcky pre potreby výučby,Spojená škola Sečovce,21.01.2020,https://gdusecovce.edupage.org/zmluvy/, Stavebné práce,Oprava strechy trafostanice,Spojená škola Sečovce,21.01.2020,https://gdusecovce.edupage.org/zmluvy/, Služby,Prenájom nebytových priestorov - miestností č. 19 a č. 20,Obchodná akadémia Košice Polárna 1,21.01.2020,Zamer na prenajom_21012020 z VUC definitívna verzia.pdf, Tovary,Základné potraviny a cestoviny,SPŠ elektrotechnická Košice,20.01.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia pozadovaneho tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,20.01.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia pozadovaneho tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Služby,Lyžiarsky kurz,SOŠ technická Michalovce,20.01.2020,lyžiarsky kurz, Služby,Spracovanie komplexnej účtovnej agendy,Školský internát Košice Považská 7,16.01.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - spracovanie komplexnej účtovnej agendy , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy", Služby,Zváračský kurz 2020,SPŠ strojnícka Košice,16.01.2020,Výzva, Tovary,Potraviny - "Mlieko a mliečne výrobky",LÚČ Šemša,15.01.2020,Vyzva 6, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Cestoviny,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky-Cestoviny, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Cukrovinky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky-Cukrovinky, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Mäso a mäsové výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mäso a mäsové výrobky, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Mlieko a mliečne výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mlieko a mliečne výrobky, Tovary,"Verejné obstarávanie potravín - Chlieb, pekárenské výrobky a pečivo",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,"Výzva na predloženie CP-Chlieb, pekárenské výrobky a pečivo", Tovary,Verejné obstarávanie potravín- Mlynské výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mlynské výrobky, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Mrazená zelenina,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mrazená zelenina, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Mrazené ryby,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mrazené ryby, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Mrazené polotovary,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mrazené polotovary, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Mrazená hydina,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mrazená hydina, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Džemy,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Džemy, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Živočíšne a rastlinné oleje,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Živoč.a rastl.oleje, Tovary,Verejné obstarávanie potravín- Rôzne potravinárske výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Rôzne potravinárske výrobky, Tovary,"Verejné obstarávanie potravín-Sirup, čaj a srvátková zmes",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,"Výzva na predloženie CP-Sirup,čaj a srvátk.zmes", Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Sterilizované potraviny,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Sterilizované potraviny, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Slepačie vajcia,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Slepačie vajcia, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Zemiaky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Zemiaky, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Zelenina a ovocie,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Zelenina a ovocie, Tovary,Výzva na predkladanie ponúk - Mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Kráľovský Chlmec,15.01.2020,"Výzva na predkladanie ponúk - mäso a mäsové výrobky ,", Služby,Externý projektový manažér - cezhraničný projekt "Renovate & Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,14.01.2020,Podrobnejšie informácie, Tovary,"Potraviny - \" Ovocie, zelenia a zemiaky\"",LÚČ Šemša,13.01.2020,Vyzva 7, Tovary,Tonery,Spojená škola Sečovce,13.01.2020,https://gdusecovce.edupage.org/zmluvy/, Služby,"Lyžiarsky pobytový kurz 2020 - ubytovacie služby, reštauračné služby, doprava, skipas",Hotelová akadémia Košice,13.01.2020,"Lyžiarsky pobytový kurz 2020 - ubytovacie služby, reštauračné služby, doprava, skipas", Služby,"Lyžiarsky denný kurz 2020 - reštauračné služby, doprava, skipas, 3x inštruktor lyžovania",Hotelová akadémia Košice,13.01.2020,"Lyžiarsky denný kurz 2020 - reštauračné služby, doprava, skipas, 3x inštruktor lyžovania", Tovary,Potravinársky tovar,Školský internát Košice Považská 7,13.01.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - potravinársky tovar , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazzky",Všetky dokumenty potrebné k účasti na verejnom obstarávaní sú zverejnené aj na https://www.sipovke.sk/index.php?page=zakazky-nad-1000 Tovary,Mliečne výrobky,Školský internát Košice Považská 7,13.01.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - mliečne výrobky , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazzky", Tovary,Mrazené výrobky,Školský internát Košice Považská 7,13.01.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - mrazené výrobky , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazzky", Tovary,Ovocie a zelenina,Školský internát Košice Považská 7,13.01.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - ovocie a zelenina , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazzky", Tovary,Pekárske výrobky,Školský internát Košice Považská 7,13.01.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - pekársky tovar , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazzky", Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Školský internát Košice Považská 7,13.01.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - mäso a mäsové výrobky , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazzky", Služby,Projektová dokumentácia 2020,SZŠ Košice Moyzesova 17,10.01.2020,Projektová dokumentácia 2020, Tovary,Univerzálny kuchynský robot s motorickým zdvihom,Hotelová akadémia SNV,10.01.2020,Vyzva ROBOT, Služby,Lyžiarsky kurz,SOŠ Michalovce Školská 4,09.01.2020,Lyžiarsky kurz, Tovary,Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu IKT pomôcky,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,09.01.2020,"Výzva - IKT pomôcky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérii , Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie", Služby,Denný dochádzkový lyžiarsky výcvikový kurz pre SŠ,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,08.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky-Denný dochádzkový LVK pre SŠ, Stavebné práce,Riešenie havarijného stavu vodovodného potrubia,VIA LUX Košice-Barca,23.12.2019,Riešenie havarijného stavu vodovodného potrubia,"Prílohu č.2,3 vyžiadať" Stavebné práce,Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične,SOŠ Košice Gemerská 1,20.12.2019,2019, Tovary,"Dodávka mäsa bravčového , hovädzieho a mäsové výrobky",ARCUS Košice,20.12.2019,Kúpna zmluva, Tovary,Elektrická sprchovacia hygienická stolička pre imobilných obyvateľov špecializovaného zariadenia,SUBSIDIUM Rožňava,20.12.2019,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Tovary,"Dodávka čerstvého chleba, rožkov a raňajkového pečiva",IDEA Prakovce,20.12.2019,"Dodávka čerstvého chleba, rožkov a raňajkového pečiva",potraviny Služby,Lyžiarsky kurz 2020,Gymnázium Poštová KE,19.12.2019,"Výzva , Špecifikácia , Čestné vyhlásenie , Návrh na plnenie kritérií", Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,19.12.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh na plnenie kritérií , Vyhlásenie uchádzača , Rámcová dohoda", Tovary,Tonery,Spojená škola Sečovce,16.12.2019,C:\Users\ZOI\Documents\2019_12_16\Vyzva na predloženie cenovej ponuky.pdf, Tovary,"Reklamné roll up banery pre jednotlivé odbory Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce",Spojená škola Sečovce,16.12.2019,C:\Users\ZOI\Documents\2019_12_13\Výzva na predloženie cenovej ponuky R.pdf, Tovary,Športové potreby,Spojená škola Sečovce,16.12.2019,:\Users\ZOI\Documents\2019_12_16\Výzva na predloženie cenovej ponuky Š.pdf, Tovary,"Mrazená zelenina a polotovary pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020",SOŠ Pribeník,16.12.2019,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=45378", Tovary,"Cestoviny pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020",SOŠ Pribeník,16.12.2019,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=45396", Tovary,"\"Chlieb, pečivo a droždie pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020\"",SOŠ Pribeník,16.12.2019,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=45405", Tovary,"Strukoviny, koreniny, cukrovinky, paštéty, oleje, minerálne vody, džúsy a čaje",VIA LUX Košice-Barca,16.12.2019,"Strukoviny, koreniny", Tovary,"IKT pomôcky k projektu \" Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu",Gymnázium Sobrance,16.12.