Tovary,Hrubý potravinový tovar I.,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.06.2020,HPT I., Tovary,Hrubý potravinový tovar II.,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.06.2020,HPT II., Tovary,Cukor a cukrovinky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.06.2020,cukor, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.06.2020,mlieko, Tovary,Chlieb a pečivo,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.06.2020,chlieb, Tovary,Pracie prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,23.06.2020,VO pracie prostriedky, Tovary,Hygienický materiál,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,23.06.2020,VO hygienický materiál, Tovary,Kancelárske potreby,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,25.06.2020,VO kancelárske potreby, Tovary,Originálne tonery,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,25.06.2020,VO tonery, Tovary,Dezinfekčné prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.06.2020,VO dezinfekčné prostriedky, Tovary,Čistiace prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.06.2020,VO čistiace prostriedky, Tovary,Mäsové výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.09.2020,mäsové výrobky, Tovary,Mäso,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.09.2020,Mäso, Tovary,"Mrazené ryby, mrazený polotovar a šaláty",ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.09.2020,Mrazený polotovar, Tovary,Ovocie a zelenina,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.09.2020,Ovocie a zelenina, Stavebné práce,Likvidácia budovy starého skladu,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,22.10.2020,likvidácia budovy, Stavebné práce,Výstavba altánku,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,24.11.2020,VO altánok, Tovary,Pracovné odevy a obuv,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,11.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Dezinfekčné prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Čistiace výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Chlieb a pečivo,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Pracie prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,05.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Hygienický materiál,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,05.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Originálne tonery,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,04.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Kancelárske potreby,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,04.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Cukor a cukrovinky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.05.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Hrubý potravinový tovar I,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.05.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Hrubý potravinový tovar II,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.05.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Mäso,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,09.09.2019,mäso, Tovary,Mäsové výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,09.09.2019,mäsové výrobky, Tovary,"Mrazené rybie filé, mrazený polotovar a šaláty",ONDAVA Rakovec nad Ondavou,09.09.2019,ryby, Tovary,Ovocie a zelenina,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,09.09.2019,ovocie a zelenina, Tovary,Mrazená hydina a čerstvé vajcia,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,06.05.2021,hydina VO 2021, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,07.06.2021,Mlieko 2021, Tovary,Chlieb a pečivo,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,07.06.2021,chlieb a pečivo, Tovary,Cukor a cukrovinky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,07.06.2021,cukor 2021, Tovary,Hrubý potravinový tovar I.,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,07.06.2021,HPT I, Tovary,Hrubý potravinový tovar II.,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,07.06.2021,HPT II, Tovary,Kancelárske potreby a originálne tonery,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,17.06.2021,VO kanc. a tonery, Tovary,Pracie prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,17.06.2021,VO pracie, Tovary,Hygienický materiál,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,17.06.2021,VO hygiena, Tovary,Čistiace prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,18.06.2021,VO cistiace, Služby,Odvoz a likvidácia odpadu,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,22.06.2021,VO odpad, Tovary,Dezinfekčné prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,30.06.2021,VO dezinf., Tovary,Veľkokapacitná práčka,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,07.07.2021,VO pracka, Tovary,Klimatizácia,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,14.07.2021,VO klimatizácia, Služby,Pracovná zdravotná služba,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,16.07.2021,VO PZS, Služby,Deratizácia,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,27.07.2021,VO deratizácia, Tovary,Pracovné odevy a obuv,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,18.08.2021,VO OOPP, Tovary,Mäsové výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,06.09.2021,mäsové výrobky, Tovary,Mäso,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,06.09.2021,Mäso, Tovary,"Mrazené rybie filé, mrazený polotovar a šaláty",ONDAVA Rakovec nad Ondavou,06.09.2021,ryby, Tovary,Ovocie a zelenina,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,06.09.2021,ovocie, Tovary,Vstavané skrine,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,07.09.2021,VO skrine, Tovary,Prístroj na dekontamináciu nebezpečného zdravotníckeho odpadu,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,06.12.2021,VO dekontaminačný prístroj, Služby,Zabezpečenie zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,13.01.2022,VO zber kuch. odpadu, Služby,Zabezpečenie procesu verejného obstarávania,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,03.02.2022,zabezpečenie VO, Stavebné práce,Rekonštrukcia kuchyne ONDAVA - DSS,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,25.03.2022,kuchyna, Stavebné práce,Oprava kúpelne pre prijímateľov na 1. a 2. poschodí,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,05.02.2020,VO kúpelne, Tovary,Mrazená hydina a čerstvé vajcia,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,28.04.2020,VO hydina, Stavebné práce,Zriadenie izolačnej miestnosti,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,04.05.2020,Vo izolačná miestnosť, Stavebné práce,Rekonštrukcia izieb v zmysle vyhlášky MZ SR,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,11.05.2020,VO rekonštrukcia izieb,