Tovary,Mrazená hydina,VIA LUX Košice-Barca,14.10.2019 Tovary,Nákup IKT,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,11.10.2019 Tovary,Štruktúrovaný bezpečnostný systém,Školský internát Košice Považská 7,11.10.2019 Tovary,dodanie mlieko a mliečne výrobky,HARMONIA Strážske,11.10.2019 Tovary,"Publicita projektu \"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"",Gymnázium Sobrance,09.10.2019 Tovary,Kuchynský inventár,LÚČ Šemša,09.10.2019 Tovary,"Gastrozariadenie:el.výklopná smažiaca panvica, el.fritéza, el.mlynček na mäso",ARCUS Košice,09.10.2019 Stavebné práce,"Rekonštrukcia plynovej kotolne a hydraulické vyregulovanie vykurovania, Alžbetina č.38 v Košiciach",Bábkové divadlo,09.10.2019 Tovary,Dodávka univerzálneho kuchynského robota,SOŠ Michalovce Školská 4,08.10.2019 Stavebné práce,Oprava chemického laboratória,Gymnázium Poštová KE,08.10.2019 Stavebné práce,Rekonštrukcia chemického laboratória,Gymnázium Sobrance,08.10.2019 Stavebné práce,"Výmena ležatej kanalizácie",Gymnázium Trebišov,07.10.2019 Služby,Lyžiarsky kurz,Stredná športová škola,07.10.2019 Stavebné práce,Výstavba multifunkčného ihriska,Škola v prírode Kysak,07.10.2019 Tovary,Kuchynské linky,VIA LUX Košice-Barca,07.10.2019 Tovary,Chlieb a pekárenské výrobky,VIA LUX Košice-Barca,07.10.2019 Stavebné práce,Oprava štúdia Spišského divadla a súvisiacich priestorov slúžiacich na prípravu a výkon umeleckých a technických pracovníkov,Spišské divadlo SNV,04.10.2019 Stavebné práce,Výmena poškodených dažďových zvodov na vnútornom nádvorí a profilovanej korunnej rímsy,Zemplínske osvetové stredisko Michalovce,04.10.2019 Tovary,Servírovacie stolíky,ARCUS Košice,04.10.2019 Tovary,Chlieb a pečivo,SPŠ elektrotechnická Košice,03.10.2019 Stavebné práce,"Umelecko-remeselná obnova vstupného vestibulu a schodiska národnej kultúrnej pamiatky GYMNÁZIUM A PAM. TAB.., číslo ÚVZP 3568/1 (vstupný vestibul)",Gymnázium Poštová KE,03.10.2019 Tovary,Elektrická pec štvorplatňová,LIDWINA Strážske,03.10.2019 Tovary,Veľkokapacitná práčka,LIDWINA Strážske,03.10.2019 Stavebné práce,Rekonštrukcia elektrických rozvodov.,Divadlo Thália Színház,03.10.2019 Stavebné práce,"Oprava kúpeľne pavilón \"C\"- LIDWINA-Domov sociálnych služieb, ul. Mládeže 1, Strážske",LIDWINA Strážske,03.10.2019 Stavebné práce,"Turistická ubytovňa - stavebné úpravy" - vysvetlenie a doplnenie podkladov k VO.,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,02.10.2019 Stavebné práce,Rekonštrukcia Budovy riaditeľstva BM - projektová dokumentácia,Banícke múzeum v Rožňave,02.10.2019 Služby,Oprava hydraulického výťahu NHV 630 a jeho sprevázkovanie,Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava,01.10.2019 Tovary,"Mobilný odsávač výparov do reštaurátorských dielní 3 ks - nákup",Východoslovenské múzeum Košice,01.10.2019 Služby,„Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Rekonštrukcie plynovej kotolne“,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,30.09.2019 Služby,Výroba zážitkovo-informačných panelov,Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava,30.09.2019 Služby,"\" Vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o dotáciu v rámci Enviromentálneho fondu pre rok 2019, oblasť A: Ochrana ovzdušia, činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov„",SOŠ SNV Markušovská cesta 4,30.09.2019 Služby,Revízie elektrických zariadení,SUBSIDIUM Rožňava,27.09.2019 Služby,Technicko – ekonomická štúdia pre Zemplínsku cyklomagistrálu v úseku Zalužice - Lúčky,Košický samosprávny kraj,27.09.2019 Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Lipovník,Košický samosprávny kraj,27.09.2019 Stavebné práce,"Turistická ubytovňa - stavebné úpravy",SOŠ obchodu a služieb Sobrance,25.09.2019 Tovary,Výroba nábytku na mieru,ARCUS Košice,24.09.2019 Stavebné práce,Oprava kúrenia- objekt Čaňa,DOMKO Košice,23.09.2019 Stavebné práce,Stavebné úpravy- objekt ˇCaňa,DOMKO Košice,23.09.2019 