Učiteľ/ka anglického jazyka

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste — učiteľ/ka anglického jazyka a literatúry s možným nástupom od 01.09.2024

Voľné pracovné miesto
učiteľ/ka anglického jazyka a literatúry

Úväzok
pracovný úväzok – 100%

Pozícia
učiteľ/ka anglického jazyka a literatúry

Názov a adresa zamestnávateľa
Gymnázium Šrobárova 1, 042 23  Košice

Dátum nástupu do PP
01.09.2024

Kontakt
+421 55 2021333
sekretariat@srobarka.sk

Kvalifikačné predpoklady

  • vysokoškolské vzdelanie, znalosť anglického jazyka na úrovni C1 - podmienkou

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita

Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od dosiahnutého vzdelania a počtu rokov praxe uchádzača (funkčný plat od 1.161,50 Eur – začínajúci pedagogický zamestnanec).

Zoznam požadovaných dokladov

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu sekretariat@srobarka.sk do 04.07.2024. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Kontaktná osoba: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy

Autor/zdroj: Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 20.06.2024 14:00
Upravené: 21.06.2024 09:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001