VZN prijaté v roku 2016

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) Košického samosprávneho kraja (KSK) prijaté Zastupiteľstvom KSK v roku 2016.

číslo názov dokumenty platí od platí do poznámky
13/2016 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach 1.6.2016   toto VZN zrušuje VZN 5/2008
14/2016 VZN o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam 24.8.2016   toto VZN novelizuje VZN 18/2012
15/2016 VZN o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018 18.10.2016    
16/2016 VZN, ktorým sa mení VZN č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov 6.12.2016   toto VZN novelizuje VZN 18/2012
17/2016 VZN o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania 6.12.2016    

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 21.10.2015 17:32
Upravené: 25.04.2017 14:01