Tovary,Stravné poukážky,Školský internát Košice Považská 7,23.09.2019 Tovary,"Postele s elektrickým zdvihom a polohovaním - 5 ks Zdravotné matrace jednodielne s poťahom - 5 ks Nočný stolík s jedálnou doskou - 5 ks",SUBSIDIUM Rožňava,20.09.2019 Stavebné práce,Vytvorenie náučného chodníka v areáli knižnice,Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava,20.09.2019 Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,VIA LUX Košice-Barca,20.09.2019 Tovary,Dodávky potravín,ARCUS Košice,20.09.2019 Tovary,Priemyselná práčka na 10 kg prádla,LÚČ Šemša,19.09.2019 Tovary,"Interiérové vybavenie turistickej ubytovne",SOŠ obchodu a služieb Sobrance,19.09.2019 Služby,Revízie elektrických zariadení,VIA LUX Košice-Barca,19.09.2019 Tovary,Zemiaky,VIA LUX Košice-Barca,19.09.2019 Tovary,Elektrická sprchovacia hygienická stolička,SUBSIDIUM Rožňava,18.09.2019 Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Slavec,Košický samosprávny kraj,18.09.2019 Stavebné práce,Oprava podlahy na 2. poschodí,SUBSIDIUM Rožňava,17.09.2019 Stavebné práce,Oprava oporného múra,SUBSIDIUM Rožňava,17.09.2019 Tovary,Dodanie a montáž umývačky riadu,Gymnázium Šrobárová KE,16.09.2019 Tovary,Dodanie a montáž 120 l elektrickej smažiacej pece,Gymnázium Šrobárová KE,16.09.2019 Tovary,Dodanie a montáž trojrúra elektrická pec,Gymnázium Šrobárová KE,16.09.2019 Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Blatné Revištia,Košický samosprávny kraj,16.09.2019 Tovary,Vybavenie školských dielní pre odborný výcvik,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,16.09.2019 Tovary,Nákup školského nábytku do chemického laboratória vrátane súvisiacich služieb,Gymnázium Poštová KE,16.09.2019 Tovary,Osobný automobil pre potreby vyučovania autoškoly,SPŠ dopravná Košice,16.09.2019 Tovary,Dodávka elektrickej energie 2020,SZŠ Košice Moyzesova 17,13.09.2019 Stavebné práce,Geologická bádateľňa a exteriérová časť Expozície baníctva a hutníctva Gemera - spevnená plocha,Banícke múzeum v Rožňave,12.09.2019 Tovary,Veľkokapacitná priemyselná práčka,HARMONIA Strážske,09.09.2019 Tovary,Mäso,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,09.09.2019 Tovary,Mäsové výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,09.09.2019 Tovary,"Mrazené rybie filé, mrazený polotovar a šaláty",ONDAVA Rakovec nad Ondavou,09.09.2019 Tovary,Ovocie a zelenina,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,09.09.2019 Stavebné práce,Oprava osvetlenia dielne školy,SOŠ Prakovce,09.09.2019 Stavebné práce,Hygienická maľba,VIA LUX Košice-Barca,09.09.2019 Tovary,Profesionálna chladnička,SUBSIDIUM Rožňava,06.09.2019 Služby,"Zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní na zákazku ,,Rekonštrukcia školského internátu“ a ,,Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží“",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,06.09.2019 Tovary,Elektroinštalačný materiál,VIA LUX Košice-Barca,05.09.2019 Tovary,Elektrický polohovateľné postele s príslušenstvom,ARCUS Košice,04.09.2019 Tovary,Ryby a rybie výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,03.09.2019 Tovary,"Potraviny 4. Celok: „Chlieb, pekársky tovar“",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,30.08.2019 Služby,Vyhotovenie geometrického plánu,Košický samosprávny kraj,28.08.2019 Stavebné práce,Oprava sociálneho zariadenia pri telocvični,SOŠ Veľké Kapušany,28.08.2019 Stavebné práce,Výmena podlahy javiska,Spišské divadlo SNV,28.08.2019 Služby,Spracovanie koncepcie rozvoja cykloturistiky v destinácií Zemplínska šírava a okolie,Košický samosprávny kraj,27.08.2019 Tovary,"„Výroba, dodávka a montáž knižničných regálov na oddelenie beletrie pre dospelých čitateľov“ v rámci projektu „K modernejšej knižnici III.