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh plnenia kritérií , Kúpna zmluva , Vyhlásenie uchádzáča , Čestné vyhlásenie konflikt záujmov", Tovary,Mikroskopy 2019,SZŠ Košice Moyzesova 17,16.12.2019,Mikroskopy2019, Tovary,"\"Čistiace, dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar na rok 2020\"",SOŠ Pribeník,16.12.2019,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=46716", Stavebné práce,Elektroinštalačné práce,ARCUS Košice,13.12.2019,Elektroinštalačné práce, Tovary,Mäso,VIA LUX Košice-Barca,13.12.2019,Mäso, Tovary,Mäsové výrobky,VIA LUX Košice-Barca,13.12.2019,Mäsové výrobky, Tovary,"Učebné pomôcky k projektu ,,Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu, Alejová 1, Košice“",Gymnázium Košice Alejová 1,13.12.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Návrh zmluvy , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov", Tovary,"Základné potraviny pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020",SOŠ Pribeník,12.12.2019,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=43734", Tovary,"Mrazená hydina a ryby pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020",SOŠ Pribeník,12.12.2019,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=43761", Služby,Oprava a servis zariadení v práčovni,ARCUS Košice,12.12.2019,Oprava a servis zariadení v práčovni, Služby,Lyžiarsky kurz,SPŠ dopravná Košice,12.12.2019,Lyžiarsky kurz vo februári 2020, Stavebné práce,Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,12.12.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach, Služby,"Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia",VIA LUX Košice-Barca,12.12.2019,"Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia", Stavebné práce,"Oprava strechy školského internátu pri SOŠ Ostrovského 1, Košice",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,12.12.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Oprava strechy školského internátu pri SOŠ Ostrovského 1, Košice", Služby,Oprava a servis počítačovej siete a koncových zariadení,ARCUS Košice,11.12.2019,Oprava a servis počítačovej siete, Tovary,"\"Chladené mäso bravčové, hovädzie a teľacie, mäsové výrobky a vnútornosti pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020\"",SOŠ Pribeník,11.12.2019,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=43173 , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=43173", Tovary,"\"Čerstvá zelenina, zemiaky a ovocie pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020\"",SOŠ Pribeník,11.12.2019,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=43179 , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=43179", Tovary,"\"Mlieko, mliečne výrobky a syry pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020\"",SOŠ Pribeník,11.12.2019,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=43185", Služby,"Zavedenie GDPR",Východoslovenské múzeum Košice,11.12.2019,"Zavedenie GDPR , Opis predmetu , Navrh na plnenie kriterii , CV podla § 32 ods 1 pism f", Stavebné práce,Plastové okná SPŠE budova „G“,SPŠ elektrotechnická Košice,11.12.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č.1 Návrh , Príloha č. 2 Špecifikácia , Príloha č.3 Informácia o subdoádvateľoch , Príloha č.4 Návrh zmluvy o dielo , Výkres mreží", Služby,Výzva na predkladanie cenových ponúk - architektonicko - -historický výskum,SPŠ strojnícka Košice,10.12.2019,Dokumenty, Tovary,Elektrická výklopná panvica 80l,Gymnázium Kráľovský Chlmec,10.12.2019,"Elektrická výklopná panvica 80l , Príloha č. 1 , Príloha č. 2", Tovary,Žiacky nábytok do učební,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,10.12.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Žiacky nábytok do učební\"", Služby,Montáž dvojitého ovládania s úpravou kabíny - traktor,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,10.12.2019,podrobnejšie informácie, Tovary,Chladničky do školskej kuchyne,Školský internát Košice Medická 2,10.12.2019,Chladničky do školskej kuchyne, Tovary,Chlieb a pečivo,Školský internát Košice Medická 2,10.12.2019,Chlieb a pečivo, Tovary,Základné potraviny,Gymnázium Sobrance,10.12.2019,"Výzva - základné potraviny , Rámcová dohoda - základné potraviny , Súťažné podklady - základné potraviny , Vyhlásenie uchádzáča", Stavebné práce,Rekonštrukcia časti budovy,Škola umeleckého priemyslu Košice,10.12.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Identifikácia uchádzača , Návrh na plnenie kritéria , Čestné vyhlásenie , Referencie , Zoznam subdodávateľov , Etický kódex, Konflikt záujmov , Súhlas so spracovaním osobných údajov , Návrh Zmluvy o dielo , Výkaz výmer",Výzva zrušená Služby,"Prenájom veľkoobjemových kontajnerov, odvoz a zneškodnenie odpadu",VIA LUX Košice-Barca,09.12.2019,"Prenájom veľkoobjemových kontajnerov, odvoz a zneškodnenie odpadu", Tovary,Zariadenie PC učebne,Škola umeleckého priemyslu Košice,09.12.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu - Lyžiarsky kurz 2020,Gymnázium Veľké Kapušany,06.12.2019,Výzva na predloženie ponuky, Služby,Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení a bleskozvodov objektu,Gymnázium Kráľovský Chlmec,06.12.2019,"Výzva na predloženie cenových ponúk , Príloha č. 1 , Príloha č. 2", Tovary,"Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky",Stredná športová škola,05.12.2019,"Výzva na predloženie ponuky - mäso a mäsové výrobky , Príloha 1- opis_špecifikácia - Ponuka , Príloha 2 - Vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača_§23 ods.3 , Príloha 4 - Rámcová dohoda na dodanie potravín", Tovary,Zubolekárske prístroje 2019,SZŠ Košice Moyzesova 17,05.12.2019,Zubolekárske prístroje 2019, Tovary,"Literárne pomôcky k projektu \"modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Gymnázia, Trebišovská 12, Košice",Gymnázium Košice Trebišovská 12,05.12.2019,"Výzva literárne pomôcky , Návrh na plnenie kritérii , Návrh zmluvy , Čestné vyhlásenie , Čestné vyhlásenie -konflikt záujmov", Tovary,Profesionálne umývačky riadu a skla,VIA LUX Košice-Barca,05.12.2019,Profesionálne umývačky riadu a skla, Tovary,"Pekárenské výrobky-chlieb, čerstvé pečivo a koláče",LIDWINA Strážske,04.12.2019,VO 500,VO 500 Tovary,Nákup notebookov do učebni,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,04.12.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Nákup notebookov do učebni, Tovary,Literárne pomôcky,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,04.12.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov , Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO , Kúpna zmluva", Tovary,Dodávka elektrickej energie,SUBSIDIUM Rožňava,03.12.2019,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium.html , Špecifikácia dodávky elektrickej energie", Služby,Upratovacie a dezinfekčné služby,SUBSIDIUM Rožňava,03.12.2019,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium.html , špecifikácia upratovacie služby", Tovary,Nákup nábytku do zborovni,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,03.12.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Nákup nábytku do zborovni, Služby,Obnova značenia cykloturistických trás Zemplínska šírava a okolie,Košický samosprávny kraj,03.12.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy - príloha 1 k zmluve , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy - príloha 2 k zmluve", Tovary,Bezdrôtový komunikačný systém,VIA LUX Košice-Barca,03.12.2019,Bezdrôtový komunikačný systém, Tovary,Elektrospotrebiče,VIA LUX Košice-Barca,03.12.2019,Elektrospotrebiče, Služby,Lyžiarsky kurz,SPŠ elektrotechnická Košice,02.12.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh_na_plnenie , Priloha_2_Specifikácia_pozadovanej_sluzby", Tovary,Gymnázium Pavla Horova Michalovce - Školský nábytok,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,02.12.2019,Výzva na predkladanie cenových ponúk, Služby,Lyžiarsky výcvik 2020,SPŠ strojnícka Košice,02.12.2019,Výzva, Tovary,Dodávky zemného plynu,SUBSIDIUM Rožňava,02.12.2019,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium.html , Špecifikácia dodávky zemného plynu", Tovary,"Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu - Gimnáziu, Veľké Kapušany",Gymnázium Veľké Kapušany,02.12.