Údržbár - vodič

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu údržbár na plný úväzok 100%

Pozícia: údržbár -vodič

Termín nástupu:  01.07.2024

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • stredné odborné vzdelanie

Osobnostné predpoklady:

 • manuálna zručnosť
 • odborná spôsobilosť
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny B

Platové zaradenie a plat:

 • v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Tarifný plat 884,00 Eur

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie o dosiahnutom vzdelaní, minimálne výučný list
 • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými  dokladmi je potrebné doručiť  mailom na adresu:
sekretarat@hotelkake.sk  alebo poštou na adresu: Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01  Košice

Autor/zdroj: Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 24.06.2024 08:03
Upravené: 24.06.2024 08:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001