“.",Zemplínska knižnica G. Zvonického Michalovce,26.08.2019 Stavebné práce,Oprava fasády a balkónov,SOŠ automobilová Košice,23.08.2019 Tovary,Dodanie tovaru s názvom - Kancelárske potreby,Gymnázium Kráľovský Chlmec,23.08.2019 Tovary,Dodanie tovaru s názvom - Čistiace prostriedky,Gymnázium Kráľovský Chlmec,23.08.2019 Tovary,Kolesový traktor,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,23.08.2019 Tovary,Príslušenstvo na kolesový traktor,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,23.08.2019 Tovary,Vybavenie školských dielní pre odborný výcvik,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,23.08.2019 Stavebné práce,Oprava chodby Gymnázia Šrobárova,Gymnázium Šrobárová KE,23.08.2019 Stavebné práce,Rekonštrukcia priestorov pre poskytovanie dennej ambulantnej formy sociálnej služby v špecializovanom zariadení VIA LUX Košice-Barca,VIA LUX Košice-Barca,23.08.2019 Tovary,"Elektrický polohovateľné postele s hrazdou, hrazdičkou, pasívnym antidekubitným matracom",ARCUS Košice,21.08.2019 Tovary,Bravčové mäso,Školský internát Košice Medická 2,20.08.2019 Tovary,Hovädzie mäso,Školský internát Košice Medická 2,20.08.2019 Stavebné práce,„Oprava fasády na internáte a výmena okien“,SOŠ Košice - Učňovská 5,20.08.2019 Stavebné práce,„Oprava fasády a strechy bazénu“,SOŠ Košice - Učňovská 5,20.08.2019 Tovary,laboratórny nábytok 2019,SZŠ Košice Moyzesova 17,19.08.2019 Tovary,Zemiaky,Školský internát Košice Medická 2,19.08.2019 Tovary,Mliecne výrobky,Školský internát Košice Medická 2,19.08.2019 Tovary,Mlieko a smotana,Školský internát Košice Medická 2,19.08.2019 Tovary,Dodávka tovaru - Chlieb a pečivo,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019 Tovary,Dodávka tovaru - mäso a mäsový výrobky,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019 Tovary,Dodávka tovaru - ovocie a zelenina,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019 Tovary,Dodávka tovaru - mrazené výrobky,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019 Tovary,Dodávka tovaru - ostatné potraviny a potravinové výrobky,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019 Tovary,Ochranné odevy a pracovné pomôcky,SUBSIDIUM Rožňava,16.08.2019 Stavebné práce,"ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY +ZATEPLENIE OBJEKTU A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ A REKONŠTRUKCIA DIELNÍ – ZATEPLENIE, ZATEPLENIE, VÝMENA VSTUPNÝCH BRÁN A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ",SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,14.08.2019 Stavebné práce,Sanácia vnútorného nádvoria budovy na Zimnej ulici č. 46 a Oprava dlažobných kociek vnútorného nádvoria v budove na Zimnej ulici č. 46 v Spišskej Novej Vsi,"Galéria umelcov Spiša, SNV",13.08.2019 Stavebné práce,Sanácia a oprava muriva vo výstavných priestoroch Malej galérie na Zimnej ulici č. 47,"Galéria umelcov Spiša, SNV",13.08.2019 Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Školský internát Košice Považská 7,13.08.2019 Stavebné práce,Oprava sociálnych zariadení v telocvični školy,SOŠ Jána Bocatia Košice,13.08.2019 Služby,Oprava kamerového systému v priestoroch Hotelovej akadémie,Hotelová akadémia SNV,12.08.2019 Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Spišské Vlachy,Košický samosprávny kraj,12.08.2019 Služby,EPC projekty vybraných objektov v rámci KSK,Košický samosprávny kraj,12.08.2019 Stavebné práce,Oprava strechy telocvične,Hotelová akadémia SNV,12.08.2019 Služby,Spracovanie koncepcie rozvoja cykloturistiky v destinácií Zemplínska šírava a okolie,Košický samosprávny kraj,09.08.2019 Tovary,nákup multifunkčného zariadenia,Zemplínska knižnica Trebišov,09.08.2019 Tovary,"Rekonštrukcia oddelenia náučnej a detskej literatúry, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia - projekt \"Deťom len to najlepšie\"",Zemplínska knižnica Trebišov,09.08.2019 Tovary,Wifi sieť,VIA LUX Košice-Barca,09.08.2019 Tovary,kreslá s polohovateľným operadlom,ARCUS Košice,09.08.2019 Tovary,Dodávka vakových zdvihákov,ARCUS Košice,09.08.2019 Stavebné práce,Oprava sociálneho zariadenia pri