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Vzor zmluvy , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie", Stavebné práce,Hygienická maľba,ARCUS Košice,29.11.2019,Hygienická maľba, Tovary,"Prenosné digitálne planetárium s natívnym rozlíšením 1600 px., kupola 5,0 m",Gemerské osvetové stredisko Rožňava,29.11.2019,"1 - Výzva , Cenová ponuka uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača", Tovary,Nákup výpočtovej techniky,Stredná športová škola,29.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky - nákup výpočtovej techniky , Opis a špecifikácia predmetu zákazky - VO 618/2019 , Príloha 1 - Ponuka_návrh uchádzača na plnenie kritéria , Príloha 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača §32 , Príloha 3 - čestné vyhlásenie uchádzača_§23 , Príloha 4 - Návrh_ Kúpna zmluva", Služby,„Zabezpečenie úložného systému a dovybavenie archeologického depozitára v Zemplínskom múzeu v Michalovciach“,Zemplínske múzeum Michalovce,28.11.2019,https://www.zemplinskemuzeum.sk/informacie/verejne-obstaravanie, Tovary,Laboratórne prístroje 2019,SZŠ Košice Moyzesova 17,28.11.2019,Laboratórne prístroje 2019, Tovary,"Literárne pomôcky k projektu \"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu",Gymnázium Sobrance,27.11.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie \" Konflikt záujmov\" , Kúpna zmluva , Návrh na plnenie kritérii", Tovary,Kuchynské vybavenie,Školský internát Košice Medická 2,27.11.2019,Kuchynské vybavenie, Tovary,Zariadenie na prípravu jedál,Školský internát Košice Medická 2,27.11.2019,Zariadenie na prípravu jedál, Tovary,"\"Školská tabuľa keramická, trojkrídlová na pylónoch\"",Gymnázium Kráľovský Chlmec,26.11.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Odorín,Košický samosprávny kraj,26.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Tovary,Dodávka elektrickej energie,SOŠ technická Michalovce,26.11.2019,dodávka elektrickej energie, Tovary,Nákup výpočtovej techniky,SZŠ Rožňava,26.11.2019,"Nákup vypočtovej techniky , Opis a špecifikácia , Výzva , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie , Ponuka , Návrh kúpnej zmluvy", Stavebné práce,Dlažba keramická proti šmyková,ARCUS Košice,26.11.2019,Dlažba keramická proti šmyková, Tovary,Pekárenské výrobky,SOŠ technická Michalovce,25.11.2019,Výzva pekárské výrobky, Tovary,Vybavenie elektrolaboratória - cezhraničný projekt "Renovate & Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,25.11.2019,podrobnejšie informácie, Služby,Vypracovanie Auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie pre 2 projekty s názvom “ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Abov“ a „ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Dolný Zemplín“,Košický samosprávny kraj,25.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky, časť Abov , Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky, časť Zemplín", Služby,Spracovanie Cost Benefit analýzy pre 2 projekty s názvom “ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Abov“ a „ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Dolný Zemplín“,Košický samosprávny kraj,25.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky, časť Zemplín , Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky, časť Abov", Služby,Výroba atypických regálov v rámci projektu „Modernizujeme históriu“ podporeného FPU.,Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava,25.11.2019,výzva na predl. CP_regále, Tovary,Kancelárske potreby a drobný spotrebný materiál - cezhraničný projekt "Renovate & Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,25.11.2019,podrobnejšie informácie, Tovary,"Mrazené výrobky: ryby, hydiny, zelenina, polotovary",DOMKO Košice,22.11.2019,E:\HPSCANS, Tovary,Čerstvé mäso a mäsové výrobky,DOMKO Košice,22.11.2019,E:\HPSCANS, Tovary,Hrubý potravinársky tovar a mliečne výrobky,DOMKO Košice,22.11.2019,E:\HPSCANS, Tovary,Vakový zdvihák,ARCUS Košice,22.11.2019,Vakový zdvihák, Tovary,Terapeutické pomôcky pre seniorov,SUBSIDIUM Rožňava,22.11.2019,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Sortiment - terapeutické pomôcky pre seniorov", Tovary,Písacie stoly do žiackych izieb,Školský internát Košice Považská 7,22.11.2019,Výzva na zaslanie cenovej ponuky - Písacie stoly do žiackych izieb, Stavebné práce,Zosilnenie poškodených prvkov pôvodného krovu,Zemplínske osvetové stredisko Michalovce,22.11.2019,Výzva na predkladanie cenových ponúk, Tovary,Vybavenie kuchyniek ŠI,Školský internát Košice Medická 2,22.11.2019,Vybavenie kuchyniek ŠI, Tovary,Stoly a stoličky do kuchyniek ŠI,Školský internát Košice Medická 2,22.11.2019,Stoly a stoličky do kuchyniek ŠI, Tovary,Stoličky do žiackych izieb,Školský internát Košice Medická 2,22.11.2019,Stoličky do žiackych izieb, Tovary,Pracie prostriedky,VIA LUX Košice-Barca,22.11.2019,Pracie prostriedky, Tovary,Výzva zdravotnícky spotrebný materiál 2019,SZŠ Košice Moyzesova 17,21.11.2019,"Výzva - Zdravotnícky spotrebný materiál 2019 , Špecifikácia predmetu zákazky - zdravotnícky spotrebný materiál 2019", Tovary,Pracovné odevy a obuv,VIA LUX Košice-Barca,21.11.2019,Pracovné odevy a obuv, Tovary,Sedacie súpravy do vstupnej haly ŠI,Školský internát Košice Medická 2,21.11.2019,Sedacie súpravy do vstupnej haly ŠI, Tovary,Vybavenie kancelárií ŠI,Školský internát Košice Medická 2,21.11.2019,Vybavenie kancelárií ŠI, Stavebné práce,Výmena vchodových dverí na budove riaditeľstva BM,Banícke múzeum v Rožňave,20.11.2019,"Výzva na predkladanie ponúk - výmena vchodových dverí , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje , Čestné vyhlásenie žiadateľa , Návrh zmluvy o dielo , Podrobný opis predmetu zákazky", Služby,Výzva na predkladanie CP na obstaranie lyžiarskeho výcviku 2020,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,19.11.2019,Výzva na predkl. CP Lyžiarský výcvik 2020, Služby,Stavebný dozor - cezhraničný projekt "Renovate & Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,19.11.2019,"podrobnejšie informácie , Rozsah stavebných prác", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Stredné Mesto v Košiciach,Košický samosprávny kraj,18.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Lyžiarsky výcvik 2020,SOŠ drevárska SNV,18.11.2019,"Výzva LV 2020 , Príloha č. 1 k výzve LV 2020", Tovary,"Vybavenie učebne",SOŠ obchodu a služieb Sobrance,18.11.2019,11/2018, Tovary,Chemické výrobky,SZŠ Košice Moyzesova 17,18.11.2019,"výzva chemikálie 2019 , špecifikácia produktu zákazky", Tovary,Farmaceutické výrobky,SZŠ Košice Moyzesova 17,18.11.2019,"Výzva farmaceutické výrobky , špecifikácia predmetu zákazky", Tovary,"Múka, cestoviny, cukor, sterilizovaná zelenina a ovocie, džemy a rastlinné tuky",VIA LUX Košice-Barca,18.11.2019,"Múka, cestoviny, cukor...", Tovary,Čistiace a dezinfekčné prostriedky,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,18.11.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Cenová ponuka , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO , Rámcová dohoda", Tovary,Dodávky elektroinštalačného materiálu,SUBSIDIUM Rožňava,15.11.2019,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium.html , Sortiment elektromateriál", Služby,"Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia",SUBSIDIUM Rožňava,15.11.2019,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium.html , Podklady - deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia", Tovary,Dodávky ovocia a zeleniny,SUBSIDIUM Rožňava,15.11.2019,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium.html , Sortiment - ovocia a zeleniny", Služby,„Výkon zodpovednej osoby za oblasť ochrany osobných údajov“,Východoslovenské múzeum Košice,15.11.2019,"Výzva , Návrh na plnenie kritérii , Čestné vyhlásenie", Tovary,Mangel,LIDWINA Strážske,15.11.2019,VO 490, Stavebné práce,Oprava balkónov na budove v Matilda Hute,IDEA Prakovce,14.11.2019,Oprava balkónov na budove v Matilda Hute, Tovary,Čistiace prostriedky a materiál na upratovanie,Stredná športová škola,14.