Služby

Vyhľadať:
Zmluvná strana / IČO Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
- Lyžiarsky kurz Stredná športová škola podrobnejšie informácie 07.10.2019
- Oprava hydraulického výťahu NHV 630 a jeho sprevázkovanie Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava podrobnejšie informácie 01.10.2019
- „Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Rekonštrukcie plynovej kotolne“ SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5 podrobnejšie informácie 30.09.2019
- Výroba zážitkovo-informačných panelov Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava podrobnejšie informácie 30.09.2019
- " Vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o dotáciu v rámci Enviromentálneho fondu pre rok 2019, oblasť A: Ochrana ovzdušia, činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov„ SOŠ SNV Markušovská cesta 4 podrobnejšie informácie 30.09.2019
- Revízie elektrických zariadení SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 27.09.2019
- Technicko – ekonomická štúdia pre Zemplínsku cyklomagistrálu v úseku Zalužice - Lúčky Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 27.09.2019
- Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Lipovník Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 27.09.2019
- Revízie elektrických zariadení VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 19.09.2019
- Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Slavec Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 18.09.2019
- Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Blatné Revištia Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 16.09.2019
- Zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní na zákazku ,,Rekonštrukcia školského internátu“ a ,,Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží“ SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 06.09.2019
- Vyhotovenie geometrického plánu Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 28.08.2019
- Spracovanie koncepcie rozvoja cykloturistiky v destinácií Zemplínska šírava a okolie Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 27.08.2019
- Oprava kamerového systému v priestoroch Hotelovej akadémie Hotelová akadémia SNV podrobnejšie informácie 12.08.2019
- Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Spišské Vlachy Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 12.08.2019
- EPC projekty vybraných objektov v rámci KSK Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 12.08.2019
- Spracovanie koncepcie rozvoja cykloturistiky v destinácií Zemplínska šírava a okolie Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 09.08.2019
- Nepravidelná osobná doprava – intravilán mesta Košice Bábkové divadlo podrobnejšie informácie 08.08.2019
- Nepravidelná osobná doprava – mimo mesta Košice Bábkové divadlo podrobnejšie informácie 08.08.2019
- Stravovanie žiakov školy v šk. roku 2019/2020 - celodenná strava SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 05.08.2019
- Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní na zákazku: ,,Rekonštrukcia školského internátu" a ,,Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží". SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 02.08.2019
- Stravovanie žiakov elokovaných pracovísk v šk. roku 2019/2020 SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 01.08.2019
- Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Zemplínska Teplica Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 01.08.2019
- preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 24.07.2019
Nájdených 35 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2 [>>]
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.07.2019 16:00
Upravené: 03.07.2019 17:01