telocvični,SOŠ Veľké Kapušany,08.08.2019 Tovary,Kombinovaný sporák 2 ks,Školský internát Košice Považská 7,08.08.2019 Služby,Nepravidelná osobná doprava – intravilán mesta Košice,Bábkové divadlo,08.08.2019 Služby,Nepravidelná osobná doprava – mimo mesta Košice,Bábkové divadlo,08.08.2019 Stavebné práce,Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične,SOŠ Košice Gemerská 1,07.08.2019 Stavebné práce,"Oprava strechy na dielni Drevárska 2, Spišská Nová Ves",SOŠ SNV Markušovská cesta 4,07.08.2019 Tovary,rôzne potravinárske výrobky,SOŠ technická Michalovce,07.08.2019 Tovary,LA/10/2019/581,SOŠ technická Michalovce,06.08.2019 Tovary,nákup slepačích vajec,SOŠ technická Michalovce,06.08.2019 Tovary,"nákup potravín: olej, múka",SOŠ technická Michalovce,06.08.2019 Tovary,"nákup: obilniny, zemiaky ,zelenina, ovocie a orechy",SOŠ technická Michalovce,06.08.2019 Služby,Stravovanie žiakov školy v šk. roku 2019/2020 - celodenná strava,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,05.08.2019 Stavebné práce,"Vymaľovanie priestorov objektu na Alžbetinej ulici a oprava opadaných obkladov" a "Oprava strechy a podlahy na garáži",Bábkové divadlo,05.08.2019 Služby,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní na zákazku: ,,Rekonštrukcia školského internátu\" a ,,Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží\".",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,02.08.2019 Tovary,Dodávky ovocia a zeleniny,SUBSIDIUM Rožňava,02.08.2019 Služby,Stravovanie žiakov elokovaných pracovísk v šk. roku 2019/2020,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,01.08.2019 Tovary,"Mäso bravčové, hovädzie a mäsové výrobky pre SOŠ-SZKI Pribeník na obdobie september - december 2019",SOŠ Pribeník,01.08.2019 Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Zemplínska Teplica,Košický samosprávny kraj,01.08.2019 Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019 Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019 Tovary,Ovocie a zelenina,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019 Tovary,"Hydina, mrazené výrobky , ryby",Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019 Tovary,Cestoviny,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019 Tovary,Hrubý tovar a vajcia,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019 Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Školský internát Košice Považská 7,31.07.2019 Stavebné práce,Oprava sociálnych zariadení na 2. poschodí,Gymnázium Šrobárová KE,29.07.2019 Tovary,Potraviny - hydina,Stredná športová škola,26.07.2019 Tovary,Potraviny - mlieko a mliečne výrobky,Stredná športová škola,26.07.2019 Tovary,Potraviny - nápoje a potraviny,Stredná športová škola,26.07.2019 Tovary,"Potraviny - ryby, mrazená zelenina a mrazené polotovary",Stredná športová škola,26.07.2019 Tovary,Potraviny - mäso a mäsové výrobky,Stredná športová škola,26.07.2019 Tovary,Potraviny - zemiaky,Stredná športová škola,26.07.2019 Tovary,Potraviny - ovocie a zelenina,Stredná športová škola,26.07.2019 Tovary,Potraviny - pekárenske výrobky,Stredná športová škola,26.07.2019 Tovary,Potraviny - Hrubý tovar,Stredná športová škola,26.07.2019 Tovary,Čistiace potreby,HARMONIA Strážske,25.07.2019 Služby,preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy,SPŠ dopravná Košice,24.07.2019 Služby,"Mobilné, hlasové služby a mobilné telefóny",SUBSIDIUM Rožňava,24.07.2019 Tovary,Marketingové predmety,Košický samosprávny kraj,24.07.2019 Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Viničky,Košický samosprávny kraj,24.07.2019 Tovary,Čistiace a pracie prostriedky,Školský internát Antona Garbana,24.07.2019 Služby,Vyhotovenie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Jasov okres Košice - okolie,Košický samosprávny kraj,22.07.2019 Služby,Stravovanie zamestnancov školy v šk. roku 2019/2020,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,19.07.2019 