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Návrh uchádzača na plnenie kritéria - cenová ponuka , Cenová ponuka - špecifikácia položiek , Príloha 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh rámcovej dohody", Tovary,Dodávky kancelárskych potrieb,SUBSIDIUM Rožňava,13.11.2019,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Tovary,Dodávky maliarskych potrieb,SUBSIDIUM Rožňava,13.11.2019,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Sortiment maliarskych potrieb", Tovary,Vodárenský a údržbársky materiál,SUBSIDIUM Rožňava,13.11.2019,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Sortiment - vodárenský a údržbársky materiál", Tovary,"Učebné pomôcky k projektu \"Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Gymnázia, Trebišovská 12, Košice",Gymnázium Košice Trebišovská 12,13.11.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", Stavebné práce,Rekonštrukcia strechy telocvične,SPŠ dopravná Košice,12.11.2019,"Rekonštrukcia strechy telocvične - výzva , Rekonštrukcia strechy telocvične - prílohy", Stavebné práce,Oprava balkónov na budove v Matilda Hute,IDEA Prakovce,12.11.2019,Oprava balkónov na budove v Matilda Hute,Zákazka s nízkou hodnotou bola zrušená. S tým istým názvom bude opätovne vyhlásená Stavebné práce,Oprava strechy na budove stravovacej prevádzky - stredisko Prakovce,IDEA Prakovce,12.11.2019,Oprava strechy na budove stravovacej prevádzky - stredisko Prakovce, Služby,„ Vypracovanie PD na rekonštrukciu vstupného schodištia budovy Galérie“.,Zemplínske múzeum Michalovce,11.11.2019,https://www.zemplinskemuzeum.sk/informacie/verejne-obstaravanie/category/124-vyzvy-2019, Tovary,Čistiace a dezinfekčné prostriedky,VIA LUX Košice-Barca,11.11.2019,Čistiace a dezinfekčné prostriedky, Stavebné práce,Oprava telocvične,Obchodná akadémia Košice Polárna 1,08.11.2019,"VÝZVA - oprava telocvične-2019 , Výkaz výmer", Stavebné práce,Pokládka PVC krytina,HARMONIA Strážske,08.11.2019,podlahová krytina, Stavebné práce,Oprava 3 ks kúpelní,HARMONIA Strážske,08.11.2019,oprava kúpelní, Služby,lyžiarsky výcvik,Gymnázium Michalovce Ľ. Štúra 26,08.11.2019,LV2020, Tovary,Konvektomat,VIA LUX Košice-Barca,08.11.2019,Konvektomat, Tovary,Zemiaky,SPŠ elektrotechnická Košice,07.11.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č.1 Návrh , Príloha č. 2 Špecifikácia , Príloha č. 3 Návrh RKZ", Služby,Lyžiarsky výcvik 2020,SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,07.11.2019,"Výzva-Lyžiarsky výcvik 2020 , Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéríí , Príloha č.2 - Návrh zmluvných podmienok", Tovary,Plynový ohrievač TÚV,HARMONIA Strážske,06.11.2019,plynovy ohrievac, Tovary,Profesionálna práčka do 15 kg,ARCUS Košice,06.11.2019,Profesionálna pračka do 15kg,Elektronický kontrakčný systém Služby,Lyžiarsky kurz 2020,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,06.11.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Cenová ponuka , Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO , Návrh na plnenie kritérií", Tovary,"Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice",Školský internát Košice Medická 2,04.11.2019,"Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice",https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=59889499 Služby,Poradenské služby pre obstarávanie,Gymnázium SNV Školská 7,04.11.2019,01/01/2019, Tovary,Rekonštrukcia výťahu,"Galéria umelcov Spiša, SNV",02.11.2019,GUS_VO_VYZVA_VYTAH, Tovary,Dodávka univerzálneho kuchynského robota 601,SOŠ Michalovce Školská 4,29.10.2019,Oznámenie o zrušení verejného obstarávania,Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Služby,Dodávka univerzálneho kuchynského robota 601,SOŠ Michalovce Školská 4,29.10.2019,Oznámenie o zrušení verejného obstarávania, Tovary,Oznámenie o zrušení verejného obstarávania,SOŠ Michalovce Školská 4,29.10.2019,oznámenie o zrušení vo, Služby,Lyžiarsky výcvik 2020,Gymnázium Šrobárová KE,29.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 - Špecifikácia , Príloha č. 2 - Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 3 - Návrh zmluvy , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie", Tovary,"Publicita projektu ,,Zvýšenie kvality výchovnovzdelávacieho procesu na Gymnáziu - Gimnáziu, Veľké Kapušany“",Gymnázium Veľké Kapušany,29.10.2019,vyzva_piblicita.pdf, Tovary,Dodávka elektrickej energie,SOŠ drevárska SNV,28.10.2019,https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/253381,"Obchod zverejnený na: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/253381" Stavebné práce,Oprava sociálnych zariadení,Stredná športová škola,28.10.2019,"Výzva na predloženie ponuky - Oprava sociálnych zariadení , Príloha 1 - Cenová ponuka , Príloha 2 - Výkaz výmer_rozpočet 1,2,3 , Príloha 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha 4 - Zmluva o dielo", Stavebné práce,Oprava balkónov na budove v Matilda Hute,IDEA Prakovce,28.10.2019,Prílohy k výzve, Služby,"Verejné obstarávanie na predmet zákazky ,,Herné tlačené komponenty (hracie pole, herná kocka, obal na hru, pravidlá hry)",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,25.10.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Kovové depozitárne skrine na uloženie numizmatických predmetov,Východoslovenské múzeum Košice,25.10.2019,"ZNH 2019 , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Návrh Zmluvy o dielo", Tovary,Upratovacie pomôcky,VIA LUX Košice-Barca,25.10.2019,Upratovacie pomôcky, Služby,Zabezpečenie dodávky teplej stravy pre žiakov a zamestnancov SOŠ,SOŠ Košice - Učňovská 5,24.10.2019,"\"Zabezpečenie dodávky teplej stravy pre žiakov a zamestnancov SOŠ\" , Príloha Predpokladaná hodnota zákazky , Zmluva", Tovary,Rozšírenie virtualizačného prostredia vrátane migrácie mail servera,Košický samosprávny kraj,24.10.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Návrh kúpnej zmluvy , Príloha č. 5 – Opis predmetu zákazky", Služby,Lyžiarsky zájazd,SOŠ automobilová Košice,24.10.2019,"SOŠA 2019/124 , Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č.2 – Návratka , Príloha č.3 – Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“", Služby,Projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne - náhrada zastaralých spaľovacích zariadení,VIA LUX Košice-Barca,24.10.2019,Projektová dokumentácia, Služby,"Publicita projektu: Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Gymnázia, Trebišovská 12, Košice",Gymnázium Košice Trebišovská 12,23.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 , Príloha č. 2", Tovary,kuchynský inventár,LÚČ Šemša,22.10.2019,GASTRO požiadavka 1, Služby,Lyžiarsky kurz žiakov 2020,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,22.10.2019,"LVK 2020 , špecifikácia zákazky , čestné vyhlásenie", Služby,"Publicita projektu ,,Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,22.10.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača , Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF", Služby,"Publicita projektu \" Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Gymnázium Šrobárová KE,21.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie - publicita", Tovary,Hygienické potreby,VIA LUX Košice-Barca,21.10.2019,Hygienické potreby, Tovary,Mobilný závesný rámový systém pre uloženie výtvarných diel v depozitári,Banícke múzeum v Rožňave,18.10.2019,Výzva na predkladanie ponúk - mobilný závesný rámový systém, Stavebné práce,„Rekonštrukcia školského internátu“ a „Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží“.,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Rekonštrukcia školského internátu a Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží , Príloha č. 1 - Výkaz výmer , Príloha č. 2 - Cenová ponuka uchádzača , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie uchádzača-Konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh zmluvy o dielo", Stavebné práce,Bleskozvod - objekt Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí,Banícke múzeum v Rožňave,17.10.2019,Výzva na predkladanie ponúk - bleskozvod príroda, Služby,Lyžiarsky výcvikový kurz 2020,SZŠ Košice Moyzesova 17,17.10.2019,"Výzva LVK 2020 , Príloha 1 LVK , Príloha 2 LVK , Zmluva o poskytnutí LVK", Stavebné práce,Bleskozvod - objekt Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí,Banícke múzeum v Rožňave,17.10.2019,Výzva na predkladanie ponúk - bleskozvod Andrássyho obrazáreň, Tovary,Výroba knižných regálov v rámci rekonštrukcie oddelenia pre deti a mládež,Zemplínska knižnica Trebišov,16.10.2019,201903, Služby,Lyžiarsky kurz 2020,Gymnázium P.J.