Tovary,Bravčové mäso,Školský internát Košice Medická 2,20.08.2019 Tovary,Hovädzie mäso,Školský internát Košice Medická 2,20.08.2019 Stavebné práce,„Oprava fasády na internáte a výmena okien“,SOŠ Košice - Učňovská 5,20.08.2019 Stavebné práce,„Oprava fasády a strechy bazénu“,SOŠ Košice - Učňovská 5,20.08.2019 Tovary,laboratórny nábytok 2019,SZŠ Košice Moyzesova 17,19.08.2019 Tovary,Zemiaky,Školský internát Košice Medická 2,19.08.2019 Tovary,Mliecne výrobky,Školský internát Košice Medická 2,19.08.2019 Tovary,Mlieko a smotana,Školský internát Košice Medická 2,19.08.2019 Tovary,Dodávka tovaru - Chlieb a pečivo,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019 Tovary,Dodávka tovaru - mäso a mäsový výrobky,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019 Tovary,Dodávka tovaru - ovocie a zelenina,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019 Tovary,Dodávka tovaru - mrazené výrobky,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019 Tovary,Dodávka tovaru - ostatné potraviny a potravinové výrobky,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019 Tovary,Ochranné odevy a pracovné pomôcky,SUBSIDIUM Rožňava,16.08.2019 Stavebné práce,Sanácia vnútorného nádvoria budovy na Zimnej ulici č. 46 a Oprava dlažobných kociek vnútorného nádvoria v budove na Zimnej ulici č. 46 v Spišskej Novej Vsi,"Galéria umelcov Spiša, SNV",13.08.2019 Stavebné práce,Sanácia a oprava muriva vo výstavných priestoroch Malej galérie na Zimnej ulici č. 47,"Galéria umelcov Spiša, SNV",13.08.2019 Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Školský internát Košice Považská 7,13.08.2019 Stavebné práce,Oprava sociálnych zariadení v telocvični školy,SOŠ Jána Bocatia Košice,13.08.2019 Služby,Oprava kamerového systému v priestoroch Hotelovej akadémie,Hotelová akadémia SNV,12.08.2019 Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Spišské Vlachy,Košický samosprávny kraj,12.08.2019 Služby,EPC projekty vybraných objektov v rámci KSK,Košický samosprávny kraj,12.08.2019 Stavebné práce,Oprava strechy telocvične,Hotelová akadémia SNV,12.08.2019 Služby,Spracovanie koncepcie rozvoja cykloturistiky v destinácií Zemplínska šírava a okolie,Košický samosprávny kraj,09.08.2019 Tovary,nákup multifunkčného zariadenia,Zemplínska knižnica Trebišov,09.08.2019 Tovary,"Rekonštrukcia oddelenia náučnej a detskej literatúry, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia - projekt \"Deťom len to najlepšie\"",Zemplínska knižnica Trebišov,09.08.2019 Tovary,Wifi sieť,VIA LUX Košice-Barca,09.08.2019 Stavebné práce,Oprava sociálneho zariadenia pri telocvični,SOŠ Veľké Kapušany,08.08.2019 Tovary,Kombinovaný sporák 2 ks,Školský internát Košice Považská 7,08.08.2019 Služby,Nepravidelná osobná doprava – intravilán mesta Košice,Bábkové divadlo,08.08.2019 Služby,Nepravidelná osobná doprava – mimo mesta Košice,Bábkové divadlo,08.08.2019 Stavebné práce,Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične,SOŠ Košice Gemerská 1,07.08.2019 Stavebné práce,"Oprava strechy na dielni Drevárska 2, Spišská Nová Ves",SOŠ SNV Markušovská cesta 4,07.08.2019 Tovary,rôzne potravinárske výrobky,SOŠ technická Michalovce,07.08.2019 Tovary,LA/10/2019/581,SOŠ technická Michalovce,06.08.2019 Tovary,nákup slepačích vajec,SOŠ technická Michalovce,06.08.2019 Tovary,"nákup potravín: olej, múka",SOŠ technická Michalovce,06.08.2019 Tovary,"nákup: obilniny, zemiaky ,zelenina, ovocie a orechy",SOŠ technická Michalovce,06.08.2019 Služby,Stravovanie žiakov školy v šk. roku 2019/2020 - celodenná strava,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,05.08.2019 Stavebné práce,"Vymaľovanie priestorov objektu na Alžbetinej ulici a oprava opadaných obkladov" a "Oprava strechy a podlahy na garáži",Bábkové divadlo,05.08.2019 Služby,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní na zákazku: ,,Rekonštrukcia školského internátu\" a ,,Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží\".",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,02.08.2019 Tovary,Dodávky ovocia a zeleniny,SUBSIDIUM Rožňava,02.08.2019 Služby,Stravovanie žiakov elokovaných pracovísk v šk. roku 2019/2020,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,01.08.2019 Tovary,"Mäso bravčové, hovädzie a mäsové výrobky pre SOŠ-SZKI Pribeník na obdobie september - december 2019",SOŠ Pribeník,01.08.2019 Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Zemplínska Teplica,Košický samosprávny kraj,01.08.2019 Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019 Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019 Tovary,Ovocie a zelenina,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019 Tovary,"Hydina, mrazené výrobky , ryby",Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019 Tovary,Cestoviny,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019 Tovary,Hrubý tovar a vajcia,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019 Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Školský internát Košice Považská 7,31.07.2019 Stavebné práce,Oprava sociálnych zariadení na 2. poschodí,Gymnázium Šrobárová KE,29.07.2019 Tovary,Potraviny - hydina,Stredná športová škola,26.07.2019 Tovary,Potraviny - mlieko a mliečne výrobky,Stredná športová škola,26.07.2019 