VZN prijaté v roku 2015

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) Košického samosprávneho kraja (KSK) prijaté Zastupiteľstvom KSK v roku 2015.

číslo názov dokumenty platí od platí do poznámky
10/2015 VZN o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017 21.10.2015
11/2015 VZN o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania 21.10.2015
12/2015 VZN, ktorým sa mení  VZN č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení  neskorších predpisov 9.12.2015 toto VZN novelizuje VZN č. 18/2012

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.10.2015 06:00
Upravené: 09.12.2015 15:51