Šafárika Rožňava,16.10.2019,Lyžiarsky kurz 2020, Tovary,Tlačiareň a Multifunkčné zariadenie,SOŠ Pribeník,15.10.2019,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Tovary,Mrazená hydina,VIA LUX Košice-Barca,14.10.2019,Mrazená hydina, Tovary,Nákup IKT,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,11.10.2019,Výzva na verejné obstarávanie, Tovary,Štruktúrovaný bezpečnostný systém,Školský internát Košice Považská 7,11.10.2019,Výzva na zaslanie cenovej ponuky - štruktúrovaný bezpečnostný systém, Tovary,dodanie mlieko a mliečne výrobky,HARMONIA Strážske,11.10.2019,VO mlieko a mliecne vyrobky, Stavebné práce,Výstavba multifunkčného ihriska,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,11.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Priloha_1_Vykaz_vymer , Priloha_2_Projektova_dokumentacia , Priloha_3_Navrh_na_plnenie_kriterii , Priloha_4_Navrh_Zmluva_o_dielo", Tovary,"Publicita projektu \"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"",Gymnázium Sobrance,09.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu , Návrh na publicitu", Tovary,Kuchynský inventár,LÚČ Šemša,09.10.2019,kuchynský inventár, Tovary,"Gastrozariadenie:el.výklopná smažiaca panvica, el.fritéza, el.mlynček na mäso",ARCUS Košice,09.10.2019,Prieskum trhu: gastrozariadenie, Stavebné práce,"Rekonštrukcia plynovej kotolne a hydraulické vyregulovanie vykurovania, Alžbetina č.38 v Košiciach",Bábkové divadlo,09.10.2019,10/2019, Stavebné práce,Oprava chemického laboratória,Gymnázium Poštová KE,08.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Rozpočet (výkaz-výmer) , Čestné vyhlásenie , Návrh na plnenie kritérií", Stavebné práce,Rekonštrukcia chemického laboratória,Gymnázium Sobrance,08.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie \" Konflikt záujmov\" , Návrh uchádzača na plnenie kritérii , Projekt , Výkaz výmer , Zmluva o dielo", Stavebné práce,"Výmena ležatej kanalizácie",Gymnázium Trebišov,07.10.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Zmluva o dielo , S -02 vymena lezatej kanalizacie , Vykresova cast 1.PP , Vykresova cast kanalizacne sachty , Vykresova cast PP kanalizacnej pripojky , Vykresova cast situacia 3 , Vykresova cast zvisla schema , Technicka sprava , Sprievodna sprava A , Sprievodna sprava C", Služby,Lyžiarsky kurz,Stredná športová škola,07.10.2019,Lyžiarsky kurz 2020, Stavebné práce,Výstavba multifunkčného ihriska,Škola v prírode Kysak,07.10.2019,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Navrh na plnenie kriterii , Vykaz vymer cast SO 01 , Vykaz vymer cast SO 02 , Cestne vyhlasenie , Navrh zmluvy o dielo , Zoznam uskutocnenych prac , Technicka sprava , Projektova dokumentacia s osvetlenim , Projektova dokumentacia , Projektova dokumentacia", Tovary,Kuchynské linky,VIA LUX Košice-Barca,07.10.2019,Kuchynské linky, Tovary,Chlieb a pekárenské výrobky,VIA LUX Košice-Barca,07.10.2019,Chlieb a pekárenské výrobky, Stavebné práce,Oprava štúdia Spišského divadla a súvisiacich priestorov slúžiacich na prípravu a výkon umeleckých a technických pracovníkov,Spišské divadlo SNV,04.10.2019,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Výkaz výmer , Návrh_zmluva o dielo", Stavebné práce,Výmena poškodených dažďových zvodov na vnútornom nádvorí a profilovanej korunnej rímsy,Zemplínske osvetové stredisko Michalovce,04.10.2019,Výzva na predkladanie cenových ponúk, Tovary,Servírovacie stolíky,ARCUS Košice,04.10.2019,prieskum trhu, Tovary,Chlieb a pečivo,SPŠ elektrotechnická Košice,03.10.2019,"Výzva , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy , Príloha_2_specifikacia_tovaru , Vyzva_instrukcie", Stavebné práce,"Umelecko-remeselná obnova vstupného vestibulu a schodiska národnej kultúrnej pamiatky GYMNÁZIUM A PAM. TAB.., číslo ÚVZP 3568/1 (vstupný vestibul)",Gymnázium Poštová KE,03.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Špecifikácia , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh plnenia kritérii", Tovary,Elektrická pec štvorplatňová,LIDWINA Strážske,03.10.2019,VO 437, Tovary,Veľkokapacitná práčka,LIDWINA Strážske,03.10.2019,VO 438, Stavebné práce,Rekonštrukcia elektrických rozvodov.,Divadlo Thália Színház,03.10.2019,"Výzva na predloženie ponuky. , Projektová dokumentácia.","Heslo: je potrebné kontaktovať Telefón: 055 6225866 E-mail: office@thaliaszinhaz.sk, bude poskytnuté." Stavebné práce,"Oprava kúpeľne pavilón \"C\"- LIDWINA-Domov sociálnych služieb, ul. Mládeže 1, Strážske",LIDWINA Strážske,03.10.2019,VO439, Stavebné práce,"Turistická ubytovňa - stavebné úpravy" - vysvetlenie a doplnenie podkladov k VO.,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,02.10.2019,2019, Stavebné práce,Rekonštrukcia Budovy riaditeľstva BM - projektová dokumentácia,Banícke múzeum v Rožňave,02.10.2019,"Výzva na predkladanie ponúk - projektová dokumentácia , Cenová ponuka , Popis predmetu zákazky", Služby,Oprava hydraulického výťahu NHV 630 a jeho sprevázkovanie,Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava,01.10.2019,VO - výzva výťah, Tovary,"Mobilný odsávač výparov do reštaurátorských dielní 3 ks - nákup",Východoslovenské múzeum Košice,01.10.2019,"2019 , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Návrh Kúpnej zmluvy", Služby,„Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Rekonštrukcie plynovej kotolne“,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,30.09.2019,Výzva na verejné obstarávanie, Služby,Výroba zážitkovo-informačných panelov,Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava,30.09.2019,VO - výzva na panely, Služby,"\" Vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o dotáciu v rámci Enviromentálneho fondu pre rok 2019, oblasť A: Ochrana ovzdušia, činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov„",SOŠ SNV Markušovská cesta 4,30.09.2019,"Výzva 638/2019 , Výzva - projektová dokumentácia , Čestné vyhlásenie", Služby,Revízie elektrických zariadení,SUBSIDIUM Rožňava,27.09.2019,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Služby,Technicko – ekonomická štúdia pre Zemplínsku cyklomagistrálu v úseku Zalužice - Lúčky,Košický samosprávny kraj,27.09.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Popis územia , Príloha č. 3 - Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Návrh zmluvy o dielo , Príloha k Návrhu zmluvy o dielo", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Lipovník,Košický samosprávny kraj,27.09.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Stavebné práce,"Turistická ubytovňa - stavebné úpravy",SOŠ obchodu a služieb Sobrance,25.09.2019,25/9/2019, Tovary,Výroba nábytku na mieru,ARCUS Košice,24.09.2019,Výroba nábytku na mieru, Stavebné práce,Oprava kúrenia- objekt Čaňa,DOMKO Košice,23.09.2019,"Knižnice\Dokumenty , Neocenený výkaz výmer", Stavebné práce,Stavebné úpravy- objekt ˇCaňa,DOMKO Košice,23.09.2019,"Knižnice\Dokumenty , Neocenený výkaz výmer", Tovary,Stravné poukážky,Školský internát Košice Považská 7,23.09.2019,Výzva na zaslanie cenovej ponuky - stravné poukážky,Verejné obstarávanie realizované prostredníctvom EKS Tovary,"Postele s elektrickým zdvihom a polohovaním - 5 ks Zdravotné matrace jednodielne s poťahom - 5 ks Nočný stolík s jedálnou doskou - 5 ks",SUBSIDIUM Rožňava,20.09.2019,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Stavebné práce,Vytvorenie náučného chodníka v areáli knižnice,Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava,20.09.2019,Vytvorenie náučného chodníka, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,VIA LUX Košice-Barca,20.09.2019,Mlieko a mliečne výrobky, Tovary,Dodávky potravín,ARCUS Košice,20.09.2019,Dodávky potravín,Výzva bude zverejnená na stránke TED /tenders electronic daily/ Tovary,Priemyselná práčka na 10 kg prádla,LÚČ Šemša,19.09.2019,vyzva VO, Tovary,"Interiérové vybavenie turistickej ubytovne",SOŠ obchodu a služieb Sobrance,19.09.2019,419/2019, Služby,Revízie elektrických zariadení,VIA LUX Košice-Barca,19.09.2019,Revízie elektrických zariadení, Tovary,Zemiaky,VIA LUX Košice-Barca,19.09.2019,Zemiaky, Tovary,Elektrická sprchovacia hygienická stolička,SUBSIDIUM Rožňava,18.09.2019,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Slavec,Košický samosprávny kraj,18.09.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Stavebné práce,Oprava podlahy na 2. poschodí,SUBSIDIUM Rožňava,17.09.2019,https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/zakazky-podla-par9-ods9/vo.html, Stavebné práce,Oprava oporného múra,SUBSIDIUM Rožňava,17.09.2019,"https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/zakazky-podla-par9-ods9/vo.html , Výkaz výmer múr , Nákres", Tovary,Dodanie a montáž umývačky riadu,Gymnázium Šrobárová KE,16.09.