VZN prijaté v roku 2017

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) Košického samosprávneho kraja (KSK) prijaté Zastupiteľstvom KSK v roku 2017.

číslo názov dokumenty platí od platí do poznámky
18/2017 VZN ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2017 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj 10. 7. 2017   toto VZN novelizuje VZN 2/2004
19/2017 VZN ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení  neskorších predpisov 22.8.2017   toto VZN novelizuje VZN 18/2012
20/2017 VZN o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019 25.10.2017    

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.06.2017 13:21
Upravené: 02.10.2018 12:53