Učiteľ/ka - Geografia, Nemecký jazyk

Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka - geografia, nemecký jazyk.

Miesto výkonu práce
Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou

Aprobácia
Geografia, Nemecký jazyk

Termín nástupu
1.9.2024

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
3.7.2024

Rozsah úväzku
77%

Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača

  • Znalosť práce s PC
  • MS Office, MS Teams, Edupage

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • súhlas so spracovaní osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • fotokópia dokladov o ukončenom vzdelaní.

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky uvedené v tejto ponuke.

Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Štefana Moysesa
Školská 13
04517 Moldava nad Bodvou
gymmoldava.sk
0554602138, 0903130822

Kontaktná osoba
Veronika Straková
0903130822

Autor/zdroj: Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 24.06.2024 09:35
Upravené: 24.06.2024 13:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001