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Návrh zmluvy , Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie", Tovary,Dodanie a montáž 120 l elektrickej smažiacej pece,Gymnázium Šrobárová KE,16.09.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Návrh zmluvy , Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie", Tovary,Dodanie a montáž trojrúra elektrická pec,Gymnázium Šrobárová KE,16.09.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Návrh zmluvy , Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Blatné Revištia,Košický samosprávny kraj,16.09.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Tovary,Vybavenie školských dielní pre odborný výcvik,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,16.09.2019,Podrobnejšie informácie, Tovary,Nákup školského nábytku do chemického laboratória vrátane súvisiacich služieb,Gymnázium Poštová KE,16.09.2019,"CHE , Špecifikácia , Čestné vyhlásenie , Návrh plnenia kritérii", Tovary,Osobný automobil pre potreby vyučovania autoškoly,SPŠ dopravná Košice,16.09.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Dodávka elektrickej energie 2020,SZŠ Košice Moyzesova 17,13.09.2019,"Dodávka elektrickej energie 2020 , Špecifikácia predmtu zákazky", Stavebné práce,Geologická bádateľňa a exteriérová časť Expozície baníctva a hutníctva Gemera - spevnená plocha,Banícke múzeum v Rožňave,12.09.2019,Spevnena plocha - Geologicka badatelna a exterierova cast Expozicie banictva a hutnictva, Tovary,Veľkokapacitná priemyselná práčka,HARMONIA Strážske,09.09.2019,VO velkokapacitna praca, Tovary,Mäso,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,09.09.2019,mäso, Tovary,Mäsové výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,09.09.2019,mäsové výrobky, Tovary,"Mrazené rybie filé, mrazený polotovar a šaláty",ONDAVA Rakovec nad Ondavou,09.09.2019,ryby, Tovary,Ovocie a zelenina,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,09.09.2019,ovocie a zelenina, Stavebné práce,Oprava osvetlenia dielne školy,SOŠ Prakovce,09.09.2019,Výzva na opravu osvetlenia dielne školy, Stavebné práce,Hygienická maľba,VIA LUX Košice-Barca,09.09.2019,Hygienická maľba, Tovary,Profesionálna chladnička,SUBSIDIUM Rožňava,06.09.2019,https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/zakazky-podla-par9-ods9/vo.html, Služby,"Zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní na zákazku ,,Rekonštrukcia školského internátu“ a ,,Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží“",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,06.09.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky-prieskum trhu, Tovary,Elektroinštalačný materiál,VIA LUX Košice-Barca,05.09.2019,Elektroinštalačný materiál, Tovary,Elektrický polohovateľné postele s príslušenstvom,ARCUS Košice,04.09.2019,15/2019/VOE,Elektronický kontrakčný systém Tovary,Ryby a rybie výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,03.09.2019,"Vyzva , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia pozadovaneho tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,"Potraviny 4. Celok: „Chlieb, pekársky tovar“",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,30.08.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Služby,Vyhotovenie geometrického plánu,Košický samosprávny kraj,28.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Stavebné práce,Oprava sociálneho zariadenia pri telocvični,SOŠ Veľké Kapušany,28.08.2019,SOSVK, Stavebné práce,Výmena podlahy javiska,Spišské divadlo SNV,28.08.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Vykaz vymer , Navrh zmluvy o dielo", Služby,Spracovanie koncepcie rozvoja cykloturistiky v destinácií Zemplínska šírava a okolie,Košický samosprávny kraj,27.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné vyhlásenie , Opis predmetu zákazky , Návrh zmluvy o dielo , Príloha č. 1 k Zmluve o dielo", Tovary,"„Výroba, dodávka a montáž knižničných regálov na oddelenie beletrie pre dospelých čitateľov“ v rámci projektu „K modernejšej knižnici III.“.",Zemplínska knižnica G. Zvonického Michalovce,26.08.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku , Príloha 1 k výzve", Stavebné práce,Oprava fasády a balkónov,SOŠ automobilová Košice,23.08.2019,"Výzva č.s.2019/96 , Opis predmetu zákazky , Návratka , Čestné vyhlásenie", Tovary,Dodanie tovaru s názvom - Kancelárske potreby,Gymnázium Kráľovský Chlmec,23.08.2019,"Nákup kancelárskych potrieb , Špecifikácia tovaru pre kancelárske potreby", Tovary,Dodanie tovaru s názvom - Čistiace prostriedky,Gymnázium Kráľovský Chlmec,23.08.2019,"Dodanie tovaru s názvom - Čistiace prostriedky , Špecifikácia tovaru pre čistiace prostriedky", Tovary,Kolesový traktor,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,23.08.2019,Podrobnejšie informácie, Tovary,Príslušenstvo na kolesový traktor,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,23.08.2019,Podrobnejšie informácie, Tovary,Vybavenie školských dielní pre odborný výcvik,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,23.08.2019,Podrobnejšie informácie, Stavebné práce,Oprava chodby Gymnázia Šrobárova,Gymnázium Šrobárová KE,23.08.2019,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Príloha č. 1 - výkaz - výmer , Príloha č. 2 - Krycí list rozpočtu , Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 4 - Návrh zmluvy o dielo , Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie", Stavebné práce,Rekonštrukcia priestorov pre poskytovanie dennej ambulantnej formy sociálnej služby v špecializovanom zariadení VIA LUX Košice-Barca,VIA LUX Košice-Barca,23.08.2019,Rekonštrukcia priestorov - denná ambulantná forma ŠZ, Tovary,"Elektrický polohovateľné postele s hrazdou, hrazdičkou, pasívnym antidekubitným matracom",ARCUS Košice,21.08.2019,Elektrický poloh.postele,Elektronický kontraktačný systém Tovary,Bravčové mäso,Školský internát Košice Medická 2,20.08.2019,Bravčové mäso,Súčasťou výzvy na predloženie cenovej ponuky je príloha č. 1. Tovary,Hovädzie mäso,Školský internát Košice Medická 2,20.08.2019,Hovädzie mäso,Súčasťou výzvy na predloženie cenovej ponuky je príloha č. 1. Tovary,laboratórny nábytok 2019,SZŠ Košice Moyzesova 17,19.08.2019,"Vyžiadanie ponuky o verejnom obstarávaní - laboratórny nábytok 2019 , príloha", Tovary,Zemiaky,Školský internát Košice Medická 2,19.08.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zemiaky,Súčasťou výzvy je príloha. Tovary,Mliecne výrobky,Školský internát Košice Medická 2,19.08.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky - Mliečne výrobky,Súčaťou výzvy je príloha. Tovary,Mlieko a smotana,Školský internát Košice Medická 2,19.08.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky - Mlieko a smotana,Súčaťou výzvy je príloha. Tovary,Dodávka tovaru - Chlieb a pečivo,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019,SOŠ-333/2019-1, Tovary,Dodávka tovaru - mäso a mäsový výrobky,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019,sos-333/2019-4, Tovary,Dodávka tovaru - ovocie a zelenina,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019,sos-333/2019-7, Tovary,Dodávka tovaru - mrazené výrobky,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019,sos-333/2019-10, Tovary,Dodávka tovaru - ostatné potraviny a potravinové výrobky,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019,sos-333/2019-13, Tovary,Ochranné odevy a pracovné pomôcky,SUBSIDIUM Rožňava,16.08.2019,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Stavebné práce,"ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY +ZATEPLENIE OBJEKTU A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ A REKONŠTRUKCIA DIELNÍ – ZATEPLENIE, ZATEPLENIE, VÝMENA VSTUPNÝCH BRÁN A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ",SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,14.08.2019,Výzva na verejné obstarávanie,https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/422310 Stavebné práce,Sanácia vnútorného nádvoria budovy na Zimnej ulici č. 46 a Oprava dlažobných kociek vnútorného nádvoria v budove na Zimnej ulici č. 46 v Spišskej Novej Vsi,"Galéria umelcov Spiša, SNV",13.08.2019,"GUS_VO_VYZVA_sanacia_nadvoria_oprava_dlaz_kociek , GUS_Sanacie_nadvorie_46_vykaz-vymer , GUS_Dlazob_kocky_vykaz-vymer", Stavebné práce,Sanácia a oprava muriva vo výstavných priestoroch Malej galérie na Zimnej ulici č. 47,"Galéria umelcov Spiša, SNV",13.08.2019,"GUS_VO_Mala_galeria_VYZVA_sanacia a oprava muriva , GUS_Sanacie_Mala_galeria_vykaz-vymer", Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Školský internát Košice Považská 7,13.08.2019,Výzva na zaslanie cenovej ponuky - mäso a mäsové výrobky, Stavebné práce,Oprava sociálnych zariadení v telocvični školy,SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,13.08.2019,"Výzva na predkladanie ponuky , Príloha č.1 Formulár - cenová ponuka , Príloha č.2a Krycí list Výkazu- výmeru , Príloha č.2b Výkaz - výmer , Príloha č.3 Potvrdenie o obhliadke", Služby,Oprava kamerového systému v priestoroch Hotelovej akadémie,Hotelová akadémia SNV,12.08.2019,"vyzva KS.pdf , HA PODKLADY KS.pdf", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Spišské Vlachy,Košický samosprávny kraj,12.