Tovary,Dodanie tovaru s názvom – Cestoviny,Gymnázium Kráľovský Chlmec,19.07.2019 Tovary,Dodanie tovaru s názvom – Mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Kráľovský Chlmec,19.07.2019 Tovary,"Dodanie tovaru s názvom – Potravinové výrobky, Mlieko a mliečne výrobky",Gymnázium Kráľovský Chlmec,19.07.2019 Tovary,Dodanie tovaru s názvom – Zelenina a ovocie,Gymnázium Kráľovský Chlmec,19.07.2019 Stavebné práce,Oprava havarijného stavu strechy na elokovanom pracovisku v Medzeve,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,18.07.2019 Stavebné práce,Oprava strechy na budove školy,Stredná športová škola,16.07.2019 Stavebné práce,Oprava strechy v školských dielňach a oprava vnútorných priestorov,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,16.07.2019 Služby,"Projektová dokumentácia bleskozvodu objektu Andrássyho obrazáreň, Lipová 122, Krásnohorské Podhradie",Banícke múzeum v Rožňave,16.07.2019 Služby,"Projektová dokumentácia bleskozvodu objektu Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, Šafárikova 43, Rožňava",Banícke múzeum v Rožňave,16.07.2019 Tovary,Plynová smažiaca panvica a elektrický konvektomat,SOŠ technická Michalovce,11.07.2019 Služby,Revízia elektroinštalácie verejnej budovy školy a revízia prenosných elektrických spotrebičov,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,11.07.2019 Stavebné práce,Plastové okná SPŠE budova "D",SPŠ elektrotechnická Košice,11.07.2019 Tovary,Pracovné odevy a obuv,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,11.07.2019 Tovary,Potraviny 3. Celok: Hrubý tovar,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,09.07.2019 Tovary,Plynový varný kotol 150 litrový,Školský internát Antona Garbana,08.07.2019 Stavebné práce,Oprava strechy v pavilóne B,VIA LUX Košice-Barca,04.07.2019 Služby,Recertifikačný audit a následné dozorné audity SMK podľa normy STN EN ISO 9001:2016,SUBSIDIUM Rožňava,04.07.2019 Tovary,Dodávka čistiacich potrieb,SUBSIDIUM Rožňava,01.07.2019 Služby,Vyhotovenie geometrického plánu pre úsek cyklotrasy EuroVelo 11,Košický samosprávny kraj,26.06.2019 Stavebné práce,Izolácia základov budovy,Gymnázium Trebišov,25.06.2019 Stavebné práce,Rekonštrukcia osvetlenia telocvične,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,21.06.2019 Služby,Jedným klikom za pamätníkom,Verejná knižnica Jána Bocatia Košice,20.06.2019 Stavebné práce,Oprava sociálnych zariadení SPŠE,SPŠ elektrotechnická Košice,19.06.2019 Tovary,Dodávky čistiacich prostriedkov do umývačiek riadu a bezplatný prenájom dávkovačov,SUBSIDIUM Rožňava,13.06.2019 Tovary,Ovocie a zelenina,VIA LUX Košice-Barca,12.06.2019 Tovary,Jazykové laboratórium,Jazyková škola Košice,12.06.2019 Tovary,Dezinfekčné prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019 Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019 Tovary,Čistiace výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019 Tovary,Chlieb a pečivo,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019 Tovary,Pracie prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,05.06.2019 Tovary,Hygienický materiál,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,05.06.2019 Tovary,Dodávky originálnych tonerov,SUBSIDIUM Rožňava,05.06.2019 Tovary,Originálne tonery,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,04.06.2019 Tovary,Kancelárske potreby,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,04.06.2019 Tovary,Cukor a cukrovinky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.05.2019 Tovary,Hrubý potravinový tovar I,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.05.2019 Tovary,Hrubý potravinový tovar II,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.05.2019 Tovary,Kancelársky nábytok,SOŠ automobilová Košice,27.05.2019 Tovary,Sprchovacia hygienická stolička - elektrická,SUBSIDIUM Rožňava,24.05.2019 Tovary,Dodávka elektrického kuchynského kompostéru,LUMEN Trebišov,20.05.2019