VZN prijaté v roku 2018

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) Košického samosprávneho kraja (KSK) prijaté Zastupiteľstvom KSK v roku 20018.

číslo názov dokumenty platí od platí do poznámky
1/2018 VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie KSK  č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov. 17. 5. 2018   toto VZN novelizuje VZN 18/2012
2/2018 VZN o zriadení Školského internátu, Kollárova 17, Sečovce ako súčasti Spojenej školy, Kollárova 17, Sečovce 6.9.2018    

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.05.2018 15:35
Upravené: 07.09.2018 13:16