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,EPC projekty vybraných objektov v rámci KSK,Košický samosprávny kraj,12.08.2019,Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií, Stavebné práce,Oprava strechy telocvične,Hotelová akadémia SNV,12.08.2019,"Vyzva strecha telocvicne , ,", Služby,Spracovanie koncepcie rozvoja cykloturistiky v destinácií Zemplínska šírava a okolie,Košický samosprávny kraj,09.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy o dielo , Príloha k Návrhu zmluvy o dielo","Výzva bola zrušená, lebo ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti" Tovary,nákup multifunkčného zariadenia,Zemplínska knižnica Trebišov,09.08.2019,2019001, Tovary,"Rekonštrukcia oddelenia náučnej a detskej literatúry, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia - projekt \"Deťom len to najlepšie\"",Zemplínska knižnica Trebišov,09.08.2019,2019002, Tovary,Wifi sieť,VIA LUX Košice-Barca,09.08.2019,WiFi sieť, Tovary,kreslá s polohovateľným operadlom,ARCUS Košice,09.08.2019,Kreslá s polohovateľným operadlom, Tovary,Dodávka vakových zdvihákov,ARCUS Košice,09.08.2019,Dodávka vakových zdvihákov, Stavebné práce,Oprava sociálneho zariadenia pri telocvični,SOŠ Veľké Kapušany,08.08.2019,"VÝZVA na prekl. cenov. ponúk- oprava soc. zariad. v telocvični , podrobný opis predmetu zákazky-výkaz výmer", Tovary,Kombinovaný sporák 2 ks,Školský internát Košice Považská 7,08.08.2019,Výzva na predkladanie ponuky - Kombinovaný sporák 2 ks,"Zákazka realizovaná prostredníctvom systému EKS www.eks.sk" Služby,Nepravidelná osobná doprava – intravilán mesta Košice,Bábkové divadlo,08.08.2019,BDK 18/2019, Služby,Nepravidelná osobná doprava – mimo mesta Košice,Bábkové divadlo,08.08.2019,BDK 19/2019, Stavebné práce,Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične,SOŠ Košice Gemerská 1,07.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , 1. Návrh na plnenie kritéria , 2. Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami , 3. Návrh zmluvy o dielo , 4. Neocenený _ Výkaz výmer , 5. Projektová dokumentácia", Stavebné práce,"Oprava strechy na dielni Drevárska 2, Spišská Nová Ves",SOŠ SNV Markušovská cesta 4,07.08.2019,"08/487/2019 , Výkaz výmer , Čestné vyhlásenie", Tovary,rôzne potravinárske výrobky,SOŠ technická Michalovce,07.08.2019,rôzne potravinárske výrobky, Tovary,LA/10/2019/581,SOŠ technická Michalovce,06.08.2019,potraviny - mliečne výrobky, Tovary,nákup slepačích vajec,SOŠ technická Michalovce,06.08.2019,slepačie vajcia, Tovary,"nákup potravín: olej, múka",SOŠ technická Michalovce,06.08.2019,nákup potravín, Tovary,"nákup: obilniny, zemiaky ,zelenina, ovocie a orechy",SOŠ technická Michalovce,06.08.2019,"nákup: obilniny, zemiaky ,zelenina, ovocie a orechy", Služby,Stravovanie žiakov školy v šk. roku 2019/2020 - celodenná strava,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,05.08.2019,podrobnejšie informácie, Stavebné práce,"Vymaľovanie priestorov objektu na Alžbetinej ulici a oprava opadaných obkladov" a "Oprava strechy a podlahy na garáži",Bábkové divadlo,05.08.2019,vyzva, Služby,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní na zákazku: ,,Rekonštrukcia školského internátu\" a ,,Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží\".",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,02.08.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Dodávky ovocia a zeleniny,SUBSIDIUM Rožňava,02.08.2019,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Služby,Stravovanie žiakov elokovaných pracovísk v šk. roku 2019/2020,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,01.08.2019,podrobnejšie informácie, Tovary,"Mäso bravčové, hovädzie a mäsové výrobky pre SOŠ-SZKI Pribeník na obdobie september - december 2019",SOŠ Pribeník,01.08.2019,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Zemplínska Teplica,Košický samosprávny kraj,01.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie", Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Ovocie a zelenina,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,"Hydina, mrazené výrobky , ryby",Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Cestoviny,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Hrubý tovar a vajcia,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Školský internát Košice Považská 7,31.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky - mäso a mäsové výrobky, Stavebné práce,Oprava sociálnych zariadení na 2. poschodí,Gymnázium Šrobárová KE,29.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 Výkaz - výmer , Príloha č. 2 Krycí list rozpočtu , Príloha č. 3 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 4 Návrh zmluvy o dielo", Služby,Vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu učebne - cehraničný projekt "Renovate & Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,29.07.2019,Podrobnejšie informácie, Tovary,Potraviny - hydina,Stredná športová škola,26.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky - hydina , Príloha 1-špecifikácia ponuky - hydina", Tovary,Potraviny - mlieko a mliečne výrobky,Stredná športová škola,26.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky - mlieko a mliečne výrobky , Príloha 1-špecifikácia ponuky - mlieko, mliečne výrobky", Tovary,Potraviny - nápoje a potraviny,Stredná športová škola,26.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky - nápoje a potraviny , Príloha 1-špecifikácia ponuky-nápoje a potraviny", Tovary,"Potraviny - ryby, mrazená zelenina a mrazené polotovary",Stredná športová škola,26.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky - ryby, mrazená zelenina a mrazené polotovary , Príloha 1-špecifikácia ponuky-ryby, mrazená zelenina a mraz.polotovary", Tovary,Potraviny - mäso a mäsové výrobky,Stredná športová škola,26.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky - mäso a mäsové výrobky , Príloha 1-špecifikácia ponuky-mäso, mäsové výrobky", Tovary,Potraviny - zemiaky,Stredná športová škola,26.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky - zemiaky , Príloha 1-špecifikácia ponuky-zemiaky", Tovary,Potraviny - ovocie a zelenina,Stredná športová škola,26.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky - ovocie a zelenina , Príloha 1-špecifikácia ponuky-ovocie a zelenina", Tovary,Potraviny - pekárenske výrobky,Stredná športová škola,26.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky - pekárenske výrobky , Príloha 1-špecifikácia ponuky-pekárenske výrobky", Tovary,Potraviny - Hrubý tovar,Stredná športová škola,26.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky - hrubý tovar , Príloha 1-špecifikácia ponuky-hrubý tovar", Tovary,Čistiace potreby,HARMONIA Strážske,25.07.2019,VO cistiace potreby, Služby,preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy,SPŠ dopravná Košice,24.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky na prepravu žiakov na hodiny telesnej výchovy, Služby,"Mobilné, hlasové služby a mobilné telefóny",SUBSIDIUM Rožňava,24.07.2019,"Mobilné, hlasové služby a mobilné telefóny", Tovary,Marketingové predmety,Košický samosprávny kraj,24.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 – Rámcová kúpna zmluva (Návrh) , Príloha č. 5 – Opis predmetu zákazky","Predmet zákazky: dodanie súboru reklamných a propagačných predmetov s farebnou potlačou, resp. gravírovaním na zabezpečenie publicity KSK" Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Viničky,Košický samosprávny kraj,24.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie", Tovary,Čistiace a pracie prostriedky,Školský internát Antona Garbana,24.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Výzva na predloženie ponuky , Opis a špecifikácia PZ , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie konflikt záujmov", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Jasov okres Košice - okolie,Košický samosprávny kraj,22.