Tovary,Potraviny - nápoje a potraviny,Stredná športová škola,26.07.2019 Tovary,"Potraviny - ryby, mrazená zelenina a mrazené polotovary",Stredná športová škola,26.07.2019 Tovary,Potraviny - mäso a mäsové výrobky,Stredná športová škola,26.07.2019 Tovary,Potraviny - zemiaky,Stredná športová škola,26.07.2019 Tovary,Potraviny - ovocie a zelenina,Stredná športová škola,26.07.2019 Tovary,Potraviny - pekárenske výrobky,Stredná športová škola,26.07.2019 Tovary,Potraviny - Hrubý tovar,Stredná športová škola,26.07.2019 Tovary,Čistiace potreby,HARMONIA Strážske,25.07.2019 Služby,preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy,SPŠ dopravná Košice,24.07.2019 Služby,"Mobilné, hlasové služby a mobilné telefóny",SUBSIDIUM Rožňava,24.07.2019 Tovary,Marketingové predmety,Košický samosprávny kraj,24.07.2019 Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Viničky,Košický samosprávny kraj,24.07.2019 Tovary,Čistiace a pracie prostriedky,Školský internát Antona Garbana,24.07.2019 Služby,Vyhotovenie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Jasov okres Košice - okolie,Košický samosprávny kraj,22.07.2019 Služby,Stravovanie zamestnancov školy v šk. roku 2019/2020,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,19.07.2019 Tovary,Dodanie tovaru s názvom – Cestoviny,Gymnázium Kráľovský Chlmec,19.07.2019 Tovary,Dodanie tovaru s názvom – Mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Kráľovský Chlmec,19.07.2019 Tovary,"Dodanie tovaru s názvom – Potravinové výrobky, Mlieko a mliečne výrobky",Gymnázium Kráľovský Chlmec,19.07.2019 Tovary,Dodanie tovaru s názvom – Zelenina a ovocie,Gymnázium Kráľovský Chlmec,19.07.2019 Stavebné práce,Oprava havarijného stavu strechy na elokovanom pracovisku v Medzeve,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,18.07.2019 Stavebné práce,Oprava strechy na budove školy,Stredná športová škola,16.07.2019 Stavebné práce,Oprava strechy v školských dielňach a oprava vnútorných priestorov,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,16.07.2019 Služby,"Projektová dokumentácia bleskozvodu objektu Andrássyho obrazáreň, Lipová 122, Krásnohorské Podhradie",Banícke múzeum v Rožňave,16.07.2019 Služby,"Projektová dokumentácia bleskozvodu objektu Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, Šafárikova 43, Rožňava",Banícke múzeum v Rožňave,16.07.2019 Stavebné práce,Oprava kanalizácie,Konzervatórium Jozefa Adamoviča,15.07.2019 Tovary,Plynová smažiaca panvica a elektrický konvektomat,SOŠ technická Michalovce,11.07.2019 Služby,Revízia elektroinštalácie verejnej budovy školy a revízia prenosných elektrických spotrebičov,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,11.07.2019 Stavebné práce,Plastové okná SPŠE budova "D",SPŠ elektrotechnická Košice,11.07.2019 Tovary,Pracovné odevy a obuv,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,11.07.2019 Tovary,Potraviny 3. Celok: Hrubý tovar,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,09.07.2019 Tovary,Plynový varný kotol 150 litrový,Školský internát Antona Garbana,08.07.2019 Stavebné práce,Oprava strechy v pavilóne B,VIA LUX Košice-Barca,04.07.2019 Služby,Recertifikačný audit a následné dozorné audity SMK podľa normy STN EN ISO 9001:2016,SUBSIDIUM Rožňava,04.07.2019 Tovary,Dodávka čistiacich potrieb,SUBSIDIUM Rožňava,01.07.2019 Služby,Vyhotovenie geometrického plánu pre úsek cyklotrasy EuroVelo 11,Košický samosprávny kraj,26.06.2019 Stavebné práce,Izolácia základov budovy,Gymnázium Trebišov,25.06.2019 Stavebné práce,Rekonštrukcia osvetlenia telocvične,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,21.06.2019 Služby,Jedným klikom za pamätníkom,Verejná knižnica Jána Bocatia Košice,20.06.2019 Stavebné práce,Oprava sociálnych zariadení SPŠE,SPŠ elektrotechnická Košice,19.06.2019 Tovary,Dodávky čistiacich prostriedkov do umývačiek riadu a bezplatný prenájom dávkovačov,SUBSIDIUM Rožňava,13.06.2019 Tovary,Ovocie a zelenina,VIA LUX Košice-Barca,12.06.2019 Tovary,Jazykové laboratórium,Jazyková škola Košice,12.06.2019 Tovary,Dezinfekčné prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019 Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019 Tovary,Čistiace výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019 Tovary,Chlieb a pečivo,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019 Tovary,Pracie prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,05.06.2019 Tovary,Hygienický materiál,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,05.06.2019 Tovary,Dodávky originálnych tonerov,SUBSIDIUM Rožňava,05.06.2019 Tovary,Originálne tonery,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,04.06.2019 Tovary,Kancelárske potreby,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,04.06.2019 Tovary,Cukor a cukrovinky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.05.2019 Tovary,Hrubý potravinový tovar I,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.05.2019 Tovary,Hrubý potravinový tovar II,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.05.2019 Tovary,Kancelársky nábytok,SOŠ automobilová Košice,27.05.2019 Tovary,Sprchovacia hygienická stolička - elektrická,SUBSIDIUM Rožňava,24.05.2019 Tovary,Dodávka elektrického kuchynského kompostéru,LUMEN Trebišov,20.05.2019