Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Emília Revajová Bujňáková poverený vedením odboru 055 7268 282 107, Divízna emilia.revajova@vucke.sk
Mgr. Monika Bérešová referent sekretariátu 055 7268 285 108, Divízna monika.beresova2@vucke.sk
Mgr. Martin Kňaze právnik 055 7268 292 126, Divízna martin.knaze@vucke.sk
Mgr. Nikola Lazorová právnik 055 7268 276 106, Divízna nikola.lazorova@vucke.sk

Referát pre zariadenia

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Emília Revajová Bujňáková vedúci referátu pre zariadenia 055 7268 282 107, Divízna emilia.revajova@vucke.sk
PhDr. Vladimíra Maršaleková referent pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 055 7268 283 102, Divízna vladimira.marsalekova@vucke.sk
JUDr. PhDr. Martina Netolická referent pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 055 7268 283 102, Divízna martina.netolicka@vucke.sk
Bc. Agáta Grančičová referent pre neverejných poskytovateľov 055 7268 281 105, Divízna agata.grancicova@vucke.sk
Ing. Eva Babušová referent pre neverejných poskytovateľov 055 7268 281 105, Divízna eva.babusova@vucke.sk
JUDr. Margita Fedorková referent pre neverejných poskytovateľov 055 7268 284 105, Divízna margita.fedorkova@vucke.sk
Ing. Dagmar Plančárová referent pre neverejných poskytovateľov 055 7268 287 118, Divízna dagmar.plancarova@vucke.sk
PaedDr. Daniela Göncziová referent pre neverejných poskytovateľov 055 7268 299 118, Divízna daniela.goncziova@vucke.sk
Ing. Zuzana Brzáčová referent pre rozpočet a implementáciu projektov 055 7268 236 109, Divízna zuzana.brzacova@vucke.sk
Ing. Vladimír Pauco referent pre sociálne zariadenia 055 7268 280 109, Divízna vladimir.pauco@vucke.sk

Referát poskytovania služieb občanovi

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Slávka Štovčiková vedúci referátu poskytovania služieb občanovi 055 7268 278 120, Divízna slavka.stovcikova@vucke.sk
Mgr. Erika Olejníková referent pre sociálne služby 055 7268 286 119, Divízna erika.olejnikova@vucke.sk
PhDr. Jana Rečičárová referent pre sociálne služby 055 7268 286 119, Divízna jana.recicarova@vucke.sk
Mgr. Eva Kunovjáneková referent pre sociálne služby 055 7268 277 119, Divízna eva.kunovjanekova@vucke.sk
Kancelária prvého kontaktu   055 7268 289 101, Divízna kpk.socialne@vucke.sk

Referát pre integráciu sociálne vylúčených komunít

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
  vedúci referátu pre integráciu sociálne vylúčených komunít      
Mgr. Zuzana Spišiaková referent komunitného rozvoja a komunitných projektov - koordinátor 055 7268 299 118, Divízna zuzana.spisiakova@vucke.sk

Referát zdravotníctva

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
MUDr. Erich Boroš, PhD. MSc. vedúci referátu zdravotníctva a lekár samosprávneho kraja 055 7268 290 110, Divízna erich.boros@vucke.sk
PhDr. Mgr. Helena Hrušková referent ošetrovateľstva - sestra samosprávneho kraja 055 7268 294 123, Divízna helena.hruskova@vucke.sk
PhDr. Peter Dringuš referent zdravotníctva 055 7268 295 125, Divízna peter.dringus@vucke.sk
RNDr. Anna Marenčíková referent farmácie a farmaceut samosprávneho kraja 055 7268 291 127, Divízna anna.marencikova@vucke.sk
Ing. Peter Slanina referent farmácie 055 7268 291 127, Divízna peter.slanina@vucke.sk
Mgr. Jolana Kečkešová referent zdravotníctva 055 7268 293 123, Divízna jolana.keckesova@vucke.sk
PhDr. Katarína Lukáčová referent zdravotníctva 055 7268 273 123, Divízna katarina.lukacova@vucke.sk
JUDr. Jana Megela Moskaľová referent pre správne konanie a sťažnosti 055 7268 275 110, Divízna jana.moskalova@vucke.sk
Poradensko-informačné centrum pre oblasť zdravotníctva   055 7268 297 Divízna pic.zdravotnictvo@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2012 19:51
Upravené: 15.10.2018 14:38