Faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
AGENTÚRA SÁŠA KOŠICE s.r.o. kartičkové kalendáre 48,00 2011
SODEXO PASS SR, s.r.o. stravné lístky 8602,00 2011
AGENTÚRA SÁŠA KOŠICE s.r.o. publikácia Vých.Slovensko - Koš.kraj 6000,00 2011
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia dobropis str.lístky 769 ks -2307,00 2011
WebHouse s.r.o. webhosting 25.12.2011-24.12.2012 80,50 2011
SODEXO PASS SR, s.r.o. dobropis str.lístky 633 ks -1899,00 2011
ERGOTON s.r.o. toner 210,02 2011
KOFAX, s r.o. Košice oprav kop.stroja 234,24 2011
Pavol Tuchyňa servis výťahu 12/2011 63,10 2011
QBE Insurance(Europe) Limited pobočka poisťovne z iného čl.štátu pois. maj. a zodp.za škodu 01.01-31.12..2012 374,43 2011
AUTOCONT s.r.o. toner Tech.as. HU-SR 82,01 2011
QBE Insurance(Europe) Limited pobočka poisťovne z iného čl.štátu Pois. prepravy tovaru 01.01-31.12..2012 1150,00 2011
Obec Košický Klečenov-VZN správa majetku 6-10/2011 1000,00 2011
Zahatňanský Štefan Ing.arch. projektové práce v priem.zóne Kech. 11760,00 2011
Magnet Press Slovakia, s.r.o. ZF 1702035-časopis COT BUSINESS 39,00 2011
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. účastnícky poplatok Ekon.a účtov.RO,PO 110,00 2011
BTS-PO, s.r.o. vyúčt.ZF 1702025-školenie-Odb.príprava techn.PO 174,00 2011
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. ZF 1702036-odb.tlače 1.1.-31.3.2012 679,37 2011
Orange Slovensko telefónne poplatky Knowbridge 15,44 2011
Magnet Press Slovakia, s.r.o. COT Business 1-12/2012 39,00 2011
Orange Slovensko internet Knowbridge 23,46 2011
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava odber tlače 1.1.-31.3.2012 679,37 2011
Správa majetku mesta Košice,s.r.o. prenájom 12.12.2011 265,31 2011
Stredná odborná škola obchodu recepcia 3122,01 2011
Klajban Anton Ing. Groš - zabezpečenie výber.ňkonania 1000,00 2011
SGS Slovakia spol. s r.o. dobropis-posúdenie dokument. a vyd.stanov. -10,08 2011
Jacko Bystrík Ing. -4ARCH STUDIO vypracovanie dokumentácie 8700,00 2011
Gomboš Peter akad mal rešt REŠTAURO OZ 1 - DOPLNK.REšTAUR.VýSKUM 1200,00 2011
OHL Pozemné stavby a.s. Rek.16.tr. GY K.Chlmec - práce 274093,37 2011
SGS Slovakia spol. s r.o. vydanie stanoviska 60,00 2011
Nájdených 18 405 záznamov, zobrazujem 121 až 150.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Export faktúr do CSV formátu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 15.02.2023 16:35