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 3 - Grafické vyznačenie rozsahu vecného bremena", Služby,Stravovanie zamestnancov školy v šk. roku 2019/2020,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,19.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Dodanie tovaru s názvom – Cestoviny,Gymnázium Kráľovský Chlmec,19.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Dodanie tovaru s názvom – Mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Kráľovský Chlmec,19.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,"Dodanie tovaru s názvom – Potravinové výrobky, Mlieko a mliečne výrobky",Gymnázium Kráľovský Chlmec,19.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Dodanie tovaru s názvom – Zelenina a ovocie,Gymnázium Kráľovský Chlmec,19.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Stavebné práce,Oprava havarijného stavu strechy na elokovanom pracovisku v Medzeve,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,18.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,Oprava strechy na budove školy,Stredná športová škola,16.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky, opis zákazky \"Oprava strechy na budove školy\" , Návrh uchádzača na plnenie kritéria , Výkaz výmer - rozpočet", Stavebné práce,Oprava strechy v školských dielňach a oprava vnútorných priestorov,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,16.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,"Projektová dokumentácia bleskozvodu objektu Andrássyho obrazáreň, Lipová 122, Krásnohorské Podhradie",Banícke múzeum v Rožňave,16.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Služby,"Projektová dokumentácia bleskozvodu objektu Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, Šafárikova 43, Rožňava",Banícke múzeum v Rožňave,16.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Služby,Vypracovanie projektovej dokumentácie - úprava priestorov - cezhraničný projekt "Renovate & Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,15.07.2019,Podrobnejšie inormácie, Tovary,Plynová smažiaca panvica a elektrický konvektomat,SOŠ technická Michalovce,11.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Služby,Revízia elektroinštalácie verejnej budovy školy a revízia prenosných elektrických spotrebičov,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,11.07.2019,Výzva na predloženie cenových ponúk, Stavebné práce,Plastové okná SPŠE budova "D",SPŠ elektrotechnická Košice,11.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Špecifikácia stavebnej práce , Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch , Príloha č. 4 – Návrh zmluvy o dielo", Tovary,Pracovné odevy a obuv,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,11.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Potraviny 3. Celok: Hrubý tovar,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,09.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Návrh kúpnej zmluvy , Špecifikácia tovaru s 10% DPH , Špecifikácia tovaru s 20% DPH", Tovary,Plynový varný kotol 150 litrový,Školský internát Antona Garbana,08.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Opis a špecifikácia predmetu zákazky , Návrh kúpnej zmluvy , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ , Zoznam položiek predmetu zákazky , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača/záujemcu", Stavebné práce,Oprava strechy v pavilóne B,VIA LUX Košice-Barca,04.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Služby,Recertifikačný audit a následné dozorné audity SMK podľa normy STN EN ISO 9001:2016,SUBSIDIUM Rožňava,04.07.2019,Výzva na predloženie ponuky, Stavebné práce,Oprava garáže,SZŠ Michalovce,04.07.2019,"Výzva na predloženie cenových ponúk , Rozpočet", Stavebné práce,Oprava spoločenskej miestnosti,SZŠ Michalovce,04.07.2019,"Výzva na predloženie cenových ponúk , Rozpočet", Tovary,Dodávka čistiacich potrieb,SUBSIDIUM Rožňava,01.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Sortiment - čistiace prostriedky", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu pre úsek cyklotrasy EuroVelo 11,Košický samosprávny kraj,26.06.2019,Výzva, Stavebné práce,Izolácia základov budovy,Gymnázium Trebišov,25.06.2019,Výzva - Izolácia základov budovy, Stavebné práce,Rekonštrukcia osvetlenia telocvične,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,21.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Služby,Jedným klikom za pamätníkom,Verejná knižnica Jána Bocatia Košice,20.06.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 - Návrh zmluvy", Stavebné práce,Oprava sociálnych zariadení SPŠE,SPŠ elektrotechnická Košice,19.06.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3 , Príloha č. 4 , Príloha č. 5 , Príloha č. 6 , Technická dokumentácia", Tovary,Dodávky čistiacich prostriedkov do umývačiek riadu a bezplatný prenájom dávkovačov,SUBSIDIUM Rožňava,13.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Ovocie a zelenina,VIA LUX Košice-Barca,12.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Jazykové laboratórium,Jazyková škola Košice,12.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Dezinfekčné prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Čistiace výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Chlieb a pečivo,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Pracie prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,05.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Hygienický materiál,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,05.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Dodávky originálnych tonerov,SUBSIDIUM Rožňava,05.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Originálne tonery,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,04.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Kancelárske potreby,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,04.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Cukor a cukrovinky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.05.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Hrubý potravinový tovar I,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.05.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Hrubý potravinový tovar II,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.05.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Kancelársky nábytok,SOŠ automobilová Košice,27.05.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", Tovary,Sprchovacia hygienická stolička - elektrická,SUBSIDIUM Rožňava,24.05.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Dodávka elektrického kuchynského kompostéru,LUMEN Trebišov,20.05.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Pracovné odevy a pracovná obuv,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Pracovné odevy a pracovná obuv, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Mrazené polotovary,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,,Výzva na predloženie CP-Mrazené polotovary, Tovary,Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny - potraviny,IDEA Prakovce,,Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny,potraviny Tovary,Mrazené hydinové mäso 2020 -2021,Hotelová akadémia Košice,,Výzva - Mrazené hydinové mäso 2020 -2021, Služby,Prenájom 26 kusov multifunkčných zariadení,Košický samosprávny kraj,,Vyzva na predlozenie ponuky, Stavebné práce,vysvetlenia k Výzve – Oprava podláh učební - SPŠD Košice,SPŠ dopravná Košice,,príloha stavebných prác, Stavebné práce,"Oprava strechy priľahlých priestorov telocvične (šatní, sociálnych zariadení)",SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,,Výzva na predkladanie cenovej ponuky, Tovary,Výzva-Základné potraviny 2021,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,"Potraviny - káva, čaj a príbuzné produkty",Gymnázium Šrobárová KE,,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,gvfhgh,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,,výzva na predkladanie ponúk, Služby,Poistenie majetku a strojných zariadení,Košický samosprávny kraj,,Vyzva na predlozenie ponuky-Poistenie majetku a stroj_zariadeni, Tovary,"Čerstvé vajcia triedené „L“, trieda kvality „A“ 2022 - 2023",Hotelová akadémia Košice,,"Výzva - Čerstvé vajcia triedené „L“, trieda kvality „A“ 2022 - 2023", Tovary,Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie 2022 - 2023,Hotelová akadémia Košice,,Výzva - Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie 2022 - 2023, Služby,Dodávka a montáž nábytku do žiackych izieb,Školský internát Košice Medická 2,,Dodávka a montáž nábytku do žiackych izieb,